Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 29. mája 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori ***I
 Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) ***I
 Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencii EÚ ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencii EÚ ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty *
 Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ
 Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013
 Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I
 Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I
 Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I
 Udržateľné financie
 Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017
Texty
Finálna verzia (220 kb)
Právne oznámenie