Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2969(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0570/2018

Разисквания :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0527

Приети текстове
PDF 129kWORD 54k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Танзания
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно Танзания (2018/2969(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Танзания, включително резолюцията от 12 март 2015 г.(1),

—  като взе предвид декларацията на върховния представител Федерика Могерини от 15 ноември 2018 г., представена от името на ЕС, относно отношенията между ЕС и Танзания,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 23 февруари 2018 г. относно зачестяването на случаите на насилие и сплашване по политически причини в Танзания,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2016 г. относно равнопоставеността на ЛГБТИ,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле от 2 ноември 2018 г. относно съдебното преследване и задържането на ЛГБТ лица в Танзания,

—  като взе предвид инструментариума на Съвета на ЕС за насърчаване и защита за упражняването на всички права на човека от страна на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (инструментариума за ЛГБТ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като все предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ — ЕС („Споразумението от Котону“),

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че след избирането на президента на Танзания Джон Помбе Магуфули през 2015 г. основните права в страната бяха подкопани чрез репресивни закони и постановления; като има предвид, че критично настроени журналисти, политици от опозицията и отявлени активисти на гражданското общество са подложени на заплахи, произволно задържане и тормоз;

Б.  като има предвид, че през последните две години в страната се наблюдава нарастваща стигматизация, насилие и целенасочени арести на ЛГБТИ лица; като има предвид, че съгласно законодателството на Танзания отношенията между партньори от един и същи пол представляват престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода за срок, вариращ от 30 години до доживотен затвор; като има предвид, че танзанийският Закон за борба с хомосексуализма е един от най-суровите в света;

В.  като има предвид, че в Танзания заподозрените лица с хомосексуална ориентация са подложени на принудителни анални прегледи — дискредитиран метод за „доказване“ на хомосексуално поведение, който ООН и Африканската комисия по правата на човека и народите изобличиха като изтезание;

Г.  като има предвид, че Пол Маконда, регионален комисар на „Дар ес Салам“, е виден поддръжник на репресиите; като има предвид, че на пресконференция на 31 октомври 2018 г. той обяви създаването на работна група за следенето на гейове, проститутки и хора, които набират средства в социалните медии с измамни цели; като има предвид, че той призова обществеността да докладва на органите за лица, заподозрени в хомосексуалност;

Д.  като има предвид, че Министерството на здравеопазването временно преустанови предоставянето на услуги във връзка с ХИВ и СПИН на общностно равнище и затвори консултативните центрове за някои основни групи от населението, включително и гейовете; като има предвид, че на 17 февруари 2017 г. същото министерство затвори 40 здравни центъра във връзка с твърдения за насърчаване на хомосексуалността; като има предвид, че множество организации съобщиха, че репресиите срещу общността на ЛГБТИ лицата са довели до това ХИВ-позитивните мъже да нямат достъп до антиретровирусно лечение, а други лица са преустановили достъпа си до тестване и услуги за превенция;

Е.  като има предвид, че през ноември 2018 г. в Занзибар бяха задържани десет мъже по обвинение в предполагаемо провеждане на еднополова брачна церемония; като има предвид, че на 17 октомври 2018 г. бяха арестувани 13 защитници на правата на човека и здравните права за участие в среща за обсъждането на закон, ограничаващ достъпа на ЛГБТИ лица до някои здравни услуги;

Ж.  като има предвид, че много деца и юноши, и по-специално момичета, са изложени на нарушения на правата на човека и на вредни практики, включително широко разпространено сексуално насилие, телесни наказания, бракове в детска възраст и бременност в юношеска възраст, което затруднява или прави невъзможно за тях да посещават училищни занимания; като има предвид, че правителството на Танзания възпрепятства достъпа до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и заплашва организациите, предоставящи информация за тези услуги;

З.  като има предвид, че на 22 юни 2018 г. президентът Магуфули издаде декларация, с която на бременните момичета се забранява да посещават училище; като има предвид, че органите заплашват организациите на гражданското общество, които се застъпват за правото на бременните момичета да се върнат в училище;

И.  като има предвид, че танзанийската Комисия по правата на човека и доброто управление не функционира от известно време; като има предвид, че президентът Магуфули не е назначил комисари или други служители в тази комисия;

Й.  като има предвид, че правителството закри или отправя заплахи към някои частни радиостанции и вестници, както и че преустанови излъчването на живо на парламентарните дебати; като има предвид, че някои местни канали бяха закрити, а техните декодери бяха спрени;

К.  като има предвид, че през 2015 г. парламентът на Танзания прие Закон за киберпрестъпленията, а през септември 2018 г. — разпоредби за онлайн съдържанието, с цел контролиране на съдържанието, използвано в социалните медии; като има предвид, че според приетия през 2015 г. Закон за статистиката някои статистически данни, предоставяни от правителството, не могат да се обсъждат, нито да се поставят под въпрос;

Л.  като има предвид, че членовете на опозицията редовно биват арестувани по обвинения, вариращи от предполагаема обида на президента до разпространяване на невярна информация и провеждане на противодържавна дейност; като има предвид, че през юли 2018 г. 20 членове на основната танзанийска опозиционна партия бяха задържани по обвинение в подклаждане на размирици; като има предвид, че от началото на 2018 г. множество членове на политическата опозиция и парламентарни представители бяха подложени на жестоки нападения, а някои от тях дори бяха убити; като има предвид, че на 22 февруари 2018 г. Годфри Луена, член на парламента от основната танзанийска опозиционна партия CHADEMA и отявлен защитник на поземлените права, беше убит с мачете пред дома му; като има предвид, че през ноември 2018 г. Африка Анджела Кинтал, програмен координатор на Комитета за защита на журналистите, и нейният колега Мутхоки Мумо бяха арестувани и след това освободени, след натиск от страна на международни институции;

М.  като има предвид, че развитието на туризма през последните години доведе до увеличаване на дейността, особено в района на Серенгети, където живее племето масаи; като има предвид, че контролът на обработваема или оскъдна земя за спекулативни цели доведе до силно напрежение в района;

Н.  като има предвид, че ръководителят на делегацията на ЕС Роланд ван де Геер беше принуден да напусне страната, след като танзанийските органи упражниха силен натиск върху него; като има предвид, че след избирането на президента Магуфули директорът на ООН — Жени, ръководителят на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и ръководителят на ЮНЕСКО бяха експулсирани от Танзания;

О.  като има предвид, че върховният представител на ЕС Федерика Могерини обяви, че ще бъде извършен задълбочен преглед на отношенията между Съюза и Танзания;

1.  изразява своята загриженост относно влошаващото се политическо положение в Танзания, което се характеризира със стесняване на публичното пространство чрез затягане на ограниченията по отношение на дейностите на организациите на гражданското общество, защитниците на правата на човека, медиите и много политически партии; изразява особена тревога във връзка с влошаването на положението на ЛГБТИ лицата;

2.  осъжда всяко подбуждане към омраза и насилие въз основа на сексуалната ориентация; настоятелно призовава танзанийските органи да гарантират, че Пол Маконда ще спре с провокациите си спрямо общността на ЛГБТИ и ще бъде подведен под съдебна отговорност за подбуждане към насилие;

3.  призовава за провеждането на независими разследвания във връзка със случаите на нападения срещу журналисти, ЛГБТИ лица, защитници на правата на човека и членове на опозиционната партия, с оглед подвеждане под съдебна отговорност на заподозрените извършители на престъпления;

4.  припомня на танзанийското правителство неговото задължение, включително и ангажиментите, поети от него по Споразумението от Котону, да защитава правата, достойнството и физическата неприкосновеност на всички свои граждани при всякакви обстоятелства;

5.  призовава Танзания да отмени законите, които криминализират хомосексуалността;

6.  настоятелно призовава ЕС и държавите членки да използват пълноценно инструментариума за ЛГБТ, за да насърчават трети държави да декриминализират хомосексуализма, да помогнат за ограничаване на насилието и дискриминацията, както и да защитават защитниците на правата на човека на ЛГБТИ;

7.  призовава танзанийските органи да изменят всички ограничителни разпоредби на Закона за киберпрестъпленията, както и разпоредбите в областта на електронните и пощенските съобщения (онлайн съдържанието) и Закона за медийните услуги, и да ги заменят с разпоредби, които ще гарантират свобода на изразяване и свобода на медиите, в съответствие с международните стандарти за правата на човека;

8.  призовава танзанийските органи да отменят всички закони, политики или други пречки пред услугите и информацията, от които се нуждаят жените, момичетата и младите майки за постигане на здравословен живот, и по-специално декларацията на президента Магуфули, че момичетата, които раждат деца, не следва да имат право да се върнат в училище, включително отмяна на разпоредбите, съгласно които бременните момичета трябва да бъдат експулсирани от училище;

9.  настоятелно призовава президента на Танзания да гарантира, че Комисията по правата на човека на страната ще започне да функционира възможно най-скоро, да назначи комисари, които да предприемат последващи действия във връзка с нарушенията на правата на човека, както и да вземе мерки за подкрепа на домашните работници в чужбина;

10.  призовава танзанийските органи да освободят политическите затворници;

11.  изразява сериозна загриженост относно натиска, упражняван от правителството на Танзания върху ръководителя на делегацията на ЕС Роланд ван де Геер; приветства решението на Европейския съюз и неговите държави членки да извършат цялостен преглед на политиките на ЕС спрямо Танзания; подчертава значението на политическия диалог за поемането на конкретни ангажименти от страна на танзанийските органи за създаване на благоприятна среда за дейността на гражданското общество, политическите партии и медиите; призовава Комисията да гарантира включването на изрична забрана за дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация в бъдещото споразумение за партньорство между АКТБ и ЕС за периода след 2020 г.;

12.  изразява загриженост във връзка с положението на масите; осъжда използването на сила от страна на органите и силите за сигурност;

13.  призовава танзанийските органи да действат решително за защита на правата на организациите на гражданското общество, защитниците на правата на човека, журналистите, здравните работници и политическите активисти, в съответствие с конституцията на Танзания, Африканската харта за правата на човека и народите и международните и регионалните задължения и ангажименти на страната;

14.  призовава ЕС да продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Танзания, по-специално чрез редовно докладване от страна на неговата делегация; призовава делегацията на Европейския съюз и държавите членки да направят всичко възможно, за да предоставят спешна защита и подкрепа на защитниците на правата на човека, които са изложени на риск;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Съвета на АКТБ — ЕС, на институциите на Африканския съюз, на институциите на Източноафриканската общност, както и на президента, правителството и парламента на Танзания.

(1) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 122.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация