Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
 Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
 Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας (ψήφισμα)
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)
 Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I
 Φορολόγηση οχημάτων: επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
 Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου
 Ο ορισμός των ΜΜΕ
 Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
Κείμενα
Προσωρινή έκδοση (706 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου