Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0122(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0383/2018

Внесени текстове :

A8-0383/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.8
CRE 12/12/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0506

Приети текстове
PDF 113kWORD 48k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония ***
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08462/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08463/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0417/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0383/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Япония.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0507.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация