Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Brazīlijā veiktu lauka apskašu atbilstība ***I
 Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem *
 Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam *
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
 Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
 ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju
 Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi
 Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības
 ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā
 Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos
 Eiropas Solidaritātes korpuss ***I
 Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I
 Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" *
 Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē
 Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā
 Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži
Teksti
Galīgā redakcija (417 kb)
Juridisks paziņojums