Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0003(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0371/2018

Внесени текстове :

A8-0371/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0508

Приети текстове
PDF 116kWORD 48k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2018)0508A8-0371/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07067/2015),

—  като взе предвид проекта на Протокола за изменение на Евро‑средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07066/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0189/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0371/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Хашемитско кралство Йордания.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация