Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0343(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0432/2018

Внесени текстове :

A8-0432/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0522

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване ***
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07482/2018),

—  като взе предвид проекта на изменение 1 на Споразумението относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване между Съединените американски щати и Европейската общност (07236/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0157/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0432/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация