Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 11 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Echivalența inspecțiilor în câmp ***I
 Sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici *
 Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control *
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
 Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
 Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord
 Măsuri specifice referitoare la Grecia
 Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate
 Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare
 Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE
 Corpul european de solidaritate ***I
 Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I
 Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 *
 Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE
 Egalitatea limbilor în epoca digitală
 Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile
Texte
Ediţie definitivă (443 kb)
Notă juridică