Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 12 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу ***I
 Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение) ***
 Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) ***
 Авторското право в рамките на цифровия единен пазар ***I
 Контрол на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него ***I
 Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I
 Положението в Унгария
 Автономни оръжейни системи
 Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ
 Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай
Текстове
Окончателна версия (846 kb)
Правна информация