Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Уганда, задържане на парламентаристи от опозицията
 Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо
 Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания *
 Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I
 Единен цифров възел ***I
 Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС
 Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
 Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
 Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
 Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
 Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
 Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
 Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар

Уганда, задържане на парламентаристи от опозицията
PDF 132kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Уганда — задържане на парламентаристи от опозицията (2018/2840(RSP))
P8_TA(2018)0344RC-B8-0364/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Уганда,

—  като взе предвид съвместното местно изявление от 17 август 2018 г. на Делегацията на Европейския съюз, на ръководителите на мисиите на Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция и на ръководителите на мисиите на Норвегия и Исландия, относно частичните избори в община Аруа,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., по която Уганда е страна,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Уганда на 21 юни 1995 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Обединените нации от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид изявлението на угандската комисия по правата на човека по въпроси относно правата на човека, възникнали в страната след частичните избори, проведени на 15 август 2018 г. в община Аруа;

—  като взе предвид доклада за Уганда на работната група относно общия периодичен преглед на Съвета по правата на човека,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между АКТБ и ЕС („Споразумението от Котону“), и по-специално член 8, параграф 4 от него относно недискриминацията,

—  като взе предвид Конституцията на Република Уганда от 1995 г., изменена през 2005 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че частичните избори, състояли се на 15 август 2018 г. в община Аруа, в северозападната част на Уганда, вследствие на които беше избран независимият кандидат от опозицията Касиано Уадри, бяха белязани от насилие;

Б.  като има предвид, че президентът на Уганда Йовери Мусевени и независимият член на Парламента Робърт Чагулани Сентаму, известен също като „Боби Уайн“, заедно с няколко други политици, проведоха кампания в Аруа на 13 август 2018 г. в рамките на извънредно напрегнатите частични избори, вследствие на убийството на член на Парламента през юни;

В.  като има предвид, че Боби Уайн, популярен музикант, се утвърди като влиятелен критик на президента Мусевени, след като спечели място в Парламента на Уганда през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че на 13 август 2018 г., в края на деня, шофьорът на Боби Уайн, Ясин Каума, е бил смъртоносно прострелян при неясни обстоятелства; като има предвид твърденията, че в момента, в който президентът Мусевени е напускал Аруа, поддръжниците на Касиано Уадри, са нападнали президентския автомобил с камъни;

Д.  като има предвид, че полицията е арестувала двама журналисти от угандския телевизионен канал NTV, Хърбърт Зиуа и Роналд Муанга, докато са осъществявали репортаж на живо от мястото, където е бил убит г-н Каума;

Е.  като има предвид, че г-н Уайн и г-н Уадри, заедно с няколко други лица, са били задържани скоро след това; като има предвид, че г-н Уайн е бил обвинен в притежание на огнестрелни оръжия;

Ж.  като има предвид, че срещу 33 души, сред които г-н Уадри и четирима членове на Парламента (Робърт Чагулани, Франсис Зааке, Джералд Каруанга и Пол Муиру), са били повдигнати обвинения в измяна в деня след изборите и че г-н Уайн е бил обвинен от военен съд в притежание на незаконни огнестрелни оръжия;

З.  като има предвид, че протестите, избухнали в Аруа, Кампала и Митяна вследствие на задържането на посочените по-горе лица, са били потушени с насилие от силите за сигурност на Уганда; като има предвид, че се съобщава за използването на сълзотворен газ и на бойни патрони;

И.  като има предвид, че на 20 август 2018 г. Джеймз Акена, фотограф, работещ за Ройтерс, който е отразявал политическите протести в Кампала под наслова #freeBobiWine, е бил бит от войници и задържан в продължение на часове;

Й.  като има предвид, че има сведения, че г-н Уайн и други лица са били изтезавани, докато са били задържани; като има предвид, че след като първоначално са отхвърлили тези твърдения, органите на властта са поели ангажимент да проведат разследване;

К.  като има предвид, че по-късно г-н Уайн е бил обвинен в измяна пред граждански съд, след като военният съд не е потвърдил обвинението в незаконно притежание на огнестрелни оръжия;

Л.  като има предвид, че г-н Уайн впоследствие е бил освободен под гаранция и е напуснал Уганда, за да се подложи на лечение в САЩ;

М.  като има предвид, че бившият Върховен комисар по правата на човека на ООН Зейд Раад ал Хюсейн настоятелно призова правителството на Уганда да проведе задълбочено, независимо и безпристрастно разследване на сериозните твърдения за нарушения на правата на човека, а именно извънсъдебни екзекуции, прекомерна употреба на сила, изтезания и други форми на малтретиране, както и да подведе извършителите под съдебна отговорност;

Н.  като има предвид, че Киза Бесидже, лидер на Форума за демократична промяна (FDC) и четирикратен кандидат за президент, е бил задържан многократно от полицията или армията в периода между 2001 и 2017 г., като последният път това се е случило на 25 септември 2017 г.;

О.  като има предвид, че в Уганда редовно биват задържани и сплашвани политици от опозицията;

1.  изразява дълбока загриженост поради задържането на парламентаристи от опозицията във връзка с частичните избори в Аруа;

2.  подчертава, че е жизненоважно за демокрацията в Уганда президентът и правителството на Уганда да зачитат независимостта на националния парламент като институция и независимостта на мандата на неговите членове, както и да гарантират, че всички членове на Парламента могат свободно да упражняват своите изборни мандати;

3.  призовава органите на Уганда да оттеглят както изглежда изфабрикуваните обвинения срещу Боби Уайн и да престанат да налагат ограничения на политици и поддръжници от опозицията;

4.  настоятелно призовава органите на Уганда незабавно да започнат ефективно, безпристрастно и независимо разследване на убийството на Ясин Каума и на сведенията за смъртни случаи и прекомерна употреба на сила по време на протестите; очаква бързо и независимо разследване на твърденията за изтезания и малтретиране на лицата, задържани в Аруа; подчертава, че е необходимо извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност;

5.  отново потвърждава своя ангажимент по отношение на свободата на изразяване на мнение, както и ключовата роля на медиите в демократичните общества; отбелязва със загриженост, че журналистите, които са отразявали демонстрациите и избухналите безредици, са били бити заедно с участниците, както и че двама журналисти са били задържани; призовава органите на Уганда да създадат среда, в която журналистите могат безпрепятствено да работят за разпространението на информация относно политическите събития в страната;

6.  припомня на органите на Уганда тяхното задължение да гарантират, защитават и насърчават основните права, включително гражданските и политическите права на гражданите на страната, сред които свободата на словото и свободата на събиранията;

7.  припомня на правителството на Уганда неговите международни задължения, и по-специално във връзка със зачитането на основните свободи, принципите на правовата държава и воденето на съдебни дела, особено по отношение на правото на справедлив и безпристрастен процес;

8.  настоятелно призовава правоприлагащите органи да защитават основните свободи без никаква форма на сплашване, като по този начин спазват член 24 от Конституцията на Уганда, съгласно който никое лице не подлежи на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

9.  призовава силите за сигурност на Уганда да проявяват сдържаност, когато овладяват протести, да се откажат от използването на бойни патрони, да действат законосъобразно и при пълно зачитане на законовите разпоредби относно правата на човека и да позволяват на журналистите свободно да вършат работата си, осигурявайки информация;

10.  призовава същевременно протестиращите да действат, спазвайки законите, и да упражняват своите права и свободи съобразно законите;

11.  призовава ЕС да се възползва от политическото влияние, осигурявано от програмите за предоставяне на помощ за развитие, и особено програмите за бюджетна подкрепа, за да увеличи защитата и да насърчава в още по-голяма степен правата на човека в Уганда;

12.  приветства работата на угандската комисия по правата на човека след случаите на задържане, убийства и изтезания във връзка с частичните избори в Аруа, включително предоставянето на информация, посещенията в центровете за задържане, разследването на местонахождението на изчезналите лица и намесите с цел гарантиране на правата на лишените от свобода, медицинско лечение и семейни посещения;

13.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи отблизо положението в Уганда; подчертава, че Европейският парламент следва да бъде информиран за всякакви допълнителни признаци, че членовете на Парламента на Уганда, които са от опозицията, са възпрепятствани в работата си на законодатели;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента на Република Уганда, на председателя на Парламента на Уганда и на Африканския съюз и неговите институции.


Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо
PDF 141kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо (2018/2841(RSP))
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар и относно положението на хората от общността рохингия, и по-специално приетите на 14 юни 2018 г.(1), 14 декември 2017 г(2)., 14 септември 2017 г.(3), 7 юли 2016 г.(4) и 15 декември 2016 г.(5),

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 3 септември 2018 г. относно осъждането на Ва Лоне и Киав Сое Оо в Мианмар и от 9 юли 2018 г. относно преследването на двама журналисти на Ройтерс в Мианмар,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 октомври 2017 г. и от 26 февруари 2018 г. относно Мианмар,

—  като взе предвид решения на Съвета (ОВППС) 2018/655 от 26 април 2018 г.(6) и (ОВППС) 2018/900 от 25 юни 2018 г.(7), с които са налагат допълнителни рестриктивни мерки срещу Мианмар за засилване на наложеното от ЕС оръжейно ембарго и насочени срещу армията и служителите на граничната полиция на Мианмар,

—  като взе предвид доклада на независимата мисия за откриване на факти в Мианмар на Съвета на ООН по правата на човека от 24 август 2018 г., който ще бъде представен на 39-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на 10—28 септември 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башеле от 3 септември 2018 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад и препоръките на консултираната комисия в щата Ракхайн, водена от Кофи Анан,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид международното хуманитарно право, Женевските конвенции и протоколите към тях и Римския статут на Международния наказателен съд,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Устава на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно свързаното с конфликти сексуално насилие, публикуван от Съвета за сигурност на ООН на 23 март 2018 г.,

—  като взе предвид решението на І-ви подготвителен състав на Международния наказателен съд от 6 септември 2018 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 12 декември 2017 г. двама журналисти — Ва Лоне и Киав Сое Оо — са били произволно арестувани и задържани за твърдения, че са докладвали случаи на насилие, представляващи сериозни нарушения на правата на човека, извършени от Татмadaw (въоръжените сили на Мианмар) в щата Ракхайн;

Б.  като има предвид, че след това на журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо са били обвинени съгласно Закона за държавните тайни от 1923 г.; като има предвид, че на 3 септември 2018 г. те са били осъдени от съд в Мианмар на седем години лишаване от свобода; като има предвид, че този важен случай допълнително подкопава свободата на изразяване, демокрацията и правовата държава в Мианмар;

В.  като има предвид, че дипломати от Европейския съюз и държавите — членки на ЕС са сред многото международни наблюдатели, присъстващи на всяко съдебно заседание от момента на ареста на журналистите на 12 декември 2017 г., и непрекъснато повдигаха въпроса пред правителството на Мианмар;

Г.  като имат предвид, че участниците от гражданското общество, включително журналистите, адвокатите и защитниците на правата на човека, които изразяват критични мнения за органите на Мианмар, по-специално Tatmadaw и другите сили за сигурност на Мианмар и техните деяния в щата Ракхайн, са произволно арестувани, задържани или тормозени; като има предвид, че медийното отразяване на насилието в щата Ракхайн е строго контролирано от военните и правителството;

Д.  като има предвид, че активистката в областта на правата на човека Вай Ну от етноса рохингия, която беше осъдена на лишаване от свобода от 18-годишна възраст до навършване на 25-годишна възраст, продължава да е един от многото примери за активисти, към които са насочени действията на органите на Мианмар;

Е.  като има предвид, че предишният войник-дете Аунг Ко Хтве изтърпява наказание лишаване от свобода за две години и шест месеца поради дадено от него интервю на медиите, в което той разказва за преживяното в армията на Мианмар; като има предвид, че той е обвинен по член 505, буква б) от Наказателния кодекс на Мианмар, който е с неясна формулировка и често е използван за ограничаване на свободата на изразяване на мнение;

Ж.  като има предвид, че се съобщава за десетки журналисти, арестувани и задържани от 2016 г. насам; като има предвид, че органите на Мианмар използват редица репресивни закони, включително Закона за държавните тайни, за да арестуват, задържат, налагат мълчание или да упражняват тормоз над гражданското общество, журналисти, адвокати и защитници на правата на човека, които изразяват становища, критикуващи правителството на Мианмар или силите му за сигурност; като има предвид, че Мианмар е на 159-то място от 198 държави в класациите на свободата на пресата за 2017 г.;

З.  като има предвид, че в доклада на независимата мисия за откриване на факти в Мианмар (IIFFMM) от 24 август 2018 г., действаща по възложение на ООН, се заключава, че най-тежките нарушения на правата на човека и най-тежките престъпления, свързани с правата на човека съгласно международното право, включително геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, са извършени в щатите Качин, Ракхайн и Шан от силите на Tatmadaw, полицейските сили на Мианмар, NaSaKa (преди това — седалищата на граничната зона за контрол на имиграцията), служителите на граничната полиция на Мианмар и недържавни въоръжени групи; като има предвид, че в доклада също така се посочва, че Армията за спасение Аракан Рохингия започна координирани нападения срещу военна база и няколко пункта на силите за сигурност в северната част на щата Ракхайн за оказване на натиск върху общностите от общностите рохингия; като има предвид, че в доклада се призовава за международно разследване и наказателно преследване на още висши военни командири в Мианмар и на тези, които отговарят за жестоки престъпления срещу хората от общността рохингия; като има предвид, че Мианмар е отхвърлила тези констатации;

И.  като има предвид, че в доклада на IIFFMM се посочва, че държавният съветник на Мианмар, лауреат на Нобеловата награда за мир и наградата „Сахаров“ Аунг Сан Суу Кий, не е използвала позицията си на дефакто ръководител на правителството или моралния си авторитет да спре или предотврати събитията в щата Ракхайн; като има предвид, че гражданските органи също са допринесли за извършването на жестоки престъпления чрез своите действия и бездействия, по-специално чрез разпространяване на неверни внушения, отричане на нарушенията, извършени от Tatmadaw, блокиране на независимите разследвания и допускане на унищожаването на доказателства;

Й.  като има предвид, че на 8 септември 2018 г. МНС потвърди, че Съдът може да упражни компетентността си по отношение на предполагаемото депортиране на членове на общността рохингия от Мианмар в Бангладеш;

К.  като има предвид, че в Мианмар бяха използвани платформи на социалните медии за разпространението на кампании за оклеветяване и конспиративни теории, насочени срещу рохингите и мюсюлманите в страната;

Л.  като има предвид, че общността рохингия представлява най-големият дял мюсюлмани в Мианмар, като мнозинството живее в щата Ракхайн; като има предвид, че по консервативни оценки броят на убитите е 10 000 души; като има предвид, че от август 2017 г. досега повече от 700 000 души от общността рохингия избягаха от съображения за безопасност в Бангладеш, от които приблизително 500 000 са деца, много от които пътуват сами след смъртта на родителите им или след отделянето им от техните семейства;

1.  категорично осъжда произволния арест и осъждане на журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо за това, че са докладвали за положението в щата Ракхайн; призовава органите на Мианмар да ги освободят незабавно и безусловно и да сведат до минимум всички обвинения срещу тях и всички произволно задържани лица, включително политически затворници, защитници на правата на човека, журналисти и работещи в областта на медиите, само поради това, че упражняват своите права и свободи;

2.  осъжда всички действия, свързани със заплахи, тормоз или ограничаване на свободата на изразяване на мнение, по-специално извършвани от страна на въоръжените сили и силите за сигурност на Мианмар; подчертава, че свободата на медиите и критичната журналистика са основни стълбове на демокрацията, като насърчават доброто управление, прозрачността и отчетността, и призовава органите на Мианмар да осигурят подходящи условия за журналистите и медийните работници да извършват своята дейност, без да се страхуват от сплашване или тормоз, неоправдано задържане или наказателно преследване;

3.  отново призовава правителството на Мианмар да отмени своето решение да преустанови сътрудничеството си със специалния докладчик на ООН по отношение на правата на човека в Мианмар и да предостави на местни и международни медийни организации, защитници на правата на човека, независими наблюдатели и хуманитарни организации, по-специално на специалния докладчик на ООН, пълен и свободен достъп до щата Ракхайн и да гарантира безопасността и сигурността на служителите в медиите;

4.  изразява дълбоко безпокойство във връзка със злоупотребата с репресивни разпоредби, ограничаващи свободата на словото; призовава органите на Мианмар да отменят, преразгледат или изменят всички закони, включително Закона за държавните тайни от 1923 г., които не са в съответствие с международните стандарти и които инкриминират и нарушават правата и свободата на изразяване, мирно събиране и сдружаване; призовава правителството на Мианмар да гарантира, че цялото законодателство е в съответствие с международните стандарти и задължения;

5.  категорично осъжда широкоразпространените и систематични нападения срещу хората от общността рохингия, извършени в щата Ракхайн от силите на Татмaaw и другите сили за сигурност на Мианмар, които съгласно доклада на IIFFMM представляват геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления — най-сериозните злоупотреби и нарушения на правата на човека; изразява дълбоката си загриженост от засилващата се тежест и мащаб на нарушенията на правата на човека от страна на правителството на Мианмар;

6.  изразява отново съчувствието и подкрепата си за хората от общността рохингия; призовава отново правителството на Мианмар и силите за сигурност да прекратят незабавно продължаващото насилие, убийства, унищожаване на собственост и сексуално насилие срещу хората от общността рохингия и етническите малцинства в Северен Мианмар, и да гарантират, че в Мианмар и особено в щатите Ракхайн, Качин и Шан са възстановени сигурността и правовата държава; припомня на органите на Мианмар за техните международни задължения да разследват и преследват по наказателен ред отговорните лица; настоятелно призовава правителството на Мианмар и държавния съветник Аун Сан Су Кий да осъди категорично всяко подбуждане към омраза и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия;

7.  приема за сведение констатациите на IIFFMM и подкрепя нейните препоръки; приветства последното решение на МНС, с което той потвърждава, че може да упражни компетентността си по отношение на предполагаемото депортиране на членове на общността рохингия от Мианмар в Бангладеш; признава обаче, че все още е необходимо Международният наказателен съд да бъде сезиран от Съвета за сигурност на ООН за разследване на всички нарушения на правата на човека; призовава Главния прокурор към Международния наказателен съд да започне предварително разследване по този въпрос. призовава Съвета за сигурност на ООН незабавно да сезира Международния наказателен съд във връзка с положението в Мианмар; подкрепя призивите на парламентаристите от IIFAFM и ACEAH за правата на човека (APHR) за разследване и наказателно преследване на военните генерали;

8.  призовава ЕСВД и държавите членки да търсят отговорност в рамките на многостранни форуми за извършителите на престъпления в Мианмар; призовава ЕС и държавите членки да поемат водеща роля в Съвета за сигурност на ООН по отношение на исканата реакция, за да отнесат случая към Международния наказателен съд, както и да поемат водещата роля в Общото събрание на ООН и на предстоящото 39-о заседание на Съвета на ООН по правата на човека, както и да увеличат усилията си за спешно създаване на международен, безпристрастен и независим механизъм за отчетност в подкрепа на разследванията на предполагаеми жестоки престъпления и за на наказателното преследване на отговорните лица;

9.  отново призовава Съвета за сигурност на ООН да наложи всеобщо и всеобхватно оръжейно ембарго на Мианмар и да преустанови всички преки и непреки доставки, продажби или трансфери, включително транзит и трансбордиране на всякакви оръжия, боеприпаси и друго военно и охранително оборудване, както и да се прекрати предоставяне на обучение и други видове военна помощ и техническо подпомагане в областта на сигурността; настоятелно призовава Съвета за сигурност на ООН да приеме целеви индивидуални санкции, включително забрани за пътуване и замразяване на активи, срещу лица, които носят отговорност за тежки престъпления съгласно международното право;

10.  призовава Комисията да обмисли разследване съгласно механизмите, предвидени в споразумението „Всичко освен оръжие“, с оглед на преразглеждането на търговските преференции в полза на Мианмар;

11.  приветства приемането от Съвета на 26 април 2018 г. на правна рамка за целенасочени ограничителни мерки спрямо длъжностните лица, отговорни за тежки нарушения на правата на човека, и за укрепване на оръжейното ембарго на ЕС и на първия списък с наименования, съставен на 25 юни 2018 г.; настоятелно призовава Съвета да наложи забрани за пътуване, целеви финансови санкции и замразяване на активите срещу длъжностните лица на Мианмар, определени от IIFFMM като отговорни за жестоки престъпления;

12.  припомня, че хиляди хора от общността рохингия, много от които са деца, са вътрешно разселени и в крайна нужда от хуманитарна помощ и закрила; призовава за незабавен, безпрепятствен и неограничен достъп до цялата територия на страната за предоставянето на хуманитарна помощ; настоятелно призовава правителството на Мианмар да гарантира безопасното, доброволно и достойно завръщане, при пълен надзор от страна на ООН, за онези, които искат да се завърнат в страната си;

13.  призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да отговорят на нуждата от засилена и дългосрочна хуманитарна помощ за хората от общността рохингия в Бангладеш и приемащите ги общности;

14.  припомня, че изнасилването и сексуалното насилие се често извършвани престъпления срещу цивилното население в щатите Качин, Рахин и Шан; призовава ЕС, по-специално службата на Комисията за гражданска защита и хуманитарна помощ (ECHO), и държавите — членки на ЕС да осигурят подобрения в защитата от насилие, основано на пола, на момичетата и жените от общността рохингия;

15.  припомня необходимостта от медицинска и психологическа помощ, която да се предоставя в бежанските лагери, по-специално помощ, приспособена за уязвимите групи, включително жените и децата; призовава за повече услуги за подкрепа на жертвите на изнасилване и сексуално насилие;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар, на държавния съветник Аун Сан Су Кий, на правителството и парламента на Бангладеш, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0261.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0500.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0351.
(4) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 134.
(5) ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 112.
(6) OВ L 108, 27.4.2018 г., стр. 29.
(7) OВ L 160 I, 25.6.2018 г., стр. 9.


Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
PDF 139kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (2018/2842(RSP))
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално тези от 14 септември 2017 г.(1) и 14 декември 2017 г.(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 юли 2018 г. относно общите избори в Камбоджа,

—  като взе предвид мисията за оценка, проведена в Камбоджа, от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 5 до 11 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 16 ноември 2017 г. относно разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 22 февруари 2017 г. относно политическото положение в Камбоджа и изявленията на говорителя на делегацията на ЕС от 25 август 2017 г. и от 3 септември 2017 г. относно ограниченията на политическото пространство в Камбоджа,

—  като взе предвид резолюция 36/32 на Съвета за ООН по правата на човека от 29 септември 2017 г. и доклада на генералния секретар от 2 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на човека на парламентаристите и решенията на управителния съвет на Междупарламентарния съюз от март 2018 г.,

—  като взе предвид резолюция (A/RES/53/144) на Общото събрание на ООН на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали споразумението,

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид Конституцията на Камбоджа, и по-специално член 41 от нея, в който са заложени правото и свободата на словото и на събранията, член 35 относно правото на участие в политическия живот и член 80 относно парламентарния имунитет,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 3 септември 2017 г. Кем Соха, председател на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС), беше арестуван и като има предвид, че на 16 ноември 2017 г. Върховният съд обяви разпускането на КПНС, в края на еднодневно изслушване; като има предвид, че Върховният съд също така забрани на 118 политици от КПНС упражняването на политическа активност за период от пет години;

Б.  като има предвид, че управляващата Камбоджанска народна партия (КНП) получи 100% от гласовете за подложените на избор места в изборите за Народно събрание, проведени на 29 юли 2018 г., и в изборите за Сенат, проведени на 25 февруари 2018 г.;

В.  като има предвид, че правото на участие в политическия живот е залегнало в член 35 от Конституцията на Камбоджа; като има предвид, че измененият закон за политическите партии от 2017 г. съдържа множество ограничения на участието на опозиционните партии, включително разпускането на партии, ако техните лидери имат криминално досие;

Г.  като има предвид де факто липсата на конкуренция на изборите в Камбоджа от 2018 г., които не отговарят на минималните международни стандарти за демократични избори; като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати временно прекратиха финансовата си помощ за камбоджанската национална избирателна комисия и отказаха да наблюдават изборите;

Д.  като има предвид, че решението за разпускане на КПНС е важна стъпка към създаването на авторитарна държава; като има предвид, че политическата структура на Камбоджа вече не може да се счита за демокрация;

Е.  като има предвид, че камбоджанското правителство предприе широкообхватни мерки, за да гарантира, че управляващата Камбоджанска народна партия на практика няма опозиция на изборите, както за Сената, така и за Народното събрание;

Ж.  като има предвид, че след арестуването му на 3 септември 2017 г. Кем Соха беше обвинен в държавна измяна по силата на член 443 от Наказателния кодекс на Камбоджа, въпреки неговия парламентарен имунитет; като има предвид, че изявленията на правителството на Камбоджа поставят под заплаха неговото право на справедлив процес и презумпцията за невинност; като има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен; като има предвид, че председателят на Съда, Дит Мунти, е член на постоянната комисия на управляващата партия;

З.  като има предвид, че на 28 август 2018 г. органите на Камбоджа освободиха 14 членове на КПНС, след като те получиха кралско помилване; като има предвид, че помилването е свързано с освобождаването, предоставено на половин дузина активисти и журналисти;

И.  като има предвид, че Кем Соха е задържан без съдебен процес в продължение на повече от година; като има предвид, че работната група на ООН относно произволното задържане заяви, че предварителното задържане на г-н Соха е „произволно“ и „политически мотивирано“; като има предвид, че той беше освободен под гаранция на 10 септември 2018 г.; като има предвид, че той няма право да напуска околността на своя дом, нито да общува с други членове на опозицията или медиите;

Й.  като има предвид, че арестът и задържането на Кем Соха се случиха на фона на широкообхватни и систематични репресии срещу политическите и избирателни права в Камбоджа; като има предвид, че е налице постоянно нарастване на броя на случаите на арест и задържане на членовете на политическата опозиция и на политическите коментатори; като има предвид, че предишният председател на КПНС, Сам Рейни беше осъден за клевета и понастоящем живее в изгнание;

К.  като има предвид, че органите на Камбоджа също така засилиха репресивните действия срещу журналистите и репортерите, отразяващи нападенията срещу опозиционните партии; като има предвид, че 69‑годишният, отличен с награди, режисьор, Джеймс Рикетсън, е сред от жертвите на тези нападения срещу медиите; като има предвид, че през юни 2017 г. г -н Рикетсън беше арестуван за пускането на дрон на митинг на опозиционната партия; като има предвид, че г-н Рикетсън беше осъден на шест години затвор в столицата, Пном Пен, по обвинения на шпионаж;

Л.  като има предвид, че наличието на сериозни репресии срещу независимите медии; като има предвид, че социалните мрежи също са обект на атаки; като има предвид, че през май 2018 г. правителството публикува регламент, с който се ограничава правото на свобода на изразяване, печат и публикуване и се оправомощава правителството да бъде „полиция“ на социалните мрежи с цел разкриването и заглушаването на дисидентството онлайн в Камбоджа;

М.  като има предвид, че синдикалните организации, активистите в областта на правата на човека и организациите на гражданското общество работят в пространство с все по-ограничен обхват в Камбоджа и са изправени пред тормоз, заплахи и произволното задържане; като има предвид, че измененият Закон относно асоциациите и неправителствените организации (LANGO) от 2015 г. силно ограничава свободата на сдружаване и изразяване, включително чрез установяване на държавен контрол и цензура върху дейността на НПО; като има предвид, че законът за профсъюзите ограничава свободата на сдружаване и създава ненужни пречки и тежести във връзка с регистрационните процедури и действията на синдикалните организации;

Н.  като има предвид, че петима защитници на правата на човека, свързани с камбоджанската асоциация по правата на човека и развитието (ADHOC) — Ней Ванда, Ни Соха, Лим Мони и Ни Чакрия — са обвинени в подкупване на свидетел и съизвършители на подкупване на свидетел; като има предвид, че петимата защитници на правата на човека прекараха 14 месеца предварителния арест преди освобождаването им под гаранция;

О.  като има предвид, че Камбоджа се ползва от най-благоприятния режим, който съществува по общата схема от преференции на ЕС (ОСП), а именно схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че за финансовия период 2014—2020 г. ЕС е отпуснал на Камбоджа до 410 милиона евро за сътрудничество за развитие, от които 10 милиона евро са за подпомагане на процеса на избирателна реформа в Камбоджа и понастоящем са преустановени;

П.  като има предвид, че в своя отчет от юли генералният секретар на ООН припомни, че приобщаващият и плуралистичен политически процес продължава да е от съществено значение за гарантиране на напредъка, постигнат от Камбоджа в укрепването на мира;

Р.  като има предвид, че конфликтите, свързани със захарните плантации, все още не са разрешени; като има предвид, че продължават да съществуват опасения по отношение на изселването от земя, продължаващата безнаказаност на тези действия и тежкото положение на засегнатите общности; като има предвид, че правителството на Камбоджа не е подписало общите правила на ЕС за одитния процес в областта на производството на захар;

1.  отбелязва, че Кем Соха е освободено от затвора под гаранция при строги условия; осъжда факта, че Кем Соха е поставен под домашен арест; призовава всички обвинения срещу Кем Соха да бъдат оттеглени, а той да бъде незабавно и напълно освободен; освен това призовава за прекратяване на други политически мотивирани обвинения и съдебни решения срещу политици от опозицията, включително Сам Рейнси;

2.  изразява загриженост относно здравословното състояние на Кем Соха и призовава камбоджански власти да му позволят подходящо медицинско лечение; изисква от правителството да позволи на Кем Соха да се срещне с чуждестранните дипломати, с длъжностните лица на ООН и с наблюдатели в областта на правата на човека;

3.  изразява убеждението си, че изборите в Камбоджа не могат да се считат за свободни и честни; изразява сериозна загриженост по отношение на провеждането и резултатите от изборите през 2018 г. в Камбоджа, които не успяха да постигнат надежден процес и бяха широко осъдени от международната общност;

4.  призовава правителството на Камбоджа да работи за укрепване на демокрацията и на принципите на правовата държава и да зачита правата на човека и основните свободи, което включва пълно спазване на конституционните разпоредби относно плурализма и свободата на сдружаване и на изразяване на мнение; призовава също така камбоджанското правителство да отмени всички неотдавнашни изменения на Конституцията, Наказателния кодекс, Закона за политическите партии, правото в областта на профсъюзната дейност, Закона за НПО и всички други законодателни актове, ограничаващи свободата на словото и политическите свободи, които не са в пълно съответствие със задълженията на Камбоджа и международните стандарти;

5.  подчертава, че за постигането на надежден демократичен процес е необходима среда, в която политическите партии, гражданското общество и медиите са в състояние да изпълняват своите легитимни роли без страх, заплахи или произволни ограничения; призовава правителството да предприеме необходимите мерки, за да гарантира бързата отмяна на разпускането на КПНС;

6.  отново призовава правителството на Камбоджа да сложи край на всички форми на тормоз, малтретиране и политически мотивирани наказателни обвинения срещу членове на политическата опозиция, защитници на правата на човека, профсъюзни дейци и защитници на трудовите права, правата на земя и други активисти на гражданското общество, както и на журналисти, наред с другото; призовава правителството на Камбоджа незабавно да освободи всички граждани, които са били задържани за упражняването на техните права на човека, включително Джеймс Рикетсън, и да ги освободи от всякакви обвинения;

7.  подкрепя решението за суспендиране на изборната подкрепа на ЕС за Камбоджа; припомня националните и международните задължения във връзка с демократичните принципи и основните права на човека, за които Камбоджа е поела ангажимент; настоятелно призовава правителството на Камбоджа да предприеме реформи с цел постигане на напредък по отношение на демокрацията и прилагането на международно признати минимални стандарти за бъдещите избирателни процеси, включително организирането на многопартийни, свободни и честни избори, създаването на действително независима национална избирателна комисия и участието на неправителствени организации и на независимите медии в мониторинга и отразяването на изборите;

8.  припомня на камбоджанското правителство, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа и условията в рамките на ВОО;

9.  приветства неотдавнашната мисия на ВОО на ЕС за установяване на фактите в Камбоджа и приканва Комисията да докладва заключенията си на Парламента възможно най-скоро; призовава Комисията да разгледа възможните последици в контекста на търговските преференции, с които се ползва Камбоджа, включително започването на разследване съгласно механизмите, предвидени в рамките на ВОО;

10.  призовава ЕСВД и Комисията да изготвят списък на лицата, отговорни за разпускането на опозицията и за други тежки нарушения на правата на човека в Камбоджа с оглед на налагането на евентуални визови ограничения за тях и замразяване на активите им;

11.  призовава заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи отблизо положението в Камбоджа; призовава ЕСВД и държавите членки да предприемат действия и да играят водеща роля на предстоящото 39-о заседание на Съвета на ООН по правата на човека с цел приемането на категорична резолюция за намиране на решение на положението с правата на човека в Камбоджа;

12.  призовава правителството на Камбоджа да поднови Меморандума за разбирателство (МР) със Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR) в Камбоджа след изтичането на неговия срок на действие на 31 декември 2018 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на АСЕАН, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Камбоджа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0348.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0497.


Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания *
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (08688/2018),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0251/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0275/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I
PDF 131kWORD 58k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0008),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0008/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата относно проекта на законодателен акт, представени от Сената на Чешката република, Парламента на Испания и от Парламента на Португалия,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0313/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1725.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията изразява съжаление за изключването от приложното поле на регламента на мисиите, посочени в членове 42, параграф 1, 43 и 44 от ДЕС, и отбелязва, че в резултат на това няма да има правила за защита на данните за такива мисии. Комисията отбелязва, че решение на Съвета, основаващо се на член 39 от ДЕС, може да установява само правила за защита на данните за обработването на личните данни от държавите членки при извършване на дейности, които попадат в обхвата на Общата външна политика и политика на сигурност. Такова решение на Съвета не би могло да се включа правила, които се прилагат за дейности, извършвани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. С цел да се отстрани този правен пропуск, едно евентуално решение на Съвета следователно ще трябва да бъде придружено от допълнителен инструмент, основан на член 16 от ДФЕС.

Комисията отбелязва, че параграф 3 на член 9 (предишен член 70а от Общия подход на Съвета) не създава ново задължение за институциите и органите на Съюза, що се отнася до намирането на баланс между защитата на личните данни и публичния достъп до документи.


Единен цифров възел ***I
PDF 124kWORD 55k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров възел за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0256),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 21, параграф 2, член 48 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0141/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0054/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2018 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров възел за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1724.)

(1) ОВ С 81, 2.3.2018 г., стр. 88.


Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС
PDF 129kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение, приети чрез Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP21), както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през юли 2018 г. при пожарите в Мати, област Атика в Гърция трагично загинаха 99 души и стотици бяха ранени;

Б.  като има предвид, че въпросните пожари унищожиха домове, като стотици хора трябваше да бъдат евакуирани, сериозно засегнаха местната и регионалната инфраструктура и околната среда, като оказаха въздействие върху селското стопанство и засегнаха стопански дейности, включително туризма и настаняването;

В.  като има предвид, че се увеличи честотата, сериозността и сложността на ситуациите на екстремна суша и горски пожари, и че те оказват въздействие навсякъде в Европа и се изострят поради изменението на климата;

Г.  като има предвид, че инвестициите в борбата с изменението на климата представляват неотложна мярка за предотвратяване на сушите и горските пожари;

Д.  като има предвид, че през лятото на 2018 г. в резултат на пожари Гърция, Швеция и Латвия поискаха подкрепа от ЕС чрез Механизма на Съюза за гражданска защита;

1.  изразява искрените си съболезнования на семействата на лицата, загубили живота си при пожарите в област Атика;

2.  изразява съболезнованията си на всички жители, засегнати от пожарите в област Атика;

3.  отдава почит на жертвоготовността на пожарникарите, граничната охрана, доброволците и други лица, рискували живота си, за да гасят горските пожари и спасяват граждани;

4.  подчертава ролята на Механизма на Съюза за гражданска защита за предоставяне на самолети, превозни средства, медицински персонал и противопожарни служби в рамките на Европейския съюз;

5.  припомня, че след природно бедствие могат да се използват различни фондове на ЕС, като фонд „Солидарност“, за възстановяване на жизненоважната инфраструктура и за операции по разчистване;

6.  потвърждава значението на подкрепата по линия на Кохезионния фонд на ЕС за превенция и предоставяне на отговор при извънредни ситуации и призовава държавите членки да използват пълноценно посоченото финансиране и да информират обществеността относно рисковете от горски пожари;

7.  подчертава необходимостта от повече научни изследвания на механизмите за оценка на риска, превенцията и системите за ранно установяване, както и на други средства за борба срещу посочените явления, както и за подобряване на обмена на опит и най-добри практики между регионите и държавите членки;

8.  подчертава, че публикуван на 1 август 2018 г. от Световната метеорологична организация документ(2) предоставя доказателство, че горещата вълна в Европа през 2018 г. е свързана с изменението на климата; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да определят цели и да прилагат политики в областта на изменението на климата, чрез които ще бъдат изпълнени ангажиментите, поети в съответствие със Споразумението от Париж/COP21;

9.  подчертава необходимостта от осигуряване на превенция на наводненията в районите, засегнати от горски пожари, с цел избягване на нови бедствия;

10.  призовава Комисията да вземе предвид опасността от горски пожари и основано на екосистемите управление на горите и земите, когато оценява действащите в ЕС мерки, като стратегията на ЕС за горите и стратегията на ЕС за приспособяване към изменението на климата, и да адаптира въпросните стратегии, в случай че установи наличието на пропуски;

11.  призовава Съвета и Комисията да приключат междуинституционалните преговори с Парламента относно новия Механизъм на Съюза за гражданска защита и създаването на rescEU до края на 2018 г.;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите, на правителствата на държавите членки и на регионалните органи в районите, засегнати от пожарите.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts


Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
PDF 125kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

—  като взе предвид съвместното изявление на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство от 10 септември 2018 г. относно селището Хан ал Ахмар,

—  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г., и по-специално членове 49, 50, 51 и 53 от нея,

—  като взе предвид Шестмесечния доклад относно разрушаването и конфискуването на финансирани от ЕС структури на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим, за периода януари-юни 2018 г., публикуван от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на 24 август 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. Върховният съд на Израел отхвърли жалбите на жителите на Хан ал Ахмар; като има предвид, че Върховният съд постанови, че съответните органи имат разрешение да реализират плана за преместване на жителите в Западен Джахалин; като има предвид, че Върховният съд позволи на израелските органи да продължат с плановете за разрушаването на Хан ал Ахмар;

Б.  като има предвид, че Хан ал Ахмар е една от 46-те бедуински общности, които ООН счита за изложени на риск от принудително прехвърляне; като има предвид, че тази общност е съставена от 32 семейства и общо 173 души, включително 92 ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че израелската армия е издала заповеди за разрушаването на всички постройки в селището;

В.  като има предвид, че през 2010 г. върховният съд на Израел постанови, че всички структури на Хан ал Ахмар са били построени незаконно, в нарушение на законите за териториалното устройство и зонирането, и следователно трябва да бъдат разрушени; като има предвид, че върховният съд също така подчерта, че израелските органи трябва да намерят подходящо алтернативно място за училището и за жителите на общността; като има предвид, че държавата Израел писмено е заявила, че ще предостави на семействата, които ще бъдат разселени в Западен Джахалин (Абу Дис), перспективата за изграждане на втори район за преместване на изток от Йерихон; като има предвид, че общността на Хан ал Ахмар е отказала да бъдат разселена;

Г.  като има предвид, че принудителното прехвърляне на лица, пребиваващи в окупирана територия, освен ако го изискват сигурността на населението или наложителни военни причини, е забранено съгласно Четвъртата Женевската конвенция и представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право;

Д.  като има предвид, че израелските органи налагат на палестинските жители на зона С на Западния бряг изключително ограничителен режим на застрояване; като има предвид, че този режим прави почти невъзможно извършването на законни палестински строителни дейности в района и се използва като средство за прогонване на палестинците и разрастване на дейностите по колониално заселване; като има предвид, че израелските заселнически селища са незаконни съгласно международното право и представляват сериозна пречка пред усилията за мир; като има предвид, че съгласно международното право всяка трета страна, включително държавите — членки на ЕС, има задължението да не признава, подкрепя или подпомага заселническите селища в окупирани територии, както и задължението ефективно да им се противопоставя;

Е.  като има предвид, че Хан ал Ахмар се намира в зоната на коридора Е1 от окупирания Западен бряг; като има предвид, че запазването на статуквото в тази област е от основно значение за жизнеспособността на решението за две държави и за създаването на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава в бъдеще; като има предвид, че Парламентът многократно се е противопоставял на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на решението за две държави, и настоятелно е призовавал двете страни да демонстрират — чрез политики и действия — истински ангажимент за постигане на решение за две държави, с цел възстановяване на доверието;

Ж.  като има предвид, че 10 държави членки подпомагат хуманитарни програми в Хан ал Ахмар, включително строежа на начално училище, като в момента има опасност от унищожаването на хуманитарна помощ в размер на 315 000 евро;

З.  като има предвид, че по данни на Службата на представителя на ЕС в Палестина, унищожаването и изземването на палестинско имущество в окупирания Западен бряг, включително в Източен Йерусалим, са продължили и през първата половина на 2018 г.; като има предвид, че съществува опасност разрушаването на Хан ал Ахмар да създаде отрицателен прецедент за десетки други бедуински общности на Западния бряг;

1.  присъединява се към призива на ЗП/ВП, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство към израелското правителство да отмени плана за преместване, който би довел до разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на населението на друго място; счита, че е от изключителна важност ЕС да продължи да демонстрира единомислие по този въпрос;

2.  предупреждава органите на Израел, че разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на неговите жители биха представлявали тежко нарушение на международното хуманитарно право;

3.  изразява своята загриженост по отношение на последиците от разрушаването на Хан ал Ахмар, което допълнително би застрашило жизнеспособността на решението за две държави и би компрометирало перспективите за мир; подчертава, че защитата и запазването на жизнеспособността на решението за две държави е непосредствен приоритет за политиките и действията на ЕС по отношение на израелско-палестинския конфликт и на близкоизточния мирен процес;

4.  настоява, че ако разрушаването и изселването на населението на Хан ал Ахмар бъдат осъществени, то реакцията на ЕС трябва да бъде съразмерна със сериозността на това развитие и в съответствие с дългогодишната му подкрепа спрямо общността на Хан ал Ахмар; призовава ЗП/ВП да засили диалога на ЕС с израелските органи с оглед пълното зачитане на правата на палестинското население в зона С, както и да поиска компенсация от Израел за разрушаването на финансирана от ЕС инфраструктура;

5.  призовава израелското правителство незабавно да сложи край на политиката си на заплахи за разрушаване и на фактическо изселване спрямо бедуинските общности, живеещи в Негев и зона С от окупирания Западен бряг; подчертава, че разрушаването на къщи, училища и друга жизненоважна инфраструктура в окупираната палестинска територия, е незаконно съгласно международното хуманитарно право;

6.  припомня, че Израел носи пълната отговорност за предоставянето на необходимите услуги, включително образование, здравеопазване и социални грижи на хората, живеещи под негова окупация, в съответствие с Четвъртата Женевска конвенция;

7.  е твърдо убеден, че единственото трайно решение на конфликта в Близкия изток е създаването на две демократични държави, Израел и Палестина, съществуващи една до друга в мир в рамките на сигурни и признати граници въз основа на границата от 1967 г., като Йерусалим е столица на двете държави; осъжда всяко едностранно решение или действие, което може да попречи на перспективите за изпълнението на това решение;

8.  призовава израелските органи незабавно да спрат и преобърнат политиката си на заселване; призовава ЕС да остане постоянен в позицията си по въпроса;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.


Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
PDF 191kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (2018/2035(INI))
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 16 януари 2018 г. относно въздействието върху околната среда от използването на разградими при окисляване пластмаси, включително разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване (COM(2018)0035),

—  като взе предвид съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032),

—  като взе предвид работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. на Комисията (COM(2016)0773), и по-специално целта да се установят повече изисквания за конкретни продукти и повече хоризонтални изисквания в области като дълготрайността, възможностите за поправка, възможностите за осъвременяване, проектирането, позволяващо разглобяване, и лесното повторно използване или рециклиране,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(1),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(4),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване(5),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(6) („Директивата за екодизайна“) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно директивата,

—  като взе предвид Решение 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г.(7),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 декември 2017 г. относно екологичните иновации: улесняване на прехода към кръгова икономика,

—  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър 468 „Нагласи на европейските граждани спрямо околната среда“, октомври 2017 г.,

—  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата и 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21),

—  като взе предвид резолюцията на ООН, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие, проведена на 25 септември 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно международното управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г.(10),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0262/2018),

А.  като има предвид, че пластмасата е ценен материал, който намира широко приложение във всички вериги за създаване на стойност и който е от полза за обществото и икономиката ни, ако се използва и управлява отговорно;

Б.  като има предвид, че начинът, по който в днешно време пластмасата се произвежда, използва и изхвърля, оказва пагубно въздействие върху околната среда, климата и икономиката и има потенциални отрицателни последствия за здравето на хората и животните; като има предвид, че основното предизвикателство следователно се състои в това пластмасата да се произвежда и използва по отговорен и устойчив начин, така че да се генерират по-малко пластмасови отпадъци и да се намали, доколкото е възможно, използването на опасни вещества в пластмасите; като има предвид, че в това отношение научните изследвания и иновациите в нови технологии и алтернативи играят важна роля;

В.  като има предвид, че тези недостатъци пораждат голямо безпокойство в обществото, след като 74% от гражданите на ЕС изразяват безпокойство във връзка с въздействието, което пластмасите оказват върху здравето, а 87% са загрижени във връзка с въздействието им върху околната среда;

Г.  като има предвид, че настоящият политически импулс следва да се използва за осъществяване на преход към устойчива кръгова икономика в сектора на пластмасите, която да дава приоритет на предотвратяването на генерирането на пластмасови отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците;

Д.  като има предвид, че няколко държави членки вече са въвели национални законодателни мерки за ограничаване на пластмасовите микрочастици, които умишлено се добавят в козметиката;

Е.  като има предвид, че европейските държави имат практика да изнасят пластмасови отпадъци, включително и в държави, където неадекватните системи за управление и рециклиране на отпадъците причиняват щети на околната среда и застрашават здравето на местните общности, особено това на работещите с отпадъци;

Ж.  като има предвид, че пластмасовите отпадъци са глобален проблем и че е необходимо международно сътрудничество за борба с предизвикателството; като има предвид, че ЕС се ангажира да изпълни целите на ООН за устойчиво развитие, които се отнасят отчасти до устойчивото потребление и производство на пластмаси и са насочени към ограничаване на тяхното въздействие върху моретата и сушата;

З.  като има предвид, че през 2015 г. годишното производство на пластмаси в световен мащаб достигна 322 милиона тона и се очаква да се удвои през следващите 20 години;

И.  като има предвид, че в ЕС се генерират ежегодно 25,8 милиона тона пластмасови отпадъци;

Й.  като има предвид, че в ЕС само 30% от пластмасовите отпадъци се събират с цел рециклиране; като има предвид, че от рециклирана пластмаса са произведени само 6% от пластмасите, които се пускат на пазара;

К.  като има предвид, че дяловете на депониране (31%) и на изгаряне (39%) на пластмасови отпадъци продължават да са високи;

Л.  като има предвид, че понастоящем около 95% от стойността на пластмасовите опаковъчни материали се губи в икономиката, което води до ежегодни загуби в размер на 70 до 105 милиарда евро;

М.  като има предвид, че целта на ЕС е до 2030 г. делът на рециклирането на пластмасови опаковки да достигне 55%;

Н.  като има предвид, че рециклирането на пластмаси води до значителни ползи за климата, тъй като се намаляват емисиите на СО2;

О.  като има предвид, че в световните океани ежегодно попадат между 5 и 13 милиона тона пластмаса, като към момента се счита, че океаните съдържат над 150 милиона тона пластмаса;

П.  като има предвид, че в моретата и океаните на ЕС ежегодно се изхвърлят между 150 000 и 500 000 тона пластмасови отпадъци;

Р.  като има предвид, че съгласно цитирани от ООН изследвания, ако не се предприемат мерки, през 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса отколкото риба;

С.  като има предвид, че пластмасата съставлява 85% от отпадъците по плажовете и над 80% от морските отпадъци;

Т.  като има предвид, че практически в океана — от „Голямото тихоокеанско сметище“, съдържащо най-малко 79 000 тона пластмаса, плаваща на площ от 1,6 милиона квадратни километра, до най-отдалечените зони на Земята, като морското дъно и Арктика, може да се открие всякакъв вид пластмасов материал;

У.  като има предвид, че морските отпадъци оказват също така неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност и върху хранителната верига на човека;

Ф.  като има предвид, че 90% от морските птици поглъщат пластмасови частици;

Х.  като има предвид, че все още не е известно цялостното въздействие на пластмасовите отпадъци върху флората, фауната и човешкото здраве; като има предвид, че катастрофалните последствия за морския живот са документирани, като всяка година над 100 милиона морски животни умират вследствие на наличието на пластмасови отпадъци в океана;

Ц.  като има предвид, че решенията за третиране на проблема с пластмасата в морето не могат да бъдат изолирани от цялостната стратегия за пластмасите; като има предвид, че член 48 от Регламента за контрол на рибарството(11), който съдържа мерки, предназначени за насърчаване на намирането на изгубени риболовни съоръжения, представлява стъпка в правилната посока, но е твърде ограничен по обхват, като се има предвид, че държавите членки имат право да освобождават повечето риболовни кораби от това задължение, а изпълнението на изискванията за докладване продължава да бъде незадоволително;

Ч.  като има предвид, че се обмисля финансиране по линия на Европейското териториално сътрудничество на проекти в Адриатическо море, като например нови инструменти за управление и добри практики за намаляване и — по възможност — прекратяване на изоставянето на риболовни съоръжения, като риболовният флот получава нова роля на „морски страж“;

Ш.  като има предвид, че държавите членки са страни по Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) и следва да се стремят към пълно прилагане на нейните разпоредби;

Щ.  като има предвид, че призрачният риболов възниква, когато изгубени или изоставени бионеразградими риболовни мрежи, капани или въдици улавят, омотават, нараняват, довеждат до гладна смърт или друг вид смърт морски организми; като има предвид, че явлението „призрачен риболов“ се дължи на загубата и изоставянето на риболовни съоръжения; като има предвид, че Регламентът за контрол на рибарството изисква задължително маркиране на съоръженията и уведомяване за изгубени съоръжения, както и тяхното извличане; като има предвид, че поради това някои рибари по своя собствена инициатива докарват до пристанището извлечени от морето изгубени мрежи;

АА.  като има предвид, че макар и да е трудно да се направи правилна оценка на точния принос на аквакултурите в морските отпадъци, се счита, че 80% от морските отпадъци се състоят от пластмаса и пластмасови микрочастици и че някъде между 20% и 40% от тези морски пластмасови отпадъци са свързани отчасти с човешките дейности в открито море, включително търговските и круизните кораби, като останалите са с произход от сушата; като има предвид, че според неотдавнашно проучване на ФАО(12) около 10% идват от изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения; като има предвид, че изгубените и изхвърлени риболовни съоръжения са един от компонентите на морските пластмасови отпадъци и че приблизително 94% от пластмасата, която влиза в океана, стига до морското дъно, от което следва необходимостта да се използва Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да могат рибарите да участват пряко в схемите за „улавяне на морски отпадъци“, като им се предоставят плащания или други финансови и материални стимули;

АБ.  като има предвид, че всяка година в околната среда на ЕС попадат между 75 000 и 300 000 тона пластмасови микрочастици, включително пластмасови микрочастици, които целенасочено се добавят към пластмасовите продукти, пластмасови микрочастици, които се освобождават по време на употребата на продуктите, и такива, получени при разграждането на пластмасовите продукти;

АВ.  като има предвид, че пластмасовите микрочастици и частиците с наноразмери създават специфични предизвикателства пред политиката;

АГ.  като има предвид, че в 90% от бутилираната вода са открити пластмасови микрочастици;

АД.  като има предвид, че се приветства искането на Комисията, отправено до Европейската агенция по химикали, да изследва научната основа за ограничаване на използването на умишлено добавяните в потребителските продукти и продуктите за професионална употреба пластмасови микрочастици;

АЕ.  като има предвид, че се приветства искането на Комисията до ECHA да изготви предложение за евентуално ограничаване на разградимите при окисляване пластмаси;

АЖ.  като има предвид, че съгласно член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) въвеждането на нови собствени ресурси подлежи на специална законодателна процедура, която изисква единодушие сред държавите членки и консултации с Парламента;

Общи положения

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028), като крачка напред в прехода на ЕС от линейна към кръгова икономика; признава, че пластмасата играе полезна роля в икономиката и в ежедневието ни, но същевременно има значителни недостатъци; счита, че поради тази причина основното предизвикателство е пластмасите да се управляват по устойчив начин по цялата верига на създаване на стойност, като по този начин да се промени начинът, по който произвеждаме и използваме пластмаси, така че стойността да се запази в нашата икономика, без да се вреди на околната среда, климата и общественото здраве;

2.  подчертава, че определеното в Рамковата директива за отпадъците предотвратяване на пластмасови отпадъци следва да бъде най-важният приоритет, в съответствие с йерархията на отпадъците; счита освен това, че и насърчаването за постигане на значително по-добри резултати в областта на рециклирането на пластмаса е също така от основно значение за подпомагането на устойчивия икономически растеж, както и за опазването на околната среда и общественото здраве; призовава всички заинтересовани страни да разгледат неотдавнашната забрана от страна на Китай на вноса на пластмасови отпадъци като благоприятна възможност за инвестиране в предотвратяването на пластмасови отпадъци, включително чрез стимулиране на повторната употреба и „кръговото“ проектиране на продукти, както и за инвестиране в съоръжения за събиране, сортиране и рециклиране в ЕС на високо технологично равнище; счита, че обменът на най-добри практики в това отношение е важен, особено за МСП;

3.  изразява убеждението си, че стратегията за пластмасите следва да служи като лост за стимулиране на нови, интелигентни, устойчиви и кръгови стопански модели и модели на производство и потребление, които да обхващат цялата верига за създаване на стойност, в съответствие с цел 12 на ООН за устойчиво развитие, а именно за устойчиво потребление и производство и чрез интернализация на външните разходи; призовава Комисията за постигане на тази цел да насърчава създаването на ясни връзки между политиките на Съюза, отнасящи се до отпадъците, химикалите и продуктите, включително чрез разработване на нетоксични цикли на материалите, както е посочено в 7-та програма за действие в областта на околната среда;

4.  призовава Комисията да създаде политика за периода след 2020 г. за кръговата икономика и биоикономиката, която да се основава на стабилен научноизследователски и иновационен стълб, както и да гарантира включването на необходимите ангажименти в новата многогодишна финансова рамка (МФР); подчертава по-специално значението на научните изследвания за разработването на новаторски решения и за установяването на въздействието на пластмасовите макро-, микро- и наночастици върху екосистемите и здравето на човека;

5.  подчертава, че пластмасите са разнообразни и имат различни приложения и че вследствие на това за различните вериги за създаване на стойност е необходим индивидуален подход, често специфичен за конкретен продукт, с разнообразна комбинация от решения, при които се вземат предвид въздействието върху околната среда, наличните алтернативи, местните и регионалните потребности и се гарантира задоволяването на функционалните потребности на потребителите;

6.  подчертава, че за постигане на успех и на резултати, които да са от полза както за икономиката, така и за околната среда, климата и здравето, са необходими съвместни и координирани действия от страна на всички заинтересовани лица по цялата верига за създаване на стойност, в т.ч. потребителите;

7.  подчертава, че намаляването на генерирането на отпадъци представлява споделена отговорност, както и че важно предизвикателство продължава да бъде превръщането на съществуващата обща загриженост по повод на пластмасовите отпадъци в отговорност на обществото; подчертава факта, че в това отношение от основно значение е създаването на нови модели на потребление чрез стимулиране на промяна в поведението на потребителите; призовава за повишаване на осведомеността на потребителите относно въздействието на замърсяването с отпадъци от пластмаса, относно значението на предотвратяването и правилното управление на отпадъците, както и относно наличните алтернативи;

От проектиране за рециклиране към проектиране за кръговрат

8.  призовава компетентните органи в държавите членки да гарантират цялостното и бързо въвеждане и прилагане на всички достижения на правото в областта на продуктите и отпадъците; изтъква, че в ЕС само 30% от пластмасовите отпадъци се събират с цел рециклиране, което води до огромно разхищение на ресурси; подчертава, че от 2030 г. нататък пластмасовите отпадъци няма да се приемат в депата за отпадъци и че държавите членки трябва да управляват пластмасовите си отпадъци в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО; отново заявява, че държавите членки следва да използват икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците; подчертава значението на наличието на съоръжения, които дават възможност за разделно събиране и сортиране на отпадъци и по този начин осигуряват висококачествено рециклиране и засилено използване на качествени вторични суровини;

9.  призовава всички заинтересовани лица в сектора да започнат сега да предприемат конкретни действия, с които да се гарантира, че най-късно до 2030 г. всички опаковки от пластмаси ще са годни за повторна употреба или за рециклиране по икономически ефективен начин, да обвържат идентичността на търговската им марка с устойчиви и кръгови бизнес модели и да използват своите маркетингови възможности за насърчаване и стимулиране на устойчиви и кръгови модели на потребление; призовава Комисията да наблюдава и оценява развитието на събитията, да насърчава най-добрите практики и да проверява твърденията за екологосъобразност, за да се избегнат „екологични заблуди“;

10.  счита, че гражданското общество следва да взема надлежно участие и да бъде информирано, така че да е в състояние да търси отговорност от промишлеността за поетите от нея ангажименти и задължения;

11.  настоятелно призовава Комисията да изпълни своето задължение да преразгледа и засили основните изисквания в Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки до края на 2020 г., като вземе под внимание съответните свойства на различните опаковъчни материали въз основа на оценка на жизнения им цикъл и като насочи вниманието си по-специално към предотвратяването и проектирането за кръговрат; призовава Комисията да предложи ясни, приложими и ефективни изисквания, включително относно „пластмасови опаковки, които могат да се употребяват многократно и подлежат на рециклиране по икономически ефективен начин“, както и относно прекомерното опаковане;

12.  призовава Комисията да превърне принципите за ефективност и кръговост на ресурсите във водещи принципи, като се обръща внимание на важната роля, която могат да играят материалите, продуктите и системите с кръгов характер и по отношение на изделията от пластмаса, които не са предназначени за опаковане; счита, че това може да бъде постигнато, наред с другото, чрез разширяване на отговорността на производителя, чрез разработване на продуктови стандарти, чрез извършване на оценки на база жизнения цикъл, чрез разширяване на обхвата на законодателството в областта на екопроектирането, така че да обхване всички основни пластмасови продуктови групи, чрез приемане на разпоредби за екомаркировка и прилагане на метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда;

Създаване на истински единен пазар за рециклирани пластмаси

13.  отбелязва, че съществуват различни причини за ниското усвояване на рециклирани пластмаси в ЕС, като например ниските — отчасти вследствие на субсидиите — цени на изкопаемите горива, липсата на доверие и недостига на висококачествено снабдяване; подчертава, че е необходим стабилен вътрешен пазар на вторични суровини, за да се гарантира преминаването към кръгова икономика; призовава Комисията да преодолее пречките пред този пазар и да създаде еднакви условия на конкуренция;

Стандарти за качество и проверка

14.  призовава Комисията да представи бързо предложения за стандарти за качество, за да се изгради доверие и да се стимулира пазарът за вторични пластмаси; настоятелно призовава Комисията при разработването на тези стандарти за качество да вземе предвид различни степени на рециклиране, които да са съвместими с функционалността на различни продукти, като същевременно се опазват общественото здраве, безопасността на храните и околната среда; призовава Комисията да гарантира безопасната употреба на рециклираните материали в материалите, предназначени за контакт с храни, и да насърчава иновациите;

15.  призовава Комисията да вземе предвид най-добрите практики със сертификати от независима трета страна и да насърчава сертифицирането на рециклирани материали, тъй като проверката е изключително важна за повишаване на доверието както на промишлеността, така и на потребителите в рециклираните материали;

Рециклирано съдържание

16.  призовава всички участници в сектора да превърнат обществените си ангажименти за увеличаване на дела на рециклирането на пластмаса в официални обещания и да предприемат конкретни действия;

17.  счита, че може да са необходими задължителни правила за рециклирано съдържание с цел насърчаване на използването на вторични суровини, тъй като за момента няма функциониращи пазари за рециклирани материали; призовава Комисията да обмисли въвеждането на изисквания за минимално рециклирано съдържание за определени пластмасови продукти, пуснати на пазара на ЕС, като се спазват изискванията за безопасност на храните;

18.  призовава държавите членки да разгледат възможността за въвеждане на намален данък върху добавената стойност (ДДС) за продуктите, съдържащи рециклирани материали;

Кръгови обществени поръчки

19.  подчертава, че възлагането на обществени поръчки представлява основен инструмент в прехода към кръгова икономика, тъй като разполага с възможността да насърчава иновативни стопански модели и ресурсно ефективни продукти и услуги; подчертава ролята в това отношение на местните и регионалните органи; призовава Комисията да създаде европейска мрежа за обучение относно възлагането на кръгови обществени поръчки с цел събиране на извлечените поуки от пилотни проекти; счита, че тези доброволни действия биха могли да проправят пътя — въз основа на солидна оценка на въздействието — за създаване на обвързващи правила и критерии на ЕС за кръгови обществени поръчки;

20.  призовава държавите членки да премахнат всички порочни стимули, които спъват постигането на възможно най-високо равнище на рециклиране на пластмаси;

Взаимодействие на законодателството в областта на отпадъците и химикалите

21.  призовава компетентните органи в държавите членки да оптимизират контрола над вносните материали и продукти с цел да се осигури спазването на законодателството на ЕС по отношение на химикалите и продуктите;

22.  посочва резолюцията на Европейския парламент относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците;

Предотвратяване на генерирането на отпадъци от пластмаси

Пластмасови изделия за еднократна употреба

23.  отбелязва, че не съществува универсално решение за справяне с вредните последици за околната среда, произтичащи от пластмасовите изделия за еднократна употреба, и счита, че за разрешаване на този сложен въпрос е необходима комбинация от доброволни и регулаторни мерки, а така също и промяна в съзнанието, поведението и участието на потребителите;

24.  взема под внимание действията, предприети вече в някои държави членки, и следователно приветства предложението на Комисията за създаване на специална законодателна уредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално на пластмасовите изделия за еднократна употреба; счита, че това предложение следва да допринесе за значително намаляване на морските отпадъци, повече от 80% от които са от пластмаса, и по този начин ще допринесе за постигане на целта на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие за предотвратяване и значително намаляване на всички видове морско замърсяване;

25.  счита, че е важно тази уредба да предлага на компетентните органи в държавите членки амбициозен набор от възможни мерки, които са съвместими с целостта на единния пазар, оказват осезаемо положително екологично и социално-икономическо въздействие и осигуряват на потребителите необходимата функционалност;

26.  съзнава, че намаляването и ограничаването на пластмасовите продукти за еднократна употреба може да създаде възможности за устойчиви стопански модели;

27.  отбелязва текущата работа по това предложение в рамките на обикновената законодателна процедура;

28.  подчертава, че съществуват различни начини за постигане на високи коефициенти при разделното събиране и рециклирането на отпадъците, както и за намаляване на количеството на пластмасовите отпадъци, например режими на разширена отговорност на производителя със съобразени такси, схеми за обратно изкупуване и засилване на обществената осведоменост; признава значението на установените режими в различните държави членки, както и потенциала за обмен на най-добри практики между държавите членки; подчертава, че изборът на определена схема остава в правомощията на компетентния орган на държавата членка;

29.  приветства факта, че в Директива 94/62/ЕО се предвижда държавите членки да създадат до края на 2024 г. задължителни режими на разширена отговорност на производителя за всички опаковки, и призовава Комисията да оцени възможността за разширяване на обхвата на това задължение, за да се включат и други продукти от пластмаса в съответствие с член 8 и член 8а от Директива 2008/98/ЕО;

30.  взема под внимание предложението на Комисията относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325) за вноска, изчислявана на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса; подчертава, че насочващото въздействие на евентуална вноска трябва да е съгласувано с йерархията на отпадъците; ето защо подчертава, че следва да се даде предимство на предотвратяването на генерирането на отпадъци;

31.  призовава Комисията и държавите членки да се присъединят и да подкрепят международната коалиция за намаляване на замърсяването с пластмасови пликове, създадена на 22-ата Конференция на ООН по изменението на климата (COP 22), проведена в Маракеш през ноември 2016 г.;

32.  счита, че супермаркетите играят решаваща роля за намаляването на пластмасите за еднократна употреба в ЕС; приветства инициативи като щандове за супермаркети без пластмаса, които предоставят възможност на супермаркетите да тестват компостируеми биоматериали като алтернатива на пластмасовите опаковки;

33.  приветства предложението на Комисията за директива относно пристанищните приемни съоръжения (COM(2018)0033), която има за цел да намали значително товара и разходите за рибарите за връщането на риболовни съоръжения и отпадъци от пластмаса на пристанището; подчертава важната роля, която би могла да бъде отредена на рибарите, по-специално като събират по време на риболовната си дейност отпадъци от пластмаса от морето и ги връщат на пристанището, за да бъдат подложени на подходящо управление на отпадъците; подчертава, че Комисията и държавите членки следва да създадат стимули за тази дейност, така че на рибарите да не се начислява такса за третиране;

34.  изразява съжаление по повод на факта, че изпълнението на член 48, параграф 3 от Регламента за контрол на рибарството по отношение на задълженията за намиране и докладване на изгубени риболовни съоръжения не е включено в доклада на Комисията за оценка и прилагане от 2017 г.; подчертава необходимостта от подробна оценка на изпълнението на изискванията на Регламента за контрол на рибарството по отношение на риболовните съоръжения;

35.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят планове за събиране на отпадъци в морето с участието, когато е възможно, на риболовни кораби и да въведат на пристанищата съоръжения за приемане и обезвреждане на морски отпадъци, както и схема за рециклиране на излезли от употреба мрежи; призовава Комисията и държавите членки да използват препоръките, съдържащи се в Доброволните насоки на ФАО за маркиране на риболовните съоръжения, в тясно сътрудничество с риболовния сектор, за да се борят срещу призрачния риболов;

36.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подобрят събирането на данни в областта на морската пластмаса, като изготвят и прилагат задължителна за целия ЕС цифрова система за докладване на риболовни съоръжения, загубени от отделни риболовни кораби, която да бъде в подкрепа на действията по изтеглянето им, като използват данни от регионални бази данни, за да споделят информация в европейска база данни, управлявана от Агенцията за контрол на рибарството или да развиват SafeSeaNet като удобна за ползване и валидна за целия ЕС система, която да позволява на рибарите да сигнализират за изгубени съоръжения;

37.  подчертава, че държавите членки трябва да положат повече усилия, за да разработят стратегии и планове за намаляване на изоставянето в морето на риболовни съоръжения, например чрез безвъзмездни средства от ЕФМДР, както и с подкрепата на структурните фондове и в рамките на Европейското териториално сътрудничество и с необходимото активно участие на регионите;

Пластмаси на биологична основа, биоразградимост и компостируемост

38.  решително подкрепя Комисията по отношение на представянето на ясни допълнителни стандарти, хармонизирани правила и дефиниции относно биологичното съдържание, биоразградимостта (свойство, независимо от изходната суровина) и компостируемостта, за да се преодолеят съществуващите погрешни схващания и недоразумения и на потребителите да се предостави ясна информация;

39.  подчертава факта, че насърчаването на устойчива биоикономика може да допринесе за намаляването на зависимостта на Европа от вносни суровини; подчертава потенциалната роля на пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси, когато е доказано, че те са от полза от гледна точка на жизнения цикъл; счита, че биоразградимостта трябва да се оценява при съответните реални условия;

40.  подчертава, че биоразградимите пластмаси могат да спомогнат за прехода към кръгова икономика, но не представляват универсално средство срещу морските отпадъци нито следва да легитимират ненужни приложения за еднократна употреба; поради това призовава Комисията да разработи ясни критерии за полезни продукти и приложения, състоящи се от биоразградими пластмаси, включително за опаковки и приложения в областта на селското стопанство; призовава за по-нататъшни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност по този въпрос; подчертава, че с оглед на правилното управление на отпадъците биоразградимите и бионеразградимите пластмаси трябва да бъдат третирани по различен начин;

41.  подчертава, че пластмасите на биологична основа предлагат потенциал за частична диференциация на изходните суровини и в това отношение призовава за по-нататъшни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност; потвърждава, че на пазара вече съществуват иновативни материали на биологична основа; подчертава необходимостта от неутрално и равно третиране на заместващите материали;

42.  призовава за въвеждане в ЕС до 2020 г. на пълна забрана на използването на разградими при окисляване пластмаси, тъй като този вид пластмаси не се разгражда по подходящ начин, не е пригоден за компостиране, оказва отрицателно въздействие върху рециклирането на конвенционална пластмаса и няма доказана полза за околната среда;

Пластмасови микрочастици

43.  призовава Комисията най-късно до 2020 г. да въведе забрана на пластмасовите микрочастици, които се добавят умишлено в козметичните продукти, продуктите за лична хигиена и почистващите препарати; освен това призовава Европейска агенция по химикали (ECHA) да извърши оценка и да изготви, ако е целесъобразно, забрана на пластмасови микрочастици, които се добавят умишлено към други продукти, като се съобразява с наличието на надеждни алтернативи;

44.  призовава Комисията да определи минимални изисквания в законодателството в областта на продуктите с цел да се намали значително изпускането на пластмасови микрочастици още при източника, по-специално що се отнася до текстилни изделия, гуми, бои и цигарени фасове;

45.  отбелязва добрата практика на програмата Operation Clean Sweep и на редица инициативи „нулева загуба на пластмасови частици“; счита, че съществува възможност за поемане на тези инициативи на равнището на ЕС и на световно равнище;

46.  призовава Комисията в рамките на текущата проверка за пригодност на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в контекста на пречистването на отпадъчните води и управлението на валежните води да разгледа източниците, разпространението, съдбата на пластмасовите макро- и микрочастици и последиците от тях; освен това призовава компетентните органи на държавите членки и Комисията да гарантират пълното изпълнение и прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и на Рамковата директива за морска стратегия; призовава Комисията да подкрепи научните изследвания в областта на технологиите за третиране на утайките от отпадъчни води и за пречистване на водата;

Научни изследвания и иновации

47.  приветства изявлението на Комисията, че в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ ще се инвестират допълнително 100 милиона евро с цел стимулиране на инвестициите за намиране на подходящи за кръговата икономика решения, като например варианти за предотвратяване и проектиране, диверсификация на изходните суровини и иновативни технологии за рециклиране, като например молекулярно и химическо рециклиране, както и подобряване на механичното рециклиране; подчертава в това отношение иновационния потенциал на стартиращите предприятия; подкрепя създаването на стратегическа програма за научни изследвания и иновации относно цикличността на материалите, със специален акцент върху пластмаси и материали, съдържащи пластмаси, отвъд опаковките, която да направлява бъдещите решения за финансиране; отбелязва, че ще бъде необходимо подходящо финансиране, за да се помогне за привличането на частни инвестиции; подчертава, че публично-частните партньорства могат да спомогнат за ускоряването на прехода към кръгова икономика;

48.  подчертава големия потенциал за свързване на програмата в областта на цифровите технологии и програмата за кръговата икономика; подчертава необходимостта да се преодолеят регулаторните пречки пред иновациите и призовава Комисията да разгледа възможни споразумения на ЕС за иновации, които да спомогнат за постигането на целите, определени в стратегията за пластмасите и по-широката програма на ЕС за преминаване към кръгова икономика;

49.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят използването на новаторски риболовни съоръжения, като насърчават рибарите да връщат срещу търговска отстъпка старите си мрежи при закупуването на нови и да адаптират наличните мрежи с устройства за последяване на мрежите и с датчици, свързани с приложения за смартфони, чипове за радиочестотна идентификация и корабни проследяващи устройства, така че капитаните да могат по-точно да проследяват мрежите си и да ги извличат, ако това е необходимо; признава ролята, която технологията може да играе за предотвратяване на навлизането на пластмасови отпадъци в морето;

50.  призовава Комисията да включи „Мисия океан без пластмаса“, за да използва иновациите за намаляване на количеството на пластмасите, които попадат в морската околна среда, и за събиране на пластмасите, намиращи се в океаните; отново призовава за борба с морските отпадъци (включително предотвратяване, повишаване на грамотността по отношение на океаните, повишаване на осведомеността относно екологичните предизвикателства, свързани със замърсяването с пластмаси и други видове морски отпадъци, както и кампании за почистване като „улов на отпадъци“ и почистване на плажове), както е посочено в съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 10 ноември 2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“ (JOIN(2016)0049); призовава за провеждането диалог между политици, заинтересовани лица и експерти относно политиката на ЕС за морските отпадъци;

Глобални действия

51.  призовава ЕС да поеме активна роля в разработването на световен протокол за пластмасата и да гарантира, че различните ангажименти, поети както на равнището на ЕС, така и на световно равнище, могат да се проследят по интегриран и прозрачен начин; призовава Комисията и държавите членки да поемат активна ръководна роля в работната група, създадена от Асамблеята на ООН за околната среда през декември 2017 г., за да работи по прилагането на международни действия за борба с морските отпадъци от пластмаси и пластмасовите микрочастици; подчертава, че като се има предвид фактът, че голяма част от отпадъците от пластмаса в океаните произхожда от държави в Азия и Африка, въпросите, свързани със замърсяването с пластмаса и капацитета за управление на отпадъците, трябва да бъдат част от рамката за външна политика на ЕС;

52.  призовава всички институции на ЕС заедно със Схемата на Общността за управление по околна среда и одит да поставят акцент върху предотвратяването, да упражняват контрол над своите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и практики за управление на пластмасовите отпадъци и значително да намалят генерирането на отпадъци от пластмаса, по-специално чрез замяна, намаляване и ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(5) ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11.
(6) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(7) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(8) ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0287.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0004.
(11) OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(12) Изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения


Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
PDF 166kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (2018/2589(RSP))
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно защитата на здравето на хората и опазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(1),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО(7),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(8),

—  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“(9),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, който придружава съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (SWD(2018)0020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (COM(2018)0028),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2018 г., озаглавено „Общ доклад на Комисията относно функционирането на REACH и преглед на някои елементи. Заключения и действия“ (COM(2018)0116),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Работен план за екопроектирането за периода 2016 — 2019 г.“ (COM(2016)0773),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда(13),

—  като взе предвид Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане,

—  като взе предвид Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди,

—  като взе предвид Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители,

—  като взе предвид въпросите към Съвета и към Комисията относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (O-000063/2018 – B8-0036/2018 и O-000064/2018 – B8‑0037/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) предвижда разработването на стратегия на Съюза за нетоксична околна среда с цел да се гарантира свеждането до минимум на експозицията на химикали в продуктите, включително вносните продукти, за да се насърчават нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза;

Б.  като има предвид, че в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 се предвижда, че с мерките, предприемани от държавите членки за предотвратяване на образуването на отпадъци, трябва да се намалява образуването на отпадъци, по-специално на такива, които не са пригодни за подготовка за повторна употреба или рециклиране;

В.  като има предвид, че в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 също така се предвижда, че с тези мерки трябва да се насърчава намаляването на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите и да се гарантира, че всеки доставчик на изделие съгласно определението в член 3, точка 33 от Регламента REACH предоставя на Европейската агенция по химикали (ECHA) информацията по член 33, параграф 1 от посочения регламент и че ECHA трябва да създаде и поддържа база данни за данните, които трябва да ѝ се предоставят в този контекст, и при поискване тя предоставя достъп до тази база данни на операторите, осъществяващи третиране на отпадъци, и при поискване — на потребителите;

Г.  като има предвид, че в член 10, параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/851 се предвижда, че когато е необходимо за спазването на задължението за подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по оползотворяване и за да се улесни или подобри оползотворяването, държавите членки трябва да предприемат преди или по време на оползотворяването на отпадъците необходимите мерки за премахване на опасните вещества, смеси и компоненти от опасни отпадъци с оглед на тяхното третиране в съответствие с членове 4 и 13 от Директива 2008/98/ЕО(14) относно отпадъците;

Д.  като има предвид, че в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 850/2004 се предвижда, че трябва да се забранят дейностите по обезвреждането или оползотворяването, които могат да доведат до оползотворяване, рециклиране, възстановяване или повторна употреба на веществата, изброени в приложение IV (устойчивите органични замърсители (УОЗ));

Общи съображения

1.  приветства съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г., както и процеса на консултации, но очаква бързи действия с цел справяне с проблемите, свързани с „взаимодействието“; подкрепя представената от Комисията цялостна визия, която е в съответствие с целите на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС);

2.  счита, че основната цел на Комисията следва да бъде предотвратяването на проникването на опасни химикали в цикъла на материалите, постигането на пълно съответствие между законодателните актове за изпълнение на политиките в областта на отпадъците и химикалите и гарантирането на по-добро прилагане на действащото законодателство, като същевременно се отстранят тези регулаторни пропуски, които биха могли да действат като пречки за устойчивата кръгова икономика на ЕС, включително по-специално по отношение на внесените изделия;

3.  подчертава, че в една истински кръгова икономика продуктите трябва да бъдат проектирани за възможност за осъвременяване, устойчивост, пригодност за ремонтиране, възможност за повторна употреба и възможност за рециклиране, както и с минимална употреба на вещества, пораждащи безпокойство;

4.  отново заявява, че преминаването към кръгова икономика изисква стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и постепенното извеждане от употреба на веществата, пораждащи безпокойство, когато това е възможно, по-специално когато съществуват или ще бъдат разработени по-безопасни алтернативи, така че да се гарантира разработването на нетоксични цикли на материалите, които ще улеснят рециклирането и са от съществено значение за доброто развитие на функциониращ пазар на вторични суровини;

5.  призовава Комисията да разработи стратегия на Съюза за нетоксична околна среда без по-нататъшно забавяне, както е посочено в 7-ата ПДОС;

6.  призовава Комисията и държавите членки, в тясно сътрудничество с ECHA, да засилят своите регулаторни дейности за насърчаване на заместването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и за ограничаване на веществата, които представляват неприемлив риск за здравето на човека или за околната среда в контекста на Регламента REACH и законодателството в областта на конкретни сектори или продукти, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини в рамките на Съюза;

7.  подчертава необходимостта да се намерят местни, национални, регионални и европейски решения, като се включат всички заинтересовани страни с оглед на откриването и премахването на химикали, пораждащи безпокойство, при рециклирането на потоци от отпадъци;

8.  призовава дружествата да използват пълноценно един ориентиран към бъдещето цялостен подход на прогресивно управление на химикалите чрез използване на възможността за заместване на токсични вещества в продуктите и веригите на доставки, като ускоряват иновациите на пазара и играят водеща роля в това отношение;

9.  подчертава, че прилагането на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците може да представлява предизвикателство за малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че техният конкретен случай следва да бъде вземан предвид при предприемането на действия, без да се застрашава равнището на защита на човешкото здраве и околната среда; набляга на необходимостта от ясна и лесно достъпна информация, за да се гарантира, че МСП разполагат с необходимите предпоставки за пълно спазване на цялото законодателство в тази област;

10.  счита, че в случай на риск от припокриване на законодателството е наложително да се изяснят взаимните връзки, да се осигури съгласуваност и да се използват възможностите за полезни взаимодействия;

11.  подчертава, че е от изключителна важност да се подобри прозрачността относно наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в потребителските продукти, за да се изгради обществено доверие в безопасността на вторичните суровини; посочва, че по-добрата прозрачност допълнително би засилила стимулите за постепенно премахване на употребата на вещества, пораждащи безпокойство;

Недостатъчна информация относно наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в продукти и отпадъци

12.  счита, че веществата, пораждащи безпокойство, са тези, които отговарят на критериите, посочени в член 57 от Регламента REACH като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, вещества, забранени по силата на Стокхолмската конвенция (УОЗ), специфични вещества, чиято употреба в изделия е предмет на ограничения, които са изброени в приложение XVII към Регламента REACH, и специфични вещества, регулирани съгласно законодателството в областта на конкретни сектори и/или продукти;

13.  отново призовава Комисията да изпълнява ангажиментите си да защитава здравето на гражданите и околната среда от химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система; очаква Комисията, без по-нататъшно забавяне, да представи стратегията си относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се сведе до минимум експозицията на гражданите на ЕС на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, освен пестициди и биоциди;

14.  подчертава, че всички вещества, пораждащи безпокойство, следва да бъдат проследявани във възможно най-кратък срок, както и че информацията, свързана с тези вещества, в т.ч. техния състав и концентрация, следва да бъде изцяло на разположение на всички участници във веригата на доставки, на дружествата за рециклиране и на обществеността, като същевременно се вземат предвид съществуващите системи и се разгледа вариантът за решения за проследяване, които са специфични за отделните сектори; в тази насока приветства, като първа стъпка, новите разпоредби, включени в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 относно отпадъците;

15.  призовава държавите членки и Комисията в този контекст, заедно с ECHA, да увеличат усилията си, за да се гарантира, че до 2020 г. всички приложими вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включително вещества, които отговарят на критерия за еквивалентна степен на безпокойство, като например веществата, нарушаващи функциите или изострящи чувствителността на ендокринната система, са включени в списъка на кандидат-веществата на Регламента REACH, както е посочено в 7-ата ПДОС;

16.  счита, че в съответствие със съществуващите изисквания за вноса, определени в Регламента REACH, системата за проследяване следва също така да обхваща всички продукти, внасяни в Съюза, които могат да съдържат вещества, пораждащи безпокойство; освен това уточнява колко е важно справянето с проблема на нерегистрираните вещества във внесени изделия; подчертава, че е необходимо по-задълбочено сътрудничество на международно равнище във връзка с внесените изделия, в което да участват Програмата на ООН по околната среда (UNEP), трети държави, изправени пред подобни предизвикателства с внесени изделия, и страни на износа;

17.  отбелязва, че в съответствие със заключенията от втория преглед на Регламента REACH, извършен от Комисията, качеството на данните относно опасностите, употребите и експозицията на химикали в регистрационните досиета по Регламента REACH следва да бъде подобрено;

18.  счита, че в съответствие с член 20, параграф 2 от Регламента REACH (проверка за пълнота на регистрациите) Европейската агенция по химикали не следва да предоставя достъп до пазара за химикали с непълни и неадекватни регистрационни досиета и следва да гарантира, че необходимата информация се предоставя във възможно най-кратък срок; припомня, че е от решаващо значение предоставяната информация за регистрационни досиета да бъде точна, подходяща, надеждна, актуална и достоверна; призовава ECHA да положи повече усилия в контекста на член 41 от Регламента REACH (проверка за съответствие на регистрациите), за да се сложи край на ситуацията с неотговарящите на изискванията досиета и да се гарантира, че не се предоставя достъп до пазара за химикали с неотговарящи на изискванията регистрационни досиета; призовава регистрантите и държавите членки да направят необходимото, за да гарантират, че регистрационните досиета по Регламента REACH спазват изискванията и се актуализират;

Справяне с наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в рециклираните материали

19.  подчертава, че Съюзът трябва да гарантира еднакво равнище на защита на човешкото здраве и околната среда, независимо дали продуктите са изработени от първични или възстановени материали;

20.  отново заявява, че в съответствие с йерархията на отпадъците предотвратяването има приоритет пред рециклирането и че съответно рециклирането не следва да оправдава безконечното използване на опасни вещества от миналото;

21.  счита, че за всички първични и вторични суровини следва по принцип да се прилагат едни и същи правила; отбелязва обаче, че невинаги е възможно да се гарантира, че материалите от рециклирани продукти са напълно еднакви с материалите от първични суровини;

22.  изтъква, че правилата на Съюза следва да гарантират, че рециклирането на материалите не води до безконечно използване на опасни вещества; отбелязва със загриженост, че законодателството, предотвратяващо наличието на химикали в продукти, включително внесени продукти, е разпокъсано, не е систематично, нито е последователно и се прилага единствено за много малко на брой вещества, продукти и употреби, често с множество изключения; изразява съжаление за липсата на напредък в разработването на стратегия на Съюза за нетоксична околна среда с цел, наред с другото, да се намали експозицията на вещества, пораждащи безпокойство, в продуктите;

23.  подчертава, че възможността за рециклиране на материали, съдържащи пораждащи безпокойство вещества, следва да се разглежда само когато не съществуват заместващи материали без вещества, пораждащи безпокойство; счита, че това рециклиране следва да се извършва в затворени или контролирани цикли, без да се застрашава здравето на хората, включително здравето на работниците, или околната среда;

24.  изразява надежда, че новаторските практики за рециклиране ще спомагат за обеззаразяването на отпадъци, съдържащи пораждащи безпокойство вещества;

25.  счита, че въпросът за продукти, съдържащи вещества от миналото, следва да бъде решен чрез ефективна система за регистрация, проследяване и обезвреждане;

26.  счита, че тъй като над 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определят на етапа на проектиране, Директивата за екодизайна и други законодателни актове в областта на продуктите следва да се използват в допълнение към Регламента REACH, за да се въведат изисквания за заместване на веществата, пораждащи безпокойство; подчертава, че употребата на вещества с токсичен характер или на вещества, пораждащи безпокойство, като например устойчивите органични замърсители (УОЗ) и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да се разглежда по-специално в разширените критерии за екодизайн, без да се засягат други хармонизирани правни изисквания относно тези вещества, определени на равнището на Съюза;

27.  подчертава, че е от решаващо значение да се гарантират еднакви условия на конкуренция между произведените в ЕС изделия и внесените изделия; счита, че произведените в ЕС изделия в никакъв случай не могат да бъдат ощетявани; следователно изисква от Комисията да гарантира навременното използване на ограничения, предвидени в Регламента REACH и в други законодателни актове в областта на продуктите, за да може произведените в ЕС продукти и внесените продукти да подлежат на едни и същи правила; подчертава по-специално, че постепенното премахване или заместването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, произтичащо от схемата за разрешаване съгласно Регламента REACH, следва да се съчетава с ограничения, които се прилагат в същото време; призовава компетентните органи в държавите членки да засилят проверките на внесените материали, за да се гарантира съответствието с Регламента REACH и със законодателството в областта на продуктите;

28.  подчертава, че прилагането на законодателството в областта на химикалите и продуктите на границите на ЕС следва да бъде подобрено;

29.  счита, че за да се разгледа въпросът за наличието в рециклираните материали на вещества, пораждащи безпокойство, би било желателно да се въведе паспорт на продуктите като инструмент за оповестяване на материалите и веществата, използвани в продуктите;

Неяснота по какъв начин материалите могат да престанат да бъдат отпадъци

30.  подчертава, че са необходими ясни правила на ЕС, определящи условията, които трябва да бъдат изпълнени, за прекратяване на режима на отпадъците и че са необходими хармонизирани критерии за определяне на статус „край на отпадъка“; счита, че подобни ясни правила на ЕС трябва да бъдат така проектирани, че да са практически осъществими и за малките и средните предприятия;

31.  счита, че следва да бъдат предприети мерки на равнището на ЕС, за да се постигне по-висока степен на хармонизация на тълкуването и прилагането от държавите членки на разпоредбите относно определянето на статус „край на отпадъка“, установени в Рамковата директива за отпадъците, с оглед на това да се улесни употребата на възстановени материали в ЕС;

32.  призовава държавите членки и Комисията да си сътрудничат напълно по отношение на критериите за определяне на статус „край на отпадъка“;

Трудности при прилагането на методиките на ЕС за класификация на отпадъците и отражение върху възможността за рециклиране на материалите (вторични суровини)

33.  счита, че правилата за класифициране на отпадъците като опасни или неопасни следва да съответстват на разпоредбите за класифициране на вещества и смеси в съответствие с Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Регламент CLP), като се вземат под внимание спецификите на отпадъците и начинът, по който те се обработват, и приветства освен това новите технически насоки за класификация на отпадъците; подчертава необходимостта от по-нататъшно развиване на рамката за класифициране на отпадъците и химикалите, за да се включат критични точки на опасност, пораждащи сериозно безпокойство, като например висока устойчивост, нарушаване на функциите на ендокринната система, биоакумулация или невротоксичност;

34.  призовава Комисията, що се отнася до класифицирането на потоците от отпадъци, да изясни правилното тълкуване на Регламента CLP, за да се предотвратява неправилното класифициране на отпадъците, които съдържат вещества, пораждащи безпокойство;

35.  подчертава, че липсата на прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците е неприемливо и че този проблем трябва да бъде разрешен в спешен порядък, включително чрез доклади по държави, съдържащи се в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, тъй като е необходим по-съвместим подход между правилата за класификация на химикалите и отпадъците;

36.  призовава Комисията незабавно да преразгледа Европейския списък на отпадъците;

o
o   o

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(5) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(7) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.
(8) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(9) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0287.
(11) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.
(12) ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
(13) Приети текстове, P8_TA(2018)0100.
(14) OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.


Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
PDF 258kWORD 91k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (2017/2254(INI))
P8_TA(2018)0354A8-0257/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид насоките на Световната здравна организация (СЗО) от 2017 г. относно употребата на значимите в медицински аспект антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни,

—  като взе предвид доклада на Федерацията на ветеринарите в Европа от 29 февруари 2016 г., в който се предоставят отговори на въпроси на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно употребата на антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни,(1)

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г. относно следващите стъпки в рамките на подход „Едно здраве“ за борба с антимикробната резистентност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г. относно укрепването на баланса във фармацевтичните системи в ЕС и неговите държави членки,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 юни 2011 г., озаглавени „Имунизациите в детска възраст: успехи и предизвикателства, свързани с имунизациите в детска възраст в Европа, и перспективи“, приети от министрите на здравеопазването на държавите — членки на ЕС,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2014 г. относно ваксинирането като ефективен инструмент в областта на общественото здравеопазване,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г., озаглавена „По-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност“(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г., озаглавена „Предизвикателството на микробите — нарастващата опасност от антимикробна резистентност“(3),

—  като взе предвид Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2017 г., озаглавено „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“ (COM(2017)0339),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016—2020 г.(5),

—  като взе предвид глобалния план за действие на Световната здравна организация (СЗО) в областта на ваксините (GVAP), приет от 194 държави — членки на Световната здравна асамблея, през май 2012 г.,

—  като взе предвид Европейския план за действие на СЗО в областта на ваксините (EVAP) за периода 2015—2020 г.,

—  като взе предвид документа от общ интерес, озаглавен „The Role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the Fight against Antimicrobial Resistance (AMR)“ (Ролята на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в борбата срещу антимикробната резистентност (АМР)), публикуван във вестник „Food Protection Trends“ през 2018 г.,

—  като взе предвид Пътната карта на Комисията за стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда и настоящия проект за стратегическия подход(6),

—  като взе предвид политическата декларация на ООН на срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН от 21 септември 2016 г. относно антимикробната резистентност,

—  като взе предвид доклада на Световната банка от март 2017 г., озаглавен „Резистентни към лекарствените средства инфекции: заплаха за нашето икономическо бъдеще“,

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринаромедицинските продукти (COM(2014)0558),

—  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от септември 2015 г., озаглавен „Антимикробната резистентност в държавите от Г7 и извън тях: икономически въпроси, политики и варианти за действие“,

—  като взе предвид съвместното научно становище на EMA/ЕОБХ относно мерките за намаляване на необходимостта от използване на антимикробни средства в животновъдството в Европейския съюз и произтичащото от това въздействие върху безопасността на храните (т.нар. становище „RONAFA“),

—  като взе предвид резолюцията от 29 май 2017 г. на Седемнадесетата световна здравна асамблея относно подобряването на профилактиката, диагностиката и клиничното управление на сепсиса,

—  като взе предвид първия съвместен доклад на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), ЕОБХ и ЕМА, публикуван през 2015 г. (JIACRA I), и втория им съвместен доклад (JIACRA II), публикуван през 2017 г., относно интегрирания анализ на употребата на антимикробни средства и наличието на антимикробна резистентност при бактерии при хора и отглеждани за производство на храни животни,

—  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2017 r. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти(7),

—  като взе предвид доклада на ECDC от 2016 г. относно наблюдаването на антимикробната резистентност в Европа,

—  като взе предвид Обобщения доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност в зоонозните и индикаторните бактерии при хората и животните и в храните през 2016 г., изготвен от ECDC и ЕОБХ(8),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0257/2018),

А.  като има предвид, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици, и по-специално в животновъдството (антибиотици, използвани за профилактика и за стимулиране на растежа), и недостатъчният контрол върху инфекциите в хуманната и ветеринарната медицина постепенно превръщат антимикробната резистентност (АМР) в огромна заплаха за здравето на хората и на животните;

Б.  като има предвид, че по приблизителни оценки най-малко 20% от инфекциите, свързани с медицинско обслужване (ИСМО), могат да се предотвратят чрез устойчиви и многостранни програми за профилактика и контрол на инфекциите(9);

В.  като има предвид, че разумното използване на антибиотици, както и профилактиката и контролът на инфекциите във всички сектори на здравеопазването, включително здравето на животните, са крайъгълни камъни на ефективното предотвратяване на развитието и предаването на резистентни на антибиотици бактерии;

Г.  като има предвид, че 50% от антибиотиците, предписани на хора, са неефективни, а 25% от антибиотиците, потребявани от хора, не са правилно назначени; като има предвид, че 30% от хоспитализираните пациенти употребяват антибиотици и че устойчивите на полимедикаментозно лечение бактерии представляват особена заплаха в болниците, домовете за възрастни хора и при пациентите, грижата за които изисква устройства като вентилатори и венозни катетри;

Д.  като има предвид, че антибиотиците продължават да се използват в животновъдството за профилактика на заболявания и като компенсация за слабата хигиена, а не в случаи на необходимост по предписание, което допринася за възникването при животните на резистентни на антимикробни средства бактерии, които могат да се предават на хората;

Е.  като има предвид наличието на взаимовръзка между установената резистентност към антибиотици у животните, отглеждани за производство на храни (напр. бройлери), и факта, че голяма част от бактериалните инфекции при хората възникват при обработка, приготвяне и консумация на месо от такива животни, беше потвърдено също така от агенциите на ЕС(10);

Ж.  като има предвид, че неправилната употреба на антибиотици подкопава ефективността им и води до разпространяване на високорезистентни микроби, които са резистентни по-специално към използваните като последно средство за лечение антибиотици; като има предвид, че според данни, предоставени от ОИСР, АМР може да причинява приблизително 700 000 смъртни случая годишно; като има предвид, че 25 000 от тези смъртни случаи са в ЕС, а останалите — извън ЕС, което означава, че сътрудничеството в политиката за развитие и координирането и наблюдението на АМР на международно равнище са от ключово значение;

З.  като има предвид, че АМР би могла да предизвика до 10 милиона смъртни случаи годишно през 2050 г., ако не се предприемат действия; като има предвид, че 9 милиона от този приблизително изчислен брой смъртни случаи биха възникнали извън ЕС в развиващите се държави, и по-специално в Азия и Африка; като има предвид, че инфекциите и резистентните бактерии се разпространяват лесно и че следователно съществува належаща необходимост от действия на световно равнище;

И.  като има предвид, че ваксините и инструментите за бърза диагностика (RDT) имат потенциал да ограничават злоупотребата с антибиотици; като има предвид, че RDT дават възможност на здравните специалисти бързо да диагностицират бактериална или вирусна инфекция и следователно да намалят неправилната употреба на антибиотици и риска от развиване на резистентност(11);

Й.  като има предвид, че вследствие на постоянното разпространение на високорезистентни бактерии в бъдеще може да се окаже невъзможно предоставянето на добро здравно обслужване при инвазивни операции или добре установени лечения за някои групи пациенти, които се нуждаят от лъчетерапия, химиотерапия и трансплантации;

К.  като има предвид, че бактериите са в процес на непрекъснато развитие, че научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и регулаторните среди са комплексни, че някои специфични инфекции са редки и че очакваната възвращаемост от новите антимикробни средства остава ограничена;

Л.  като има предвид, че ИСМО се дължат на липсата на превантивни мерки, което води до резистентни на антибиотици бактерии и лоши хигиенни практики, особено в болниците; като има предвид, че според оценките на ECDC приблизително 4 милиона пациенти годишно в ЕС развиват ИСМО и че пряката последица от тези инфекции са приблизително 37 000 смъртни случая годишно; като има предвид, че e възможно броят на смъртните случаи дори да е по-голям; като има предвид, че посоченият по-рано брой от 25 000 смъртни случая годишно в Съюза се оказва много по-нисък от действителния брой;

М.  като има предвид, че липсата на достъп до ефективни антибиотици в развиващите се държави все още предизвика повече смъртни случаи, отколкото AMR; като има предвид, че действията за справяне с АМР, които твърде силно се съсредоточават върху ограничаването на достъпа до антибиотици, могат да изострят вече тежката криза с липсата на достъп до лекарства, която днес причинява повече от един милион смъртни случая годишно при децата под петгодишна възраст; като има предвид, че действията за преодоляване на АМР трябва да имат за цел да гарантират устойчив достъп до лекарства за всички, което означава достъп за нуждаещите се, но без прекомерна употреба за никого;

Н.  като има предвид, че в различни държави членки се отбелязват бързо повишаващи се равнища на мултирезистентни гъбички, които водят до рязко удължаване на срока на хоспитализация и по-високи равнища на смъртност сред заразените пациенти; като има предвид, че Американският център за контрол и профилактика на заболяванията насочи вниманието към проблема; като има предвид, че е видимо отсъствието на този специфичен въпрос в Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу АМР;

О.  като има предвид, че активните програми за скриниг, използващи RDT, доказано имат значителен принос за управлението на ИСМО и намаляването на разпространението им в болниците и между пациентите(12);

П.  като има предвид, че е доказано, че употребата на антибиотични съединения в неклинични потребителски продукти увеличава риска от генериране на резистентни на лекарства щамове на бактерии(13);

Р.  като има предвид, че добрата хигиена на ръцете под формата на ефикасно измиване и подсушаване на ръцете може да допринесе за предотвратяване на АМР и на предаването на инфекциозни заболявания;

С.  като има предвид, че използването на медицински изделия може да предотвратява инфекциите на хирургичното място и следователно да предотвратява и контролира развиването на АМР(14);

Т.  като има предвид, че съществуват успешни примери за програми, които са подобрили достъпа до лекарства срещу ХИВ, туберкулоза и малария в световен мащаб;

У.  като има предвид, че вътрешноболничните инфекции представляват голяма заплаха за запазването и гарантирането на основните здравни грижи навсякъде по света;

Ф.  като има предвид, че ако настоящата тенденция се запази, до 2050 г. АМР може да причинява повече смъртни случаи от рака(15);

Х.  като има предвид, че ECDC и ЕОБХ потвърдиха отново, че АМР е една от най-големите заплахи за общественото здраве(16);

Ц.  като има предвид, че резистентната на лекарства туберкулоза е водещата причина за смърт от АМР;

Ч.  като има предвид, че в доклада си от март 2017 г. Световната банка предупреждава, че до 2050 г. резистентните на лекарства инфекции биха могли да причинят глобални икономически вреди, аналогични на тези от финансовата криза от 2008 г.;

Ш.  като има предвид, че АМР може да се счита и приема като заплаха както за здравето на хората, животните и планетата и като пряка заплаха за постигането на някои от целите за устойчиво развитие (ЦУР), определени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, включително, но и не само, ЦУР1, ЦУР2, ЦУР3 и ЦУР6;

Щ.  като има предвид, че целите на подхода „Едно здраве“ са да се гарантира, че лечението на инфекции при хората и животните остава ефективно, да се предотврати появата и разпространението на АМР и да се засили разработването и наличността на нови ефикасни антимикробни средства в ЕС и останалата част от света;

АА.  като има предвид, че в заключенията на Съвета относно следващите стъпки в рамките на подход „Едно здраве“ за борба с антимикробната резистентност(17) Комисията и държавите членки се приканват, в рамките на мрежата „Едно здраве“ относно АМР, да съгласуват програмите за стратегически изследвания на съществуващите инициативи за НИРД на ЕС относно нови антибиотици, алтернативи и диагностика;

АБ.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз признава основното право на гражданите на закрила на здравето и на медицински грижи; като има предвид, че правото на здравеопазване представлява икономическото, социалното и културното право на универсални минимални стандарти за здравни грижи, полагащи се на всички физически лица;

АВ.  като има предвид, че ключов стълб на всяка стратегия на ЕС за АМР трябва да бъде гарантирането на постоянно обучение на здравните специалисти по отношение на най-новите развития в научните изследвания и най-добрите практики във връзка с профилактиката и разпространението на АМР;

АГ.  като има предвид, че според приблизителните оценки на Световната здравна асамблея сепсисът — синдромна реакция на инфекциозни болести – причинява всяка година приблизително 6 милиона смъртни случаи по цял свят, по-голямата част от които са предотвратими;

АД.  като има предвид, че съгласно съвместния си мандат ECDC, ЕОБХ и EMA работят понастоящем по осигуряването на показатели за резултатите по отношение на АМР и консумацията на антимикробни средства от животните, отглеждани за производство на храни, и от хората;

АЕ.  като има предвид, че природата ни предоставя изобилие от мощни антибиотици, които биха могли да бъде оползотворени в много по-голяма степен, отколкото понастоящем;

АЖ.  като има предвид, че най-новите данни на EMA показват, че действията за намаляване на употребата на антимикробни средства във ветеринарната медицина са непоследователни в рамките на ЕС(18); като има предвид, че някои държави членки за кратък период са постигнали значителни намаления в употребата на антимикробни средства във ветеринарната медицина благодарение на амбициозни национални политики, както е видно от редица мисии за установяване на фактите, извършени от Дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на Европейската комисия(19);

АЗ.  като има предвид, че АМР представлява трансгранична заплаха за здравето, но че ситуацията се различава значително в отделните държави членки; като има предвид, че Комисията трябва следователно да определи и да предприеме действия в области с висока европейска добавена стойност, като същевременно зачита правомощията на държавите членки, които отговарят за определянето на своите политики в областта на здравеопазването;

АИ.  като има предвид, че ефективните действия срещу АМР трябва да са част от по-широка международна инициатива с участието на възможно най-много международни институции, агенции и експерти, както и на частния сектор;

АЙ.  като има предвид, че основните причини за АМР са, наред с другите, неподходящата употреба и злоупотребата с антимикробни средства, слабостта на системите за осигуряване на качеството на лекарствата, употребата на антимикробни средства в животновъдството за насърчаване на растежа или предотвратяване на болести, недостатъците в профилактиката и контрола на инфекциите и слабостите в системите за надзор;

АК.  като има предвид, че пациентите следва да имат достъп до здравеопазване и възможности за лечение, включително допълващи и алтернативни лечения и лекарства, по свой избор и предпочитание;

АЛ.  като има предвид, че според приблизителните оценки разходите по предприемането на действия в световен мащаб относно АМР възлизат на до 40 милиарда щатски долара за 10-годишен период;

АМ.  като има предвид, че свързаните с АМР предизвикателства ще нараснат през следващите години, а ефективните действия разчитат на непрекъснати междусекторни инвестиции в публични и частни научни изследвания и иновации, така че да могат да бъдат разработени по-добри инструменти, продукти и изделия, нови лечения и алтернативни подходи в съответствие с подхода „Едно здраве“;

АН.  като има предвид, че от Петата до Седмата рамкова програма (FP5-FP7) бяха инвестирани повече от 1 милиард евро в научни изследвания в областта на АМР и че в рамките на „Хоризонт 2020“ досега вече е мобилизиран общ бюджет в размер на над 650 милиона евро; като има предвид, че Комисията пое ангажимент да инвестира над 200 милиона евро в областта на АМР през последните три години от програмата „Хоризонт 2020“;

АО.  като има предвид, че различни инструменти за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ ще доведат до резултати от научни изследвания по отношение на АМР, и по-специално:

   Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), с акцент върху всички аспекти на разработването на антибиотици, в т.ч. научни изследвания за механизмите на АМР, откриване на нови лекарства, разработване на лекарства и икономически и административни аспекти, като седем текущи проекта са в рамките на програмата ND4BB („New Drugs for Bad Bugs“ —Нови лекарства за лошите микроби) с общ бюджет от над 600 милиона евро, финансирани от Комисията и от непарични вноски от предприятията;
   Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP), с акцент върху разработването на нови и подобрени лекарствени продукти, ваксини, микробициди и диагностика за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария, с 32 текущи проекта на стойност повече от 79 милиона евро;
   Инициативата за съвместно планиране относно АМР (JPIAMR), която акцентира върху консолидирането на иначе разпокъсаните национални научноизследователски дейности, с текущи проекти на стойност 55 милиона евро;
   Европейският научноизследователски съвет с неговите управлявани от научните изследователи или „отдолу нагоре“ изследователски проекти;
   Финансовият механизъм в областта на заразните болести „InnovFin“ за проекти, които са близо до пазарна реализация, с отпуснати седем заема към настоящия момент на обща стойност 125 милиона евро;
   Инструментът за МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ), които подпомагат МСП в разработването на новаторски решения и инструменти за профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания и подобряват контрола над инфекциите, с 36 свързани с АМР проекта и бюджет от повече от 33 милиона евро;

АП.  като има предвид, че повече от 20 нови класове антибиотици бяха разработени до 60-те години на миналия век, но че оттогава насам е разработен само един нов клас антибиотици въпреки разпространението и развитието на нови резистентни бактерии; като има предвид освен това, че съществува ясно доказателство за устойчивостта към новите средства в рамките на съществуващите класове антибиотици;

АР.  като има предвид, че са налице положителни странични ефекти от новите антимикробни средства за общественото здраве и науката;

АС.  като има предвид, че използването на антибиотици за зоотехнически цели, например като стимулатори на растежа, представлява неправилна употреба на тези здравни продукти и се осъжда от всички международни здравни организации, които препоръчват забраната на този вид използване като част от борбата с АМР; като има предвид, че използването на антибиотици като стимулатори на растежа при животните, отглеждани за производство на храни, е забранено в ЕС от 2006 г.;

АТ.  като има предвид, че на множество заболявания, причинявани от микроби, може ефективно да се противодейства не с антибиотици, които водят до резистентност към лекарства, а с ранна диагностика, комбинирана с нови и съществуващи лекарства и други методи и практики на лечение, разрешени в ЕС, като така се спасява животът на милиони хора и животни в целия ЕС;

АУ.  като има предвид, че разминаването между засилващата се АМР и разработването на нови антимикробни средства се увеличава; като има предвид, че към 2050 г. резистентните на лекарства заболявания биха могли да са причина за 10 милиона смъртни случая годишно в целия свят; като има предвид, че съгласно приблизителните оценки всяка година в ЕС най-малко 25 000 души умират от инфекции, причинени от резистентни бактерии, като годишните разходи от това възлизат на 1,5 милиарда евро, докато през последните 40 години е разработен само един нов клас антибиотици;

АФ.  като има предвид, че за да продължат да бъдат ефективни антибиотиците, предвидени изключително за хуманна употреба, и за да се сведат до минимум рисковете от появата на АМР по отношение на тези антибиотици от критично важно значение, трябва да се забрани употребата на някои групи антибиотици във ветеринарната медицина; като има предвид, че Комисията следва да определи антибиотиците или групите антибиотици, които да бъдат предназначени единствено за лечението на определени инфекции при хората;

АХ.  като има предвид, че политическата декларация, подкрепена от държавните ръководители на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември 2016 г., и Глобалният план за действие от май 2015 г. са знак за ангажираността в световен план да се приеме широкообхватен координиран подход в редица сектори за справяне с основните причини за антимикробната резистентност;

АЦ.  като има предвид, че често цитираните 25 000 смъртни случая в ЕС годишно и свързаните разходи от над 1,5 милиарда евро датират от 2007 г. и че е необходима постоянно актуализирана информация относно реалната тежест на АМР; подчертава, че мащабът на проблема е доказателство за ясната нужда от Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу АМР;

ЕС като регион на най-добри практики

1.  счита, че за да се предприемат достатъчни стъпки за справяне с АМР, принципът за „Едно здраве“ трябва да има централна роля, отразявайки факта, че здравето на хората, здравето на животните и околната среда са взаимосвързани и че заболяванията се предават от хората на животните и обратно; в тази връзка подчертава, че спрямо заболяванията трябва да се предприемат действия и при хората, и при животните, като се вземат специално предвид хранителната верига и околната среда, която може да бъде друг източник на резистентни микроорганизми; подчертава важната роля на Комисията за координиране и наблюдение на националните планове за действие, изпълнявани от държавите членки, и значението на междуведомственото сътрудничество;

2.  подчертава необходимостта от определяне на срокове за Европейския план за действие „Едно здраве“; призовава Комисията и държавите членки да включат измерими и обвързващи цели по отношение на АМР както в Европейския план за действие „Едно здраве“, така и в националните планове за действие, за да се даде възможност за сравнителен анализ;

3.  подчертава, че правилната и разумна употреба на антимикробните средства е от съществено значение за ограничаване на възникването на АМР в хуманното здравеопазване, животновъдството и аквакултурите; подчертава, че има значителни разлики в начините, по които държавите членки подхождат към и се борят срещу АМР, поради което координирането на националните планове със специфични цели придобива ключово значение; изтъква, че Комисията изпълнява ключова роля в координирането и наблюдението на националните стратегии; подчертава необходимостта от междусекторно (особено в следващата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (9РП)) и обхващащо различните компоненти на околната среда прилагане на подхода „Едно здраве“, което все още не е постигнато в достатъчна степен в плана за действие на Комисията; настоява използването на антибиотици за профилактични цели във ветеринарната медицина да бъде стриктно регламентирано в съответствие с разпоредбите на бъдещия регламент  относно ветеринарномедицинските продукти;

4.  препоръчва новосъздадената мрежа „Едно здраве“ и съвместното действие на ЕС относно АМР и инфекциите, свързани с медицинското обслужване, да включват, освен държавите членки, и други съответни основни заинтересовани страни;

5.  призовава Комисията да извърши и публикува средносрочна оценка и последваща оценка на Плана за действие „Едно здраве“ и да включи всички свързани заинтересовани страни в процедурата по оценяване;

6.  подчертава, че съвместното действие на ЕС за справяне с нарастващата заплаха за здравето на хората и животните и за околната среда от резистентните към антибиотици бактерии може да бъде успешно само ако се основава на стандартизирани данни; призовава Комисията в тази връзка да разработи и предложи подходящи процедури и показатели за измерване и сравняване на напредъка в борбата срещу АМР и да осигури представянето и оценката на стандартизирани данни;

7.  отбелязва, че наскоро приетите показатели на ЕС в помощ на държавите членки да наблюдават своя напредък в борбата срещу АМР акцентират единствено върху употребата на антибиотици, без да отразяват целесъобразността на тази употреба; призовава ECDC да измени съответно показателите на ЕС;

8.  призовава Комисията да събира данни и докладва относно количеството произвеждани антибиотици от производителите;

9.  призовава Комисията и държавите членки да съгласуват надзора, наблюдението и докладването относно моделите на АМР и резистентните на антимикробни средства патогени и да подават тези данни в Глобалната система за наблюдение на антимикробната резистентност (GLASS); подчертава освен това, че системното събиране на всички съответни и сравними данни относно обема на продажбите е от изключително значение; призовава Комисията да изготви при консултиране с ЕМА, ЕОБХ и ECDC приоритетен списък на патогените в ЕС както за хората, така и за животните, вземайки предвид приоритетния списък на патогените в световен мащаб, установен от СЗО, като по този начин ясно определи бъдещите приоритети в областта на научноизследователската и развойната дейност; призовава Комисията също така да насърчава и подкрепя държавите членки във въвеждането и наблюдението на националните цели за наблюдение и намаляване на АМР/ИСМО;

10.  призовава Комисията да разработи стандартизирани проучвания за събирането на данни относно ИСМО и да анализира рисковете за големите популации от хора и животни по време на епидемии и пандемии;

11.  подчертава, че по-доброто споделяне на местна, регионална и национална информация и данни относно възникващи проблеми в областта на здравето на хората и животните заедно с използването на системи за ранно предупреждаване може да бъде от полза за държавите членки при приемането на подходящи мерки за ограничаване на разпространението на резистентни организми;

12.  призовава за разширяване на ролята и човешките и финансовите ресурси на всички съответни агенции на ЕС в борбата срещу АМР и ИСМО; счита, че тясното сътрудничество между агенциите на ЕС и финансираните от ЕС проекти е от първостепенно значение;

13.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да представят редовни и точни доклади относно броя потвърдени случаи на АМР при хората заедно с точни и актуални статистически данни относно смъртността, свързана с АМР;

14.  подчертава, че наблюдението на животновъдството за нуждите на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, профилактиката на инфекциите, здравното образование, мерките за биологична сигурност, активните програми за скрининг и практиките за контрол са от критично важно значение за контрола на всички инфекциозни микроорганизми, тъй като намаляват необходимостта от антимикробни средства и следователно възможността микроорганизмите да развиват и разпространяват резистентност; подчертава необходимостта от задължително докладване на обществените здравни органи за всички пациенти, за които е установено, че са заразени с високорезистентни бактерии или са преносители на такива; подчертава необходимостта от насоки относно изолирането на хоспитализираните носители и създаването на мултидисциплинарна работна група от специалисти на пряко подчинение на националните министерства на здравеопазването;

15.  подчертава необходимостта от система на ЕС за събиране на данни относно правилната употреба на всички антибиотици; призовава за разработването на протоколи за предписването и употребата на антибиотици на равнище ЕС, като наред с другото се признава отговорността на ветеринарните лекари и лекарите, предоставящи първична медицинска помощ, в тази област; призовава освен това за задължителното събиране на национално равнище на всички рецепти, предписващи антибиотици, и за регистрирането им в база данни, контролирана и координирана от експерти в областта на инфекциите, с цел разпространение на знанията относно най-добрата им употреба;

16.  в този контекст изразява съжаление относно факта, че Комисията не е предложила по-рано стратегически подход спрямо замърсяването на водите с фармацевтични продукти, както се изисква съгласно Рамковата директива за водите(20); настоятелно призовава Комисията и държавите членки в тази връзка без забавяне да изготвят стратегия на ЕС за справяне с остатъците от лекарства във водите и в околната среда, като отделят достатъчно внимание на наблюдението, събирането на данни и по-добрия анализ на въздействието на АМР върху водните ресурси и водната екосистема; насочва вниманието към полезността на интегриран подход в цялата верига спрямо остатъците от лекарства и АМР в околната среда(21);

17.  подчертава, че замърсяването на водите и почвите с остатъци от антибиотици за хуманна и ветеринарна употреба е нарастващ проблем и че околната среда сама по себе си е потенциален източник на нови резистентни микроорганизми; в тази връзка призовава Комисията да обърне значително по-голямо внимание на околната среда като част от концепцията „Едно здраве“;

18.  припомня, че често цитираните 25 000 смъртни случая в Европа, дължащи се на АМР, и свързаните разходи от над 1,5 милиарда евро датират от 2007 г. и че е необходима постоянно актуализирана информация относно реалната тежест на АМР;

19.  припомня, че здравето е фактор за производителността и конкурентоспособността, както и един от източниците на най-голямо безпокойство за гражданите;

20.  призовава Комисията да разшири своето финансиране за Европейския комитет за изпитване на антимикробната чувствителност (EUCAST), който разглежда техническите аспекти на изследванията на фенотипната инвитро антимикробна чувствителност и функционира като комитет на ЕМА и ECDC, определящ граничните стойности;

21.  настоятелно призовава Комисията да разпредели допълнително финансиране специално за научните изследвания в областта на нетерапевтичните алтернативи на фуражи за прилагане в животновъдството в Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 — 2027 г.;

22.  подкрепя, като минимум, отговора на Съвета във връзка с проекта за Кодекс алиментариус — Кодекс за практики за намаляване до минимум и ограничаване на антимикробната резистентност, и неговите принципи 18 и 19 за отговорно и предпазливо използване на антимикробните средства;

23.  насърчава поставянето на акцент върху спазването на насоките за контрол на инфекциите, които включват цели за намаляване на процента на инфекциите и подпомагат добрите практики, за да се допринесе за осигуряването на безопасността на пациентите в болничната среда;

24.  призовава Комисията, ECDC и държавите членки да насърчават използването на кърпи за ръце за еднократна употреба на чувствителни по отношение на хигиената места, като например здравни заведения, съоръжения за преработване на хранителни продукти и детски ясли;

25.  припомня, че храната е един от възможните вектори за предаване на резистентни бактерии от животни към хора и освен това, че устойчивите на медикаменти бактерии могат да циркулират в популациите на човешки същества и животни чрез водата и околната среда; отбелязва рисковете от инфекции с резистентни организми от замърсени култури, третирани с антимикробни средства, или от изтичания на оборски тор и селскостопански отпадъци в подземните води; изтъква в тази връзка, че разпространението на такива бактерии се влияе от търговията, от пътуванията и от миграцията както на хората, така и на животните;

26.  призовава Комисията и държавите членки да разработят свързани с общественото здраве послания, за да повишат обществената осведоменост и по този начин да насърчат промяна в поведението към отговорна употреба и третиране на антибиотици, и по-специално профилактичната употреба; подчертава, че е важно да се насърчава „здравната грамотност“, тъй като е от решаващо значение пациентите да разбират здравната информация и да могат точно да следват инструкциите за лечение; подчертава, че профилактичните мерки, включително добрата хигиена, следва да се увеличат, за да се намали търсенето от страна на човека на антибиотиците; подчертава, че информираността относно рисковете на самолечението и предписването над допустимото следва да бъде основен компонент на профилактичната стратегия;

27.  призовава държавите членки да разработят свързани с общественото здраве послания, за да повишат обществената осведоменост относно връзката между инфекциите и личната хигиена; подчертава, че ефективен начин за намаляване на употребата на антимикробни средства е преди всичко да бъде спряно разпространението на инфекции; насърчава популяризирането на инициативи за полагане на грижи за себе си в тази връзка;

28.  призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии за подпомагане на пациентите да се придържат към и да спазват леченията с антибиотици и другите подходящи лечения, предписани от медицински специалисти;

29.  настоятелно призовава Комисията да предложи насоки, следващи подхода „Едно здраве“, в които да се определят най-добрите практики за разработване на хармонизирани стандарти за качество, които да се прилагат в учебните програми в целия ЕС, за да се насърчават интердисциплинарното образование, профилактиката на инфекциите и програмите за обучение на здравните специалисти и обществеността, за да се гарантира правилно поведение на здравните специалисти и ветеринарните специалисти във връзка с предписването, дозирането, използването и унищожаването на антимикробни средства и на материали(22), замърсени с АМР, както и за да се гарантира създаването и разполагането на мултидисциплинарни екипи за управление на употребата на антибиотици в болничните заведения;

30.  подчертава, че една трета от рецептите се предписват в сектора на първичната медицинска помощ и че следователно този сектор следва да се счита за приоритетен при използването на протоколи; подчертава нуждата от специалисти по инфекциозни болести при разработването на тези протоколи и при техния контрол и последващите действия по тях; призовава Комисията да изготви насоки за използването на тези протоколи в областта на човешкото здраве; призовава държавите членки да извършат преглед на всички съществуващи протоколи, по-специално за профилактична употреба по време на операция; приветства текущите проекти на национално равнище, като например програмата PIRASOA, като примери за добри практики по отношение на рационалната употреба в първичната медицинска помощ и в болниците; насърчава разработването на механизми за обмен на най-добри практики и протоколи;

31.  осъзнава, че здравните специалисти често трябва да вземат бързи решения относно терапевтичните показания за антибиотично лечение; отбелязва, че инструментите за бърза диагностика могат да допринесат за подкрепата за ефективно и точно вземане на решения;

32.  насърчава държавите членки да предотвратяват разпространението на инфекции от резистентни бактерии, като прилагат активни програми за скрининг с технологии за бърза диагностика с цел бързото идентифициране на пациентите, заразени с мултирезистентни бактерии, и въвеждането на подходящи мерки за контрол на инфекциите (като например изолиране на пациенти, групирането им и засилени хигиенни мерки);

33.  съзнава, че цената на RDT може да надхвърля цената на антибиотиците; призовава Комисията и държавите членки да предложат стимули за сектора да разработва ефективни, нескъпоструващи и ефикасни методи на изпитване и използване на RDT; подчертава, че RDT са достъпни в национален мащаб само в 40% от държавите от ОИСР; призовава здравните застрахователи да покриват допълнителните разходи, възникващи от използването на RDT, предвид дългосрочните ползи от предотвратяването на ненужната употреба на антимикробни средства;

34.  призовава Комисията и държавите членки да ограничат продажбата на антибиотици от медицинските специалисти в областта на хуманната или ветеринарната медицина, които ги предписват, и да премахнат всички стимули, както финансови, така и други, за предписване на антибиотици, като същевременно продължават да осигуряват достатъчно бърз достъп до необходимите за спешни случаи ветеринарни лекарства; подчертава, че много антимикробни средства се използват и за хора, и за животни, че някои от тези антимикробни средства са от критично важно значение за профилактиката или лечението на животозастрашаващи инфекции при хората и че употребата им при животните следва поради тази причина да бъде забранена; подчертава, че тези антимикробни средства следва да бъдат използвани само за лечението на хора, за да се запази ефикасността им при лечението на инфекции при хората колкото е възможно по-дълго; счита, че на държавите членки следва да се разреши да прилагат или да запазват по-строги мерки по отношение на ограничението на продажбите на антибиотици;

35.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат решителни действия срещу незаконната продажба на антимикробни продукти или продажбата им без предписание от хуманен или ветеринарен лекар в ЕС;

36.  подчертава значението на ваксините и инструментите за диагностика в борбата с АМР и ИСМО; препоръчва интегриране на целите за ваксиниране и контрол на инфекциите за населението през целия живот, особено при високорисковите групи, като ключов елемент от националните планове за действие по отношение на АМР; подчертава значението, освен това, на наличието на достъпна информация и повишаването на осведомеността сред широката общественост, за да се увеличи процентът на ваксинация в рамките на здравеопазването на хората и животните и по този начин да се противодейства на болестите и АМР по икономически ефективен начин;

37.  подчертава, че в Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу АМР се посочва, че имунизацията чрез ваксинация представлява икономически ефективна здравна интервенция в рамките на усилията за борба с АМР(23) и че в Плана за действие Комисията оповестява стимули за насърчаване на използването на диагностика, алтернативи на антимикробните средства и ваксини(24), но че сравнително по-високите разходи, свързани с диагностицирането, алтернативите на антимикробните средства и ваксинацията в сравнение с конвенционалните антибиотици са пречка за постигането на по-висок процент на ваксинация, към което се стреми Планът за действие(25); подчертава, че редица държави членки вече считат ваксинацията за важна политическа мярка както за превенция на появата на трансгранични огнища на болести по животните, така и за ограничаване на риска от по-нататъшно разпространение на заразите в рамките на селскостопанския пазар на ЕС, и поради това вече са я въвели като такава;

38.  призовава държавите членки да увеличат усилията си за превенция и контрол на инфекциите, които могат да доведат до сепсис; призовава държавите членки да включат целенасочени мерки за подобряване на профилактиката, ранното идентифициране и ранната диагностика, както и клиничното управление на сепсиса в националните си планове за действие в областта на АМР;

39.  призовава Комисията да проучи как най-добре да се използва потенциалът на европейските референтни мрежи за редки заболявания и да направи оценка на тяхната възможна роля по отношение на изследванията в областта на АМР;

40.  подчертава, че замърсяването на околната среда с остатъци от антибиотици за употреба от хора и от животни, по-специално от животновъдството, болниците и домакинствата, е нововъзникващ проблем, изискващ съгласувани политически мерки, за да се предотврати разпространението на АМР сред екосистемите, животните и хората; насърчава извършването на допълнителни изследвания на динамиката на предаване и на относителното въздействие на това замърсяване върху АМР; призовава в тази връзка за развиване на полезни взаимодействия между подхода „Едно здраве“ и съществуващите данни от наблюдението на околната среда, по-специално под формата на мониторингови списъци за наблюдение съгласно Рамковата директива за водите, за да се подобрят познанията за появата и разпространението на антимикробни средства в околната среда;

41.  отбелязва, че бактериите, изложени на хербициди, реагират по различен начин на клинично значимите антибиотици; отбелязва честотата на промените в резистентността към антибиотици, дължащи се на използването на одобрени хербициди и антибиотици, както и че въздействието на тези промени не може да се обхване от регулаторния надзор;

42.  призовава Комисията да предприеме подходящи стъпки за разрешаването на проблема с освобождаването в околната среда на фармацевтични продукти, включително антимикробни средства, чрез отпадните води и пречиствателните станции за отпадни води като основен фактор за възникването на АМР;

43.  призовава за преглед на оценките на риска за околната среда като част от процеса по издаване на разрешение за търговия с антимикробни средства, а също и по отношение на по-стари продукти, които вече са пуснати на пазара; призовава за стриктното спазване на добрите производствени практики и правилата за екологосъобразни обществени поръчки на ЕС по отношение на производството и дистрибуцията на фармацевтични продукти и освобождаването на антибиотици в околната среда;

44.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да вземат мерки по отношение на бързо повишаващите се равнища на мултирезистентни гъбички, като направят преглед на употребата на фунгициди в селскостопанския и промишления сектор;

45.  призовава Комисията и държавите членки постепенно да преустановят употребата на антимикробни съединения или химикали в неболнични условия, като например в ежедневни продукти за почистване и други потребителски стоки;

46.  подчертава неотложната необходимост от задълбочено проучване на въздействието на наличието на антимикробни вещества в хранителните култури и фуража върху развиването на АМР и върху микробните съобщества в почвите;

47.  посочва в тази връзка, че е необходима изчерпателна предварителна оценка на социалната цена на подход за действия „в края на веригата“;

48.  призовава Комисията и държавите членки да преразгледат своите кодекси за добри селскостопански практики и съответните най-добри налични техники в рамките на Директивата относно емисиите от промишлеността(26), за да включат разпоредби относно третирането на оборския тор, съдържащ антибиотици/резистентни на антимикробни средства микроорганизми;

49.  призовава Комисията и държавите членки да насърчат разработването на устойчиви медицински продукти със слабо въздействие върху околната среда и водите и да насърчат по-нататъшни иновации във фармацевтичната промишленост в тази област;

50.  подчертава, че не всички държави членки разполагат с достатъчно ресурси за разработване и изпълнение на всеобхватни национални стратегии по отношение на АМР; настоятелно призовава Комисията да предостави на държавите членки ясна информация относно наличните ресурси на ЕС за борба с АМР и да осигури по-голямо финансиране специално за тази цел;

51.  призовава Комисията да направи преглед на и да преразгледа референтните документи за най-добрите налични техники в рамките на Директивата относно емисиите от промишлеността, които се отнасят до емисиите от предприятията за производство на антибиотици;

52.  настоятелно призовава Комисията ефективно да приложи съществуващото законодателство във всички свързани с АМР области, за да се гарантира, че се предприемат мерки в рамките на всички политики за справяне със заплахата;

53.  подчертава значението на подход, основаващ се на оценка на жизнения цикъл, от производството и предписването до управлението на фармацевтичните отпадъци; отправя искане към Комисията да разгледа въпроса за обезвреждането на антибиотиците, като следва да бъдат проучени алтернативите на изгарянето, като например газификацията;

54.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират включването на екологичните въпроси в системата за фармакологична бдителност по отношение на фармацевтичните продукти за хуманна употреба, както и поставянето на по-голям акцент върху тези въпроси в областта на ветеринарните фармацевтични продукти, и по-специално във връзка с АМР;

55.  призовава Комисията и държавите членки да въведат стандарти за качество (прагови стойности) или изисквания за оценка на риска, за да гарантират, че концентрацията на съответните антибиотици и АМР микроорганизми в оборския тор, отпадъчните води и водата за напояване е на безопасно ниво, преди те да се разпространяват върху селскостопанските площи;

56.  призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да започне информационна кампания в целия ЕС за потребителите и предприятията относно аквакултурите по принцип, и по-специално относно разликите между строгите и всеобхватни стандарти на пазара на ЕС и стандартите, които се прилагат за внасяните продукти от трети държави, със специален акцент върху проблемите за безопасността на храните и общественото здраве от въвеждането в Съюза на особено резистентни микроорганизми и АМР;

57.  призовава за постепенно премахване на рутинната профилактична и метафилактична употреба на антимикробни средства по отношение на групи селскостопански животни и призовава изцяло да се забрани даването на антибиотици, използвани като последно средство за лечение, на животните, отглеждани за производство на храни; подчертава, че добрите животновъдни и хигиенни практики, доброто управление на стопанствата и инвестициите в тези области допринасят за предотвратяването на инфекциите, а оттам и за намаляването на използването на антибиотици; настоятелно призовава Комисията да представи нова стратегия на ЕС относно хуманното отношение към животните, както по-рано беше препоръчано от Европейския парламент, с дългосрочна цел създаване на законодателен акт за хуманното отношение към животните; настоятелно призовава Комисията да изпълни без забавяне неприведените в действие точки от Стратегията на ЕС за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г.;

58.  подчертава, че доброто управление на земеделските стопанства, добрата биологична сигурност и добрите животновъдни системи са в основата на здравето на животните, отглеждани за производство на храни, и на хуманното отношение към тях, и когато се прилагат правилно, свеждат до минимум податливостта на бактериални заболявания и необходимостта от употреба на антибиотици при животните;

59.  счита, че трябва да бъде насърчавано подходящо финансиране за инвестиции в стопанствата, като например в качествени постройки, вентилация, почистване, дезинфекция, ваксинация и биологична сигурност, и че то не трябва да бъде застрашавано в бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП); признава в тази връзка значението на осведомеността на членовете на общността на земеделските стопани по въпросите на хуманното отношение към животните, здравето на животните и безопасността на храните; отбелязва значението на насърчаването и прилагането на добри практики на всички етапи от производството и преработката на хранителни продукти, както и значението на безопасните и балансирани от хранителна гледна точка фуражи, специфичните стратегии за хранене на животните, състава на фуражите, рецептурите за фуражи и преработката на фуражи;

60.  призовава Комисията и държавите членки — включително в контекста на реформата на ОСП — да осигурят повече полезни взаимодействия и в съответствие с констатациите в Плана за действие „Едно здраве“ срещу АМР да предоставят ефективни финансови стимули и подкрепа за животновъдите, които могат да докажат, че значително са намалили употребата на антибиотици и са постигнали висок процент на ваксинация на своите селскостопански животни;

61.  подчертава, че добрите санитарни и хигиенни условия на стопанствата са от основно значение; призовава Комисията да разработи насоки относно употребата на антибиотици при животните и относно хигиенните условия в стопанствата; призовава държавите членки да изготвят конкретни планове и да засилят контрола по отношение на санитарните условия;

62.  припомня профилактичните мерки, които трябва да се използват преди прибягването до антимикробно лечение на цели групи (метафилактика) животни, отглеждани за производство на храни:

   използване на здрави разплодни животни в добро състояние, които са отглеждани при естествени условия, при поддържане на подходящо генетично разнообразие,
   условия, които отговарят на поведенческите потребности на видовете, включително социално взаимодействие и йерархии,
   гъстота на стадата, която не увеличава риска от предаване на болести,
   изолиране на болните животни от останалата част от групата,
   (за пилета и по-дребни животни) допълнително разделяне на стадата на по-малки, физически отделени една от друга групи,
   прилагане на съществуващите правила за хуманно отношение към животните, които вече подлежат на кръстосано съответствие, както е посочено в законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) 11, 12 и 13, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1306/2013(27);

63.  счита, че изискванията да се гарантира, че на етикетите се посочва използването на антибиотици, биха подобрили информираността на потребителите и биха давали възможност на потребителите да правят по-осведомен избор; призовава Комисията да създаде хармонизирана система за етикетиране въз основа на стандартите за хуманно отношение към животните и добрите практики в животновъдството, както се предвиждаше още през 2009 г.(28);

64.  освен това насочва вниманието към резултатите от новите научни изследвания (февруари 2018 г.), които сочат, че широкоспектърните бета-лактамази (ESBL) се предават на хората от селскостопанските животни и консумацията на месо само в ограничена степен и че предаването на ESBL възниква главно от човек на човек(29);

65.  подчертава, че интензивното животновъдство може да включва неправилно и редовно използване на антибиотици в храната за селскостопанските животни и домашни птици в стопанствата с цел насърчаване на по-бърз растеж и също така широкото им използване за профилактични цели, за да се предотвратява разпространението на болести поради тесните и ограничени пространства и стресиращите условия, в които се държат животните и които потискат тяхната имунна система, както и за да се компенсира лошата хигиена, при която те са отглеждани;

66.  счита, че нашите познания относно разпространението на АМР от селскостопанските животни към хората са вече значителни, а това не се отчита в достатъчна степен в Плана за действие; отбелязва, че фактът, че в Плана за действие се призовава просто за по-нататъшно изследване и за запълване на празнотите в знанията в тази област, което би могло да отложи така необходимите действия;

67.  призовава Комисията и държавите членки да правят разграничение между селскостопанските животни и домашните любимци, по-специално при разработването на механизми за наблюдение и оценка на употребата на антимикробни средства във ветеринарната медицина, както и при разработването на мерки, насочени към тяхната употреба;

68.  подчертава, че е установено всеобхватно наблюдение на антибиотиците в селското стопанство в сътрудничество с ветеринарните лекари, при което изчерпателно се документира използването на антибиотици и допълнително се подобрява тяхното прилагане; изразява съжаление, че към настоящия момент не съществуват подобни системи във връзка с хуманната медицина;

69.  отбелязва, че наличието на взаимовръзка между установената резистентност към антибиотици при животните, отглеждани за производство на храни (напр. бройлерите), и голяма част от бактериалните инфекции при хората, възникващи след обработка, приготвяне и консумация на месо от такива животни, беше също така потвърдено от агенциите на ЕС(30);

70.  подчертава, че научните изследвания показват, че интервенции, с които се ограничава използването на антибиотици при животни, отглеждани за производство на храни, са свързани с намаляване на наличието на бактерии, резистентни към антибиотици, у тези животни(31);

71.  призовава Комисията и държавите членки в светлината на тези скорошни научни изследвания(32) да подходят с внимание и да поддържат необходимата пропорционалност при приемането на мерки, както и внимателно да оценят и класифицират антибиотиците и резистентността към антибиотици във всяко свързано законодателство, за да се избегне ненужното ограничаване на наличието на лекарства за борба с определени протозои, като например кокцидии, в европейското животновъдство и по този начин неволно да се предизвика увеличаване на рисковете от заразяване на хората с опасни бактерии като салмонелата и микробите в храната;

72.  изразява съжаление, че за Европейския план за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу АМР не са разпределени средства, както и че не е предвидено по-амбициозно използване на законодателните инструменти; призовава Комисията да бъде по-амбициозна във всеки бъдещ план за действие, който разработва, и да полага по-решителни усилия, за да го прилага в неговата цялост;

73.  изразява съжаление, че стратегическият подход на Комисията, който по принцип е правилен, твърде често се изчерпва с декларации за намерения, и призовава Комисията да конкретизира своя подход;

74.  призовава Комисията да координира и наблюдава националните стратегии, за да даде възможност за споделяне на най-добрите практики между държавите членки;

75.  настоятелно приканва държавите членки да разработят амбициозни национални стратегии за справяне с АМР в животновъдния сектор и да включат цели за количествено намаляване за употребата на антимикробни ветеринаромедински средства, като отчитат местните условия; подчертава, че всички сектори по цялата хранителна верига следва да участват в тяхното прилагане;

76.  отбелязва, че в някои държави членки има правно определение за притежаващите професионална квалификация консултанти в областта на лекарствата за животни, на които е разрешено от съответните органи да предписват определени ветеринарни лекарства; подчертава, че националните планове за действие относно АМР не следва да забраняват на тези лица да предписват и да предоставят определени ветеринарни лекарства, когато е необходимо, предвид жизненоважната роля, която въпросните лица може да изпълняват в изолираните селски общности;

77.  подчертава значението на обмена на най-добри практики между държавите членки и координирането на този обмен от Комисията; приветства в този контекст намаляването на употребата на антибиотици в животновъдството в Нидерландия с 64,4% през периода 2009—2016 г., както и заявената национална амбиция да се намали още тази употреба до 2020 г.; призовава Комисията и държавите членки да прилагат този пример на публично-частно сътрудничество между публичните органи, съответните сектори, учените и ветеринарните лекари и в други части на Съюза;

78.  настоятелно призовава държавите членки да разгледат въпроса за прилагането на положителни (освобождаване от данъци на земеделските стопани) и отрицателни (данъци върху продажбата на антибиотици, каквито вече успешно са въведени в Белгия и Дания) данъчни стимули по отношение на антибиотиците, използвани в животновъдството за нетерапевтични цели;

Насърчаване на научните изследвания, развойната дейност и иновациите по отношение на АМР

79.  посочва, че с инвестиции в размер на 1,3 милиарда евро в изследвания в областта на АМР ЕС е лидер в тази област и че постиженията на ЕС включват стартирането на програмата „New Drugs for Bad Bugs“ — Нови лекарства за лошите микроби (ND4BB)(33) и Инициативата за съвместно планиране в областта на антимикробната резистентност (JPIAMR)(34); подчертава необходимостта от ефективност и координиране на научноизследователските дейности; приветства инициативи като ERA-Net за създаване на полезни взаимодействия между JPIAMR и „Хоризонт 2020“; подчертава, че до 60-те години на ХХ век са разработени над 20 нови класа антибиотици, и със загриженост отбелязва, че през последните години не са въвеждани действително нови класове антимикробни средства;

80.  настоятелно призовава Комисията да предвиди нова законодателна рамка за стимулиране на разработването на нови антимикробни средства за хуманна употреба, каквото искане вече беше отправено от Европейския парламент на 10 март 2016 г. в неговите изменения към предложението за регламент относно ветеринарномедицинските продукти и в резолюцията му от 19 май 2015 г.; отбелязва, че в Европейският план за действие „Едно здраве“ срещу АМР Комисията се ангажира също така да „анализира регулаторните инструменти и стимули на ЕС — по-специално законодателството относно лекарствата сираци и педиатричните лекарства — за да ги използва за новаторски антимикробни средства“;

81.  приветства факта, че ЕОБХ и ЕМА наскоро направиха преглед на и обсъдиха редица алтернативи на употребата на антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни; по време на експерименталните изследвания някои от тези алтернативи дадоха обещаващи резултати по отношение на подобряването на здравните параметри при животните; ето защо препоръчва да се даде нов тласък на научните изследвания за откриване на алтернативи и да се изработи законодателна рамка на ЕС, която да стимулира тяхното разработване и да очертава ясен процес за тяхното одобряване;

82.  припомня, че традиционното поколение антибиотици, основано на серия от техники за модификация на получени от природата антибиотици, е изчерпано и че инвестициите в НИРД за създаване на ново поколение следва да прекъснат парадигмата на традиционните антибиотици; приветства вече разработените нови техники, като например моноклоналните антитела, които намаляват вирулентността на бактериите, не като ги убиват, а като ги правят неефикасни;

83.  отбелязва, че науката и научните изследвания играят решаваща роля в разработването на стандарти за борба срещу АМР;

84.  приветства неотдавнашните научни проекти в областта на алтернативните терапии с антибиотици като лечението с бактериофаги, например финансирания от ЕС проект Phagoburn; отбелязва, че до този момент няма одобрени лечения с бактериофаги на равнище ЕС; призовава Комисията да предложи рамка за лечението с бактериофаги въз основа на най-новите научни изследвания;

85.  отбелязва неотдавнашните проучвания в областта на разработването на пробиотици от следващо поколение, предназначени за съпътстваща употреба с антибиотично лечение в болнични условия, резултатите от които показват намаляване на ИСМО, причинени от високо резистентни към антибиотици бактерии(35);

86.  отбелязва, че също така е важна научноизследователската и развойната дейност в областта на новите подходи към лечението и профилактиката на инфекциите и че тези подходи могат да включват употребата на вещества за укрепване на имунната реакция при бактериална инфекция, като например пребиотици и пробиотици;

87.  насърчава ЕМА в сътрудничество с ЕОБХ и ECDC да преразгледа цялата налична информация относно ползите и рисковете от по-старите антимикробни средства, включително комбинации от антибиотици, и да прецени дали са необходими промени в одобрените им употреби; подчертава, че ранният диалог между иноваторите и регулаторните органи следва да се насърчава с цел приспособяване на регулаторната рамка, когато е необходимо, така че да се даде приоритет на разработването на антимикробни средства, да се ускори това разработване и да се позволи по-бърз достъп;

88.  насърчава Комисията да въведе ускорена процедура, чрез която употребата на одобрените за промишлени или селскостопански цели антимикробни средства, за които обаче има съмнения, че оказват сериозно отрицателно въздействие върху АМР, да може да бъде временно забранена, докато не бъдат проведени допълнителни изследвания относно въздействието на въпросните антимикробни средства;

89.  припомня, че лошото качество на медицинските и ветеринарните продукти с ниска концентрация на активни съставки и/или дългосрочната им употреба насърчават появата на резистентни микроби; поради това призовава Комисията и държавите членки да подобрят законите и да изготвят нови закони, които да гарантират, че лекарствените продукти са с осигурено качество, безопасни и ефективни и че за тяхната употреба ще се прилагат строги принципи;

90.  призовава Комисията да увеличи финансирането за ранни междусекторни и интердисциплинарни научни изследвания и иновации в областта на епидемиологията и имунологията за резистентните на антимикробни средства патогени и скрининга на ИСМО, по-специално начините на предаване между животните и хората, както и околната среда; призовава Комисията да подкрепи изследванията в областта на хигиената на ръцете и въздействието на различните методи за измиване и подсушаване на ръцете по отношение на предаването на потенциални патогени;

91.  призовава Комисията да инвестира също така в разработването на неантибиотични алтернативи за поддържане на здравето на животните, включително на стимулатори на растежа, и в създаването на нови молекули за разработването на нови антибиотици; подчертава, че новите антибиотици не трябва се използват за подсилване на здравето или растежа на животните и че секторите, които получават публично финансиране за разработване на нови антибиотици, трябва да спрат да разпространяват и/или използват антибиотици за подсилване на здравето и растежа на животните;

92.  приветства новите трансгранични научноизследователски проекти в областта на управлението на употребата на антимикробни средства и профилактиката на инфекции, като например финансираният от ЕС проект i-4-1-Health Interreg; призовава Комисията да увеличи финансирането за научни изследвания в областта на мерките за превенция на ИСМО;

93.  призовава Комисията да предостави допълнителна подкрепа за научноизследователската и развойната дейност в областта АМР, включително относно здравните инфекции в световен мащаб, определени в целите за устойчиво развитие, по-специално що се отнася до резистентната на лекарства туберкулоза, маларията, ХИВ и пренебрегваните тропически заболявания, като част от следващата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, включително посредством определяне на специално направление в рамките на тази програма, посветено на борбата срещу АМР в световен мащаб;

94.  призовава Комисията да въведе ограничения за превоза на живи животни от зоните, в които благодарение на настоящата система за наблюдение са установени резистентни на антимикробни средства бактериални щамове;

95.  отбелязва, че някои продукти за растителна защита могат също да имат антимикробни свойства, което би могло да окаже въздействие върху разпространението на АМР; призовава за допълнително проучване на възможната връзка между експозицията на търговски хербицидни и пестицидни продукти и развиването на АМР; признава, че хербицидите рутинно се изпитват за токсичност, но не и за сублетални ефекти върху микробите, и поради гореспоменатите причини подчертава, че е важно да се разгледа въпросът за рутинното извършване на подобни изпитвания;

96.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават ранния и постоянен диалог с всички заинтересовани страни, за да се разработят подходящи стимули за НИРД в областта на АМР; признава, че не съществува универсален подход; настоятелно призовава Комисията официално да включи гражданското общество в дискусиите в рамките на „Едно здраве“, като например създаде и финансира специална мрежа на заинтересованите страни;

97.  подчертава, че са необходими различни модели на сътрудничество, ръководени от обществените органи и с участието на сектора; признава, че възможностите на сектора имат основна роля в НИРД в областта на АМР; подчертава, че независимо от гореизложеното е необходимо допълнително публично определяне на приоритетите и координиране за НИРД по този неотложен въпрос; поради това призовава Комисията да създаде публична платформа за обществено финансирани проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на АМР и за координация на всички такива дейности;

98.  поради това подчертава, че настоящата рамка за иновации не насърчава ефективно научноизследователската и развойната дейност в областта на АМР, и призовава за адаптирането и хармонизирането на режима на интелектуална собственост на европейско равнище, по-специално с цел по-добро съответствие на продължителността на защитата с периода, изискван за съответното иновативно лекарство;

99.  счита, че на много различни места в Съюза се извършват научни изследвания във връзка с борбата срещу АМР, без да съществува подходящ обзор върху състоянието на научните изследвания в ЕС като цяло; поради това предлага създаването на специална платформа на равнището на ЕС, така че в бъдеще ресурсите за научни изследвания да могат да се използват по по-ефективен начин;

100.  припомня значението на развиващото се сътрудничество между академичната общност и биофармацевтичните предприятия по отношение на разработването на нови антибиотици, бързо диагностициране и нови терапии;

101.  приветства заключенията на съвместния технически симпозиум на СЗО, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Световната търговска организация (СТО), озаглавен „Антимикробна резистентност: начини за насърчаване на иновациите, достъпа и подходящата употреба на антибиотици“(36), на който бяха обсъдени нови модели на НИРД, с цел да се стимулират НИРД, като същевременно се премахне обвързаността между рентабилността на антибиотиците и продадените количества;

102.  припомня, че Регламентът за клиничните изпитвания(37) ще помогне за насърчаването на научни изследвания за нови антимикробни средства в ЕС; призовава Комисията и EMA да приложат Регламента за клиничните изпитвания без повече забавяне;

103.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят развиването и възприемането на нови икономически модели, пилотни проекти и стимули за насърчаване, за да се даде тласък на разработването на нови терапии, диагностични методи, антибиотици, медицински изделия, ваксини и алтернативи на употребата на антимикробни средства; счита, че те са значими, когато са устойчиви, съобразени с потребностите и основани на доказателства в дългосрочен план, насочени са към ключови обществени приоритети и подпомагат подходящата медицинска употреба;

104.  призовава Комисията да извърши оценка на ефективността на настоящите хигиенни практики и санитарни методи, прилагани в болниците и здравните заведения; отправя искане към Комисията да проучи употребата на пробиотици и други устойчиви хигиенни технологии като ефикасни санитарни подходи за превенция и намаляване на броя на ИСМО, причинени от АМР;

105.  насърчава внедряването на икономически ефективни технологии, които намаляват въздействието на ИСМО в болниците и спомагат за превенция на разпространението на мултирезистентни микроорганизми;

106.  насърчава държавите членки да популяризират алтернативни системи за възстановяване на разноските с цел улесняване на навлизането на иновативни технологии в националните системи за здравеопазване;

107.  отбелязва, че обичайният бизнес модел в областта на разработването на лекарства не е подходящ за разработването на антибиотици, тъй като резистентността може да се променя с времето и тъй като тяхното предназначение е да бъдат използвани временно и като последно средство; напомня на сектора за неговата корпоративна и социална отговорност да допринася към усилията за справяне с АМР посредством откриване на начини за удължаване на живота на антибиотиците, като по този начин се осигуряват устойчиви доставки на ефективни антибиотици, и призовава за стимули за такива изследвания и за определяне на регулаторната процедура;

108.  припомня, че и Парламентът, и Съветът поискаха преразглеждане на настоящите стимули (т.е. установените в Регламента за лекарствата сираци(38)) поради неправилната им употреба и високите им крайни цени; ето защо призовава Комисията да анализира настоящите модели на стимулиране на НИРД, включително модела на „прехвърлимите изключителни търговски права“, с цел създаване на нови модели и определяне на регулаторната процедура;

109.  призовава Комисията и държавите членки да разработят, в сътрудничество с научните изследователи и сектора, нови модели на стимулиране, които да премахнат обвързването на плащанията с предписаното количество и да стимулират инвестициите през целия процес на разработване и производство на продукта; подчертава, че гарантирането на финансовата достъпност и достъпа до качествени антибиотици трябва да е крайната цел на стимулите за НИРД;

110.  признава ключовата роля на фармацевтите за повишаване на осведомеността относно правилната употреба на антимикробните средства и в областта на превенцията на АМР; насърчава държавите членки да разширят обхвата на техните отговорности, като позволят предоставянето на точни количества и дадат възможност за поставяне на някои ваксини и за извършване на бързи диагностични тестове в аптеките;

111.  призовава да се разглеждат прехвърлимите изключителни търговски права или наградите за навлизане на пазара като варианти на устойчиви стимули;

112.  призовава Комисията да поеме водеща роля в световен план, подкрепяйки основаните на доказателства модели на най-добри практики за ранно диагностициране за справяне с АМР;

Определяне на програма за глобални действия

113.  подчертава, че при липсата на хармонизирани и незабавни действия в световен мащаб светът се насочва в посока към пост-антибиотична епоха, в която често срещаните инфекции може отново да бъдат смъртоносни;

114.  припомня, че поради сложността на проблема, неговото трансгранично измерение, тежките последици за околната среда, здравето на хората и животните и голямото икономическо бреме АМР изисква спешни и координирани действия на равнище ЕС, на световно равнище и на междусекторно равнище; поради това призовава за ясен ангажимент от страна на ЕС и държавите членки за изграждане на европейски и международни партньорства и за въвеждане на междусекторна глобална стратегия за борба с АМР, обхващаща политически области като международната търговия, развитието и селското стопанство;

115.  приветства изготвения от СЗО списък с класификация на 20-те най-опасни резистентни на антибиотици патогена(39); призовава за спешни проекти за НИРД по този приоритетен списък на резистентни на антибиотици бактерии, за да се разработят лекарства срещу тях; подчертава обаче, че научните изследвания, свързани с нови лекарства, не са единственото необходимо действие и че трябва да се преустанови неправилната и прекомерната употреба при хората и животните;

116.  признава, че АМР е трансграничен проблем и че в Европа навлизат продукти от всички краища на света; настоятелно призовава Комисията да си сътрудничи с трети държави за намаляване на употребата на антибиотици в животновъдството, както и във връзка със замърсяването на околната среда; призовава Комисията също така да изпълнява съвместни програми за научни изследвания с трети държави с цел намаляване на прекомерната употреба на антибиотици; призовава Комисията в контекста на споразуменията за свободна търговия да забрани вноса на животински хранителни продукти, когато животните не са отгледани съгласно стандартите на ЕС, а именно, при спазване на забраната на употреба на антибиотични стимулатори на растежа;

117.  отбелязва доклада, озаглавен „Справяне с резистентните към лекарства бактерии в глобален план: окончателен доклад и препоръки“(40), в който се прогнозира, че предприемането на действия относно АМР в световен план ще струва 40 милиарда щатски долара за десетгодишен период, което е незначителна сума в сравнение с цената на бездействието и много малка част от това, което държавите от Г20 отделят понастоящем за здравеопазване (около 0,05%): призовава Комисията да анализира възможността за облагане на сектора с данък за обществено здравеопазване в рамките на неговата социална отговорност;

118.  посочва, че във всяко бъдещо търговско споразумение с Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС въпросът за АМР трябва да бъде третиран и да се поставя условие, изискващо Обединеното кралство да следва всеки по-нататъшен напредък в действията на ЕС за борба с АМР, с цел защита на потребителите и работниците както в ЕС, така и в Обединеното кралство;

119.  приветства Глобалния план за действие на СЗО относно АМР, който беше приет единодушно през май 2015 г. от 68-ата сесия на Световната здравна асамблея; подчертава необходимостта от съгласуване на плановете за действие на световно равнище, на равнище ЕС и на национално равнище с Глобалния план за действие;

120.  приветства новите насоки на СЗО относно употребата на значимите в медицински аспект антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни(41); подчертава, че в някои държави близо 50 – 70% от потреблението на значими в медицински аспект антибиотици е в животинския сектор, до голяма степен с цел насърчаване на растежа на здравите животни; отправя искане, в рамките на подхода „Едно здраве“, този въпрос да бъде включен в търговската политика на ЕС и в преговорите с международни организации като СТО и с асоциирани или трети държави, като се формира политика в световен план за забрана на употребата на антибиотици за угояване на здрави животни;

121.  отбелязва, че АМР е сериозен проблем при много свързани с бедността и пренебрегвани болести, включително ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза и заболявания, свързани с епидемии и пандемии; подчертава, че около 29% от смъртните случаи, причинени от АМР, се дължат на резистентна към лекарства туберкулоза; призовава Комисията и държавите членки спешно да засилят своята подкрепа за научните изследвания в областта на прилагането на здравни инструменти за справяне със свързани с бедността и пренебрегвани заболявания, засегнати от АМР; призовава Комисията и държавите членки да създадат партньорства, изготвени по модела на Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) и Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP), за международни проекти за НИРД в областта на здравеопазването, включващи различни географски региони и обхващащи най-важните здравни теми, като например АМР, ваксини, рак и достъп до лекарства;

122.  подчертава значението на инициативи на ЕС като програмите на ECDC за инфекциозните болести, включително СПИН, туберкулоза или малария; отбелязва, че тези инициативи са примери за добри практики, показващи способността за реагиране и доброто функциониране на ЕС с оглед на необходимостта от нови антибиотици, и че ECDC следва да има основна роля при определянето на приоритетите на потребностите от НИРД, координирането на действията и участието на всички заинтересовани страни, насърчаването на междусекторната работа и изграждането на капацитет чрез мрежи за НИРД;

123.  подчертава проблема, свързан с появата на мултирезистентни бактерии, които са едновременно резистентни на различни антибиотици и могат накрая да се превърнат в супербактерии, резистентни на всички съществуващи антибиотици, включително на използваните като последно средство за лечение антибиотици; подчертава необходимостта от база данни по отношение на тези мултирезистентни бактерии, обхващащи СПИН, туберкулоза, малария, гонорея, Escherichia coli и други резистентни на лекарства бактерии;

124.  отбелязва, че животните, отглеждани за храна в САЩ, получават до пет пъти повече антибиотични средства в сравнение със селскостопанските животни в Обединеното кралство; ето защо подчертава значението на контрола на вноса на месо в ЕС;

125.  призовава Комисията да предлага в търговските споразумения стандартите и мерките на ЕС за борба срещу АМР и за подходяща употреба на антибиотиците , както и да се стреми чрез СТО да повдигне въпросът за АМР; отбелязва, че от 2006 г. насам използването на антибиотици като стимулатори на растежа при животни, отглеждани за производство на храни, е забранено в ЕС, но че в страни извън ЕС антибиотиците все още могат да се използват като стимулатори на растежа; призовава Комисията да включи клауза във всички споразумения за свободна търговия, в която да се посочва, че храните, внасяни от трети държави, не трябва да са произведени при използване на антибиотици като стимулатори на растежа, с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция за животновъдството и аквакултурите в ЕС и за да се смекчи АМР; приканва Комисията да забрани всеки внос на храни от трети държави, когато тези продукти идват от животни, третирани с антибиотици или групи антибиотици, които в ЕС са запазени изключително за лечението на определени инфекции при хората;

126.  призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките за борба с незаконните практики, свързани с производството, търговията, употребата и обезвреждането на антимикробни средства; подчертава, че участниците по веригата на жизнения цикъл на антимикробните средства трябва да носят отговорността за своите действия;

127.  отбелязва въздействието на универсалността и достъпността на съществуващите антибиотици и широкия достъп до тях; счита, че насоченото лечение, при което се използват специфични антибиотици, следва да бъде достъпно за всички, за да се предотврати неправилната употреба на неподходящи антибиотици и прекомерното използване на широкоспектърни антибиотици; призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-строги мерки срещу продажбата на дъмпингови цени на големи партиди антимикробни средства, и по-специално антибиотици от жизнено важно значение за хуманна употреба;

128.  призовава за извършване на обстойни проверки на производителите на антибиотици, така че карентните срокове да са адаптирани към реалността, за да се гарантира, че антибиотици не присъстват в хранителните продукти;

129.  призовава Комисията да положи усилия политическото внимание и ангажираността на високо равнище по отношение на действията във връзка с АМР да останат постоянни, включително в рамките на форумите на ООН, Г7 и Г20; подчертава възможността научни органи на ЕС като ECDC да поемат водещи ръководни роли в световен план; призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между ЕС и международните организации, включително СЗО, Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE); приветства декларацията от Давос относно борбата с антимикробната резистентност, публикувана на Световния икономически форум в Давос през януари 2016 г., в която фармацевтичният, биотехнологичният и диагностичният сектор призовават за колективни действия за създаване на устойчив и предвидим пазар на антибиотици, ваксини и диагностика, който да насърчава запазването на нови и съществуващи лечения;

130.  призовава за насърчаването и утвърждаването на начин на производство, основан на агроекологията, и за преминаването към такъв начин на производство;

o
o   o

131.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата, Европейската агенция по химикали, Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция за околна среда, Световната здравна организация и Световната организация по здравеопазване на животните.

(1) Федерация на ветеринарите в Европа, „Употребата на антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни: отговори на въпросите на ЕОБХ/EMA относно употребата на антимикробни средства при животните, отглеждани за производство на храни, в ЕС и възможните мерки за намаляване на употребата на антимикробни средства“, 2016 г.
(2) OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 12.
(3) ОВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 49.
(4) OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ С 366, 27.10.2017 г., стр. 149.
(6) https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_bg#add-info
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0061.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227
(9) https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
(10) ЕОБХ, ECDC, „The European Union Summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from human, animal and food in 2014“ (Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност в зоонозните и индикаторните бактерии при хората и животните и в храните през 2014 г.), 2016 г.
(11) Световна здравна организация, „Насоки на световно равнище относно профилактиката на инфекции на хирургичното място“ (2016 г.), на разположение на адрес: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(12) Celsus Academmie voor Betaalbare Zorg, „Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in Dutch healthcare organisations“ (Икономическа ефективност на политиките за ограничаване на антимикробната резистентност в нидерландските здравни организации), януари 2016 г. Публикацията е на разположение на адрес: https://goo.gl/wAeN3L
(13) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf
(14) Световна здравна организация, Световни насоки относно профилактиката на инфекции на хирургичното място (2016 г.), на разположение на адрес: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(15) https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
(16) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/
(18) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
(19) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
(20) член 8, буква в) от Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите (ОВ L 226, 24.8.2013 г., стр. 1).
(21) Така както е формулиран в Нидерландия от Министерството на инфраструктурата и благоустройството, Националния институт за обществено здраве и околна среда, сектора на водите и съветите по въпросите на водите.
(22) Член 78 от бъдещия регламент за ветеринарномедицинските продукти
(23) Европейска комисия, „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“, юни 2017 г., стр. 10.
(24) Пак там, стр. 12.
(25) Пак там, стр. 15.
(26) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
(27) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549), за прилагане на правилата, посочени в Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23); Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33); Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28).
(28) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf
(29) Mevius, D. et al., „ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans“, 2018 г. На разположение на адрес: http://www.1health4food.nl/esblat
(30) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейски орган за безопасност на храните: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf
(31) http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf
(32) Mevius, D. et al., „ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans“, 2018 г. На разположение на адрес: http://www.1health4food.nl/esblat
(33) http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb
(34) http://www.jpiamr.eu
(35) Pamer, E. G., „Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens“, Science, Vol. 352(6285), 2016 г., стр. 535-538.
(36) http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197
(37) Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 1).
(38) Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци (ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1).
(39) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/
(40) https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
(41) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
PDF 199kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (2017/2257(INI))
P8_TA(2018)0355A8-0241/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“ (COM(2017)0283),

—  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата, ратифицирано от Европейския парламент и от Съвета на 4 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(2),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г. относно екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г. относно „Последствия от цифровизацията и роботизацията на транспорта за изготвянето на политики в ЕС“(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие за интелигентните транспортни системи(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2015 г. относно постигането на мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно прилагането на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за постигането на устойчива мобилност(8),

—  като взе предвид Декларацията от Валета относно пътната безопасност от 29 март 2017 г.,

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид своето проучване от 2016 г., озаглавено „Автомобилите със собствено управление — бъдещето на автомобилния транспорт?“,

—  като взе предвид своето проучване от 2017 г., озаглавено „Предизвикателства пред финансирането на инфраструктурата в икономиката на споделянето“,

—  като взе предвид проучването на Европейския икономически и социален комитет от 2017 г., озаглавено „Въздействие на цифровизацията и икономиката на търсенето върху пазара на труда и последиците за заетостта и колективните трудови правоотношения“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0241/2018),

А.  като има предвид, че в транспортния сектор вече са в ход структурни промени и че бъдещето на транспорта в ЕС се намира на пресечната точка на главните приоритети на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Програмата за чист въздух за Европа и насоките за безопасност по пътищата в ЕС за периода 2011—2020 г.;

Б.  като има предвид, че декарбонизацията и използването на технологии с ниски емисии предлагат възможности за бъдещето на мобилността и устойчивия икономически растеж;

В.  като има предвид, че икономиката на сътрудничеството и споделянето преобразява транспортния сектор в световен мащаб; като има предвид, че стойността на трансакциите на икономиката на сътрудничеството в транспортния сектор в Европа през 2015 г. се оценява на 5,1 милиарда евро, което представлява увеличение със 77% в сравнение с предходната година, а непаричните взаимодействия в икономиката на споделянето далеч надхвърлят тази сума, което подчертава значението на това явление;

Г.  като има предвид, че според прогнозите пътническият транспорт ще се увеличи с около 42% между 2010 г. и 2050 г., а товарният транспорт ще нарасне с 60% през същия период;

Д.  като има предвид, че в Бялата книга за транспорта от 2011 г. се призовава до 2030 г. 30%, а до 2050 г. 50% от товарите по основните коридори да се прехвърлят от автомобилния транспорт към по-устойчиви видове транспорт, например железопътния, като същевременно се поставя изискване за развитие на подходяща екологична инфраструктура;

Е.  като има предвид, че прилагането на принципа „потребителят и замърсителят плащат“ във всички видове транспорт, включително автомобилния, железопътния, морския и въздушния, ще допринесе за създаването на равнопоставеност между всички видове транспорт;

Ж.  като има предвид, че новите услуги за мобилност имат цел и потенциал за значително подобряване на градския транспорт чрез намаляване на задръстванията и емисиите и създаване на алтернатива на притежаването на частни автомобили, тъй като личните автомобили все още са главният начин за придвижване по отношение на извършваните пътувания; като има предвид, че те могат да предоставят възможност за преминаване към мултимодален и споделен, а следователно и по-устойчив транспорт, който да допълва обществения транспорт и активните видове транспорт;

З.  като има предвид, че транспортният сектор играе ключова роля за функционирането на икономиката на ЕС, като на него се падат около 4% от БВП на ЕС и над 5% от общата заетост в ЕС(9); като има предвид, че жените представляват едва 22% от работната сила в сектора и че една трета от всички работници в сектора са на възраст над 50 години;

И.  като има предвид, че се очаква свързаните и автономните превозни средства да направят бъдещия автомобилен транспорт по-ефективен, по-безопасен и по-сигурен, тъй като човешките грешки са основната причина за всички пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа;

Й.  като има предвид, че през последните десетилетия беше постигнат голям напредък, който превърна ЕС в най-безопасния регион за автомобилен транспорт в света; като има предвид, че големият брой жертви на произшествия — 25 500 смъртни случая и 135 000 тежко ранени по европейските пътища през миналата година, все още причинява голямо човешко страдание и неприемливи икономически разходи, които се оценяват на 100 милиарда евро годишно, и като има предвид, че целите за 2020 г. за намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия наполовина спрямо 2010 г. не са изпълнени и че делът на тежките наранявания и смъртните случаи на уязвими участници в пътното движение, като пешеходци, велосипедисти или водачи на по-малки двуколесни моторни превозни средства, рязко се увеличава;

К.  като има предвид, че транспортът е основната причина за замърсяването на въздуха в градските райони и на него се дължат над 25% от емисиите на парникови газове в ЕС, за които автомобилният транспорт допринася с над 70% — дял, който продължава да расте;

Л.  като има предвид, че последните проучвания и оценки разкриват силна връзка между излагането на замърсяване на въздуха и по-високите рискове за общественото здраве, включително сърдечносъдови заболявания като инсулти и исхемична болест на сърцето, както и ракови заболявания, и като има предвид, че според прогнози в ЕС праховите частици причиняват 399 000 случая на преждевременна смърт годишно, като съответната цифра е 75 000 за азотните оксиди и 13 600 за озона; като има предвид, че хората, които живеят в градска среда, са особено уязвими към този риск;

М.  като има предвид, че в момента в световен мащаб се полагат големи усилия за постигане на по-приобщаващ, по-безопасен и по-справедлив транспортен сектор, включително въвеждането на амбициозни цели и задължителни стандарти, и като има предвид, че ЕС не следва да изпуска своята възможност да бъде начело на тези социални иновации;

Въздействието на транспортния преход върху уменията и методите на работа

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, в което се признава, че секторът на мобилността претърпява дълбоки промени и се подчертава, че цифровата революция в областта на мобилността следва да доведе до по-безопасен, по-новаторски, по-интегриран, по-устойчив, по-справедлив, по-конкурентоспособен и по-чист сектор на автомобилния транспорт, тясно свързан с други, по-устойчиви видове транспорт; приветства стратегическия подход в съобщението за постигане на съгласувана регулаторна рамка за все по-сложната област на автомобилния транспорт;

2.  посочва, че секторът на мобилността в ЕС трябва да се възползва от възможностите, създавани от цифровите технологии; счита, че следва да се развиват и популяризират нови бизнес модели, които водят до новаторски услуги за споделена мобилност, включително нови онлайн платформи за товарни превози, съвместно ползване на автомобили, услуги за споделяне на автомобили или велосипеди или приложения за смартфони, предлагащи анализи в реално време и данни за състоянието на трафика;

3.  насърчава Комисията и държавите членки да предложат и да приложат мерки за съвместни интелигентни транспортни системи в съответствие с целите и инициативите, обявени в Бялата книга за транспорта от 2011 г., както и в Парижкото споразумение относно изменението на климата от декември 2015 г.;

4.  изтъква факта, че автомобилният сектор на ЕС осигурява работни места за 8 милиона души и съставлява 4% от брутната добавена стойност на ЕС, което води до търговски излишък от 120 милиарда евро;

5.  подчертава, че промените в автомобилната промишленост, свързани с цифровизацията, автоматизацията или по-екологосъобразните автомобили, ще изискват нови познания и методи на работа; подчертава, че тези промени следва да създадат нови възможности, за да се повиши привлекателността на транспортния сектор и да се преодолее недостигът на работна ръка в този сектор; подчертава, че произвеждането на по-екологосъобразни, по-добре свързани и по-автоматизирани превозни средства ще окаже въздействие върху производството, разработването, поддръжката и обслужването и ще изисква нови умения, като например за сглобяване на електрически двигатели или за производство на второ поколение акумулатори, горивни клетки, компютърно или сензорно оборудване; подчертава, че дори и сега секторът среща огромни предизвикателства при наемането на работници с подходящи умения, и че ръстът на работните места за инженери се очаква да продължи, като софтуерните умения са ново изискване, което предприятията трябва да поставят; призовава Комисията и държавите членки да адаптират и приведат в съответствие с тези нови предизвикателства продължаващото обучение и квалификация на работещите в транспортния сектор на ЕС;

6.  подчертава, че приоритет в програмата за бъдещето на транспорта следва да бъде равенството на възможностите за жените и мъжете; изтъква, че в транспортния сектор преобладават предимно мъжете, които представляват три четвърти от всички работещи, и че е необходимо да се насърчава баланс на половете; приветства създаването на платформата „Жените и транспортът: платформа за промяна“, предназначена да насърчава заетостта на жените и равенството на възможностите в транспортния сектор; призовава Комисията и държавите членки да работят заедно върху тази платформа, така че създаването на работни места за жени и цифровизацията на сектора да вървят ръка за ръка;

7.  посочва, че цифровата революция ще промени облика на веригата за създаване на стойност, изследователските и инвестиционните приоритети и технологичните възможности в автомобилната промишленост, които трябва да бъдат прозрачни, съгласувани и съобразени с правните стандарти, и ще има последици за нейната конкурентна позиция на световно равнище;

8.  припомня, че автоматизираното шофиране ще окаже значително въздействие върху работната сила в транспортния сектор и ще изисква нова квалификация в засегнатите от това професии; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки в очакване на тази промяна на пазара на труда, което следва да бъде придружено от по-задълбочен социален диалог; призовава Комисията да разработи стратегия на равнището на ЕС, която да включва новите възможности за заетост в резултат на цифровизацията на транспорта и да взема предвид добрите практики на държавите членки, с цел насърчаване на създаването на работни места в транспортния сектор, включително, като приоритет, справедливи преходни разпоредби за работниците, чиито работни места станат ненужни в резултат на цифровизацията на транспортния сектор;

9.  подчертава, че автоматизираното шофиране в крайна сметка ще доведе до повдигането на въпроси във връзка с тълкуването на съществуващото законодателство на ЕС за времето на управление и периодите на почивка; призовава Комисията да осъществява непрекъснато наблюдение по отношение на необходимостта от законодателни действия;

10.  обръща внимание на положителното въздействие на цифровизацията в областта на транспорта, тъй като тя ще спомогне за намаляване на бюрокрацията и опростяване на процедурите както за органите, така и за предприятията, и ще улесни контрола по спазването на законодателството във връзка с времето за управление и почивка, както и на правилата за каботажните превози с въвеждането на цифрови тахографи, като по този начин ще се подобрят условията за професионалните водачи и ще се спомогне за създаването на равнопоставени условия за всички транспортни оператори;

11.  приветства изготвената от Комисията Нова европейска програма за умения и някои инициативи, като например „Подробен план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията“ и „Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии“, които насърчават сътрудничеството между синдикатите, обучаващите институции и участниците от частния сектор с цел предвиждане, идентифициране и преодоляване на несъответствието между уменията и потребностите;

12.  приветства факта, че автомобилната промишленост е един от шестте пилотни примерни сектора, за които се предоставя финансиране чрез действието „секторни алианси на уменията“ в рамките на програма „Еразъм+“;

13.  призовава Комисията да представи междинна оценка на започнатите проекти в областта на уменията в автомобилния сектор, включително на тригодишния научноизследователски проект SKILLFULL и на препоръките, формулирани от групата на високо равнище GEAR 2030; счита, че въз основа на резултатите от проекта SKILLFUL ще може да се оцени целесъобразността на съществуващите изисквания за обучение и квалификация за водачите в автомобилния транспорт, по-специално с оглед на новите професии/умения;

14.  призовава държавите членки, вместо да реагират на конкретни предизвикателства, да възприемат проактивен подход към цифровизацията и да вземат всеобхватни и стратегически решения въз основа на технологична неутралност, насочени към максимално увеличаване на потенциалните ползи, и да работят за постигане на съгласие относно подход на ЕС по главните въпроси;

15.  подчертава основната роля, която ползвателите и потребителите могат да играят за насърчаване на транспортния преход и призовава Комисията и държавите членки да подобрят прозрачността и публичния достъп до съответните данни, за да се повиши обществената осведоменост и да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор;

Преход чрез напредък в областта на научните изследвания и иновациите

16.  подчертава, че Европа е световен лидер както в производствените, така и в транспортните операции, и че е от решаващо значение европейският транспорт да продължава да се развива, да инвестира, да въвежда иновации и да се обновява по устойчив начин, за да запази технологичното си лидерство и своята конкурентна позиция;

17.  припомня основната цел на създаването на Eдинно европейско транспортно пространство без бариери, в което всеки вид транспорт да има свое собствено място в рамките на ефективна съвместна модалност и да е налице по-голямо взаимодействие между различните видове транспорт, и следователно призовава държавите членки да създадат подходяща, основана на стимули среда, с цел повишаване на ефективността на отделните видове транспорт и премахване на съществуващите бариери, като например ненужната бюрокрация;

18.  припомня, че ще бъдат необходими устойчиви и новаторски транспортни технологии и решения за мобилност, за да се повиши пътната безопасност, да се ограничи изменението на климата и емисиите на въглероден диоксид, замърсяването на въздуха и задръстванията, и че е необходима европейска нормативна уредба, която да стимулира иновациите; в този контекст призовава за повече финансиране за взаимосвързана междусекторна научноизследователска и развойна дейност в областта на свързаните и автоматизираните превозни средства, електрификацията на железопътните и шосейните инфраструктури, алтернативните горива, проектирането и производството на превозни средства, управлението на мрежата и на движението, както и услугите и инфраструктурата за интелигентна мобилност, без да се пренебрегват съществуващите системи в други сектори; отбелязва, че тези ключови иновации ще наложат прилагането на множество форми на ноу-хау в промишлеността, ако трябва да бъдат разработени ефективно; в този смисъл отбелязва, че съвместно използваните, автоматизираните и свързаните превозни средства могат да повишат конкурентоспособността на европейската промишленост, да намалят потреблението на енергия и емисиите от транспорта, както и да допринесат за намаляване на смъртните случаи от пътно-транспортни произшествия; във връзка с това подчертава, че следва да се установят изисквания за инфраструктурата, за да се гарантира, че тези системи могат да функционират безопасно;

19.  отбелязва, че за да не се изостава от технологичното развитие и на европейските граждани да се предоставят възможно най-добри решения в сферата на транспорта и мобилността, като същевременно се гарантира, че европейските предприятия могат да запазят и разширят своето конкурентно предимство, Европа се нуждае от по-добра рамка за съвместни действия в областта на научните изследвания и иновациите в транспортния сектор; счита, че амбициозните цели за нашата бъдеща транспортна система могат да бъдат постигнати единствено, ако е налице възможност новите идеи и концепции да се разработват, изпитват и осъществяват в тясно взаимодействие с политическия и регулаторния дневен ред;

20.  призовава за осигуряване на допълнителна прозрачна финансова подкрепа за научни изследвания, иновации и обучение, както беше направено в рамката на стратегиите за интелигентно специализиране, при които съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие предостави подкрепа в някои области като силовото предаване или интелигентните транспортни системи;

21.  припомня, че европейското финансиране през следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. ще бъде от жизненоважно значение за завършване на трансграничната инфраструктура и за премахване на участъците с недостатъчен капацитет по основните коридори на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), и отбелязва, че финансирането на инфраструктурата стимулира частните и публичните инвестиции в качествени и устойчиви транспортни услуги и технологии; във връзка с това призовава в следващата МФР да се предвиди финансиране за подпомагане на бързото развитие и внедряване на цифрови системи, услуги и решения за транспорта в бъдеще;

22.  подчертава, че следва да се намалят финансовите пречки и да се опрости достъпът до финансиране, тъй като бюрокрацията и административните разходи имат по-голямо пропорционално отражение върху МСП поради липсата на умения и капацитет при тези предприятия; призовава Комисията да следи дали тръжните процедури на държавите членки за възлагане на обществени поръчки, свързани с интелигентната транспортна инфраструктура, отговарят на разпоредбите за улесняване на достъпа на МСП, съдържащи се в Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки;

23.  отбелязва, че Европа трябва да подобри екосистемата за иновации, варираща от базови научни изследвания в областта на технологиите до научни изследвания за нови услуги и бизнес модели, водещи до социални иновации (след широкото им разпространение на пазара); подчертава, че публичната подкрепа за екосистемата за иновации следва да бъде насочена към неефективността на пазара по отношение на научните изследвания и иновациите, както и към благоприятни за иновациите политики, като се създават възможности европейските инструменти за стандартизация, регулиране и финансиране да насърчават инвестициите от частния сектор в иновации;

24.  отбелязва, че научните изследвания на равнището на ЕС, по-специално чрез програмата „Хоризонт 2020“, ще бъдат важен фактор за постигането на резултати, както е видно от публично-частни партньорства като съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ и Европейската инициатива за екологосъобразни превозни средства, и призовава за специално публично-частно партньорство за свързано и автоматизирано шофиране; подкрепя работата на Комисията за създаването на Европейски алианс за производство на акумулатори и призовава за допълнителна финансова подкрепа за разработването на устойчиви акумулатори и за производството и рециклирането на акумулаторни елементи в ЕС за бъдещите превозни средства с ниски и нулеви емисии, както и за глобален подход за справедлива търговия при вноса на някои материали като литий и кобалт, тъй като напредъкът на тези технологии ще играе решаваща роля за бъдещето на екологосъобразната и устойчива мобилност;

25.  подчертава, че е важно да се предвидят последователни стратегии за икономическо и промишлено развитие, в които да е налице съгласуваност между преследваните цели, като например допълнителното насърчаване на производството и използването на превозни средства с ниски равнища на емисии, и заделените средства за постигането на тези цели, по отношение на инфраструктурата и свързаните с потреблението компоненти, като например батериите – аспект, на който Комисията и държавите членки следва също да обърнат внимание с оглед разработването на стратегия за производството на батерии в ЕС; подчертава значението на стимулирането на производителите и тяхното навлизане на пазара с цел намаляване на разходите;

26.  приветства факта, че Комисията също прави връзка с кръговата икономика, като поставя специален акцент върху ограничените запаси от материали и акумулаторните батерии; в този контекст насърчава Комисията да извърши допълнителна оценка на отпечатъка върху околната среда от производството и рециклирането на акумулатори, за да се получи пълна картина на въздействието върху околната среда на задвижваните с акумулаторни батерии електрически пътни превозни средства, с цел да се улесни сравнението на устойчивостта по време на целия жизнен цикъл на различните системи за задвижване;

27.  подчертава потенциалните ползи от приложенията за повторна употреба на акумулаторите от превозни средства, например в областта на решенията за съхранение на енергия в интелигентните мрежи и интелигентните домове, и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят научноизследователските и пилотните проекти в тази област чрез схеми за финансиране;

28.  подкрепя по-интензивното използване на цифровите технологии при прилагането на принципа „замърсителят плаща“, като например електронно начисляване на пътни такси и електронно издаване на билети въз основа на екологичните характеристики на превозните средства; приветства насоките на Комисията за градовете във връзка с регулирането на достъпа на превозни средства в градските зони (UVARs); подчертава обаче, че е необходимо да се направи повече на европейско равнище, за да се избегне фрагментирането на единното транспортно пространство; в този контекст подчертава значението на финансирането за проекти за транспортна инфраструктура и влагането на значителни инвестиции в най-екологосъобразни горива с ниски емисии на въглерод, за да се насърчи преобразуването на транспортната система и да се гарантира интегрирането на енергийните и транспортните активи като средство за ускоряване на прехода към по-устойчив микс от горива; счита, че по отношение на финансирането от ЕС за транспорта пригодността за постигане на целите в областта на климата следва да бъде един от критериите за допустимост на проектите;

29.  потвърждава ангажиментите на ЕС за борба с изменението на климата, поети в рамките на Парижкото споразумение, Програмата на ООН до 2030 г. и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.; приветства вече приетите мерки, като например хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства, както и пакетите за емисиите при реални условия, чиято цел е намаляване на разликата между заявените цели за декарбонизация и реалните емисии от автомобилния транспорт; изисква от Комисията да следи за ефективността на тези мерки и, при необходимост, да предложи допълнителни подобрения; счита, че хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства е стъпка в правилната посока по отношение на измерването на потреблението на гориво и емисиите на CO2 от пътническите автомобили;

30.  отбелязва, че предоставянето на информация на потребителите относно пътническите превозни средства е задължително условие за ускоряване на декарбонизацията в транспорта и във връзка с това призовава за подобрено, надеждно и по-достъпно информиране относно емисиите и разхода на гориво на превозните средства, включително чрез стандартизирани, видими и ясни означения върху превозните средства, за да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор и да се насърчават промени в поведението на предприятията и физическите лица, както и по-екологична мобилност; подчертава, че по-точната информация ще улесни и ще позволи на публичните органи на държавите членки, регионите и градовете да възлагат „зелени“ обществени поръчки; приветства Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията(10), като същевременно приканва Комисията да обмисли възможността за преразглеждане на Директива 1999/94/ЕО относно етикетирането на леки автомобили(11);

31.  отбелязва както финансовите, така и нефинансовите пречки, пред които са изправени понастоящем потребителите при покупката на автомобили с ниски емисии; припомня, че възприемането на автомобилите с ниски емисии от страна на крайните потребители зависи до голяма степен от наличието и достъпността на всеобхватна и трансгранична инфраструктура; приветства в тази връзка съществуващите частни и публични инициативи за осигуряване на възможности за роуминг между операторите на инфраструктурата за зареждане; призовава Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими стъпки за улесняване на роуминга и достъпността на инфраструктурата за зареждане в рамките на Европа; призовава Комисията да подкрепя в по-голяма степен усилията на държавите членки за разширяване на тяхната инфраструктура за алтернативни горива, с цел да се постигне възможно най-скоро основно покритие в целия ЕС;

32.  счита, че за да се ускори навлизането на пазара на горива с ниски емисии и да се използват пълноценно ползите от тях за климата, е необходимо да се създадат стимули за тяхната употреба и да се разработят съвместими превозни средства; все пак заявява отново, че за спазването на Парижкото споразумение е необходимо до средата на века да се постигне устойчива тенденция на намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта в посока достигане на нулеви емисии; подчертава, че европейският сектор на автомобилния транспорт няма да може да бъде трансформиран в посока постигане на екологична и икономическа устойчивост, ако продължи прилагането на универсален технологичен подход и че следователно е необходимо да се премине към наистина неутрална от технологична гледна точка оценка на задвижващите системи във връзка с разработването на бъдещи превозни средства, които да отговарят на различните потребности от мобилност; подчертава, че са необходими междусекторни усилия за ускоряване на инвестициите в инфраструктура за гориво с ниски емисии, която е предпоставка за по-широкото използване и внедряване на превозни средства, използващи алтернативни горива;

33.  подчертава, че в Директивата за чистите превозни средства(12) трябва да се отчитат потребностите и наличните ресурси на общините и регионалните органи, за да се постигне пълният ѝ потенциал, особено по отношение на въпросите за сложността и административната тежест;

34.  приветства ангажимента на Комисията да представи до 2 май 2018 г. законодателно предложение за определяне на стандарти за емисиите на CO2 и стандарти за разход на гориво за тежкотоварни превозни средства, което следва да бъде амбициозно, реалистично и основано на данните, събрани с помощта на инструмента за изчисляване на енергийното потребление на превозното средство (VECTO), за да се осигури съгласувано законодателство за тежкотоварните превозни средства; подчертава, че VECTO трябва да се актуализира бързо и редовно, за да може точното отчитане на новите технологии да допринася за своевременно подобряване на ефективността на превозните средства;

35.  подчертава, че равнището на амбициозност на целите относно емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства трябва да бъде съгласувано с бъдещите амбиции за намаляване на емисиите от замърсители, например по EURO 7, както и с изискванията на Директива (ЕС) 2015/719 относно масата и размерите(13);

36.  припомня ужасяващите опити с излагането на хора и маймуни на въздействието на отработени газове, проведени от Европейската изследователска група по околна среда и здраве в сектора на транспорта (EUGT) — орган, финансиран от големи автомобилни компании; припомня, че това не е първият подобен скандал в автомобилната промишленост; призовава всички изследвания, които предоставят информация за изготвяне на политиката на ЕС, да бъдат напълно независими от автомобилната промишленост, включително по отношение на финансиране и подизпълнение;

Транспортен преход в полза на всички потребители

37.  подчертава, че свързаността между автономните превозни средства, между превозните средства и инфраструктурата, между превозните средства, велосипедите и пешеходците, както и в рамките на самата мрежа, следва да бъде основна дългосрочна цел, за да се осигури безпрепятствен поток на движението; поради това призовава Комисията да разгледа въпросите за използването и управлението на данните, с акцент върху защитата на данните, и да направи оценка на всички предвидени приложения на технологиите за компютърно проектиране (CAD), които включват високи нива на автономност и предлагат услуги с добавена стойност; подчертава необходимостта от развитие на телекомуникационна и сателитна инфраструктура за по-добри услуги за позициониране и комуникация между превозните средства и инфраструктурата, и призовава Комисията да определи измерими цели в пространството и времето, свързани с адаптирането на съществуващата транспортна инфраструктура към стандартите на интелигентната транспортна инфраструктура;

38.  отбелязва, че автономно управляваните и екологосъобразните превозни средства ще изискват интегрирано планиране на инфраструктурата и инвестиции за оборудване на пътищата с необходимата инфраструктура за телекомуникации и таксуване, например за електрически автомобили, както и за предоставяне на висококачествени данни за пътя, например цифрови карти с висока разделителна способност и напълно оперативно съвместимо бордово оборудване; призовава Комисията и държавите членки да насърчават инвестициите за финансиране на иновативна, устойчива модернизация на транспортната инфраструктура;

39.  припомня на Комисията, че за да бъде постигната подходяща свързаност на транспорта и правилно управление на безопасността, сигнализацията, автоматизацията, цифровите характеристики за потребителите и сигурно управление на данните, трябва да бъде осигурено възможно най-скоро пълно 5G покритие на коридорите на мрежата TEN-T за железопътния и автомобилния транспорт и за транспорта по вътрешните водни пътища; призовава за разработване на проекти за интелигентни автомагистрали и за създаване на интелигентни транспортни коридори; счита, че на основните пътища следва да бъдат инсталирани оптични безжични станции и станции в 5G мрежа;

40.  припомня, че свеждането до нула на произшествията по европейските пътища следва да бъде водеща цел и подчертава необходимостта от гарантиране на безопасно съвместно съществуване на стари и нови видове транспорт, като задължителното инсталиране на определени системи в помощ на водача и обезпечаването на подходяща инфраструктура ще улесни този преход; призовава Комисията да направи задълбочена и технологично неутрална оценка на последиците за безопасността от използването на автоматизирани системи в транспорта, с цялостен подход към анализа на въздействието върху безопасността на всички системи за интермодален транспорт;

41.  подчертава, че целите за намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания при пътнотранспортни произшествия все още не са постигнати и следователно европейската транспортна политика следва да акцентира върху тяхното изпълнение; подчертава колко е важно да има подходящо законодателство относно безопасността, за да бъде постигнат по-безопасен автомобилен транспорт; припомня на Комисията и държавите членки, че за да се намали броят на злополуките и жертвите по пътищата на Европа, е необходимо в целия ЕС да се гарантират подходящи условия за паркиране и почивка;

42.  отбелязва, че разработването на свързани и автоматизирани превозни средства до голяма степен се дължи на технологиите; затова призовава за проучване и признаване на тяхното социално въздействие и счита, че трябва да се гарантира, че въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства е напълно съвместимо със социалните, човешките и екологичните ценности и цели; изтъква, че в случай на злополука с едно или повече автономни превозни средства следва да е ясно кой носи отговорността, а именно предприятието(ята), създало(и) софтуера, производителят(ите) на автомобила, водачът(ите) или застрахователното(ите) дружество(а);

43.  подчертава, че предстоящите промени не следва да бъдат за сметка на социалното приобщаване и свързаността на държавите членки и районите, в които съществуват различия в мобилността; отбелязва необходимостта от повишаване на капацитета на мрежата, като се използват съществуващата мрежова инфраструктура и бъдещите значими иновации, за да се осигури възможност за по-задълбочено интегриране на цифровите технологии и за справяне с големите различия в свързаността между държавите членки, а също така и между градските и селските райони, централните и отдалечените райони, като за целта следва да се разработят редица подходящи решения посредством подкрепа и координация между публичния и частния сектор; подчертава, че конвенционалните видове транспорт, като например автобусите, все още играят ключова роля в отдалечените и планинските райони и не следва да бъдат пренебрегвани в този процес; припомня, че опитът в множество държави от ЕС показва, че структурирането на мрежите за колективен и обществен транспорт по договорите за задължения за извършване на обществени услуги, при което се съчетават печеливши и непечеливши маршрути, може да осигури оптимални резултати за гражданите, публичните финанси и пазарната конкуренция;

44.  припомня необходимостта от отдаване на предпочитание на колективните и по-безопасни транспортни средства за превоз на товари и пътници по основните трансгранични коридори и в метрополните зони, с цел намаляване на замърсяването, задръстванията и произшествията и защита на здравето на гражданите и участниците в движението по пътищата;

45.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават плановете за устойчива мобилност в градските и селските райони, които са обосновани от обществен интерес и включват всички нови видове транспорт, подкрепяйки разгръщането на мултимодална транспортна система за пътниците, подобрявайки мобилността и качеството на услугите за гражданите, включително за възрастните хора и гражданите с увреждания, предоставяйки им алтернативи и интернализирайки или намалявайки здравните и външните екологични разходи за градовете, наред с поощряването на туризма; отбелязва, че тези планове следва да насърчават включването, участието и заетостта на гражданите, които живеят в по-отдалечените райони, за да се води борба със заплахата от обезлюдяване на селските райони и да се подобрят достъпността и комуникацията с отдалечените райони и трансграничните региони; подчертава, че мобилността в селските райони се различава съществено от градската мобилност не само по отношение на разстоянията и наличността на обществен транспорт, но също така и по отношение на екологичните и икономическите фактори, като например по-слабото въздействие върху околната среда от емисии на замърсители, по-ниския среден доход и по-високите бариери пред инвестициите в инфраструктура;

46.  отбелязва, че изводите от предишни и текущи проекти, като например работната програма за транспорта, Механизма за свързване на Европа и проекта „Устойчива споделена мобилност, която е взаимосвързана с обществения транспорт в европейските селски райони (SMARTA)“, осигуряват елементите за изграждане на интелигентни селища, включително по-ефективна и по-интелигентна логистика от врата до врата, иновативни концепции за мобилността като услуга, ново поколение интелигентна транспортна инфраструктура, свързан и автоматизиран транспорт и интелигентна градска мобилност (транспорт до/от градовете);

47.  подчертава, че мобилността все по-често се разглежда като услуга и че за целта следва да се осигури възможност за увеличаване на безпрепятственото мултимодално пътуване „от врата до врата“ в трансграничен мащаб, като съответно призовава държавите членки да обезпечат услуги за информиране и резервация за мултимодални пътувания, с информация в реално време, и призовава Комисията да представи до края на 2018 г. законодателно предложение за правата на пътниците в рамките на мултимодалния транспорт; счита, че тези нови транспортни услуги следва да бъдат разглеждани – например във връзка със системите за пътни такси — като начини на пътуване, които са поне толкова добри, ако не и по-добри от тези с частни превозни средства, и че тяхното използване не следва да се забавя поради законодателни пречки;

48.  призовава Комисията да популяризира съществуващите национални и местни добри регулаторни практики, включващи нови и традиционни форми на мобилност, които подпомагат избора на потребителите, като им предоставят информационни и билетни услуги за мултимодални пътувания и ги насърчават да използват публичния, вместо частния транспорт, или които подкрепят предложения на предприятия от икономиката на сътрудничеството в сектора на транспорта, осигуряващи тласък и необходимата подкрепа за популяризиране на устойчивия туризъм и природното и културно наследство, по-специално чрез създаване на улеснения за МСП и насочване на вниманието към държавите членки и районите, в които съществуват различия в мобилността;

49.  заявява отново, че пътуването е един от секторите, които са най-силно засегнати от цифровизацията и че тази нова и по-влиятелна цифрова среда дава възможност на потребителите да играят по-активна роля, когато търсят информация, пазаруват, правят резервации и извършват плащания за своите пътувания; подчертава, че трябва да се прилагат съществуващите правила, които гарантират прозрачност и неутралност, така че потребителите да могат да правят информиран избор въз основата на надеждна информация;

50.  изтъква значението на насочването на мобилността; счита, че е важно хората да бъдат насърчавани да възприемат устойчиви навици за мобилност чрез икономически стимули, чрез повишаване на осведомеността относно въздействието на отделните видове транспорт върху околната среда, както и чрез координация и разработване на транспортни услуги с ниски нива на въглеродни емисии, като например обществения транспорт и създаването или подобряването на инфраструктурата за екологосъобразна мобилност (ходене, каране на велосипед и др.), за да се осигури за хората алтернатива на автомобилния транспорт; посочва необходимостта от финансиране на проекти за улесняване на местната и регионалната мобилност с ниски въглеродни емисии, като например схемите за предоставяне на градски велосипеди;

51.  призовава Комисията да насърчава ефективната и екологосъобразна логистика, с цел по-успешно справяне с прогнозираното увеличение на търсенето на товарни превози, чрез по-добра оптимизация на товароносимостта на камионите и намаляване на броя на празните или частично натоварени камиони; освен това приканва Комисията да положи повече усилия за ускоряване на прехода към мултимодален транспорт и да стимулира мултимодалните платформи за координиране на търсенето на транспортни услуги, и призовава държавите членки да използват електронни транспортни документи в цяла Европа като стандартна практика с цел намаляване на бюрокрацията и административната тежест и повишаване на ефективността;

52.  подчертава съществения принос, който групирането на различни превозни средства и използването на „мега камиони“ може да има за повишаване на ефективността и икономиите на гориво в товарния автомобилен транспорт, и поради това призовава Комисията и държавите членки да изпълнят целите на Декларацията от Амстердам и да създадат стимули за засилено използване на „мега камионите“;

53.  насърчава Комисията да подкрепя инициативи, които допринасят за намаляване и избягване на задръстванията по пътищата, без да се прехвърлят обеми превози към алтернативни пътни участъци, като примерите за най-добри практики във връзка с „таксата за задръствания“ и успешните мерки за преминаване към други видове транспорт;

54.  призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въпросите за поверителността на данните и отговорността, които биха могли да възникнат във връзка с развитието на автоматизираните превозни средства;

55.  посочва потенциала на моделите на икономиката на сътрудничеството за подобряване на ефикасността на транспортната система и намаляване на нежеланите външни ефекти от транспорта, като например задръстванията и емисиите; призовава органите, при съблюдаване на принципа на субсидиарност, да разгледат въпроса за пълното интегриране на действително основаните на сътрудничество транспортни услуги в традиционната транспортна система, с цел насърчаване на създаването на цялостни, гладко функциониращи транспортни вериги и осигуряване на нови форми на устойчива мобилност;

56.  изтъква, че в контекста на икономиката на сътрудничеството най-неотложен характер имат въпросите, свързани със защитата на потребителите, определянето на отговорността, данъчното облагане, застрахователните схеми, социалната закрила на работниците (независимо дали те са назначени или самостоятелно заети лица) и защитата на данните, и очаква приемането на регулаторни мерки в тези области; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че икономиката на сътрудничеството не води до нелоялна конкуренция, не причинява социален и данъчен дъмпинг и не измества регламентирания обществен транспорт;

57.  счита, предвид решението на Съда на ЕС от 20 декември 2017 г. по дело C-434/15(14), че следва да се очертае недвусмислена граница между чистото посредничество с помощта на онлайн платформи и предоставянето на транспортна услуга; счита, че дадена услуга не е свързана с информационното общество, когато съответната дейност включва основно предоставянето на професионални услуги, и при всички случаи — когато технологичната платформа определя пряко или непряко цените, количеството или качеството на предоставяната услуга;

58.  призовава държавите членки да предприемат мерки за намаляване на риска и възможностите за отклонение от данъчно облагане във връзка с предлагането на услуги от страна на дружества, като част от икономиката на сътрудничеството, и да изискват плащането на данъци при генерирането на печалби и предоставянето на услуги;

o
o   o

59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1.
(2) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 195.
(4) OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 52.
(5) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 50.
(6) ОВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 57.
(7) ОВ С 265, 11.8.2017 г., стр. 2.
(8) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 155.
(9) EU Transport in Figures: Statistical pocketbook 2015 (Транспортът на ЕС в цифри: статистически наръчник за 2015 г.), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2015 г.
(10) ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 100.
(11) OВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.
(12) OВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5.
(13) ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1.
(14) Решение на Съда (голям състав) от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.


Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
PDF 191kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита (2017/2128(INI))
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006(3),

—  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск(5),

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди)(6)

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и на съответните му приложения, публикувана от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (ГД EPRS)(7) през април 2018 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. по дела C-673/13 P (Комисия/Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe) и C-442/14 (Bayer CropScience/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2018 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни](8),

—  като взе предвид мандата и работата на специалната комисия на Европейския парламент относно процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди (PEST),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвяне на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0268/2018),

A.  като има предвид, че оценката на прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 (наричан по-долу „Регламентът“) показа, че целите за защита на здравето на хората и на животните и за опазване на околната среда не са напълно постигнати и че могат да бъдат направени подобрения, за да се постигнат всички цели на Регламента;

Б.  като има предвид, че оценката на прилагането на Регламента следва да се разглежда във връзка с общата политика на ЕС за пестицидите, включително правилата, определени с Директива 2009/128/ЕО [Директивата за устойчивата употреба на пестициди], Регламент (ЕС) № 528/2012 [Регламента за биоцидите], Регламент (ЕО) № 396/2005 [Регламента за максимално допустимите граници на остатъчни вещества] и Регламент (ЕО) № 178/2002 [общото законодателство в областта на храните];

В.  като има предвид, че прилагането на Регламента не показва задоволителни резултати и следва да бъде в съответствие със свързаните политики на ЕС, включително в областта на пестицидите;

Г.  като има предвид, че според наличните доказателства практическото прилагане на трите основни инструмента на Регламента – одобрения, разрешения и гарантиране на изпълнението на регулаторните решения – би могло да се подобри и не гарантира пълното изпълнение на целите на Регламента;

Д.  като има предвид, че някои разпоредби от Регламента изобщо не са прилагани от Комисията, и по-специално член 25 относно одобрението на антидоти и синергисти и член 27 относно отрицателен списък с неприемливи коформуланти;

Е.  като има предвид, че в резултат на неправомерно поведение от страна на Комисията има значително забавяне в приемането на други ключови разпоредби, като например прилагането на критерии за изключване за активни вещества, които са нарушители на функциите на ендокринната система;

Ж.  като има предвид, че заинтересовани страни изразиха опасения относно подхода за оценяване, установен от законодателството, по-специално по отношение на това кой следва да представи научни изследвания и доказателства за оценките на активното вещество и използването на основания на идентификация на опасностите подход по време на тези оценки;

З.  като има предвид, че доказателствената тежест следва да продължи да се носи от заявителя, за да се гарантира, че не се изразходват публични средства за изследвания, които в крайна сметка могат да облагодетелстват частни интереси; като има предвид същевременно, че на всеки етап от процедурата за издаване на разрешение трябва да се гарантира прозрачност при пълно съответствие с правата върху интелектуалната собственост, като също така трябва да се гарантира, че в целия Съюз последователно се спазват принципите на добра лабораторна практика;

И.  като има предвид, че са налице опасения, свързани с прилагането на практика на установения подход за оценяване; като има предвид по-специално, че съществуват сериозни опасения, свързани с непълната хармонизация на изискванията за данните и използваните методики, които могат да възпрепятстват процеса на оценяване;

Й.  като има предвид, че ефективността на националните компетентни органи беше определена като основен фактор, влияещ върху оценката на активни вещества; като има предвид, че са налице съществени различия между държавите членки по отношение на наличните експертни знания и опит и наличния персонал; като има предвид, че Регламентът и съответните съпътстващи законови изисквания не се прилагат по еднакъв начин във всички държави членки, което има съществени последици за здравето и околната среда;

К.  като има предвид, че прозрачността във всички етапи на процедурата на одобряване следва да се подобри, а повишаването на прозрачността може да насърчи общественото доверие в системата за регулиране на продуктите за растителна защита; като има предвид, че прозрачността на дейността на компетентните органи, свързана с издаването на разрешения, също в много случаи е незадоволителна; като има предвид, че Комисията е предложила промени в общото законодателство в областта на храните с цел да разсее безпокойствата, свързани с данните и доказателствата, представени по време на процеса на оценяване, и за да повиши прозрачността;

Л.  като има предвид, че при издаването на разрешения за продукти за растителна защита, което се извършва изключително на национално равнище, често се наблюдават закъснения на решенията, свързани с управлението на риска; като има предвид, че в някои случаи това води до увеличаване на броя на разрешенията, издадени от държавите членки по дерогация съгласно член 53 от Регламента; като има предвид, че има случаи, при които тези дерогации се използват срещу първоначалното намерение на законодателя;

М.  като има предвид, че с Регламента се въвежда разпоредба, която гласи, че интегрираното управление на вредителите (ИУП) следва да стане част от задължителните изисквания за управление в рамките на правилата за кръстосано спазване на общата селскостопанска политика; като има предвид, че това още не е постигнато;

Н.  като има предвид, че според наличните доказателства този регламент на равнището на ЕС засилва и добавя стойност към националните усилия и действия;

О.  като има предвид, че сериозно обсъждане на алтернативи често възниква единствено при промени в правните изисквания; като има предвид например, че в случая на удължена забрана за неоникотиноиди най-скорошната оценка (от 30 май 2018 г.)(9) сочи, че има леснодостъпни нехимични алтернативи за 78% от видовете употреба на неоникотиноиди;

П.  като има предвид, че от 31 май 2016 г. насам не са предлагани за одобрение нови активни вещества; като има предвид, че са важни иновациите и разработването на нови продукти, и по-специално на нискорискови продукти;

Р.   като има предвид, че наличието на фалшифицирани пестициди на пазара поражда сериозни безпокойства; като има предвид, че фалшифицираните пестициди могат да бъдат вредни за околната среда и могат също така да накърнят ефективността на Регламента;

Основни заключения

1.  счита, че равнището на ЕС е целесъобразното равнище, на което следва да продължат да се предприемат регулаторни действия в областта на пестицидите;

2.  отбелязва, че екологичните мерки, насочени към предотвратяване, ограничаване и задържане на разпространението на патогени и вредители, трябва да останат в центъра на всички настоящи и по-нататъшни действия;

3.  счита, че приемането и прилагането на Регламента представлява значителна стъпка напред в подхода към продуктите за растителна защита (ПРЗ) в ЕС в сравнение с миналото;

4.  подчертава, че следва да се обърне особено внимание на ролята на малките и средните предприятия (МСП) в разработването на нови продукти, тъй като често МСП не разполагат със значителни ресурси, които са необходими в процеса на разработване и одобряване на нови вещества;

5.  изразява загриженост във връзка с факта, че Регламентът не се прилага ефективно и че в резултат на това неговите цели по отношение на селскостопанското производство и иновациите не са постигнати на практика; подчертава факта, че отчасти поради ниската степен на иновациите намалява броят на активните вещества на пестицидите;

6.  припомня, че е налице съществена необходимост от интегративен подход и че Регламент (ЕО) № 1185/2009 относно статистиката за пестициди(10) трябва да бъде част от оценката, като се използват резултатите от нея за намаляване на количеството, а оттам и за свеждане до минимум на рисковете и тяхното отрицателно въздействие върху здравето и околната среда;

7.  отбелязва, че целите и инструментите на Регламента и неговото прилагане невинаги са в достатъчна степен в съответствие с политиките на ЕС в областта на селското стопанство, здравето на човека и на животните, продоволствената сигурност, качеството на водата, изменението на климата, устойчивата употреба на пестициди и максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите;

8.  изразява загриженост, че прилагането на Регламента, във връзка с използването на животни при изпитването за идентификация на опасността и оценка на риска, не е в съответствие с изискванията за 3R (принципите на заместване, намаляване и облекчаване) на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели, и че двугодишното биологично изследване за канцерогенност може да доведе до противоречиви резултати(11);

9.  припомня, че принципът на предпазните мерки е общ принцип на ЕС, предвиден в член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и че този принцип има за цел да гарантира високо равнище на защита на околната среда чрез вземането на превантивни решения;

10.  счита за неприемливо, че изискванията за одобрение на антидоти и синергисти все още не са приложени, което е в противоречие с член 25 от Регламента;

11.  счита за неприемливо, че отрицателният списък с коформуланти все още не е приет особено след забраната на полиетоксилиран амин от лой в комбинация с глифосат, с която се подчерта неблагоприятният ефект, който някои коформуланти могат да имат;

12.  отбелязва текущата оценка на Регламент (ЕО) № 1107/2009, провеждана от Комисията в рамките на програмата REFIT, и планираното ѝ завършване до ноември 2018 г.; надява се, че тези констатации ще послужат на съзаконодателите като подходяща основа за обсъждане на бъдещото развитие на Регламента;

13.  изразява загриженост поради постоянно увеличаващата се употреба и установените случаи на злоупотреба с извънредни разрешения, предоставени по член 53 в някои държави членки; отбелязва, че някои държави членки използват член 53 в значително по-голяма степен, отколкото други държави членки; отбелязва техническото съдействие, предоставяно от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламента, при разглеждането на използването на извънредни разрешения; отбелязва резултатите от разследването на ЕОБХ за извънредните разрешения през 2017 г. по отношение на три неоникотиноида, които показаха, че докато някои извънредни разрешения са били необходими и в рамките на установените в законодателството параметри, други не са били обосновани; счита, че е от съществено значение държавите членки да предоставят необходимите данни, за да може ЕОБХ да изпълнява ефективно своя мандат;

14.  подчертава значението на създаването на политики въз основа на регулаторните науки, осигуряващи проверими и повторяеми доказателства посредством международно договорени научни принципи по отношение на аспекти като насоки, добри лабораторни практики и рецензирани научни изследвания;

15.  изразява загриженост, че непълното хармонизиране на изискванията за данни и изпитване в някои научни области води до неефективни методи на работа, липса на доверие сред националните органи и забавяния в процеса на издаване на разрешения, което може да доведе до отрицателно въздействие върху здравето на човека и на животните, върху околната среда и селскостопанското производство;

16.  изразява съжаление във връзка с ограничения обществен достъп до информация относно процедурата за оценка и издаване на разрешение, както и с ограничения достъп до информация; изразява съжаление, че равнището на прозрачност на докладващите държави членки е ниско (когато действат в рамките на процедурата за одобряване) и предлага достъпността и удобството за ползване на информация на етапа на ЕОБХ да могат да бъдат подобрени, както и че прозрачността на етапа на управление на риска изглежда е недостатъчна и се счита за проблем също и от заинтересованите страни; приветства усилията на Европейската агенция по химикали (ECHA) да засили прозрачността и удобството за използване чрез своя уебсайт и счита, че този модел би могъл да се прилага в бъдеще за подобряване на прозрачността;

17.  подчертава, че доверието в системата за разрешаване на ПРЗ зависи до голяма степен от общественото доверие в агенциите на ЕС, предоставящи научните становища, въз основа на които се издава одобрение и се извършва управлението на риска; подчертава, че прозрачността в процеса на изготвяне на научната оценка е важна за запазването на общественото доверие; поради това призовава да се осигурят подходящо финансиране и необходимият персонал за съответните агенции, за да се гарантира независим, прозрачен и своевременен процес на издаване на разрешения; приветства освен това непрестанните усилия на ЕОБХ да усъвършенства своята система с цел гарантиране на независимост и управление на евентуалните конфликти на интереси, която беше оценена високо от Европейската сметна палата като най-усъвършенстваната система сред агенциите, одитирани през 2012 г., и която претърпя скорошна актуализация през юни 2017 г.; призовава Комисията да предложи подобрения с цел допълнително засилване на прозрачността на регулаторния процес, в това число на достъпа до данните от изследванията за безопасност, представени от производителите като част от заявленията им за разрешения за търговия с ПРЗ в ЕС; признава необходимостта от преглед на процедурата с цел подобряване на оценките, повишаване на степента на независимост на органите, отговарящи за провеждане на изследванията, избягване на конфликти на интереси и повишаване на прозрачността на процедурата;

18.  призовава Комисията да въведе на европейско равнище каталог за употреба, за да подобри хармонизацията на Регламента;

19.  изразява загриженост, че в някои случаи предлаганите на пазара ПРЗ и тяхното прилагане от потребителите невинаги съответстват на относимите условия на разрешението по отношение на техния състав и употреба; подчертава, че употребата за непрофесионални цели следва да бъде ограничена, когато е възможно, за да се намалят злоупотребите;

20.  подчертава важността на обучението за професионалните потребители, за да се гарантира правилната и подходяща употреба на ПРЗ; счита за подходящо да се прави разграничение между професионални и непрофесионални потребители; отбелязва, че ПРЗ се използват в контекста на частни градини, железопътни линии и обществени паркове;

21.  заявява, че правото на държавите членки да отхвърлят разрешени продукти за растителна защита остава незасегнато;

22.  подчертава, че Регламентът следва да отразява по-добре необходимостта от популяризиране на селскостопански практики, основаващи се на ИУВ, включително чрез стимулиране на разработването на вещества с нисък риск; подчертава, че липсата на наличие на продукти за растителна защита с нисък риск възпрепятства развитието на ИУВ; отбелязва със загриженост, че само десет вещества са одобрени като продукти за растителна защита с нисък риск, от общо почти 500 налични на пазара на ЕС;

23.  подчертава, че разрешението и популяризирането на нехимични пестициди с нисък риск е важна мярка за подкрепа на ниското равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите; признава необходимостта от по-задълбочено изследване на тези продукти, тъй като техният състав и функциониране са коренно различни от тези на конвенционалните продукти; подчертава, че това включва и необходимостта от повече експертни знания и опит в рамките на ЕОБХ и националните компетентни органи за оценяване на тези биологично активни вещества; подчертава, че ПРЗ с биологичен произход следва да бъдат предмет на същите строги оценки, както и другите вещества; призовава Комисията, в съответствие със своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск, да представи специфично законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, извън общото преразглеждане във връзка с инициативата по REFIT, с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на пестициди с нисък риск;

24.   счита, че Регламент (ЕО) № 1107/2009 също следва да бъде изменен така, че да обхваща по-добре веществата, които не се считат за ПРЗ и които се уреждат от него, когато се използват за растителна защита; отбелязва, че тези вещества представляват интересни алтернативи по отношение на интегрираните методи на производство и някои продукти за биологичен контрол;

25.  подчертава, че следва да се отдаде специално внимание и подкрепа на ПРЗ за минимална употреба, тъй като понастоящем дружествата имат много малък икономически стимул да разработват такива продукти; приветства създаването на инструмент за координация относно минималните употреби като форум за подобряване на координацията между държавите членки, организациите на растениевъдите и сектора с цел разработване на решения за минимални употреби;

26.  подчертава, че множество разрешени ПРЗ не са били оценени съгласно стандартите на ЕС в продължение на повече от 15 години вследствие на забавяния в процедурите за издаване на разрешение;

27.  подчертава, че е важно да се създаде правна уредба, която благоприятства иновациите и която ще позволи замяната на старите химикали с нови и по-добри продукти за растителна защита; подчертава, че е важно да има налице широк спектър продукти за растителна защита с различни начини на действие, така че да се избегне развиването на резистентност и да се запази ефективността при прилагане на продукти за растителна защита;

28.  изразява загриженост, че хармонизирането на насоките все още не е консолидирано;

29.  подчертава, че липсващите или непълни насоки са сериозни пропуски, които имат отрицателни последици за прилагането на Регламента, а оттам и за постигането на неговите цели;

30.  подчертава, че наличните документи с насоки не са правно обвързващи, което поражда регулаторна несигурност за заявителите и поставя под въпрос резултатите от оценките, извършвани в рамките на процедурата за одобряване;

31.  приветства идеята за зонална система и целта ѝ да улеснява ефективното издаване на разрешения за продукти за растителна защита; счита, че процедурата за взаимно признаване е от съществено значение за споделяне на работата и за насърчаване на спазването на крайните срокове; изразява съжаление за проблемите по прилагането, свързани с принципа на взаимно признаване; призовава Комисията да работи заедно с държавите членки с оглед на усъвършенстването на функционирането на зоналната система; подчертава, че пълното прилагане на действащото законодателство следва да има за цел избягване на дублирането на работа и предоставяне на нови вещества на разположение на земеделските стопани без ненужни закъснения;

32.  подчертава необходимостта от споделяне на знанията и придобиване на умения във връзка с алтернативите на химичните пестициди и с интегрираното управление на вредителите, в това число намиране на оптималния сеитбооборот за пазара на земеделските стопани и за климатичните условия; отбелязва също така, че това вече е предвидено в хоризонталния регламент на ОСП, по-специално и в земеделските консултантски услуги, финансирани в рамките на развитието на селските райони;

33.  изразява загриженост относно малкия брой нови вещества, които са одобрени; подчертава значението на това да е налице подходящ инструментариум от ПРЗ за земеделските стопани, за да се осигури снабдяването с храни в ЕС;

34.  изразява загриженост относно факта, че в провежданите напоследък дебати настоящата система на ЕС за научнообоснована оценка на ПРЗ все повече се поставя под въпрос; подчертава значението на това да се запази и да се укрепи допълнително една система, която е поставена на здрави научни основи и която е обективна и се основава доказателства, подложени на партньорска проверка, изведени чрез открит, независим и мултидисциплинарен научен подход, при издаването на разрешение за всяко активно вещество, в съответствие с принципите на ЕС за анализ на опасностите и с принципа на предпазните мерки, определени в общото законодателство в областта на храните; настоява процедурата за повторно одобрение на активни вещества да взема под внимание практическата употреба на ПРЗ, както и научния и технологичния напредък в тази област; посочва, че сложността на настоящата система за оценка и издаване на разрешения води до неспазване на предвидените крайни срокове и би могла да означава неправилно функциониране на цялата система; поради това подчертава необходимостта от преглед и опростяване на системата;

35.  подчертава разликите в броя на заявленията между някои държави членки, които са в една и съща зона, имат сходна големина на територията и сходни селскостопански условия;

36.  счита, че продуктите, които се внасят от държави извън ЕС и при чието отглеждане са използвани ПРЗ, следва да са предмет на същите строги критерии като тези, които са произведени в рамките на ЕС; изразява загриженост, че при производството на вносна продукция може да са използвани ПРЗ, които не са регистрирани в ЕС;

Препоръки

37.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Регламента по отношение на тяхната специфична роля в рамките на процедурите за одобряване и издаване на разрешение;

38.  призовава държавите членки да подобрят сериозния и хроничен недостиг на персонал в националните компетентни органи, който води до забавяния на етапа на идентификация на опасностите и първоначалната оценка на риска, извършвана от държавите членки;

39.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че процедурното удължаване на срока за одобрение, докато продължава процедурата, в съответствие с член 17 от Регламента няма да бъде използвано за активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или за активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, какъвто понастоящем е случаят с вещества като флумиоксазин, тиаклоприд, хлоротолурон и димоксистробин(12);

40.  Трябва да бъде наложена незабавна забрана за употребата на активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или на активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, за които срокът за одобрение вече е бил процедурно удължаван веднъж или повече пъти в съответствие с член 17;

41.  призовава Комисията и държавите членки да признаят, че защитата на здравето на хората и на животните и опазването на околната среда са ключови цели на законодателството, като същевременно се подобрява селскостопанското производство и се гарантира конкурентоспособността на селскостопанския сектор;

42.  призовава индустрията да предостави всички данни и научни изследвания в единен електронен и машинночетим формат на докладващите държави членки и агенциите на ЕС; призовава Комисията да разработи хармонизиран модел за предоставяне на данни, за да улесни обмена на данни между държавите членки на всички етапи от процеса; признава, че тези данни трябва да се разглеждат в рамките на параметрите на защитата на данните и законите относно интелектуалната собственост в ЕС;

43.  призовава докладващите държави членки да прилагат строго член 9 от Регламента относно допустимостта на заявленията и да приемат единствено пълни заявления за оценка на активното вещество;

44.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостното и единно прилагане на критериите за изключване при идентификация на опасност, като се следват съществуващите хармонизирани насоки, и да гарантират, че веществата се подлагат на оценка за риска, който пораждат, само ако има доказателства, че те не проявяват опасни свойства (изключване), както се изисква в Регламента;

45.  призовава Комисията окончателно да приложи разпоредбите относно коформулантите, антидотите и синергистите, да създаде списък с недопустими коформуланти и правила, така че антидотите и синергистите да бъдат изпитвани на равнището на ЕС, и да гарантира, че се разрешава пускането на пазара единствено на тези химикали, които отговарят на критериите на ЕС за одобрение;

46.  приветства тълкуването от страна на Комисията на принципа на предпазните мерки, което е изразено в оценката на общото законодателство в областта на храните(13) в рамките на REFIT, а именно, че не става въпрос за алтернатива на подхода за управление на риска, а по-скоро за конкретна форма на това управление; припомня, че тази гледна точка е подкрепена и от решения на Съда на ЕС(14);

47.  призовава Комисията и държавите членки, когато действат в качеството си на участници в процеса на управление на риска в рамките на процедурите за одобряване и издаване на разрешения, надлежно да прилагат принципа на предпазните мерки и да обръщат особено внимание на защитата на уязвимите групи, както са определени в член 3, параграф 14 от Регламента;

48.  призовава Комисията, агенциите и компетентните органи да прегледат и подобрят своята комуникация в областта на процедурите за оценка на риска и решенията относно управлението на риска, за да подобрят общественото доверие в системата за издаване на разрешения;

49.  призовава държавите членки да прилагат по-добре националните процедури за издаване на разрешения, за да ограничат дерогациите и удълженията по член 53 от Регламента до действителни извънредни ситуации; призовава Комисията да използва пълноценно своите права за контрол по член 53, параграфи 2 и 3; призовава освен това държавите членки изцяло да спазват задължението да информират останалите държави членки и Комисията, изложено в член 53, параграф 1, и по-специално във връзка с мерки, предприети за гарантиране на безопасността на ползвателите, уязвимите групи и потребителите;

50.  призовава Комисията да финализира методите, чрез които се определя кога някои дерогации следва да се прилагат, в частност по отношение на „незначителна експозиция“ или „сериозна опасност за здравето на растенията“, без да се променя буквата или духът на закона; предупреждава Комисията, че всяко ново тълкуване на израза „незначителна експозиция“ като „пренебрежим риск“ би било противно на буквата и духа на закона;

51.  призовава за повече инвестиции от страна на Комисията и държавите членки за стимулиране на научноизследователски инициативи относно активните вещества, включително биологичните вещества с нисък риск, и ПРЗ в рамките на „Хоризонт Европа“ и многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.; подчертава значението на регулаторна рамка относно продуктите за растителна защита на равнището на ЕС, която да защитава околната среда и здравето на хората, както и да стимулира научните изследвания и иновациите с цел разработване на ефективни и безопасни продукти за растителна защита, като същевременно гарантира устойчиви селскостопански практики и ИУВ; подчертава, че за защита на здравето на растенията е необходимо широко разнообразие от безопасни и ефективни инструменти; подчертава потенциала, който техниките на прецизното земеделие и технологичните иновации могат да имат, за да помогнат на европейските земеделски стопани да оптимизират борбата с вредителите по по-целенасочен и по-устойчив начин;

52.  призовава Комисията строго да ограничи използването на процедурата на потвърждаваща информация до нейното предназначение, изложено в член 6, буква е) от Регламента, а именно, ако по време на процеса на оценяване или в резултат на нови научни и технически знания бъдат въведени нови изисквания; подчертава, че пълните досиета са важни за одобренията на активни вещества; изразява съжаление, че процедурата на дерогация чрез потвърждаваща информация е довела до някои продукти за растителна защита, които иначе биха били забранени да останат на пазара за продължителен период от време;

53.  призовава Комисията и държавите членки да повишат цялостната прозрачност на процедурите, включително като осигуряват подробни протоколи от дискусиите на комитология и съответните позиции, по-специално като разясняват и обосновават решенията на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (Комитета PAFF);

54.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-добра съгласуваност на Регламента и на неговото прилагане със свързаните законодателни актове и политики на ЕС, по-специално с Директивата за устойчива употреба на пестициди, и да предвиждат стимули, включително предоставяне на достатъчно ресурси, които в краткосрочен план насърчават и стимулират развитието и използването на безопасни и нетоксични алтернативи на ПРЗ; отбелязва неуспеха на правната уредба да отчете неизбежни нецелеви последици, по-специално за пчелите и други опрашители, както и за други полезни за земеделието насекоми, които имат поведение на хищници, хранещи се с вредители; отбелязва неотдавнашното научно изследване, показващо унищожението на насекомите, според което на цялата територия на Германия се наблюдава изчезване на регионално равнище на 75% от крилатите насекоми дори и в природните резервати, където не са използвани пестициди за селското стопанство; призовава Комисията и държавите членки да гарантират съгласуваността на ОСП със законодателството относно продуктите за растителна защита, по-специално чрез запазване на задълженията по Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Директива 2009/128/ЕО относно списъка на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 12 и ЗИУ 13), предложени от Комисията в предложението за Регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП(15);

55.  призовава държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Регламента, особено що се отнася до контрола на продуктите за растителна защита, предлагани на пазара в ЕС, независимо от това дали те са произведени в ЕС или внесени от трети държави;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
(7)https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES — Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (Франция) — Заключения, 2018 г.
(10) ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1.
(11) Източник: Въз основа на информация и констатации на оценката за прилагането на европейско равнище, проучване на EPRS от април 2018 г., стр. 36 и II-33.
(12) Източник: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Например решение на Общия съд от 9 септември 2011 г., Франция/Комисия, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Предложение за регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП (COM(2018)0392).


Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар
PDF 192kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар (2018/2008(INI))
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2017 г., озаглавено „Прилагане на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите по отношение на разликите в качеството на някои продукти, по-специално на храните“,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики“ (SWD(2016)0163),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено „Всеобхватен подход за стимулиране на трансграничната електронна търговия в полза на европейските потребители и предприятия“ (COM(2016)0320),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2018 г.: Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа“ (COM(2017)0650),

—  като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г. от председателя Жан-Клод Юнкер,

—  като взе предвид заключенията на председателя на срещата на Европейския съвет от 9 март 2017 г., и по-специално параграф 3 от тях,

—  като взе предвид резултатите от 3524-то заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 6 март 2017 г.,

—  като взе предвид протокола от 2203-то заседание на Комисията от 8 март 2017 г.,

—  като взе предвид информационния документ, изготвен от Тематичен отдел А през януари 2012 г., относно подвеждащите практики в областта на опаковките,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение(5), и по-специално параграф 6 от нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО(6)относно нелоялните търговски практики,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(8), и по-специално параграф 14 от нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(9), и по-специално параграф 178 от нея,

—  като взе предвид своето запитване от 15 март 2017 г. относно разликите в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС(10),

—  като взе предвид представената от Службата на ЕП за парламентарни изследвания информационна бележка от юни 2017 г., озаглавена „Разлики в качеството на маркови хранителни продукти: справяне с възможно разделение изток — запад“,

—  като взе предвид проучването относно хранителните продукти и чешките потребители, извършено от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните през февруари 2016 г.,

—  като взе предвид специалното проучване по въпроса за разликите в качеството и състава на продуктите, които се предлагат на пазара в рамките на единния пазар на Европейския съюз, от гледна точка на законодателството за защита на потребителите (по-специално за нелоялни търговски практики), конкурентното право (по-специално за нелоялна конкуренция) и правата върху индустриалната собственост, изготвено от факултета по право на Палацкия университет, Оломоуц, 2017 г.,

—  като взе предвид различните проучвания, изследвания и изпитвания, проведени през последните години от службите за инспекции на храните в много държави членки в Централна и Източна Европа,

—  като взе предвид доклада Нилсен от ноември 2014 г. относно състоянието на собствените марки по света,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2018 г., озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите“ (COM(2018) 0183),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 11 април 2018 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (СOM(2018)0185),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(11),

—  като взе предвид член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на интелектуалната собственост,

—  като взе предвид съвместното писмо, изпратено на 23 март 2018 г. от Република Хърватия, Чешката република, Унгария, Литва, Република Полша и Република Словакия до Комисията относно проблема, свързан с разлики в качеството на продуктите, в контекста на Новия търговски механизъм за потребителите,

—  като взе предвид резултатите от сравнителните проучвания, извършени от органи и организации за защита на потребителите в няколко държави — членки на ЕС,

—  като взе предвид предложението на Комисията за актуализиране на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики, с цел да се въведе изричното правило националните органи да могат да правят оценка и да вземат мерки по отношение на подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара в няколко държави от ЕС на продукти, представяни като идентични, ако техният състав или характеристики се различават съществено,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0267/2018),

А.  като има предвид, че когато рекламират, продават или доставят продукти, предприятията следва да предоставят на потребителите точна и лесноразбираема информация относно точния състав на продуктите, в т.ч. за местни продукти и рецепти, така че да им се позволи да вземат информирано решение за покупка;

Б.  като има предвид, че основен принцип за марките следва да бъде, че потребителите имат доверие в състава, стойността и качеството на продукта; като има предвид, че следователно е задължение на производителите да гарантират, че отговарят на тези очаквания;

В.  като има предвид, че потребителите не са информирани, че продукти от една и съща марка и с една и съща опаковка са приспособени към местните предпочитания и вкусове, и като има предвид, че различията в качеството на продуктите поражда опасения, че някои държави членки биват третирани по различен начин от останалите; като има предвид, че Европейският съюз вече е разработил етикети, с които да се отговори на конкретните очаквания на потребителите и да се отчетат признатите специфики на производството чрез използване на обозначения за качество;

Г.  като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (ДНТП) е основният правен на инструмент на Съюза, за да се гарантира, че потребителите не са изложени на заблуждаваща реклама и други нелоялни практики в сделки между търговци и потребители, включително продажбата на продукти от една и съща марка по начин, който може потенциално да заблуди потребителите;

Д.  като има предвид, че нелоялните търговски практики могат да бъдат формулирани в ДНТП по такъв начин, че да бъдат забранени при всички обстоятелства или при определени обстоятелства; като има предвид, че според констатациите на Комисията, включването на дадена практика в приложение I към ДНТП, когато това е целесъобразно, води до по-голяма правна сигурност, а оттам до по-справедлива конкуренция между производителите на пазара;

Е.  като има предвид, че потребителите правят асоциативна връзка между марка, продукт и качество и съответно очакват продукт от една и съща марка и/или с еднакъв вид да има също така еднакво качество, независимо дали се продава на територията на тяхната държава, или в друга държава членка;

Ж.  като има предвид също така, че потребителите правят асоциативна връзка между марката и етикета или опаковката на даден селскостопански или хранителен продукт и неговото качество и съответно очакват продуктите от една и съща марка, продавани под един и същи етикет или изглеждащи еднакво, да имат също така еднакво качество и състав, независимо дали се продават в собствената им държава или в друга държава членка; като има предвид, че всички земеделски стопани в Европейския съюз произвеждат продукти при едни и същи високи стандарти и клиентите очакват тази еднородност на качеството да обхваща и други продукти от хранителната верига, независимо от юрисдикцията на мястото където пребивават;

З.  като има предвид, че всички граждани на ЕС заслужават равно третиране по отношение на хранителните и нехранителните продукти, продавани на единния пазар;

И.  като има предвид, че нелоялните практики в това отношение трябва да бъдат премахнати, за да се избегне всяко подвеждане на потребителите, и като има предвид, че само едно силно полезно взаимодействие на равнището на ЕС може да реши този въпрос от трансграничен характер;

Й.  като има предвид, че преценката за това дали дадена търговска практика е нелоялна по смисъла на ДНТП трябва да се извършва във всеки отделен случай от държавите членки, освен в случаите на практики, включени в приложение I;

К.  като има предвид, че председателят Юнкер подчерта в своето обръщение за състоянието на Съюза през 2017 г., че е недопустимо в някои части на Европа хората да купуват храна с по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че опаковката и търговската марка са еднакви;

Л.  като има предвид, че са налице съществени разлики в прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики в различните държави членки, като същевременно методологическите подходи и практическото прилагане на Директивата варират значително между държавите членки;

М.  като има предвид, че марката често има най-важната роля в решенията относно стойността на продукта;

Н.  като има предвид, че засилената и по-ефективна рамка за сътрудничество в правоприлагането би засилила доверието на потребителите и намалила вредата за потребителите;

О.  като има предвид, че всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права и като има предвид, че анализите сочат, че някои производители са продавали продукти с различни стандарти за качество под една и съща марка и с подвеждащо идентичен външен вид, като определени продукти в някои държави са съдържали по-малко от основната съставка или пък съставки с по-ниско качество, заменящи такива с по-високо качество; като има предвид, че този проблем е по-широко разпространен в държавите членки, присъединили се към ЕС след 2004 г.; като има предвид, че анализите установиха случаи, при които едни и същи продукти или такива с подвеждащо еднакъв външен вид и с по-ниско качество или с различен вкус, консистенция или други сензорни характеристики се продават на цени, вариращи значително в различните държави; като има предвид, че дори ако това не нарушава принципите на свободната пазарна икономика или действащите правила относно етикетирането или друго законодателство в областта на храните, това представлява злоупотреба с идентичността на търговска марка и по този начин възпрепятства прилагането на принципа за равно третиране на всички потребители;

П.  като има предвид, че е имало случаи на значителни разлики в продукти като бебешките храни, което поставя под въпрос принципите и твърденията на производителите, които заявяват, че приспособяват своите продукти към местните предпочитания; като има предвид, че лабораторните резултати потвърждават, че продуктите с по-ниско качество може да съдържат по-малко здравословни комбинации от съставки, като по този начин нарушават принципа на равно третиране на всички потребители; като има предвид, че някои представители на производители се съгласиха да променят рецептите на своите продукти в някои държави, така че в рамките на единния пазар да се предлагат идентични продукти;

Р.  като има предвид, че тези неприемливи практики се прилагат от известни мултинационални предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които се опитват да увеличат максимално маржовете на своите печалби, като се възползват от разликите в покупателната способност в отделните държави членки;

С.  като има предвид, че в своето предложение за „Нов търговски механизъм за потребителите“ — целево преразглеждане на директивите на ЕС за защита на потребителите след проверката за пригодност на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговските закони, Комисията предложи актуализиране на ДНТП, за да се въведе изрично правило националните органи да могат да оценяват и да се справят с подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара на продукти като идентични в няколко държави членки, когато техният състав или характеристики всъщност са съществено различни;

Т.  като има предвид, че въпреки че потребителите не трябва да бъдат подвеждани, разграничаването между продукти и иновации не следва да се ограничава;

У.  като има предвид, че единният пазар донесе големи ползи за операторите по веригата за доставки на храни и че търговията с храни има все по-голямо трансгранично измерение и е от особено значение за функционирането на единния пазар;

Ф.  като има предвид, че за да се извлече цялостна полза от вътрешния пазар е от ключово значение да се подобри прилагането на съществуващото законодателство на ЕС в областта на храните и потребителите, за да се установяват и премахват неоснователни двойни стандарти, с което да се защитят потребителите от подвеждаща информация и търговски практики;

Х.  като има предвид, че има постоянна необходимост от укрепване на ролята на асоциациите на потребителите в това отношение; като има предвид, че асоциациите на потребителите изпълняват уникална роля за гарантиране на доверието на потребителите и следва допълнително да бъдат подкрепени чрез допълнителни правни и икономически мерки и изграждане на капацитет;

Ц.  като има предвид, че в дългосрочен план доказаните разлики в съставките на сравними продукти биха могли да доведат до риск за здравето на потребителите, и по-специално при уязвимите потребители като децата или лицата с проблеми в храненето и/или здравни проблеми, като по този начин се допринася за влошаване на благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че например такъв е случаят, когато нивото на мазнините и/или захарта е по-високо от очакваното, когато мазнини от животински произход се заменят с такива от растителен произход или обратното, когато захарта се заменя с изкуствени подсладители или съдържанието на сол е повишено; като има предвид, че етикетирането не дава точна представа за използваните добавки или за броя на заместителите на основни съставки, подвежда потребителите и може да доведе до риск за здравето им;

Ч.  като има предвид, че на равнището на ЕС няма законодателни актове относно разликите в качеството, което прави невъзможно сравняването на качеството или откриването на случаи на разлики в качеството и означава, че няма инструменти, които да могат да се използват за коригиране на положението; като има предвид, че службите на Комисията за одити и анализи в областта на здравеопазването и храните редовно докладват за проблеми при прилагането и изпълнението на приложимите изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните, например при етикетирането на механично отделено месо(12) или използването на добавки в храните(13);

Ш.  като има предвид, че разликите в състава, които потенциално засягат здравето на потребителите, могат да бъдат открити не само в храни, но и в козметични, хигиенни и почистващи продукти;

Щ.  като има предвид, че дейностите по промяна на състава на храните с цел намаляване на тяхното съдържание на мазнини, захар и сол изостават в много държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа;

1.  подчертава, че резултатите от множество изпитвания и проучвания, извършени в няколко държави членки, най-вече от Централна и Източна Европа и при различни методики за лабораторни изследвания, доказаха, че съществуват различни по мащаб разлики между продукти, наред с другото, в състава и използваните съставки, които се рекламират и разпространяват в рамките на единния пазар с една и съща марка и с привидно идентична опаковка в ущърб на потребителите; отбелязва, че според проучване, извършено за национален компетентен орган, тези различия засягат огромна част от потребителите; заключава, че въз основа на констатациите от тези изпитвания и проучвания потребителите са загрижени относно дискриминацията между различните пазари в държавите членки; подчертава, че всеки вид подобна дискриминация е недопустим и че всички потребители от ЕС следва да се ползват с достъп до същото ниво на качество на продуктите;

2.  подчертава, че случаите на такива значителни разлики засягат не само хранителните продукти, но често и нехранителни продукти, включително детергенти, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета;

3.  припомня, че Парламентът е призовавал Комисията през 2013 г. да извърши задълбочено разследване, за да се прецени дали е необходима корекция на съществуващото законодателство на Съюза, както и да информира Парламента и потребителите относно резултатите;

4.  приветства неотдавнашните инициативи, обявени от Комисията във връзка с решаването на този проблем, по-специално ангажимента за постигане на обща методика за изпитване и за осигуряване на бюджет за нейната подготовка и изпълнение, както и за събиране на допълнителни надеждни и сравними доказателства и актуализиране на ДНТП, а също и за откриване на Центъра за знания относно измамите в областта на храните и качеството на храните;

5.  приема за сведение мандата, даден от Европейския съвет, на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни, за да разгледа въпроса за разликите в качеството; насърчава държавите членки и техните компетентни органи да вземат активно участие в текущите инициативи, включително за разработване и интегриране в работните им практики на обща методология за изпитване и събиране на допълнителни доказателства; подчертава необходимостта от активното участие на страните, представляващи интересите на потребителите, като им бъде разрешено да изготвят становища от тяхно име, включително на представители на потребителски организации, производители и научноизследователски организации, които са провели изпитвания на продукти в държавите членки; счита, че Парламентът следва да участва във всички текущи инициативи, които могат да окажат въздействие върху опитите за решаване на проблема с двойното качество;

6.  препоръчва въпросните държави членки да изготвят собствена оценка на методологията и ефективността на прилагането на ДНТП и друго съществуващо законодателство по въпроса за двойното качество на храните и други продукти, и да я представят на Комисията за обективна оценка на сериозността на проблема;

7.  приветства приемането от Парламента на пилотен проект за 2018 г., който включва поредица от проучвания на пазара в няколко категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на разликите в качеството; очаква проектът да бъде проведен и публикуван навреме, според първоначално планираното; счита, че проектът следва да бъде продължен и през 2019 г., за да се осигури по-голям обхват на знанията и да се обхване нехранителния сектор; призовава за засилено участие на членовете на Европейския парламент в надзора на проекта. насърчава Парламента, Комисията и държавите членки да използват всички налични инструменти, включително пилотните и националните проекти, за да оценяват допълнително различните аспекти на разликите в качеството на продуктите;

8.  подчертава, че от съществено значение за ефективното прилагане на ДНТП е наличието на всеобхватна информация относно публичния орган, отговорен за предприемане на действия, и относно административните или съдебните производства, включително възможността членовете на обществеността да подават жалби онлайн; следователно счита за отрицателен фактор липсата на информация във въпросните държави членки, които въпреки безпокойствата, изразени от държавите членки относно необходимостта от справяне с въпроса за разликите в качеството на продуктите, не предоставят такава информация в уебсайтовете на отговорните органи;

9.  подчертава, че Комисията вече е била нотифицирана за нова национална мярка за етикетиране, предназначена да предупреждава потребителите за разлики в състава на храните;

10.  приветства факта, че за да се подобри допълнително защитата на потребителите в ЕС и да се предостави подкрепа за предприятията, Комисията стартира онлайн програма за обучение в помощ на по-доброто разбиране и прилагане от страна на дружествата на правата на потребителите в ЕС;

Известие на Комисията относно прилагането на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите по въпроси относно разликите в качеството на продуктите

11.  приема за сведение известието на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с проблемите, свързани с разликите в качеството на продуктите; отбелязва, че това известие има за цел да помага на националните органи да определят дали дадено дружество нарушава законите на ЕС в областта на храните и потребителите чрез продажба на продукти с разлики в качеството в различни държави, както и да им даде съвети как да сътрудничат помежду си; изразява загриженост относно това, че възприетият в известието поетапен подход за разкриване от страна на националните органи на това дали производителите са в нарушение на правото на ЕС в момента не се прилага по никакъв начин от органите, което би могло да означава, че правата на потребителите се нарушават;

12.  изразява съгласие с Комисията, че в рамките на единния пазар, където потребителите имат общи познания за принципите на свободното движение и равния достъп до стоките, те априори не очакват маркови продукти, които се продават в различни държави, да бъдат диференцирани; припомня, че според Комисията проучванията на лоялността към марката показват, че за потребителя марките имат ролята на сертификат за контролирано и постоянно качество; съгласява се освен това с Комисията, че това обяснява причината, поради която някои потребители може да очакват от марковите продукти да бъдат с еднакво, ако не и с точно същото качество, където и когато бъдат купени, а от собствениците на марките — да ги уведомяват, когато решат да променят състава на своите продукти;

13.  следователно счита, че предоставянето на допълнителна информация, макар и в основното зрително поле на потребителската опаковка, е недостатъчно, освен ако потребителят не разбира ясно, че въпросният продукт се различава от привидно еднакви продукти от същата марка, продавани в друга държава членка;

14.  освен това в тази връзка изразява съгласие с Комисията, че не е задължително производителите да предлагат идентични продукти в различни географски области и че свободното движение на стоки не означава, че всеки продукт трябва да е идентичен навсякъде в рамките на единния пазар; подчертава, че на икономическите оператори се разрешава да пускат на пазара и да продават стоки с различен състав и характеристики въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС; подчертава обаче, че тези продукти не следва да бъдат с различно качество, когато се предлагат на потребителите на различни пазари;

15.  счита, че предоставянето на точна и лесна за разбиране информация на потребителите е от ключово значение за справяне с двойното качество на продуктите; изразява убеждението си, че в случай че дружество възнамерява да пусне на пазара на различна държава членка продукт, който се различава според определени характеристики, такъв продукт не може да бъде етикетиран и да носи същата марка по привидно идентичен начин;

16.  отбелязва, че може да има приемливи разлики в състава на продукт от една марка и че продуктите могат да се различават според регионалните потребителски предпочитания, източниците на местни съставки, изискванията на националното законодателство или целите за промяна на състава; подчертава, че намерението не е да се определят или хармонизират изисквания за качество на храните и че не е желателно да се предписва на производителите точен състав на различните продукти; счита обаче, че предпочитанията на потребителите не следва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагане на различно качество на различните пазари; подчертава, че потребителите трябва да се информират по ясен начин и да знаят за тази корекция за всеки отделен продукт, а не само най-общо, че съществува тази „установена практика“;

17.  счита, че известието се възприема като насочено основно към храните; счита, че разпоредбите относно прилагането на законите за защита на потребителите следва като цяло да се прилагат към всички хранителни и нехранителни продукти на единния пазар като цяло и че етикетите на продуктите трябва да бъдат четливи за потребителите и да съдържа пълна информация;

18.  обръща внимание на насоките на Комисията от 2016 г. относно прилагането на ДНТП, в които се посочва, че: „стоките от една и съща марка с еднакви или сходни опаковки може да се различават по състав в зависимост от мястото на производство и техния пазар на местоназначение, т.е. може да варират между различните държави членки“, както и че „съгласно ДНТП търговските практики за пускане на пазара на продукти с различен състав сами по себе си не са несправедливи“; подчертава значението на документите с насоки, издадени от Комисията, за улесняване на правилното и последователно прилагане на ДНТП; поради това призовава Комисията да изясни връзката между известието, насоките и документа, изготвен от подгрупата за вътрешния пазар на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни;

19.  отбелязва, че може да има различни изисквания за методите за контрол на националните компетентни органи; подчертава, че има различни анализи, които вече са проведени и които биха могли да послужат като основа за изготвяне и прилагане на обща методология за изпитване, дори ако техните методологии са се различавали и резултатите от тях не са били оценени по един и същ начин; счита, че целта на работата за разработване на методология, ръководена от Съвместния изследователски център (СИЦ) на Комисията, следва да бъде ясно посочена, така че да се осигури единно тълкуване на получената методология, включително определение на „значителна разлика“, и да се даде възможност на компетентните органи да я използват; посочва, че определянето на това кой от различните продукти е най-стандартният и следователно „референтен продукт“ може да възпрепятства цялостната оценка, тъй като може да е твърде трудно да се определи;

20.  приветства усилията на Комисията да съдейства на националните правоприлагащи органи за определяне на нелоялните търговски практики при пускането на пазара на хранителни продукти; призовава Комисията да координира националните компетентни органи в това отношение; подчертава, че целта на такава методология е да се гарантира събирането на надеждни и сравними доказателства от държавите членки според обща основа и да се допринесе за цялостна оценка на това доколко сериозен и широкоразпространен е проблемът с разликите в качеството на единния пазар; припомня, че фактическото естество на нелоялните практики вероятно винаги ще се преценява за всеки отделен случай, тъй като степента на подвеждането на потребителя винаги е въпрос на субективна преценка на компетентния орган или съд;

21.  приветства решението на Комисията да покани компетентните органи да извършват повече пазарни изпитвания на територията на държавите членки, в които да се включват сравнения на продукти между различни региони и държави; подчертава обаче, че според Комисията такива изпитвания следва да се изпълняват с общ подход на изпитване, който все още не е напълно разработен; подчертава необходимостта от придържане към графика, така че резултатите от извършените изпитвания съгласно общия подход на изпитване да бъдат завършени, публикувани на всички официални езици на ЕС в публично достъпна база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.; подчертава освен това необходимостта от бързо оповестяване на тези резултати с цел информиране на потребителите и производителите с цел да се повиши осведомеността и по този начин да се спомогне за намаляване на броя на случаите на двойно качество на продуктите;

Други аспекти на разликите в качеството

22.  подчертава, че търговските марки са се превърнали в основен елемент в пазарните кошници на потребителите и пазарният им дял се е увеличил за повечето категории продукти в повечето държави членки през последното десетилетие; счита, че собствените марки не трябва да създават впечатление за марков продукт, така че да се избегне объркване сред потребителите; отново подчертава, че въпросът за собствените марки изисква особено внимание от страна на Комисията, така че да се премахне объркването между собствени марки и маркови продукти; отбелязва, че единният пазар е достъпен за производителите и фабрикантите, но в същото време е много конкурентен, като някои марки са повсеместно известни или се възприемат добре в целия Съюз;

23.  припомня, че Парламентът неколкократно припомня на Комисията да определи дали разликите в качеството водят до отрицателни последици за местното и регионалното производство и по-специално за МСП; изразява съжаление, че досега Комисията не е представила данни;

24.  подчертава, че фалшифицирането на маркови продукти излага потребителите на рискове за здравето и безопасността, подкопава доверието на потребителя в марките и води до загуба на приходи за производителите; отбелязва, че наборът от фалшифицирани продукти, конфискувани в ЕС, остава голям и обхваща почти всички видове стоки;

25.  изразява загриженост относно ограниченията, наложени на търговците, когато става въпрос за закупуването на стоки, които могат да имат отрицателен ефект върху избора на потребителите; настоятелно призовава Комисията да определи факторите, които допринасят за разпокъсаността на единния пазар на стоки и ограничават незаконосъобразно възможността на потребителите да извлекат пълна полза от единния пазар, с по-специален акцент върху териториалните ограничения на доставките, както и техните последици; приканва Комисията да се възползва от правото за защита на конкуренцията, ако е приложимо, за да се справи с тези практики;

26.  изтъква, че националните компетентни органи могат да избират образци и да извършват изпитвания единствено на територията на съответната държава членка; подчертава необходимостта от засилено, ефективно, прозрачно и бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията, с цел справяне с двойното качество и подобряване и сближаване на прилагането на законодателството; призовава Комисията и държавите членки да участват по-активно в това сътрудничество; приветства в тази връзка приемането на преразгледания Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите, с който се засилват правомощията за разследване и правоприлагане, подобрява се обменът на информация и данни и достъпът до свързана информация, и се установяват хармонизирани правила, с които се определят процедурите за координиране на мерките за разследване и правоприлагане;

27.  признава полезността на повсеместните проверки, които служат като важна форма на координиране на правоприлагането в рамките на регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите, и призовава Комисията и държавите членки допълнително да ги укрепят и да разширят техния обхват;

Препоръки и следващи стъпки

28.  подчертава значението на обширния и навременен обществен дебат, който води до увеличаване на информираността на потребителите за продуктите и техните характеристики; отбелязва, че някои производители и собственици на собствени марки вече обявиха промени в рецептите или в използването на единен стандарт на производство на равнището на ЕС; Подчертава важността на ролята на промишлеността за подобряване на прозрачността и яснотата по отношение на състава и качеството на продуктите и всички промените в тях; приветства инициативата на Комисията за разработване на етичен кодекс в това отношение. призовава, в интерес на собствените им интереси, както производителите, така и търговците на дребно да получат право на още по-голямо участие, за да се подпомогне възможно най-скорошно намиране на ефективно средство за правна защита при сегашното положение, без да се прибягва до производства по екзекватура, както и за да се даде възможност на европейските потребители да получат достъп до продукти със същото качество на целия единен пазар; приканва производителите да обмислят въвеждането на лого върху опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка са еднакви в различните държави членки;

29.  приканва потребителските организации, организациите на гражданското общество и нотифицираните национални органи, отговорни за прилагането на ДНТП и друго свързано законодателство, да играят по-активна роля в публичния дебат и информирането на потребителите; е убеден, че потребителските организации биха могли да дадат значителен принос за решаването на проблема с двойното качество; призовава Комисията и държавите членки да укрепят своята подкрепа за националните организации на потребителите чрез финансови и правни механизми, за да могат те да изграждат капацитет, да развиват своите дейности по изпитване, да извършват сравнителни тестове и, заедно с компетентните органи, да проследяват и излагат на показ случаите на несправедливо диференциране на продуктите; счита освен това, че следва да се насърчава засилен трансграничен обмен на информация между сдружения на потребители;

30.  счита, че въз основа на предишния им опит компетентните органи не са били в състояние сами да се справят ефективно с нито един конкретен случай с двойно качество на национално равнище или да прилагат съществуващото законодателство, или са опитали да го направят само в минимална степен, което отчасти се дължи на липсата на изрична правна разпоредба на равнището на ЕС; припомня, че държавите членки са отговорни за прилагането на ДНТП и следователно те следва да направят това, за да се гарантира, че потребителите не са подведени от нелоялни търговски практики; подчертава, че държавите членки следва да гарантират, че компетентните национални органи притежават адекватен технически, финансов и човешки капацитет, за да гарантират ефективно правоприлагане; призовава държавите членки да предоставят на потребителите пространство за подаване на жалби и последващото им разследване и да ги информират във възможно най-голяма степен за техните права и възможности по отношение на прилагането на съществуващото законодателство и задълженията на търговците да ги информират относно състава и, когато е приложимо, произхода на продуктите;

31.  обръща внимание на факта, че въпросът за разликите в качеството е пряко свързан със същността на функционирането на единния пазар и с доверието на потребителите, като и двете са поставени на карта, и поради това се изисква, наред с другото, решение на равнището на Съюза чрез пряко приложими мерки; изразява убеждението си, че предвид възможността за действие на национално равнище, действията на ниво ЕС ще защитят целостта на единния пазар; приканва Комисията да набележи съществуващите национални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС и да оцени тяхното значение за случаите на двойно качество в единния пазар;

32.  призовава за спешно разработване на способности и механизми на равнище ЕС в специализиран център за мониторинг и надзор в съществуващ орган на ЕС (СИЦ, Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или друг орган), при минимална бюрокрация, който да следи за постоянството в състава и пропорционално използване на съставки в идентично маркови и опаковани хранителни продукти и да оценява сравнителните лабораторни анализи за идентифициране на тези нелоялни търговски практики в търговията с хранителни продукти;

33.  приветства предложението на Комисията за „Нов търговски механизъм за потребителите”, в което е предвидено да се реши проблема с различното качество на продуктите чрез изменение на член 6 от ДНТП, за да се посочи като подвеждаща търговска практика предлагането на продукт като идентичен на същия продукт, предлаган на пазара в няколко други държави членки, когато тези продукти имат разлики в състава или характеристиките; отбелязва обаче, че предложението съдържа и някои неясни разпоредби, които изискват изясняване, за да се гарантира правилното тълкуване и прилагане.

34.  изразява силното си убеждение обаче, че най-ефективният начин за справяне с необоснованите случаи на разлики в качеството е изменение на приложение I към ДНТП, с което да се въведе допълнителен елемент в „черния списък“, определящ забранените при каквито и да било обстоятелства практики, който изрично посочва разликите в качеството на продукти с еднаква марка когато са дискриминационни и не зачитат очакванията на потребителите;

35.  подчертава, че резултатът от законодателния процес следва да бъде ясно определение за това, което може да се счита за разлика в качеството, и по какъв начин компетентните органи следва да оценяват и подхождат към всеки случай; подчертава в тази връзка, че отвореният списък с така наречени „законни фактори“ би могъл да застраши способността на компетентните органи да извършват оценки и да прилагат правото; изразява загриженост от факта, че използването на понятието „определени предпочитания на потребителите“ при оценяване дали диференцирането на състава на продукта може или не може да се обоснове, може да доведе до противоречиви тълкувания между компетентните органи;

36.  призовава Комисията да разшири мандата, предоставен на СИЦ, за работа по общоевропейска хармонизирана методология за сравняване на характеристики на нехранителните продукти, както и относно насоки за подобряване на прозрачността на продуктите в рамките на една година, както и да оцени резултатите от изпитванията; посочва, че за целите на обмена на най-добри практики в тази област СИЦ също следва да се стреми да си сътрудничи с органите на държавите членки, които вече са предприели собствени изпитвания на продукти, но все още не са съобщили резултатите на националните органи на други държави членки;

37.  отбелязва, че безопасността и качеството на храните, както и предпазването на потребителите от заблуда, са най-важен приоритет; припомня на Комисията за ангажимента ѝ относно по-доброто наблюдение и насърчаването на правилното прилагане на законодателството на ЕС; счита, че компетентните органи на национално равнище следва да контролират ефективно спазването на приложимия правен режим в тези области;

38.  приветства предложението на Комисията за подобряване на прозрачността на научните изследвания в областта на безопасността на храните, в отговор на изразените обществени тревоги, за да може да се подобри достъпът до необходимата информация за вземането на решения за покупка, на базата на надеждна, основана на научни данни оценка на риска;

39.  призовава националните органи за безопасност на храните да установяват за всеки случай поотделно дали предполагаемите дискриминационни практики са наистина незаконни, въз основа на разпоредбите на Директивата относно нелоялните търговски практики и взаимодействието им с изискванията за обективно информиране съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

40.  отбелязва, че всички граждани на ЕС са засегнати от практиките за разлики в качеството, в това число когато пътуват между отделните държави членки;

41.  подчертава обаче, че значителните разлики в продуктите за бебета, като например храните за кърмачета и малки деца, не могат да бъдат оправдани само с регионални вкусови предпочитания;

42.  категорично отхвърля твърдението на някои производители, че промените в състава и/или качеството са извършени така, че цените да отговарят на очакванията на потребителите; подчертава, че различни проучвания са показали, че продуктите с по-ниско качество често са по-скъпи от съответните варианти с по-високо качество на други места в ЕС;

43.  силно насърчава използването на принципа на кръговата икономика във връзка с опаковките на продуктите и подчертава, че ако опаковките на даден продукт в една държава членка са съобразени с този принцип, то производителят следва да положи съгласувани усилия, за да приведе в съответствие с този принцип всички свои продукти, които се предлагат на пазара със същата марка и в същия вид опаковка в рамките на целия ЕС и извън него;

44.  подчертава, че някои случаи на продукти с разлики в качеството се дължат на неприлагане на законодателството на ЕС; призовава органите на държавите членки да започнат незабавно да налагат съществуващите правила на ЕС относно етикетирането на храните, в това число например за механично отделеното месо;

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
(4) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 2.
(5) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 11.
(6) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 27.
(7) ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 40.
(8) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 2.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Правна информация