Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0562/2018

Keskustelut :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0525

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 42k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2018 Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (2018/2967(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän erityisraportoijan, tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevän erityisraportoijan, mielivaltaista vangitsemista käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja raportoijan, naisten syrjintää oikeudessa ja käytännössä käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan 29. marraskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta ja muuta julmaa, kohtelua, sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella sekä ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan 27. syyskuuta 2018 antaman raportin,

–  ottaa huomioon, että vuoden 2012 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin Nasrin Sotoudehille,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden osapuoli Iran on,

–  ottaa huomioon Iranin presidentin kansalaisten oikeuksia koskevan perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tunnettu iranilainen ihmisoikeusasianajaja Nasrin Sotoudeh pidätettiin 13. kesäkuuta 2018 hänen edustettuaan naista, jota odotti vankeusrangaistus, koska tämä oli protestoinut rauhanomaisesti pakollista hijab-huivin käyttöä koskevaa Iranin lakia vastaan riisumalla sen julkisesti; ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudeh on ollut vangitsemisestaan saakka Evinin vankilan naisten osastolla, ja hän aloitti 26. marraskuuta 2018 kolmannen nälkälakkonsa protestoidakseen sitä vastaan, että Iranin viranomaiset eivät päästäneet Farhad Meysamia sairaalahoitoon;

B.  ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudehille kerrottiin, että hänet oli pidätetty vallankumoustuomioistuimen tuomarin häntä vastaan poissaolevana vuonna 2015 julistaman viiden vuoden vankeusrangaistuksen perusteella; ottaa huomioon, että häntä syytettiin ”vakoilusta piiloutuneena”;

C.  ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudeh sai poissaolevana vuoden 2012 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon työstään ja sitoutumisestaan ihmisoikeuksiin; ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudeh on kampanjoinut pitkään ja väsymättä Iranin ihmisoikeuksien puolesta ja on jo ollut useita vuosia vankilassa toimintansa takia; ottaa huomioon, että häneen kohdistetut syytetoimet ja häntä vastaan nostetut syytteet osoittavat, kuinka vakavasti ja laajasti Iranin oikeuslaitos on valmis kriminalisoimaan ihmisoikeusaktivismin;

D.  ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudeh on useaan otteeseen puhunut julkisesti oikeusvaltion puutteista Iranissa ja sen oikeusjärjestelmän ongelmista; toteaa, että Nasrin Sotoudehin vangitseminen on osa tukahduttamistoimia naisten oikeuksien puolustajia vastaan Iranissa; ottaa huomioon, että naisten oikeuksien puolustajat, jotka ovat aktiivisesti kampanjoineet naisten vaikutusmahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamiseksi, ovat joutuneet kokemaan häirintää, mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia, ja heidän oikeuttaan puolueettomaan menettelyyn ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu;

E.  ottaa huomioon, että Sotoudehin aviomies Reza Khandan pidätettiin syyskuussa 2018 tämän osoittaessa rauhanomaisesti mieltään Nasrin Sotoudehin vapauttamiseksi, ja tätä syytettiin ”järjestelmän vastaisen propagandan levittämisestä” ja muiden syytteiden ohella ”julkisen hunnuttomuuden mainostamisesta”;

F.  ottaa huomioon, että Iranissa köyhyyden, inflaation, korruption ja poliittisen itsevaltaisuuden vastaiset kansalaisyhteiskunnan mielenosoitukset ovat lisääntymässä ja että Iranin viranomaiset ovat reagoineet niihin ankarilla sortotoimilla; ottaa huomioon, että Iranin tiedustelupalvelu on tehostanut kansalaisyhteiskunnan työntekijöihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin, lakimiehiin, ympäristöaktivisteihin, naisten oikeuksien puolustajiin, opiskelijoihin, opettajiin, kuorma-autonkuljettajiin ja rauhanomaisiin aktivisteihin kohdistuvia tukahduttamistoimia; ottaa huomioon, että vuonna 2018 Iranin viranomaiset kiristivät sortotoimiaan, jotka kohdistuivat rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen käyttäviin ihmisiin, ja vangitsivat satoja ihmisiä summittaisten ja ympäripyöreästi muotoiltujen turvallisuutta koskevien syytösten perusteella;

G.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat kehottaneet Irania takaamaan oikeudet ihmisoikeuksien puolustajille ja lakimiehille, jotka on vangittu, koska he ovat julkisesti tukeneet hijabin pakollista käyttöä Iranissa vastustavia mielenosoituksia;

H.  ottaa huomioon, että Iranin ihmisoikeustilannetta käsittelevä erityisraportoija on useaan otteeseen toistanut YK:n pääsihteerin, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja hänen edeltäjänsä aiemmin ilmaiseman syvän huolen nuorten rikoksentekijöiden jatkuvista teloituksista Iranissa;

I.  ottaa huomioon, että Iranin ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin raporteissa on kuvattu Iranin uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien huomattavia loukkauksia, myös syytöksiä uskonnollisiin vähemmistöihin, kuten kristittyihin ja bahá’í-yhteisöön, kohdistuvasta syrjinnästä;

J.  katsoo, että iranilaiset tuomioistuimet eivät pysty takaamaan asianmukaista menettelyä ja oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä, ne epäävät oikeuden käyttää oikeusavustajaa erityisesti tutkinnan aikana, sekä oikeuden konsulaatin, YK:n tai humanitaaristen järjestöjen vierailuihin; toteaa, että Iranin oikeuslaitoksen tuomiot perustuvat usein epämääräisiin tai määrittelemättömiin kansallista turvallisuutta ja vakoilua koskeviin syytteisiin;

K.  katsoo, että vankiloiden epäinhimillisistä ja halventavista oloista on laadittu lukuisia raportteja ja että vangeilla ei ole kunnollista mahdollisuutta saada sairaanhoitoa säilöönoton aikana, minkä tarkoituksena on pelotella, rangaista tai pakottaa heitä YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöjen vastaisesti;

L.  ottaa huomioon, että 12. huhtikuuta 2018 neuvosto jatkoi 13. huhtikuuta 2019 asti rajoittavia toimenpiteitään, joilla vastataan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Iranissa, mukaan lukien varojen jäädyttäminen ja viisumikiellot vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleville henkilöille ja yhteisöille sekä kielto viedä Iraniin tarvikkeita, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, sekä televiestinnän seurantalaitteita;

M.  ottaa huomioon, että EU ja Iran järjestivät korkean tason poliittisen vuoropuhelun neljännen kokouksen 26. marraskuuta 2018 Brysselissä; ottaa huomioon, että ihmisoikeuskeskusteluja on järjestetty kiinteänä osana EU:n ja Iranin poliittista vuoropuhelua ja jatkona marraskuussa 2017 ja helmikuussa 2016 pidetyille säännöllisille keskusteluille;

N.  katsoo, että kansalaisten oikeuksia koskevan perusoikeuskirjan todellinen täytäntöönpano edistäisi Iranin kansan kansalaisoikeuksien parantamista;

1.  kehottaa Iranin hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Nasrin Sotoudehin; antaa Nasrin Sotoudehille tunnustusta hänen rohkeudestaan ja sitoutumisestaan; vaatii Iranin oikeuslaitosta kunnioittamaan oikeutta oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja julkistamaan tiedot Nasrin Sotoudehia vastaan esitetyistä syytteistä;

2.  kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan, että Nasrin Sotoudehin kohtelu vankeudessa täyttää vaatimukset, jotka on esitetty ”pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevissa YK:n periaatteissa”, jotka hyväksyttiin 9. joulukuuta 1988 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 43/173; korostaa, että Iranin viranomaisten on taattava kaikkien pidätettyjen turvallisuus ja hyvinvointi säilöönoton aikana myös asianmukaisen sairaanhoidon avulla; kehottaa Iranin viranomaisia tutkimaan kaikki väitteet huonosta kohtelusta vankiloissa ja saattamaan syylliset oikeuden eteen; tuomitsee Iranin vankiloissa suoritettavan järjestelmällisen kidutuksen ja vaatii lopettamaan välittömästi kaikenlaisen vankien kidutuksen ja huonon kohtelun; kehottaa Irania varmistamaan lainsäädännössä ja käytännössä, että ketään ei kiduteta tai kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai halventavasti;

3.  kehottaa Iranin hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus mukaan luettuna; kehottaa vapauttamaan kaikki sellaiset henkilöt, jotka on pidätetty kokoontumis-, mielipiteen- ja sananvapauden rauhanomaisen käyttämisen vuoksi, mukaan lukien Reza Khandan, sekä muut ihmisoikeuksien puolustajat, ympäristöaktivistit, ammattiyhdistysaktivistit, naisten oikeuksien puolustajat ja mielipidevangit; kehottaa Iranin viranomaisia kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia, erityisesti oikeutta ilmaisunvapauteen verkossa ja sen ulkopuolella; kehottaa Iranin viranomaisia kunnioittamaan ja suojelemaan oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja pidättymään liiallisesta voimankäytöstä hajottaessaan ei-rauhanomaisia joukkokokouksia;

4.  ilmaisee myötätuntonsa ja solidaarisuutensa kampanjalle maan pakollisia pukeutumissääntöjä vastaan; tuomitsee kampanjan yhteydessä huntunsa riisuneiden naisten pidätykset ja vaatii vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta;

5.  ilmaisee myötätuntonsa iranilaisille, jotka osoittavat mieltään parantaakseen sosiaalista ja taloudellista tilannettaan ja vaativat sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia;

6.  ilmaisee vakavan huolensa EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten pidätyksistä Iraniin saapumisen yhteydessä; korostaa, että nämä pidätykset estävät mahdollisuuden ihmisten välisiin yhteyksiin, ja kehottaa Iranin viranomaisia antamaan kaikille iranilaisille mahdollisuuden matkustaa turvallisesti syntymämaahansa;

7.  kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan kaikkien syytettyjen oikeuden käyttää valitsemaansa oikeusavustajaa kaikissa oikeudenkäynneissä ilman kohtuuttomia rajoituksia ja oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen perustuvien Iranin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; kehottaa Iranin hallitusta varmistamaan kaikkien Iranissa pidätettyjen kansalaisten oikeuden puolueettomaan menettelyyn ja takaamaan heille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin;

8.  kehottaa Iranin viranomaisia takaamaan uskonnonvapauden Iranin perustuslain ja sen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti sekä lopettamaan uskonnollisten vähemmistöjen ja uskonnottomien syrjinnän; tuomitsee bahá’í-vähemmistön järjestelmällisen vainon; kehottaa Iranin viranomaisia myös varmistamaan, että kaikki maassa asuvat henkilöt nauttivat yhtäläistä suojelua lain edessä tiettyyn etniseen ryhmään kuulumisesta, uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta;

9.  kehottaa Iranin viranomaisia takaamaan kaikissa olosuhteissa, että kaikki Iranin ihmisoikeuksien puolustajat voivat harjoittaa laillista ihmisoikeustoimintaansa ilman pelkoa kostotoimista ja että heihin ei kohdisteta minkäänlaisia rajoituksia, esimerkiksi vapaudenmenetystä, pelottelua ja oikeudellista ahdistelua; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut pelottelu- ja kostotoimet, joiden syynä on esimerkiksi se, että he pitävät yhteyttä EU:n ja YK:n virkamiesten ja riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa;

10.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota tehostamaan toimiaan vaarassa olevien Saharov-palkinnon saajien tukemiseksi, mukaan lukien Nasrin Sotoudeh ja muut, jotka on joko pidätetty tai tuomittu tai joita uhkaavat kuolemanrangaistukset tai ilmeisen puolueelliset oikeudenkäynnit kolmansissa maissa;

11.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, joilla on diplomaattisia edustustoja paikan päällä, panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja antamaan kaiken tarvittavan tuen Nasrin Sotoudehille ja muille ihmisoikeuksien puolustajille, mukaan lukien vankilavierailut, oikeudenkäyntien seuranta ja oikeusavun tai tarvittavan muunlaisen avun antaminen;

12.  tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen käyttämisen myös nuorten rikoksentekijöiden tapauksissa ja kehottaa Iranin viranomaisia keskeyttämään välittömästi kuolemanrangaistuksen käytön askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lopullista poistamista; panee merkille huumekauppaa koskevaan lakiin tehdyt muutokset, joiden pitäisi vähentää kuolemanrangaistusten määräämistä;

13.  toistaa Iranille osoittamansa kehotuksen syventää sitoutumistaan kansainvälisiin ihmisoikeusmekanismeihin tekemällä yhteistyötä erityisraportoijien ja erityismekanismien kanssa, myös hyväksymällä toimeksiantojen haltijoiden pyynnöt päästä maahan; korostaa, että tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa;

14.  kehottaa EU:ta, komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja mukaan luettuna, ja jäsenvaltioita ottamaan ihmisoikeuskysymykset järjestelmällisesti esille julkisesti ja yksityisesti Iranin viranomaisten kanssa kahden- ja monenvälisillä foorumeilla, mukaan lukien poliittisten vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tilanne sekä ilmaisun- ja yhdistymisvapaus, olennaisena edellytyksenä taloudellisten ja poliittisten suhteiden edistymiselle; ilmaisee tukensa ihmisoikeuksia koskeville keskusteluille; korostaa kuitenkin, että EU:n ja Iranin on käytävä virallista ihmisoikeusvuoropuhelua, joka perustuu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Iranin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus