Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2968(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0568/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0526

Přijaté texty
PDF 153kWORD 54k
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - Štrasburk Konečné znění
Egypt, zejména situace obhájců lidských práv
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2018 o Egyptu, zejména o situaci obhájců lidských práv (2018/2968(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptu, zejména na usnesení ze dne 8. února 2018 o popravách v Egyptě(1), ze dne 10. března 2016 o Egyptu, a zejména o případu Giulia Regeniho(2), ze dne 17. prosince 2015 o Ibrahimovi Halawovi, kterému potenciálně hrozí trest smrti(3), a ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě(4),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci o Egyptě ze srpna 2013 a února 2014,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a která byla posílena akčním plánem z roku 2007; s ohledem rovněž na priority partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, které byly přijaty dne 25. července 2017, na společné prohlášení vydané po zasedání Rady přidružení EU-Egypt a na společné prohlášení vydané v návaznosti na 5. schůzi podvýboru pro politické otázky, lidská práva a demokracii v rámci partnerství mezi EU a Egyptem, jež proběhla v lednu 2018;

–  s ohledem na společné prohlášení k příležitosti Světového dne proti trestu smrti, které dne 10. října 2017 vydali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a generální tajemník Rady Evropy, a s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 2. listopadu 2018 k útokům na poutníky z řad koptských křesťanů v Egyptě,

–  s ohledem na společné prohlášení odborníků OSN ze dne 26. ledna 2018, mimo jiné i zvláštního zpravodaje pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání Nilse Melzera, v němž naléhavě vyzývají egyptské orgány, aby zastavily chystané popravy, na stanovisko zvláštní zpravodajky OSN Leilani Farhaové pro odpovídající bydlení a zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obhájců lidských práv Michela Forsta ze dne 4. prosince 2018 a na stanovisko vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 9. září 2018 odsuzující tresty smrti, jež byly v hromadném měřítku uděleny 75 osobám,

–  s ohledem na egyptskou ústavu, zejména pokud jde o článek 52 (o zákazu všech forem a druhů mučení), článek 73 (o svobodě shromažďování) a článek 93 (o závazné povaze lidských práv zakotvených mezinárodním právem),

–  s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na dokument Zásady a pokyny týkající se práva na spravedlivý proces a právní pomoc v Africe, který za všech okolností zakazuje vojenské soudní procesy s civilisty,

–  s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a monitorování jejich dodržování staly ústředním bodem všech politik EU,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, jež Egypt ratifikoval,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Egypt smluvní stranou, zejména s ohledem na články 14 a 18 a na druhý opční protokol o trestu smrti tohoto ujednání,

–  s ohledem na rozhodnutí italské poslanecké sněmovny přerušit své vztahy s egyptským parlamentem z důvodu nedostatečného pokroku ve vyšetřování úmrtí italského studenta Giulia Regeniho,

–  s ohledem na to dopad, jaký mají na lidská práva na domácí i regionální úrovni sankce uvalené v červnu 2017 Saúdskou Arábií, Egyptem, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty na Katar, a s ohledem na zprávu o dopadu krize v Perském zálivu na lidská práva, kterou v prosinci 2017 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že egyptská vláda vystupňovala své zákroky proti organizacím občanské společnosti, obhájcům lidských práv, pokojným aktivistům, právníkům, blogerům, novinářům, obhájcům lidských práv a odborářům, mimo jiné i pokud jde o zatčení a zmizení několika těchto osob a o vzrůstající míru využívání protiteroristických zákonů a zákonu o výjimečném stavu; vzhledem k tomu, že od konce října 2018 bylo zatčeno nejméně 40 jednotlivců, právníků a politických aktivistů vystupujících ve prospěch lidských práv a že se někteří z nich stali obětí násilného zmizení; vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv a aktivisté hájící práva osob LGBTQI v Egyptě se i nadále potýkají s útiskem ze strany státu v různých podobách, především skrze diskreditační kampaně a trestní stíhání;

B.  vzhledem k tomu, že právník vystupující na obranu lidských práv Izzat Ghunajm, který je ředitelem organizace Egyptská spolupráce pro práva a svobody (ECRF), se od března 2018 nachází v předsoudní vazbě a byl obviněn z „lidskoprávního terorismu“; vzhledem k tomu, že od 4. září 2018, kdy soud nařídil jeho propuštění, zůstává místo jeho pobytu neznámé; vzhledem k tomu, že spoluzakladatel organizace Liga rodin zmizelých osob Ibráhím Mitwalí Hidžází se stal obětí nedobrovolného zmizení, byl mučen, posléze svévolně předběžně zadržen a nyní zůstává v samovazbě; vzhledem k tomu, že Centrum an-Nadíma bylo v roce 2017 přinuceno ukončit svou činnost;

C.  vzhledem k tomu, že obhájkyni lidských práv Fathíové byl v září 2018 uložen dvouletý trest odnětí svobody na základě obvinění z „šíření falešných zpráv“ s cílem poškodit egyptský stát a z „veřejném pohoršení“ za to, že na sociálních sítích zveřejnila video obsahující kritiku neschopnosti vlády bojovat se sexuálním násilím; vzhledem k tomu, že paní Fathíová je držena v předsoudní vazbě v rámci probíhajícího vyšetřování druhé řady obvinění souvisejících s bezpečností státu;

D.  vzhledem k tomu, že občanka Kataru Ulá al-Qaradáwí je se svým manželem Husámem Chalafem, občanem Egypta, zadržována v Egyptě od 30. června 2017 za otřesných podmínek, přičemž ani jedna z těchto osob nebyla nijak obviněna; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování v červnu 2018 došla k závěru, že obě osoby byly podrobeny krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, které lze považovat za mučení, prohlásila toto zadržování za svévolné a vyzvala egyptskou vládu k jejich propuštění;

E.  vzhledem k tomu, že dne 2. února 2016 bylo nalezeno tělo Giulia Regeniho, který zmizel v Káhiře dne 25. ledna téhož roku, přičemž neslo známky krutého mučení a násilné smrti; vzhledem k tomu, že egyptské orgány doposud neodhalily pravdu o jeho smrti a nedovedla všechny pachatele tohoto činu k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že Egypt opětovně odmítl žádost italského státního zastupitelství, aby odhalil totožnost osob spojených s Regeniho zmizením a jeho smrtí;

F.  vzhledem k tomu, že organizace Reportéři bez hranic zdokumentovala nejméně 38 případů pracovníků sdělovacích prostředků, kteří se v současnosti nacházejí v Egyptě ve vazbě kvůli své profesní činnosti, a to na základě politicky motivovaného stíhání a ve světle několikanásobného porušení práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že pozornost se zaměřuje i na pracovníky zahraničních médií s tím, že několik dopisovatelů mezinárodních sdělovacích prostředků bylo deportováno z Egypta nebo jim byl odepřen vstup do země; vzhledem k tomu, že fotoreportér Mahmúd “Šawkán” Abú Zajd byl při hromadném procesu odsouzen k pěti letům odnětí svobody za svou legitimní profesní činnost a že si stále odpykává dodatečný trest v délce šesti měsíců za nezaplacení pokuty ve značné výši; vzhledem k tomu, že Ismaíl al-Iskandarání, přední novinář a jeden z mála, kdo zpravodajsky pokrývá porušování lidských práv na Sinajském poloostrově, byl v listopadu 2015 zadržen a v květnu 2018 odsouzen vojenským soudem k trestu odnětí svobody v délce 10 let;

G.  vzhledem k tomu, že v červenci 2018 byl přijat nový zákon o sdělovacích prostředcích, který rozšiřuje definici tisku tak, aby zahrnovala všechna sociální média s více než 5 000 sledujících, čímž se tyto účty stávají trestněprávně odpovědné za zveřejňování „falešných zpráv“ či za cokoli, co bude považováno za podněcování k porušení zákona; vzhledem k tomu, že úcta k občanským svobodám, včetně svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, představuje zásadní součást základů demokratické společnosti a že by novinářům měli mít možnost svobodně vykonávat své povolání, aniž by se museli obávat stíhání či uvěznění;

H.  vzhledem k tomu, že společnosti usazené v několika členských státech EU do Egypta nadále vyvážejí sledovací technologii, která usnadňuje hackerské útoky a napadení malwarem, stejně jako jiné formy útoků proti obhájcům lidských práv a aktivistům občanské společnosti na sociálních médiích; vzhledem k tomu, že toto má za následek utlačování svobody projevu na internetu;

I.  vzhledem k tomu, že Egypt v minulém roce spustil právní ofenzívu proti nevládním organizacím tím, že přijal zákon požadující, aby státní bezpečnostní složky schvalovaly financování těchto organizací z domácích či zahraničních zdrojů, čímž se prakticky dosáhne jejich zákazu; vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2018 prezident as-Sísí vyzval k přepracování zákona o nevládních organizacích tak, aby se stal „vyváženějším“, a pověřil tímto úkolem parlament; vzhledem k tomu, že obnovené soudní řízení v „případu financování ze zahraničí“ č.j. 173/2011, které se týká 16 obžalovaných, je naplánováno na 20. prosince 2018, přičemž tyto osoby čelí obviněním ze zřízení a provozování poboček mezinárodních organizací, aniž by k tomu dostaly vládní povolení;

J.  vzhledem k tomu, že v Egyptě přetrvává výjimečný stav, který platí od dubna 2017 a dne 21. října 2018 byl prodloužen o tři měsíce; vzhledem k tomu, že podle státních sdělovacích prostředků byl výjimečný stav zaveden, aby napomohl řešit „nebezpečí a financování terorismu“; vzhledem k tomu, že prezident a osoby jednající jeho jménem mají pravomoc předávat civilní obyvatele po dobu tohoto tříměsíčního období soudům pro státní bezpečnost, které fungují za výjimečného stavu; vzhledem k tomu, že se vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová kriticky vyjádřila k pokusům poskytnout imunitu vůči stíhání za trestné činy údajně spáchané příslušníky bezpečnostních sil, což podrývá důvěru egyptského lidu, pokud jde o schopnost vlády zajistit spravedlnost pro všechny;

K.  vzhledem k tomu, že egyptský zákon o boji proti terorismu uplatňuje širokou definici terorismu, která zahrnuje „porušení veřejného pořádku, ohrožení bezpečnosti, zájmů nebo bezpečnosti společnosti, porušování ustanovení ústavy a právních předpisů nebo ohrožení národní jednoty, míru ve společnosti nebo národní bezpečnosti“, díky čemuž jsou pokojní oponenti, prodemokratičtí aktivisté a obránci lidských práv vystaveni riziku, že budou označeni za teroristy a odsouzeni k trestu smrti;

L.  vzhledem k tomu, že za vlády prezidenta as-Sísího doporučily egyptské soudy nejméně 2 443 předběžných trestů smrti – a to i pro nejméně 12 dětí – a potvrdily alespoň 1 451 rozsudků smrti; vzhledem k tomu, že nejméně 926 potvrzených rozsudků trestu smrti je výsledkem hromadných soudních procesů zahrnujících současně 15 či více osob; vzhledem k tomu, že ve stejném období Egypt provedl nejméně 144 poprav; vzhledem k tomu, že trest smrti, zejména v hromadných procesech, je často uplatňován vůči osobám, které uplatňovaly svá základní práva včetně svobody shromažďování;

M.  vzhledem k tomu, že v srpnu soud v Egyptě potvrdil rozsudky nad více než 739 osobami v souvislosti s protesty, které se odehrály na náměstí Rábaa po převratu v roce 2013; vzhledem k tomu, že tento soud stvrdil 75 trestů smrti a potvrdil doživotní tresty odnětí svobody pro dalších 47 osob; vzhledem k tomu, že v průběhu soudního řízení byly odhaleny četné nesrovnalosti a vysoká komisařka OSN pro lidská práva jej označila za závažný justiční omyl;

N.  vzhledem k tomu, že Egypt na konci listopadu oznámil zřízení „stálé vysoké komise pro lidská práva“, údajně s cílem „reagovat na obvinění“ Egypta v  souvislosti s oblastí lidských práv a „stanovit jednotnou egyptskou vizi“; vzhledem k tomu, že hlavními členy této komise jsou zástupci ministerstva zahraničí a vnitra, armády a zpravodajských služeb;

O.  vzhledem k tomu, že i přes ústavní uznání koptské kultury jako „pilíře“ země, od roku 2011 vzrostlo násilí a diskriminace Egypťanů koptského původu, kteří tvoří většinu z devíti milionů křesťanů v Egyptě; vzhledem k tomu, že koptští křesťané, kteří představují přibližně 10 % převážně muslimské egyptské populace, bývají oběťmi sektářského násilí; vzhledem k tomu, že dne 2. listopadu 2018 útok spáchaný islámskými bojovníky na autobus koptských křesťanských poutníků v Minyi zabil sedm osob a zanechal 19 zraněných, čímž demonstroval bezpečnostní problémy, s nimiž se Egypt potýká;

P.  vzhledem k tomu, že se dne  20. prosince 2018 má setkat Rada přidružení EU-Egypt; vzhledem k tomu, že před zasedáním Rady přidružení byla naplánována pracovní cesta podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu do Egypta; vzhledem k tomu, že Egypt tuto delegaci oficiálně nepozval;

Q.  vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 řadou nelehkých úkolů a že mezinárodní společenství tuto zemi podporuje při řešení jejích hospodářských, politických a bezpečnostních problémů; vzhledem k tomu, že v Egyptě existují závažné bezpečnostní problémy, zejména na Sinajském poloostrově, kde teroristické skupiny uskutečňují útoky na bezpečnostní síly; vzhledem k tomu, že v Egyptě došlo k řadě ničivých teroristických útoků;

R.  vzhledem k tomu, že nové priority partnerství EU a Egypta na období 2017–2020 jsou vedeny společnou oddaností všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a představují obnovený rámec pro politickou angažovanost a posílenou spolupráci, a to i v oblasti bezpečnosti, reformy soudnictví a boje proti terorismu, na základě náležité úcty k lidským právům a základním svobodám; vzhledem k tomu, že ve dnech 10. a 11. ledna 2018 se v Káhiře konala pátá schůze podvýboru pro politické otázky, lidská práva a demokracii dohody o přidružení mezi EU a Egyptem, na které se projednávala spolupráce v oblastech lidských práv, demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že se dne 8. listopadu 2018 konala 6. schůze Výboru pro přidružení EU-Egypt;

S.  vzhledem k tomu, že EU je hlavním hospodářským partnerem Egypta a jeho hlavním zdrojem zahraničních investic; vzhledem k tomu, že unijní bilaterální pomoc určená Egyptu v rámci evropského nástroje sousedství představuje na období 2017–2020 přibližně 500 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi;

T.  vzhledem k tomu, že v celém procesu prezidentských voleb v roce 2018 byly odstraněny možnosti pokojné politické opozice, když byla egyptským voličům masově upírána práva na účast na politickém životě;

U.  vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci tyto závěry v únoru 2014 znovu potvrdila; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise / vysoká představitelka ve své písemné odpovědi ze dne 27. října 2015 uvedla, že tyto závěry představují „politický závazek neposkytovat Egyptu žádnou vojenskou podporu“;

1.  důrazně odsuzuje pokračující omezování základních demokratických práv, zejména svobody projevu online i offline, sdružování a shromažďování, politického pluralismu a právního státu v Egyptě; vyzývá k zastavení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování, násilných zmizení a cenzury směřujících proti obhájcům lidských práv, právníkům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, odborářům, studentům, aktivistům bojujícím za práva žen, osobám LGBTI, organizacím občanské společnosti, politickým odpůrcům a menšinám včetně Núbijců ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; odsuzuje nepřiměřené násilí používané proti demonstrantům; vyzývá k nezávislému a transparentnímu vyšetření všech případů porušování lidských práv a k tomu, aby viníci byli pohnáni k odpovědnosti;

2.  vyzývá egyptskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila obhájce lidských práv Ahmada Amášu, Hanán Badr ad-Dínovou, Amala F Fathyho, Izzata Ghunajma, Hudá Abd al-Munajmovou, Ibrahima Metwallyho Hegazyho a Azzouze Mahgouba a pracovníky sdělovacích prostředků Mahmúda „Shawkana“, Ismaila Iskanana, Adela Sabriho, Hayi Abu Zida, Hastafa al-Aanara, Hasan Wadarovou a Monetse Wadnana a všechny ostatní, již jsou zadržováni pouze za pokojné uplatňování svobody projevu, v rozporu s egyptskou ústavou a mezinárodními závazky; vyzývá Egypt, aby jim po propuštění povolil plný přístup ke svým rodinám, právníkům, jež si zvolí, a k odpovídající zdravotní péči a aby provedl věrohodná vyšetřování veškerých obvinění ze špatného zacházení nebo mučení; vyzývá EU, aby prováděla v plném rozsahu kontroly vývozu do Egypta, pokud jde o zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo k trestu smrti;

3.  připomíná egyptské vládě, že se dlouhodobá prosperita Egypta a jeho lidu jde ruku v ruce s ochranou všeobecných lidských práv a s ustavením a zakotvením demokratických a transparentních institucí, jež se zapojí do ochrany základních práv občanů; vyzývá proto egyptské orgány, aby plně uplatňovaly zásady mezinárodních úmluv, k nimž se Egypt zavázal;

4.  vyzývá egyptské orgány, aby upustily od veškerého stávajícího neodůvodněného trestního vyšetřování nevládních organizací, včetně „případu zahraničního financování“, a aby zrušily drakonický zákon o nevládních organizacích; podporuje nahrazení tohoto právního předpisu novým právním rámcem, který bude vypracován v rámci skutečné konzultace s organizacemi občanské společnosti v souladu s egyptskými domácími a mezinárodními závazky s cílem chránit svobodu sdružování;

5.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad hromadnými procesy egyptských soudů a vysokým počtem vynesených rozsudků trestu smrti a dlouhých trestů odnětí svobody; vyzývá egyptské soudní orgány, aby přestaly uplatňovat trest smrti vůči jednotlivcům, a to i vůči osobám, které měly v době údajného trestného činu věku do 18 let, a k dodržování a respektování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Egypt smluvní stranou, a zejména k dodržování článku 14 tohoto paktu o právu na spravedlivé a včasné soudní řízení na základě jasných obvinění, které zajistí respektování práv obžalovaného;

6.  znovu opakuje svou výzvu Egyptu, aby podepsal a ratifikoval druhý opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) ve věci zrušení trestu smrti a Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; vyzývá egyptskou vládu, aby příslušným zvláštním zpravodajům OSN zaslala otevřené pozvání k návštěvě země;

7.  vyzývá egyptský parlament, aby přezkoumal egyptský trestní zákoník, trestní řád, právní předpisy o boji proti terorismu a vojenský zákoník; vyzývá egyptské orgány, aby ukončily procesy s civilisty před vojenskými soudy;

8.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad odvetnými opatřeními vůči osobám, které spolupracují nebo usilují o spolupráci s mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv nebo s orgány OSN pro lidská práva, jako např. v nedávné době vůči zvláštnímu zpravodaji OSN pro adekvátní bydlení; připomíná egyptským orgánům, že Egypt se jako člen OSN zavázal k tomu, že se takového jednání zdrží;

9.  odsuzuje probíhající pronásledování menšinových skupin v Egyptě; opakuje svůj závazek vůči svobodě svědomí a náboženského vyznání v Egyptě a vyzývá k podpoře mezinárodní spolupráce, včetně nezávislého vyšetřování situace koptských křesťanů v Egyptě ze strany OSN; vyzývá Egypt, aby přezkoumal své zákony o rouhání a zajistil, že náboženské menšiny budou před těmito zákony chráněny;

10.  naléhavě vyzývá egyptskou vládu, aby ukončila veškerá diskriminační opatření zavedená po červnu 2017 proti katarským státním příslušníkům, zejména pokud jde o případ Ulá al-Qaradáwíové a jejího manžela Husáma Chalafa;

11.  podporuje snahy většiny egyptského lidu, který si přeje vybudování svobodné, stabilní, prosperující a demokratické země podporujícího začlenění, která bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod; připomíná, že  je důležité dodržování mírového vyjádření názorů a kritiky;

12.  vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám obětí terorismu; vyjadřuje solidaritu s egyptským lidem a opětovně potvrzuje svou angažovanost v boji proti šíření radikálních ideologií a teroristických skupin;

13.  naléhavě vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila, že veškeré operace na Sinaji budou probíhat v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, důkladně vyšetřila všechny případy zneužití, okamžitě otevřela severní Sinajský poloostrov nezávislým pozorovatelům a novinářům, poskytla obyvatelům základní potřeby a pomoc a umožnila nezávislým humanitárním organizacím poskytovat pomoc lidem v nouzi;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se přednostně věnovala situaci obránců lidských práv v Egyptě a odsoudila znepokojivou situaci v oblasti lidských práv v této zemi, včetně používání trestu smrti; naléhavě vyzývá ESVČ, aby se zabývala nedávným vývojem v Egyptě a aby využila všechny prostředky vlivu, které má k dispozici, k vytvoření tlaku na Egypt s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv v této zemi a zastavit bezprostředně hrozící popravy, a aby vyzvala k okamžitému propuštění zadržovaných osob a přiměla egyptské orgány k dodržování závazků, které přijaly v rámci mezinárodních norem a právních předpisů;

15.  zdůrazňuje význam, který EU přikládá spolupráci s Egyptem, jenž je významným sousedem a partnerem; důrazně vyzývá Egypt, aby proto dodržoval závazek, který učinil v rámci priorit partnerství EU a Egypta přijatých dne 27. července 2017, podporovat demokracii, základní svobody a lidská práva v souladu se svou ústavou a s mezinárodními standardy; zdůrazňuje, že priority partnerství EU a Egypta byly přijaty v roce 2017 navzdory stále se zhoršující situaci v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu v této zemi; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby další spolupráci s Egyptem podmínily dodržováním lidských práv a začleňovaly otázky lidských práv do všech jednání s egyptskými orgány, zejména pokud jde o tři stanovené priority; znovu opakuje, že lidská práva by neměla být oslabována řízením migrace nebo protiteroristickými opatřeními;

16.  připomíná egyptským orgánům, že vztahy EU s Egyptem by podle zásady evropské politiky sousedství „více za více“ měly stavět na vhodných podnětech a měly by se odvíjet od pokroku v oblasti reforem demokratických institucí, právního státu a lidských práv;

17.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby na zasedání Rady přidružení EU-Egypt, které je naplánováno na 20. prosince 2018, zachovaly pevný a jednotný postoj k otázce lidských práv, tak jako by jej měly zachovat na všech fórech zabývajících se lidskými právy a během dvoustranných a mnohostranných jednání, a aby jasně formulovaly důsledky, jimž by egyptská vláda čelila, pokud by se jí nepodařilo zvrátit tento výrazně negativní trend, jako jsou cílené sankce proti osobám odpovědným za porušování lidských práv; vyzývá rovněž EU, aby na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva vydala rozhodné prohlášení, rovněž s ohledem na doporučení pro všeobecný, pravidelný přezkum v Radě OSN pro lidská práva pro rok 2019;

18.  připomíná své trvalé rozhořčení nad mučením a vraždou italského výzkumného pracovníka Giulia Regeniho; zdůrazňuje, že bude nadále vyvíjet tlak na orgány EU, aby spolupracovaly se svými egyptskými protějšky, dokud se v této věci nezjistí pravda a dokud nebudou pachatelé postaveni před soud; připomíná egyptským orgánům jejich odpovědnost za bezpečnost italského a egyptského právního týmu, který vyšetřuje případ Giulia Regeniho;

19.  znovu vyzývá členské státy, aby zastavily vývoz technologií sledování a bezpečnostního zařízení do Egypta, jež mohou usnadnit útoky na obránce lidských práv a aktivisty občanské společnosti, včetně útoků na sociální média;

20.  hluboce lituje neochoty egyptských orgánů zorganizovat návštěvu podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu v Káhiře; očekává, že EU se vyjádří k tomu, že egyptské orgány tuto návštěvu i nadále odmítají schválit;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Egypta.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0035.
(2) Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 42.
(3) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 130.
(4) Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 34.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění