Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 31. mai 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
 Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
 Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine
 Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine
 Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I
 Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
 Olukord Nicaraguas
 Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020
 ELi noortestrateegia rakendamine
 Ökodisaini direktiivi rakendamine
 Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
Tekstid
Lõplik väljaanne (379 kb)
Õigusalane teave