Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 3. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen painos
 EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
 EU:n ja Korean välinen puitesopimus (Kroatian liittyminen) ***
 Uuden psykoaktiivisen aineen ADB-CHMINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 Uuden psykoaktiivisen aineen CUMYL-4CN-BINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta
 Muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 (KM-ØØØH71-4)
 Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016
 Venezuelan presidentinvaalit
 Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista”
 Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä
 Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto
 EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät
 Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa
Tekstit
Lopullinen painos (378 kb)
Oikeudellinen huomautus