Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 3. maj 2018 - BruseljKončna izdaja
 Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom (pristop Hrvaške) ***
 Okvirni sporazum med EU in Korejo (pristop Hrvaške) ***
 Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov ADB-CHMINACA *
 Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov CUMYL-4CN-BINACA *
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
 Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije boj proti goljufijam
 Nasprotovanje v skladu s členom 106: gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1
 Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016
 Predsedniške volitve v Venezueli
 Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“
 Zaščita otrok pri migracijah
 Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih
 Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju
 Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji
Besedila
Končna izdaja (338 kb)
Pravno obvestilo