Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018 - StrasburguVerżjoni finali
L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni
 Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo
 Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha
 Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija *
 Protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I
 Portal Diġitali Uniku ***I
 In-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE
 It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra
 Strateġija Ewropea għall-Plastik f'Ekonomija Ċirkolari
 Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
 Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
 Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
 L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti
 Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku

L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni
PDF 127kWORD 52k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni (2018/2840(RSP))
P8_TA(2018)0344RC-B8-0364/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Uganda,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni lokali konġunta tas-17 ta' Awwissu 2018 tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea, tal-Kapijiet ta' Missjoni tal-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, in-Netherlands, l-Iżvezja u r-Renju Unit u tal-Kapijiet ta' Missjoni tan-Norveġja u l-Iżlanda dwar l-elezzjoni parzjali li saret fil-muniċipalità ta' Arua,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948, li l-Uganda hi pajjiż firmatarju tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali tal-1966 dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, irratifikat mill-Uganda fil-21 ta' Ġunju 1995,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1984 kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Demokrazija, l-Elezzjonijiet u l-Governanza (ACDEG),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ugandiża għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar kwistjonijiet emerġenti relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż wara l-elezzjoni parzjali li saret fil-muniċipalità ta' Arua fil-15 ta' Awwissu 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar l-Uganda maħruġ mill-Grupp ta' Ħidma dwar l-Eżami Perjodiku Universali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE (il-Ftehim ta' Cotonou), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(4) tiegħu dwar in-nondiskriminazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Uganda tal-1995, emendata fl-2005,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-elezzjoni parzjali li saret fil-15 ta' Awwissu 2018 fil-muniċipalità ta' Arua fil-Majjistral tal-Uganda, li rriżultat fl-elezzjoni tal-kandidat indipendenti tal-oppożizzjoni Kassiano Wadri, kienet ikkaratterizzata mill-vjolenza;

B.  billi l-President tal-Uganda, Yoweri Museveni, u l-Membru Parlamentari indipendenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, magħruf ukoll bħala Bobi Wine, flimkien ma' diversi politiċi oħrajn, għamlu kampanja f'Arua fit-13 ta' Awwissu 2018 fil-qafas ta' elezzjoni parzjali mimlija tensjoni, li saret minħabba l-assassinju ta' deputat f'Ġunju;

C.  billi Bobi Wine, mużiċista popolari, sar magħruf bħala kritiku influwenti tal-President Museveni wara li rebaħ siġġu fil-Parlament Ugandiż fl-2017;

D.  billi fi tmiem nhar it-13 ta' Awwissu 2018 ix-xufier ta' Bobi Wine, Yasin Kawuna, safa maqtul wara li sparawlu f'ċirkostanzi li mhumiex ċari, u billi, hekk kif il-President Museveni kien tielaq minn Arua, sostenituri ta' Kassiano Wadri allegatament attakkaw il-karozza tal-president bil-ġebel;

E.  billi l-pulizija arrestat żewġ ġurnalisti li jaħdmu għall-istazzjon televiżiv NTV Uganda, Herbert Zziwa u Ronald Muwanga, waqt li kienu qegħdin jagħmlu xandira diretta miż-żona fejn inqatel is-Sur Kawuma;

F.  billi kemm is-Sur Wine kif ukoll is-Sur Wadri, kif ukoll diversi persuni oħrajn, sfaw arrestati ftit wara; billi s-sur Wine ġie akkużat li kellu armi tan-nar fil-pussess tiegħu;

G.  billi 33 ruħ, inklużi s-Sur Wadri u erba' Membri Parlamentari (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga and Paul Mwiru), ġew akkużati bi tradiment l-għada tal-elezzjoni u s-Sur Wine ġie akkużat bil-pussess ta' armi min-nar illegali minn qorti militari;

H.  billi l-protesti li qamu f'Arua, Kampala u Mityana minħabba dawn l-arresti ġew repressi vjolentement mill-forzi tal-ordni Ugandiżi; billi ġie rrappurtat l-użu tal-gass tad-dmugħ u ta' munizzjoni attiv;

I.  billi fl-20 ta' Awwissu 2018 James Akena, fotografu li jaħdem ma' Reuters u li kien qed jirrapporta dwar il-protesti politiċi #freeBobiWine f'Kampala, safa msawwat mis-suldati, arrestat u detenut għal diversi sigħat;

J.  billi jeżistu rapporti li s-Sur Wine u persuni oħra detenuti ġew ittorturati waqt li kienu miżmumin taħt kustodja; billi, wara li inizjalment ċaħdu dawn l-allegazzjonijiet, l-awtoritajiet wiegħdu li jinvestigawhom;

K.  billi s-Sur Wine aktar tard ġie akkużat bi tradiment f'qorti ċivili, wara d-deċiżjoni tal-qorti militari biex jaqgħu l-akkużi ta' pussess illegali ta' armi tan-nar;

L.  billi sussegwentement is-Sur Wine nħeles fuq pleġġ u telaq mill-Uganda biex jingħata kura fl-Istati Uniti;

M.  billi Zeid Ra'ad al-Hussein, li qabel kien il-Kummissarju Għoli tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, ħeġġeġ lill-Gvern tal-Uganda jagħmel investigazzjoni bir-reqqa, indipendenti u imparzjali dwar l-allegazzjonijiet serji ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi każijiet ta' qtil extraġudizzjarju, użu eċċessiv tal-forza u t-tortura u forom oħra ta' maltrattament, u ħeġġu jtella' quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli;

N.  billi Kizza Besigye, il-mexxej tal-Forum għall-Bidla Demokratika (FDC) u erba' darbiet kandidat presidenzjali, safa detenut f'diversi okkażjonijiet mill-pulizija jew mill-forzi militari bejn l-2001 u l-2017, l-aktar darba reċenti fil-25 ta' Settembru 2017;

O.  billi l-personalitajiet politiċi tal-oppożizzjoni jisfaw arrestati u jsofru intimidazzjoni b'mod regolari fl-Uganda;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni b'konnessjoni mal-elezzjoni parzjali ta' Arua;

2.  Jenfasizza li huwa vitali għad-demokrazija Ugandiża li l-President u l-Gvern tal-Uganda jirrispettaw l-indipendenza tal-Parlament tal-pajjiż bħala istituzzjoni u l-indipendenza tal-mandat tal-membri tiegħu u li jiżguraw li l-membri parlamentari kollha jkunu jistgħu jaqdu liberament il-mandati li għalihom ġew eletti;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Ugandiżi jwaqqgħu akkużi viżibbilment maqlugħin minn żniedhom kontra Bobi Wine u jwaqqfu r-repressjoni fil-konfront tal-politiċi u s-sostenituri tal-oppożizzjoni;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ugandiżi jniedu minnufih investigazzjoni effikaċi, imparzjali u indipendenti dwar il-qtil ta' Yasin Kawuma u r-rapporti ta' mwiet u l-użu eċċessiv tal-forza waqt il-protesti; jistenna li ssir investigazzjoni rapida u indipendenti dwar l-allegazzjonijiet ta' tortura u maltrattament fil-konfront tal-persuni arrestati f'Arua; jisħaq fuq il-ħtieġa li dawk responsabbli jittellgħu quddiem il-ġustizzja;

5.  Itenni l-impenn tiegħu favur il-libertà tal-espressjoni u jafferma mill-ġdid ir-rwol ewlieni li tiżvolġi l-midja f'soċjetà demokratika; jinnota bi tħassib li l-ġurnalisti li jirrappurtaw dwar id-dimostrazzjonijiet u l-irvellijiet li faqqgħu sfaw imsawta flimkien mal-parteċipanti u li żewġ ġurnalisti ġew arrestati; jistieden lill-awtoritajiet Ugandiżi joħolqu ambjent li fih il-ġurnalisti jkunu jistgħu jwettqu mingħajr xkiel il-ħidma tagħhom biex jinfurmaw lin-nies dwar l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż;

6.  Ifakkar lill-awtoritajiet Ugandiżi fl-obbligu tagħhom li jiggarantixxu, jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet fundamentali, inklużi d-drittijiet ċivili u politiċi taċ-ċittadini tal-pajjiż, fosthom il-libertà tal-kelma u l-libertà tal-għaqda;

7.  Ifakkar lill-Gvern tal-Uganda fl-obbligi internazzjonali tiegħu, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mar-rispett għal-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt u t-trattament tal-kawżi fil-qrati, speċjalment b'relazzjoni mad-dritt għal proċess ġust u imparzjali;

8.  Iħeġġeġ lill-entitajiet tal-infurzar tal-liġi jipproteġu l-libertajiet bażiċi mingħajr ebda forma ta' intimidazzjoni, u b'hekk jikkonformaw mal-Artikolu 24 tal-Kostituzzjoni Ugandiża, li tistabbilixxi li "ħadd ma għandu jkun soġġett għall-ebda forma ta' tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti";

9.  Jistieden lill-forzi tas-sigurtà Ugandiżi juru moderazzjoni huma u jgħassu l-protesti, joqogħdu lura milli jużaw balal attivi, jaġixxu skont il-liġi u b'rispett sħiħ għad-dritt fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u jħallu lill-ġurnalisti jwettqu l-ħidma tagħhom ta' informazzjoni b'mod ħieles;

10.  Jappella fl-istess ħin biex il-persuni li jipprotestaw jaġixxu fir-rispett tal-liġi u biex jeżerċitaw id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom fil-limiti preskritti mil-liġi;

11.  Jistieden lill-UE tieħu vantaġġ mill-influwenza politika li jeżerċitaw il-programmi ta' għajnuna għall-iżvilupp, speċjalment il-programmi ta' appoġġ baġitarju, bil-ħsieb li ttejjeb id-difiża u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Uganda;

12.  Ifaħħar il-ħidma mwettqa mill-Kummissjoni Ugandiża għad-Drittijiet tal-Bniedem wara l-arresti, il-qtil u t-tortura li ġraw minħabba l-elezzjoni parzjali f'Arua, inklużi rappurtar, żjarat f'ċentri ta' detenzjoni, investigazzjoni dwar l-inħawi fejn jinsabu persuni neqsin, kif ukoll interventi għall-garanzija tad-drittijiet tal-priġunieri, kura medika u żjarat minn familjari;

13.  Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni fl-Uganda; jenfasizza li l-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat dwar kwalunkwe sinjal ulterjuri li juri li l-membri tal-oppożizzjoni tal-Parlament Ugandiż qed jiġu mxekkla jew ostakolati fil-ħidma tagħhom bħala leġiżlaturi;

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-President tar-Repubblika tal-Uganda, lill-President tal-Parlament Ugandiż, kif ukoll lill-Unjoni Afrikana u lill-istituzzjonijiet tagħha.


Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo
PDF 137kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Myanmar u dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya, b'mod partikolari dawk adottati fl-14 ta' Ġunju 2018(1), l-14 ta' Diċembru 2017(2), l-14 ta' Settembru 2017(3), is-7 ta' Lulju 2016(4) u l-15 ta' Diċembru 2016(5),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tat-3 ta' Settembru 2018 dwar l-issentenzjar lill-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo u dik tad-9 ta' Lulju 2018 dwar il-prosekuzzjoni ta' żewġ ġurnalisti tar-Reuters fil-Myanmar,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Ottubru 2017 u tas-26 ta' Frar 2018 dwar il-Myanmar,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-Kunsill (PESK) 2018/655 tas-26 ta' April 2018(6) u (PESK) 2018/900 tal-25 ta' Ġunju 2018(7) fejn impona miżuri restrittivi ulterjuri fuq il-Myanmar, saħħaħ l-embargo tal-armi tal-UE u mmira l-armata u l-uffiċjali tal-pulizija tal-gwardja tal-fruntiera tal-Myanmar,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Missjoni Indipendenti Internazzjonali ta' Gbir ta' Informazzjoni dwar il-Myanmar tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tal-24 ta' Awwissu 2018, li se jiġi ppreżentat fid-39 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU mill-10 sat-28 ta' Settembru 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' Settembru 2018 mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar l-Istat ta' Rakhine mmexxija minn Kofi Annan,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra d-dritt umanitarju internazzjonali, il-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra u l-Protokolli tagħhom u l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Karta tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kunsill tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-vjolenza sesswali relatata mal-kunflitt tat-23 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Awla Preliminari I tal-QKI tas-6 ta' Settembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fit-12 ta' Diċembru 2017 żewġ ġurnalisti, Wa Lone u Kyaw Soe Oo, ġew arrestati arbitrarjament u miżmuma abbażi ta' allegazzjonijiet ta' rappurtar ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mit-Tatmadaw (Forzi Armati tal-Myanmar) fl-Istat ta' Rakhine;

B.  billi l-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo ġew sussegwement ikkundannati taħt l-Atti dwar is-Sigrieti Uffiċjali tal-1923; billi fit-3 ta' Settembru 2018 ġew issentenzjati minn qorti fil-Myanmar għal seba' snin ħabs; filwaqt li din il-kawża storika timmina ulterjorment il-libertà tal-espressjoni, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Myanmar;

C.  billi d-diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tal-UE kienu fost il-ħafna osservaturi internazzjonali preżenti f'kull seduta tal-qorti sa minn meta l-ġurnalisti kienu arrestati fit-12 ta' Diċembru 2017 u kontinwament qajmu l-kwistjoni mal-Gvern tal-Myanmar;

D.  billi l-atturi tas-soċjetà ċivili, inklużi l-ġurnalisti, l-avukati u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, li jesprimu opinjonijiet kritiċi dwar l-awtoritajiet tal-Myanmar, notevolment it-Tatmandaw u forzi tas-sigurtà oħrajn tal-Myanmar u dwar l-atti mwettqa minnhom fl-Istat ta' Rakhine, huma allegatament arrestati, miżmuma jew iffastidjati arbitrarjament; billi l-kopertura tal-midja tal-vjolenza fl-Istat ta' Rakhine hija kkontrollata b'mod strett mill-militar u mill-gvern;

E.  billi l-attivista tad-drittijiet tal-bniedem Rohingya Wai Nu, li ġiet impriġunata mill-età ta' 18-il sena sakemm kellha 25 sena, tibqa' waħda mill-ħafna eżempji ta' attivisti fil-mira tal-awtoritajiet tal-Myanmar;

F.  billi dak li qabel kien suldat tifel, Aung Ko Htwe, qed iservi sentenza ta' sentejn u sitt xhur ħabs f'konnessjoni ma' intervista fil-midja li hu ta dwar l-esperjenzi tiegħu fil-militar tal-Myanmar; billi kien issentenzjat taħt it-Taqsima 505(b) tal-Kodiċi Penali tal-Myanmar, li hija dispożizzjoni bi kliem vag li ta' spiss kienet użata biex tikser il-libertà tal-espressjoni;

G.  billi għexieren ta' ġurnalisti ġew allegatament arrestati u miżmuma sa mill-2016; billi l-awtoritajiet tal-Myanmar jużaw għadd ta' liġijiet repressivi, inkluż l-Att dwar is-Sigrieti Uffiċjali, biex jarrestaw, iżommu, jissilenzjaw jew jinfastidixxu lil atturi tas-soċjetà ċivili, ġurnalisti, avukati u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jesprimu opinjonijiet kritiċi dwar il-Gvern tal-Myanmar jew dwar il-forzi tas-sigurtà tiegħu; billi l-Myanmar ikklassifika fil-159 post minn 198 pajjiż fil-klassifika tal-Libertà tal-Istampa tal-Freedom House tal-2017;

H.  billi r-rapport tal-24 ta' Awwissu 2018 tal-Missjoni Indipendenti Internazzjonali ta' Ġbir ta' Informazzjoni dwar il-Myanmar (IIFFMM), b'mandat min-NU, jikkonkludi li l-aktar ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u l-iktar delitti serji taħt id-dritt internazzjonali, inkluż il-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra, twettqu fl-Istati ta' Kachin, Rakhine u Shan mit-Tatmadaw, il-forza tal-pulizija tal-Myanmar, in-NaSaKa (li qabel kienu l-Kwartieri Ġenerali tal-Kontroll tal-Immigrazzjoni taż-Żona tal-Fruntiera), il-pulizija ta' gwardji tal-fruntieri tal-Myanmar u gruppi armati mhux statali; billi r-rapport jiddikjara wkoll li l-Armata tas-Salvazzjoni ta' Arakan Rohingya wettqet attakki kkoordinati fuq bażi militari u diversi postijiet tal-forza tas-sigurtà madwar it-Tramuntana tal-Istat ta' Rakhine biex iżżid il-pressjoni fuq il-komunitajiet Rohingya; billi r-rapport ikompli jitlob li kmandanti militari għolja fil-Myanmar u lil dawk responsabbli tad-delitti ta' atroċità kontra persuni Rohingya jiġu investigati u pproċessati internazzjonalment; billi l-Myanmar irrifjuta dawn is-sejbiet;

I.  billi r-rapport tal-IFFFMM jiddikjara li l-Kunsillier Statali tal-Myanmar, il-Premju Nobel għall-Paċi u r-rebbieħa tal-Premju Sakharov, Aung San Suu Kyi, naqset milli tuża l-pożizzjoni de facto tagħha bħala Kap tal-Gvern jew l-awtorità morali tagħha biex twaqqaf jew tipprevjeni l-avvenimenti li qed iseħħu fl-Istat ta' Rakhine; billi l-awtoritajiet ċivili taw ukoll kontribut għat-twettiq ta' delitti ta' atroċità permezz tal-atti u l-omissjonijiet tagħhom, b'mod speċifiku permezz tat-tixrid ta' narrattivi foloz, iċ-ċaħda tal-imġiba ħażina tat-Tatmadaw, l-imblukkar ta' investigazzjonijiet indipendenti u s-sorveljanza tal-qerda tal-evidenza;

J.  billi fit-8 ta' Settembru 2018 il-QKI kkonfermat li l-Qorti tista' teżerċita ġurisdizzjoni fuq l-allegata deportazzjoni tar-Rohingya mill-Myanmar lejn il-Bangladesh;

K.  billi ntużaw pjattaformi ta' midja soċjali fil-Myanmar biex jinxterdu kampanji ta' malafama u teoriji ta' komplott li jimmiraw lir-Rohingya u lill-Musulmani fil-pajjiż;

L.  billi r-Rohingya jirrappreżentaw l-akbar perċentwal ta' Musulmani fil-Myanmar, u l-maġġoranza tagħhom tgħix fl-Istat ta' Rakhine; billi stimi konservattivi jagħtu rata ta' mwiet ta' 10 000 persuna; billi minn Awwissu 2017, aktar minn 700 000 persuna Rohingya ħarbu għas-sigurtà lejn il-Bangladesh, li minnhom madwar 500 000 huma tfal, li l-biċċa l-kbir tagħhom ivvjaġġaw waħedhom wara li l-ġenituri tagħhom inqatlu jew wara li kienu separati mill-familji tagħhom;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-arrest arbitrarju u l-issentenzjar tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo talli rrapportaw dwar is-sitwazzjoni fl-Istat ta' Rakhine; jistieden lill-awtoritajiet tal-Myanmar jeħilsuhom immedjatament u inkondizzjonalment u jwaqqgħu l-akkużi kollha kontrihom u kontra l-persuni kollha detenuti arbitrarjament, inklużi priġunieri politiċi, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti u ħaddiema tal-midja, sempliċement talli eżerċitaw id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom;

2.  Jikkundanna l-atti kollha ta' intimidazzjoni, fastidju jew restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni, b'mod partikolari mill-militar u mill-forzi tas-sigurtà tal-Myanmar: jissottolinja li l-libertà tal-midja u l-ġurnaliżmu kritiku huma pilastri essenzjali tad-demokrazija, billi jippromwovu l-governanza tajba, it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, u jistieden lill-awtoritajiet tal-Myanmar jiżguraw kundizzjonijiet adegwati għall-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-midja biex iwettqu xogħolhom mingħajr biża' ta' intimidazzjoni jew fastidju, arrest jew prosekuzzjoni indebiti;

3.  Itenni l-appell tiegħu lill-Gvern tal-Myanmar li jreġġa' lura d-deċiżjoni tiegħu li jtemm il-kooperazzjoni tiegħu mar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar u jagħti aċċess sħiħ u bla xkiel għall-Istat ta' Rakhine lill-organizzazzjonijiet tal-midja domestiċi u internazzjonali, lill-osservaturi indipendenti u lill-organizzazzjonijiet umanitarji, b'mod partikolari lir-Rapporteur Speċjali tan-NU, u jiżgura s-sikurezza tal-persunal tal-midja;

4.  Jesprimi tħassib serju rigward l-abbuż ta' dispożizzjonijiet legali repressivi li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni; jistieden lill-awtoritajiet tal-Myanmar jirrevokaw, jirrieżaminaw jew jemendaw il-liġijiet kollha, inkluż l-Att dwar is-Sigrieti Uffiċjali tal-1923, li mhumiex konformi mal-istandards internazzjonali u li jikkriminalizzaw u jiksru d-dritt għal-libertà ta' għaqda paċifika u għal-libertà ta' assoċjazzjoni; jistieden lill-Gvern tal-Myanmar jiżgura li l-leġiżlazzjoni kollha hija f'konformità mal-istandards u l-obbligi internazzjonali;

5.  Jikkundanna bil-qawwa l-attakki mifruxa u sistematiċi kontra l-poplu Rohingya li jinsab fl-Istat ta' Rakhine mit-Tatmadaw u forzi tas-sigurtà oħra tal-Myanmar, li skont l-IIFFMM, jammontaw għal ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra – li huma l-aktar abbużi u ksur serji fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jinsab imħasseb profondament dwar il-gravità u l-iskala dejjem jikbru tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem permessi mill-Gvern tal-Myanmar;

6.  Jesprimi l-appoġġ kontinwu tiegħu lill-poplu Rohingya; jappella għal darb'oħra lill-Gvern tal-Myanmar u lill-forzi tas-sigurtà jwaqqfu b'mod immedjat il-ksur, il-qtil, il-qerda tal-proprjetà u l-vjolenza sesswali li qed iseħħu bħalissa kontra l-poplu Rohingya u l-minoranzi etniċi fit-Tramuntana tal-Myanmar u jiżguraw li s-sigurtà u l-istat tad-dritt jipprevalu fil-Myanmar, b'mod partikolari fl-Istati ta' Rakhine, Kachin u Shan; ifakkar lill-awtoritajiet tal-Myanmar dwar l-obbligi internazzjonali tagħhom għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' dawk responsabbli; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Myanmar u lill-Kunsilliera tal-Istat, Aung San Suu Kyi, jikkundannaw b'mod inekwivoku kull inċitament għall-mibegħda u jiġġieldu d-diskriminazzjoni soċjali u l-ostilitajiet fil-konfront tal-poplu Rohingya u tal-gruppi oħra ta' minoranza;

7.  Jieħu nota tas-sejbiet tal-IIFFMM u jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tagħha; jilqa' d-deċiżjoni reċenti li l-QKI tista' teżerċita ġurisdizzjoni fil-konfront tal-allegata deportazzjoni tal-poplu Rohingya mill-Myanmar lejn il-Bangladesh; jirrikonoxxi, madankollu, li għadu meħtieġ rinviju mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU) għall-QKI għal investigazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni sħiħ tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kap Prosekutur tal-QKI jiftaħ investigazzjoni preliminari f'dan ir-rigward; jistieden lill-KSNU jirreferi s-sitwazzjoni fil-Myanmar lill-QKI mingħajr dewmien; jappoġġja l-appelli tal-IIFFMM u tad-Deputati tal-ASEAN għad-Drittijiet tal-Bniedem (APHR) għall-ġenerali militari responsabbli biex jiġu investigati u pproċessati;

8.  Jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri jfittxu l-obbligu ta' rendikont fil-fora multilaterali għal dawk responsabbli mid-delitti fil-Myanmar; jappella lill-UE u lill-Istati Membri jieħdu rwol ta' tmexxija fil-KSNU dwar ir-reazzjoni rikjesta biex jirreferu s-sitwazzjoni lill-QKI, kif ukoll jieħdu rwol ta' tmexxija fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u fid-39 sessjoni li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u jżidu l-isforzi tagħhom għall-istabbiliment urġenti ta' mekkaniżmu internazzjonali, imparzjali u indipendenti tal-obbligu ta' rendikont biex jappoġġja l-investigazzjonijiet fid-delitti allegati ta' atroċità u l-prosekuzzjoni ta' dawk responsabbli;

9.  Itenni l-appell tiegħu lill-KSNU biex jimponi embargo tal-armi globali u komprensiv fuq il-Myanmar, li jissospendi l-provvisti diretti u indiretti kollha, il-bejgħ jew it-trasferimenti, inklużi t-tranżitu u t-trażbord tal-armi, il-munizzjon kollu u tagħmir militari u ta' sigurtà ieħor, kif ukoll il-forniment ta' taħriġ jew assistenza militari jew ta' sigurtà oħrajn; iħeġġeġ lill-KSNU jadotta sanzjonijiet individwali mmirati, inklużi projbizzjonijiet fuq vjaġġar u iffriżar tal-assi, kontra dawk li jidher li huma responsabbli għal delitti serji skont id-dritt internazzjonali;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra tiftaħ investigazzjoni taħt il-mekkaniżmi pprovduti fil-ftehim "Kollox Ħlief Armi", bil-għan li tirrieżamina l-preferenzi kummerċjali li minnhom jibbenefika l-Myanmar;

11.  Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill fis-26 ta' April 2018 ta' qafas legali għal miżuri restrittivi mmirati kontra uffiċjali responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u t-tisħiħ tal-embargo tal-armi tal-UE u l-ewwel lista ta' nomini stabbilita fil-25 ta' Ġunju 2018; iħeġġeġ lill-Kunsill jimponi projbizzjonijiet fuq vjaġġar, sanzjonijiet finanzjarji mmirati u ffriżar tal-assi kontra uffiċjali tal-Myanmar identifikati mill-IIFFMM bħala responsabbli għal delitti ta' atroċità;

12.  Ifakkar li eluf ta' persuni Rohingya, li ħafna minnhom huma tfal, huma spostjati internament u fi bżonn urġenti ta' protezzjoni u assistenza umanitarja; jappella għal aċċess immedjat, bla xkiel u ħieles fil-pajjiż kollu għat-twassil tal-għajnuna umanitarja; jinsisti li l-Gvern tal-Myanmar jiggarantixxi r-ritorn sikur, volontarju u dinjituż, bis-sorveljanza sħiħa min-NU, lil dawk li jridu jirritornaw f'arthom;

13.  Jappella lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lill-komunità internazzjonali biex jindirizzaw il-ħtieġa ta' assistenza umanitarja miżjuda u fit-tul lill-poplu Rohingya fil-Bangladexx u l-komunitajiet ospitanti tagħhom;

14.  Ifakkar li l-istupru u l-vjolenza sesswali kienu karatteristiċi rikorrenti tal-immirar tal-popolazzjoni ċivili fl-Istati ta'' Kachin, Rakhine u Shan; jappella lill-UE, b'mod partikolari lid-dipartiment tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO), u lill-Istati Membri biex jiggarantixxu titjib tal-protezzjoni minn vjolenza sessista fuq il-bniet u n-nisa Rohingya;

15.  Ifakkar fil-ħtieġa għall-provvista ta' assistenza medika u psikoloġika fil-kampijiet tar-rifuġjati, b'mod partikolari assistenza magħmula apposta għal gruppi vulnerabbli, inklużi n-nisa u t-tfal; jappella għal aktar servizzi ta' appoġġ għall-vittmi ta' stupru u attakki sesswali;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u lill-Parlament tal-Myanmar, lill-Kunsillier tal-Istat Aung San Suu Kyi, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Bangladesh, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN, lill-Kummissjoni Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN, lir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

(1) Testi adottati, P8_TA(2018)0261.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0500.
(3) Testi adottati, P8_TA(2017)0351.
(4) ĠU C 101, 16.3.2018, p. 134.
(5) ĠU C 238, 6.7.2018, p. 112.
(6) ĠU L 108, 27.4.2018, p. 29.
(7) ĠU L 160 I , 25.6.2018, p. 9.


Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha
PDF 134kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (2018/2842(RSP))
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Kambodja, b'mod partikolari dawk tal-14 ta' Settembru 2017(1) u tal-14 ta' Diċembru 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Kambodja tas-26 ta' Frar 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-kelliem tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tat-30 ta' Lulju 2018 dwar l-elezzjonijiet ġenerali fil-Kambodja,

–  wara li kkunsidra l-missjoni ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) fil-Kambodja mill-5 sal-11 ta' Lulju 2018,

–  wara li kkunsidra l-Linji gwida tal-UE tal-2008 dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-kelliem tas-SEAE tas-16 ta' Novembru 2017 dwar ix-xoljiment tal-Cambodian National Rescue Party,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-1997 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Kambodja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni lokali tal-UE tat-22 ta' Frar 2017 dwar is-sitwazzjoni politika fil-Kambodja, u d-dikjarazzjonijiet tal-kelliem tad-Delegazzjoni tal-UE tal-25 ta' Awwissu 2017 u tat-3 ta' Settembru 2017 dwar restrizzjonijiet tax-xena politika fil-Kambodja,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 36/32 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tad-29 ta' Settembru 2017 u r-Rapport tas-Segretarju Ġenerali tat-2 ta' Frar 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tad-Deputati u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-Unjoni Interparlamentari ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni A/RES/53/144 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-8 ta' Marzu 1999 dwar id-dritt u r-responsabbiltà ta' individwi, gruppi u organi tas-soċjetà li jippromwovu u jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali rikonoxxuti universalment,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Paċi ta' Pariġi tal-1991, li fl-Artikolu 15 tagħhom jistabbilixxu impenn dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-Kambodja, anke min-naħa tal-firmatarji internazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Libertà ta' Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Kambodja, b'mod partikolari l-Artikolu 41 tagħha, li fiha huma minquxa d-drittijiet u l-libertajiet ta' espressjoni u ta' għaqda, l-Artikolu 35 dwar id-dritt ta' parteċipazzjoni politika u l-Artikolu 80 dwar l-immunità parlamentari,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fit-3 ta' Settembru 2017, Kem Sokha, il-President tal-Cambodia National Rescue Party (CNRP), ġie arrestat, u billi fis-16 ta' Novembru 2017, il-Qorti Suprema ħabbret ix-xoljiment tas-CNRP, fi tmiem seduta ta' smigħ ta' ġurnata; billi l-Qorti Suprema ppprojbiet ukoll lil 118-il politiku tas-CNRP milli jkunu attivi politikament għal ħames snin;

B.  billi l-Cambodian People's Party (CPP) li qiegħed fil-gvern kiseb 100 % tas-siġġijiet ikkontestati fl-elezzjoni tal-Assemblea Nazzjonali li saret fid-29 ta' Lulju 2018 u fl-elezzjoni tas-Senat li saret fil-25 ta' Frar 2018;

C.  billi d-dritt ta' parteċipazzjoni politika huwa minqux fl-Artikolu 35 tal-Kostituzzjoni tal-Kambodja; billi l-Liġi emendata tal-2017 dwar il-Partiti Politiċi tinkludi bosta restrizzjonijiet fuq il-parteċipazzjoni tal-partiti tal-oppożizzjoni, inkluż ix-xoljiment tal-partiti jekk il-mexxejja tagħhom ikollhom fedina penali;

D.  billi l-elezzjonijiet tal-2018 fil-Kambodja kienu de facto nonkompetittivi u naqsu milli jissodisfaw l-istandards internazzjonali minimi għal elezzjonijiet demokratiċi; billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka ssospendew l-assistenza finanzjarja tagħhom lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali tal-Kambodja u rrifjutaw li josservaw l-elezzjonijiet;

E.  billi d-deċiżjoni biex is-CNRP jiġi xolt kienet pass sinifikanti lejn il-ħolqien ta' stat awtoritarju; billi l-istruttura politika tal-Kambodja ma tistax tibqa' titqies bħala demokrazija;

F.  billi l-Gvern tal-Kambodja ħa firxa wiesgħa ta' miżuri biex jiżgura li s-CPP fil-gvern jikkontesta prattikament mingħajr oppożizzjoni kemm fl-elezzjonijiet tas-Senat kif ukoll f'dawk tal-Assemblea Nazzjonali;

G.  billi, wara li ġie arrestat fit-3 ta' Settembru 2017, Kem Sokha kien akkużat bi tradiment skont l-Artikolu 443 tal-Kodiċi Penali tal-Kambodja, minkejja l-immunità parlamentari tiegħu; billi dikjarazzjonijiet tal-Gvern tal-Kambodja kkompromettew id-dritt tiegħu għal proċess ġust kif ukoll il-preżunzjoni ta' innoċenza; billi jista' jeħel sa 30 sena ħabs jekk jinstab ħati; billi l-President tal-Qorti, Dith Munty, huwa membru tal-kumitat permanenti tal-partit fil-gvern;

H.  billi fit-28 ta' Awwissu 2018, l-awtoritajiet Kambodjani ħelsu lil 14-il membru tas-CNRP wara li ngħataw maħfra rjali; billi din il-maħfra hija marbuta mal-ħelsien ta' sitt attivisti u ġurnalisti;

I.  billi Kem Sokha ġie detenut għal aktar minn sena mingħajr proċess; billi l-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja ddikjara li d-detenzjoni qabel il-proċess tas-Sur Sokha kienet "arbitrarja" u "motivata politikament"; billi nħeles b'kawzjoni fl-10 ta' Settembru 2018; billi ma jistax jitbiegħed mill-viċinanzi ta' daru u m'għandux permess jikkomunika ma' membri oħra tal-oppożizzjoni jew tal-media;

J.  billi l-arrest u d-detenzjoni ta' Kem Sokha seħħew fost repressjoni mifruxa u sistematika tad-drittijiet politiċi u elettorali fil-Kambodja; billi kien hemm żieda kostanti fin-numru ta' każijiet ta' arrest u detenzjoni ta' membri tal-oppożizzjoni politika u ta' opinjonisti politiċi; billi l-President preċedenti tas-CNRP, Sam Rainsy, instab ħati ta' diffamazzjoni kriminali u issa jgħix eżiljat;

K.  billi l-awtoritajiet Kambodjani rażżnu wkoll lill-ġurnalisti u lir-reporters li kienu qed ikopru l-attakki fuq il-partiti tal-oppożizzjoni; billi James Ricketson, produttur tal-films ta' 69 sena u li rebaħ diversi premji, huwa waħda mill-vittmi ta' dawn l-attakki fuq il-media; billi s-Sur Ricketson ġie arrestat talli tajjar drone fuq rally ta' partit tal-oppożizzjoni f'Ġunju 2017; billi s-Sur Ricketson ġie kkundannat għal sitt snin ħabs fil-kapitali, Phnom Penh, fuq akkużi ta' spjunaġġ;

L.  billi kien hemm trażżin gravi tal-media indipendenti; billi n-netwerks tal-media soċjali ġew attakkati wkoll; billi f'Mejju 2018, il-Gvern ħareġ regolament li jirrestrinġi d-drittijiet tal-libertà tal-espressjoni, tal-istampa u tal-pubblikazzjoni u li jagħti s-setgħa lill-Gvern jissorvelja n-netwerks tal-media soċjali biex jiskopri u jsikket id-dissens online fil-Kambodja;

M.  billi s-sindakalisti, l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili qed joperaw fi spazju dejjem aktar ristrett fil-Kambodja u jħabbtu wiċċhom ma' fastidju, atti ta' intimidazzjoni u arrest arbitrarju; billi l-Liġi emendata tal-2015 dwar l-Assoċjazzjoni u l-Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (LANGO) tirrestrinġi severament il-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' espressjoni, anke billi tistabbilixxi kontroll u ċensura tal-gvern fuq il-ħidma tal-NGOs; billi l-Liġi dwar it-Trade Unions tirrestrinġi l-libertà ta' assoċjazzjoni u toħloq ostakli u piżijiet mhux meħtieġa fir-rigward tal-proċeduri ta' reġistrazzjoni u tal-operat tat-trade unions;

N.  billi ħames difensuri tad-drittijiet tal-bniedem affiljati mal-Assoċjazzjoni Kambodjana għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Iżvilupp (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony u Ny Chakrya, qed jiffaċċjaw akkużi li xaħħmu lil xhud u li huma kompliċi ta' tixħim ta' xhud; billi l-ħames difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għamlu 14-il xahar f'detenzjoni qabel il-proċess, qabel ma nħelsu b'kawzjoni;

O.  billi l-Kambodja tibbenefika mill-iktar skema favorevoli disponibbli taħt l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP), jiġifieri l-iskema Kollox Barra l-Armi (EBA); billi l-UE allokat sa EUR 140 miljun lill-Kambodja għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu finanzjarju 2014-2020, li minnhom EUR 10 miljun huma għas-sostenn tal-proċess ta' riforma elettorali fil-Kambodja u bħalissa huma sospiżi;

P.  billi s-Segretarju Ġenerali tan-NU fakkar fid-dikjarazzjoni tiegħu ta' Lulju li proċess politiku inklużiv u pluralistiku jibqa' essenzjali għas-salvagwardja tal-progress li sar mill-Kambodja fil-konsolidament tal-paċi;

Q.  billi l-kunflitti rigward il-pjantaġġuni taz-zokkor għadhom ma ġewx solvuti; billi hemm tħassib kontinwu dwar evizzjonijiet mill-artijiet, dwar impunità kontinwa għal atti bħal dawn u dwar is-sitwazzjoni terribbli tal-komunitajiet milquta; billi l-Gvern tal-Kambodja għadu ma ffirmax it-Termini ta' Referenza tal-UE għall-Proċess ta' Awditjar tal-Kannamiela;

1.  Jiinota li Kem Sokha nħeles mill-ħabs b'kawzjoni taħt kundizzjonijiet stretti; jiddenunzja l-fatt li Kem Sokha tqiegħed taħt arrest domiċiljari; jitlob li l-akkużi kollha kontra Kem Sokha jitwaqqgħu u li jinħeles minnufih u kompletament; barra minn hekk, jitlob li akkużi u sentenzi oħra motivati politikament kontra politiċi tal-oppożizzjoni, inkluż Sam Rainsy, jitwaqqgħu minnufih;

2.  Huwa preokkupat dwar il-kundizzjoni tas-saħħa ta' Kem Sokha, u jistieden lill-awtoritajiet Kambodjani jħalluh jingħata trattament mediku xieraq; jitlob lill-Gvern jippermetti lil Kem Sokha jiltaqa' ma' membri barranin tal-korp diplomatiku, ma' uffiċjali tan-NU u ma' osservaturi tad-drittijiet tal-bniedem;

3.  Jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li l-elezzjonijiet fil-Kambodja ma jistgħux jitqiesu bħala liberi u ġusti; jesprimi tħassib serju dwar it-tmexxija u r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-2018 fil-Kambodja, li naqsu milli jipproduċu proċess kredibbli u li ġew ikkundannati b'mod wiesa' mill-komunità internazzjonali;

4.  Jistieden lill-Gvern tal-Kambodja jaħdem biex isaħħaħ id-demokrazija u l-istat tad-dritt u jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, li jfisser ukoll konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet kostituzzjonali dwar il-pluraliżmu u l-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' espressjoni; barra minn hekk, jitlob lill-Gvern tal-Kambodja jħassar l-emendi reċenti kollha għall-Kostituzzjoni, il-Kodiċi Penali, il-Liġi dwar il-Partiti Politiċi, il-Liġi dwar it-Trade Unions, il-Liġi dwar l-NGOs u l-biċċiet l-oħra kollha ta' leġiżlazzjoni li jillimitaw il-libertà tal-kelma u l-libertajiet politiċi li mhumiex għalkollox konformi mal-obbligi tal-Kambodja u mal-istandards internazzjonali;

5.  Jenfasizza li proċess demokratiku kredibbli jirrikjedi ambjent li fih il-partiti politiċi, is-soċjetà ċivili u l-media jistgħu jwettqu r-rwoli leġittimi tagħhom mingħar biża', theddid jew restrizzjonijiet arbitrarji; jistieden lill-Gvern jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li x-xoljiment tas-CNRP jitreġġa' lura malajr;

6.  Itenni l-istedina tiegħu lill-Gvern tal-Kambodja biex itemm kull forma ta' fastidju, abbuż u akkużi kriminali motivati politikament kontra membri tal-oppożizzjoni politika, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, sindakalisti u sostenituri tad-drittijiet tal-ħaddiema, attivisti favur id-drittijiet tal-art u attivisti oħra tas-soċjetà ċivili, u ġurnalisti, fost oħrajn; jistieden lill-Gvern tal-Kambodja jeħles, mingħajr dewmien, liċ-ċittadini kollha li ġew detenuti talli eżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem tagħhom, inkluż James Ricketson, u jwaqqa' l-akkużi kollha kontrihom;

7.  Jappoġġa d-deċiżjoni li jiġi sospiż is-sostenn elettorali tal-UE lill-Kambodja; ifakkar fl-obbligi nazzjonali u internazzjonali fir-rigward tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem li l-Kambodja impenjat ruħha li tirrispetta; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Kambodja jwettaq riformi sabiex isaħħaħ id-demokrazija u japplika standards minimi rikonoxxuti internazzjonalment għal proċessi elettorali futuri, inklużi l-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet multipartitiċi, liberi u ġusti, l-istabbiliment ta' Kummissjoni Elettorali Nazzjonali tassew indipendenti u l-involviment tal-NGOs u tal-media indipendenti fil-monitoraġġ u fir-rappurtar tal-elezzjonijiet;

8.  Ifakkar lill-Gvern tal-Kambodja li jrid jissodisfa l-obbligi u l-impenji tiegħu fir-rigward tal-prinċipji demokratiċi u tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, li huma komponent essenzjali tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni UE-Kambodja u l-kundizzjonijiet fl-ambitu tal-EBA;

9.  Jilqa' l-missjoni riċenti tal-UE ta' ġbir ta' informazzjoni fil-Kambodja fir-rigward tal-EBA u jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta l-konklużjonijiet lill-Parlament mill-aktar fis possibbli; jistieden lill-Kummissjoni tqis il-konsegwenzi possibbli fil-kuntest tal-preferenzi kummerċjali li tgawdi l-Kambodja, inkluż il-varar ta' investigazzjoni fl-ambitu tal-mekkaniżmi previsti fil-qafas tal-EBA;

10.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jħejju lista ta' individwi responsabbli mix-xoljiment tal-oppożizzjoni u minn ksur serju ieħor tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja, bil-ħsieb li jiġu imposti fuqhom restrizzjonijiet possibbli tal-viża u ffriżar tal-assi;

11.  Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tissorvelja s-sitwazzjoni fil-Kambodja mill-qrib; jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni u jmexxu l-isforzi fid-39 sessjoni li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU lejn l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni b'saħħitha li tindirizza s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja;

12.  Jistieden lill-Gvern tal-Kambodja jġedded il-Memorandum ta' Qbil (MtQ) mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) tan-NU fil-Kambodja hekk kif jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2018;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tal-Kambodja.

(1) Testi adottati, P8_TA(2017)0348.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0497.


Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija *
PDF 114kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (08688/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 36 dwar id-Dispożizzjonijiet Transitorji, li b'mod konformi magħhom il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0251/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0275/2018),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.


Protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data ***I
PDF 133kWORD 57k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0008),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0008/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-kontributi ppreżentati mill-Kamra tad-Deputati Ċeka, mill-Parlament Spanjol u mill-Parlament Portugiż dwar l-abbozz ta' att leġiżlattiv,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-7 ta' Ġunju 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċeduri tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0313/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Settembru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2018/1725.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

DIKJARAZZJONIJIET MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tesprimi d-dispjaċir tagħha dwar l-esklużjoni tal-missjonijiet imsemmija fl-Artikoli 42(1), 43 u 44 tat-TUE mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament u tinnota li, b'riżultat ta' dan, mhux se jkun hemm regoli dwar il-protezzjoni tad-data għal missjonijiet bħal dawn. Il-Kummissjoni tinnota li deċiżjoni tal-Kunsill li tkun ibbażata fuq l-Artikolu 39 TUE tista' biss tistipula r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-ipproċessar ta' data personali mill-Istati Membri meta dawn ikunu qed iwettqu attivitajiet li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni. Tali deċiżjoni tal-Kunsill ma tkunx tista' tinkludi regoli li japplikaw għal attivitajiet imwettqa mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-UE. Sabiex tirrimedja l-lakuna legali, id-deċiżjoni li jista' jkun jieħu l-Kunsill għaldaqstant tkun trid tiġi akkumpanjata minn strument addizzjonali u komplementari, ibbażat fuq l-Artikolu 16 TFUE.

Il-Kummissjoni tinnota li l-paragrafu 3 tal-Artikolu 9 (dak li qabel kien l-Artikolu 70a tal-Approċċ Ġenerali tal-Kunsill) ma joħloqx obbligu ġdid għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni f'dak li jirrigwarda l-bilanċ li għandu jinstab bejn il-protezzjoni ta' data personali u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti.


Portal Diġitali Uniku ***I
PDF 131kWORD 52k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0256),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 21(2), 48 u 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0141/2017),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitati responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Ġunju 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0054/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Settembru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2018/1724.)

(1) ĠU C 81, 2.3.2018, p. 88.


In-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE
PDF 122kWORD 50k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar in-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-reġjun ta' Attika, il-Greċja, u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2017)0772),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-Ftehim ta' Pariġi, adottati permezz tad-Deċiżjoni 1/CP.21 fil-21 Konferenza tal-Partijiet tal-UNFCCC (COP 21), kif ukoll il-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP 11) li saret f'Pariġi, Franza, mit-30 ta' Novembru sal-11 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi n-nirien ta' Lulju 2018 f'Mati fir-reġjun ta' Attika fil-Greċja traġikament irriżulta fil-mewt ta' 99 ruħ u ħalla mijiet ta' persuni feruti;

B.  billi dawn in-nirien qerdu d-djar, hekk li bosta mijiet ta' persuni kellhom jiġu evakwati, għamlu ħsarat kbar fl-infrastruttura lokali u reġjonali u fl-ambjent, ħallew impatt fuq l-agrikoltura u affettwaw attivitajiet ekonomiċi, inklużi s-setturi tat-turiżmu u tal-ospitalità;

C.  billi sitwazzjonijiet ta' nixfa estrema u nirien fil-foresti saru aktar frekwenti, gravi u kumplessi, u qed ikollhom impatt akbar madwar l-Ewropa kollha, u huma aggravati mill-bidla fil-klima;

D.  billi l-investiment għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima huwa miżura urġenti sabiex jiġu evitati l-katastrofi minħabba n-nixfa u n-nirien;

E.  billi l-Greċja, l-Iżvezja u l-Latvja lkoll talbu appoġġ mill-UE permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili fis-sajf tal-2018 minħabba nirien;

1.  Jesprimi l-kondoljanzi sinċiera tiegħu lill-familji ta' dawk kollha li tilfu ħajjithom fin-nirien fir-reġjun ta'Attika;

2.  Jesprimi s-simpatiji tiegħu lir-residenti kollha li ġew affettwati min-nirien fir-reġjun ta'Attika;

3.  Jagħti ġieħ lid-dedikazzjoni tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar, tal-gwardji tal-kosta, tal-voluntiera u ta' oħrajn li ssograw ħajjithom biex jitfu n-nirien u jsalvaw liċ-ċittadini sħabhom;

4.  Jirrileva r-rwol tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili fil-forniment ta' ajruplani, vetturi, persunal mediku u ħaddiema tat-tifi tan-nar minn madwar l-Unjoni Ewropea;

5.  Ifakkar li diversi fondi tal-UE, bħall-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, jistgħu jintużaw għat-tiswija ta' infrastrutturi essenzjali u għall-operazzjonijiet ta' tindif wara diżastru naturali;

6.  Itenni l-importanza tal-appoġġ mill-fondi ta' koeżjoni tal-UE għall-prevenzjoni tan-nirien u r-reazzjoni ta' emerġenza, u jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw dan il-finanzjament bis-sħiħ u jinfurmaw lill-pubbliku dwar ir-riskji tan-nirien fil-foresti;

7.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir aktar riċerka xjentifika fuq mekkaniżmi ta' valutazzjoni tar-riskju, sistemi ta' prevenzjoni u ta' identifikazzjoni bikrija, u fuq mezzi oħra għall-ġlieda kontra dawn il-fenomeni, kif ukoll li jittejbu l-iskambju ta' esperjenzi u l-qsim tal-aħjar prattiki fost ir-reġjuni u l-Istati Membri;

8.  Jenfasizza li dokument ippubblikat fl-1 ta' Awwissu 2018 mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija(2) jipprovdi evidenza li l-mewġa ta' sħana fl-Ewropa fl-2018 hija marbuta mat-tibdil fil-klima; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu miri u jimplimentaw politiki dwar il-klima li jissodisfaw l-impenji magħmula fil-ftehim ta' Pariġi COP 21;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-prevenzjoni tal-għargħar tkun żgurata fiż-żoni affettwati min-nirien tal-foresti, sabiex jiġu evitati aktar diżastri;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis il-ġestjoni tar-riskju ta' nirien fil-foresti u l-ġestjoni tal-foresti u tal-pajsaġġi abbażi tal-ekosistema meta tevalwa miżuri kurrenti tal-UE, bħall-istrateġija tal-UE għall-foresti u l-istrateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima, u jistedinha taġġusta dawn l-istrateġiji jekk tidentifika xi lakuni;

11.  Jitlob li l-Kunsill u l-Kummissjoni jiffinalizzaw mal-Parlament in-negozjati interistituzzjonali dwar il-Mekkaniżmu ta' Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni u l-ħolqien ta' rescEU sa tmiem l-2018;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali taż-żoni affettwati min-nirien.

(1) ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts


It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra
PDF 124kWORD 50k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar it-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP))
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-kunflitt bejn Iżrael u l-Palestina,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) Federica Mogherini tas-7 ta' Settembru 2018 dwar l-aħħar żviluppi rigward id-demolizzjoni ppjanata ta' Khan al-Ahmar,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE dwar id-Dritt Umanitarju Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta ta' Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, u r-Renju Unit tal-10 ta' Settembru 2018 dwar Khan al-Ahmar,

–  wara li kkunsidra r-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1949, b'mod partikolari l-Artikoli 49, 50, 51 u 53 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Sitt Xhur dwar id-Demolizzjonijiet u l-Konfiski ta' strutturi ffinanzjati mill-UE fix-Xatt tal-Punent inkluż Ġerusalemm tal-Lvant, Jannar-Ġunju 2018, ippubblikat mis-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (SEAE) fl-24 ta' Awwissu 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fil-5 ta' Settembru 2018 il-Qorti Superjuri Iżraeljana ċaħdet il-petizzjonijiet mir-residenti ta' Khan al-Ahmar; billi l-Qorti Superjuri ddeċidiet li l-awtoritajiet rilevanti huma awtorizzati jeżerċitaw il-pjan ta' rilokazzjoni tar-residenti ta' Jahalin tal-Punent; billi l-Qorti Superjuri ppermettiet lill-awtoritajiet Iżraeljani jipproċedu bil-pjanijiet għad-demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar;

B.  billi Khan al-Ahmar huwa wieħed mis-46 komunità Bedwina li n-NU tqis li tinsab f'riskju ta' trasferiment bil-forza fix-Xatt tal-Punent ċentrali; billi din il-komunità hija magħmula minn 32 familja u 173 persuna b'kollox, u 92 minnhom huma minuri; billi l-armata Iżraeljana ħarġet ordnijiet ta' demolizzjoni għall-istrutturi kollha fil-villaġġ;

C.  billi fl-2010 il-Qorti Superjuri Iżraeljana ddeċidiet li r-raggruppament sħiħ ta' strutturi ta' Khan al-Ahmar kien inbena illegalment, bi ksur tal-liġijiet tal-ippjanar u t-tqassim taż-żoni, u b'hekk kellu jiġi ddemolit; billi l-Qorti Superjuri enfasizzat ukoll li l-awtoritajiet Iżraeljani kellhom bżonn isibu alternattiva xierqa għall-iskola u għar-residenti tal-komunità; billi l-istat ta' Iżrael iddikjara bil-miktub dak li se jipprovdi lil dawk il-familji li jmorru joqogħdu f'Jahalin tal-Punent (Abu Dis), bil-prospett li jiżviluppa sit ieħor ta' rilokazzjoni lejn il-lvant ta' Ġeriko; billi l-komunità kkonċernata ta' Khan al-Ahmar rrifjutat li tkun spostata;

D.  billi t-trasferiment bil-forza ta' residenti ta' territorju okkupat, sakemm is-sigurtà tal-popolazzjoni jew ir-raġunijiet militari imperattivi jitolbu hekk, huwa pprojbit skont ir-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra, u jikkostitwixxi ksur gravi tad-dritt umanitarju internazzjonali;

E.  billi l-awtoritajiet ta' Iżrael jimponu reġim dwar il-bini restrittiv immens fuq ir-residenti Palestinjani fiż-Żona C fix-Xatt tal-Punent; billi dan ir-reġim jagħmilha kważi impossibbli li l-attivitajiet Palestinjani ta' bini jkunu legali fiż-żona, u jintuża bħala mezz għall-evizzjoni tal-Palestinjani u għall-espansjoni ta' attivitajiet ta' insedjament; billi l-insedjamenti Iżraeljani huma illegali skont id-dritt internazzjonali u jikkostitwixxu ostaklu ewlieni għall-isforzi favur il-paċi; billi, skont id-dritt internazzjonali, kwalunkwe parti terza, inklużi l-Istati Membri tal-UE, għandha dmir li ma tirrikonoxxix, ma tgħinx jew ma tassistix lill-insedjamenti f'territorju okkupat, kif ukoll dmir li topponihom b'mod effikaċi;

F.  billi Khan al-Ahmar jinsab fiż-żona tal-kurutur E1 fix-Xatt tal-Punent okkupat; billi ż-żamma tal-istatus quo f'din iż-żona hija ta' importanza fundamentali għall-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati u għall-istabbiliment ta' stat Palestinjan kontigwu u vijabbli fil-futur; billi l-Parlament oppona ripetutament kull azzjoni li ddgħajjef il-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati u ħeġġeġ liż-żewġ naħat juru, permezz ta' politiki u azzjonijiet, impenn ġenwin lejn soluzzjoni ta' żewġ stati sabiex tinbena mill-ġdid il-fiduċja;

G.  billi 10 Stat Membru tal-UE qed jappoġġjaw programmi umanitarji f'Khan al-Ahmar, inkluża l-kostruzzjoni ta' skola primarja, u valur stmat ta' EUR 315 000 f'assistenza umanitarja ffinanzjata mill-UE issa jinsab f'riskju;

H.  billi, skont l-Uffiċċju tar-Rappreżentant tal-UE fil-Palestina, il-qerda u l-konfiska ta' proprjetà Palestinjana fix-Xatt tal-Punent okkupat, inkluża Ġerusalemm tal-Lvant, komplew fl-ewwel nofs tal-2018; billi d-demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar toħloq ir-riskju li jinħolqu preċedenti għal għexieren ta' komunitajiet Bedwini oħra madwar ix-Xatt tal-Punent;

1.  Jingħaqad mal-VP/RGħ, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja u r-Renju Unit fis-sejħa tagħhom lill-Gvern Iżraeljan biex jirrinunzja l-pjan ta' rilokazzjoni li jwassal għad-demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u t-trasferiment bil-forza tal-popolazzjoni tiegħu f'post ieħor; jisħaq fuq l-importanza kbira li l-UE tkompli titkellem b'vuċi waħda dwar din il-kwistjoni;

2.  Iwissi lill-awtoritajiet Iżraeljani li d-demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u t-trasferiment bil-forza tar-residenti tiegħu jikkostitwixxu ksur gravi tad-dritt umanitarju internazzjonali;

3.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-impatt tad-demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar, li tkompli thedded il-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati u timmina l-prospetti għall-paċi; Itenni li l-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati hija l-prijorità immedjata tal-politiki u tal-azzjoni tal-UE fir-rigward tal-kunflitt bejn Iżrael u l-Palestina u tal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani;

4.  Jinsisti li - jekk iseħħu d-demolizzjoni u l-evizzjoni ta' Khan al-Ahmar - ir-risposta tal-UE trid tkun proporzjonata mas-serjetà ta' dan l-iżvilupp u konsistenti mal-appoġġ li dejjem tat lill-komunità ta' Khan al-Ahmar. jistieden lill-VP/RGħ tagħti spinta lill-involviment tal-UE mal-awtoritajiet Iżraeljani fir-rigward tar-rispett sħiħ għad-drittijiet tal-popolazzjoni Palestinjana fiż-Żona C u titlob kumpens mill-Iżrael għall-qerda tal-infrastruttura ffinanzjata mill-UE;

5.  Jitlob li l-Gvern Iżraeljan iwaqqaf minnufih il-politika tiegħu ta' theddid ta' demolizzjoni u evizzjoni reali kontra l-komunitajiet Bedwini li jgħixu fin-Negev u fiż-Żona C fix-Xatt tal-Punent okkupat; jenfasizza li d-demolizzjoni ta' djar, skejjel u infrastruttura vitali oħra fit-territorju Palestinjan okkupat hija illegali skont id-dritt umanitarju internazzjonali;

6.  Ifakkar li Iżrael huwa kompletament responsabbli għall-għoti tas-servizzi neċessarji, inklużi l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-assistenza soċjali, għall-persuni li jgħixu taħt l-okkupazzjoni tiegħu, f'konformità mar-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra;

7.  Jibqa' konvint bis-sħiħ li l-unika soluzzjoni dejjiema għall-kunflitt fil-Lvant Nofsani hija dik ta' żewġ stati demokratiċi, Iżrael u l-Palestina, f'koeżistenza paċifika fi ħdan fruntieri sikuri u rikonoxxuti, abbażi tal-fruntieri tal-1967 u b'Ġerusalemm bħala l-kapitali taż-żewġ stati; jikkundanna kwalunkwe deċiżjoni jew azzjoni unilaterali li tista' tipperikola l-prospettivi ta' din is-soluzzjoni;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet Iżraeljani biex b'mod immedjat itemmu u jreġġgħu lura l-politika ta' insedjament tagħhom; jitlob li l-UE tibqa' soda dwar din il-kwistjoni;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Koordinatur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-Knesset u lill-Gvern ta' Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan.


Strateġija Ewropea għall-Plastik f'Ekonomija Ċirkolari
PDF 189kWORD 63k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari (2018/2035(INI))
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar "Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari" (COM(2018)0028),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-impatt tal-użu ta' plastik ossodegradabbli, inklużi basktijiet tal-plastik ossodegradabbli, fuq l-ambjent (COM(2018)0035),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll id-dokument ta' ħidma tal-persunal tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (COM(2018)0032),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019 tal-Kummissjoni (COM(2016)0773), b'mod partikolari l-objettiv li jiġu stabbiliti rekwiżiti aktar speċifiċi għall-prodott u aktar orizzontali f'oqsma bħad-durabbiltà, ir-riparabbiltà, it-titjib fil-kwalità, id-disinn għaż-żarmar u l-faċilità ta' użu mill-ġdid u riċiklaġġ,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari" (COM(2015)0614),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/850 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'lanfills(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/851 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/720 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-istabbiliment ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija(6) (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva dwar l-Ekodisinn") u r-regolamenti ta' implimentazzjoni u l-ftehimiet volontarji adottati skont dik id-direttiva,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020(7),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2017 dwar l-ekoinnovazzjoni biex tkun tista' ssir tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari,

–  wara li kkunsidra l-Ewrobarometru Speċjali Nru 468 ta' Ottubru 2017 dwar l-attitudnijiet taċ-ċittadini Ewropej lejn l-ambjent,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima u l-21 Konferenza tal-Partijiet (COP 21) tal-UNFCCC,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti bit-titolu "Nittrasformaw id-dinja tagħna: L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", adottata fis-Summit tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fil-25 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari(8),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-16 ta' Jannar 2018 dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0262/2018]),

A.  billi l-plastik huwa materjal prezzjuż, li jintuża b'mod mifrux fit-totalità tal-ktajjen tal-valur u li huwa utli għas-soċjetà u l-ekonomija tagħna, jekk jintuża u jiġi ġestit b'mod responsabbli;

B.  billi l-mod li bih huwa manifatturat, użat u mormi l-plastik illum għandu effetti devastanti għal dak li jikkonċerna l-ambjent, il-klima u l-ekonomija, u potenzjalment għandu impatt avvers fuq is-saħħa ta' kemm il-bnedmin kif ukoll l-annimali; billi l-isfida ewlenija hija għalhekk li l-plastik jiġi prodott u jintuża b'mod responsabbli u sostenibbli sabiex titnaqqas il-produzzjoni ta' skart tal-plastik u biex jitnaqqas l-użu ta' sustanzi perikolużi fil-plastik, fejn possibbli; billi r-riċerka u l-innovazzjoni f'teknoloġiji ġodda u alternattivi għandhom rwol importanti f'dan ir-rigward;

C.  billi dawn l-effetti negattivi joħolqu tħassib għall-pubbliku ġenerali, fejn 74 % taċ-ċittadini tal-UE jesprimu tħassib dwar l-impatt tal-plastik fuq is-saħħa, filwaqt li 87 % jinsabu inkwetati dwar l-effetti tagħhom fuq l-ambjent.

D.  billi l-momentum politiku attwali għandu jintuża biex issir tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari sostenibbli tal-plastik li tagħti prijorità lill-prevenzjoni tal-produzzjoni tal-iskart tal-plastik, skont il-ġerarkija tal-iskart;

E.  billi diversi Stati Membri diġà stabbilew miżuri leġiżlattivi nazzjonali għall-projbizzjoni tal-mikroplastiks miżjuda intenzjonalment fil-kożmetiċi;

F.  billi l-pajjiżi Ewropej għandhom storja ta' esportazzjoni tal-iskart tal-plastik, inkluż lejn pajjiżi fejn sistemi ta' ġestjoni u ta' riċiklaġġ inadegwati jikkawżaw dannu ambjentali u huma ta' riskju għas-saħħa tal-komunitajiet lokali, b'mod partikolari ta' dawk li jimmaniġġaw l-iskart;

G.  billi l-iskart tal-plastik huwa kwistjoni globali u hemm bżonn ta' kooperazzjoni internazzjonali biex tiġi miġġielda l-isfida; billi l-UE hija impenjata li tilħaq l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, li ħafna minnhom huma rilevanti għall-konsum u l-produzzjoni sostenibbli tal-plastik sabiex jiġu limitati l-impatti tagħhom fuq il-baħar u l-art;

H.  billi l-produzzjoni annwali fid-dinja tal-plastik laħqet 322 miljun tunnellata fl-2015, u hija mistennija li tirdoppja matul l-20 sena li ġejjin;

I.  billi fl-UE, qed jiġu prodotti 25.8 miljun tunnellata ta' skart tal-plastik kull sena;

J.  billi fl-UE, 30 % biss tal-iskart tal-plastik jinġabar għar-riċiklaġġ; billi 6 % biss tal-plastik imqiegħed fis-suq huwa magħmul minn plastik riċiklat;

K.  billi r-rimi fil-miżbliet (31 %) u l-inċinerazzjoni (39 %) tal-iskart tal-plastik għadhom għoljin;

L.  billi madwar 95 % tal-valur tal-materjal tal-imballaġġ tal-plastik fil-preżent joħroġ mill-ekonomija u dan iwassal għal rata ta' telf annwali ta' bejn EUR 70 biljun u EUR 105 biljun;

M.  billi l-UE għandha mira li jiġi riċiklat 55 % tal-imballaġġ tal-plastik minn issa sal-2030;

N.  billi r-riċiklaġġ tal-plastik iġib miegħu benefiċċji sinifikanti għall-klima f'dak li għandu x'jaqsam mat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2;

O.  billi, fid-dinja, bejn 5 u 13-il miljun tunnellata ta' plastik jispiċċaw fl-oċeani tad-dinja kull sena u, sal-lum, huwa stmat li hemm aktar minn 150 miljun tunnellata ta' plastik fl-oċeani;

P.  billi bejn 150 000 u 500 000 tunnellata ta' skart tal-plastik jidħlu fl-ibħra u l-oċeani tal-EU kull sena.

Q.  billi, skont studji kkwotati min-NU, jekk ma jsir xejn, fl-2050 se jkun hemm aktar plastik milli ħut fl-oċeani;

R.  billi l-plastik jirrappreżenta 85 % tal-iskart fil-bajjiet u aktar minn 80 % tal-iskart fil-baħar;

S.  billi prattikament kull tip ta' materjal tal-plastik jista' jinstab fl-oċean – mir-roqgħa kbira ta' żibel fil-Paċifiku, li fiha mill-anqas 79 000 tunnellata ta' plastik f'wiċċ żona ta' 1.6 miljun kilometru kwadru, għaż-żoni l-aktar remoti tad-dinja bħall-art fonda oċeanika u l-Artiku;

T.  billi l-iskart fil-baħar jaffettwa b'mod negattiv anki l-attivitajiet ekonomiċi u l-katina alimentari tal-bniedem;

U.  billi 90 % tal-ghasafar tal-baħar kollha jibilgħu partikuli tal-plastik;

V.  billi l-impatt sħiħ tal-iskart tal-plastik fuq il-flora, il-fawna u s-saħħa tal-bniedem għadu mhux mifhum; billi l-konsegwenzi katastrofiċi fuq il-ħajja tal-baħar ġew iddokumentati, u aktar minn 100 miljun annimal tal-baħar jinqatlu kull sena minħabba l-fdalijiet tal-plastik fl-oċean;

W.  billi s-soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-plastik fil-baħar ma jistgħux jiġu iżolati minn strateġija globali għall-plastik; billi l-Artikolu 48 tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd(11), li fih miżuri mfassla biex jippromwovu l-irkupru ta' rkaptu tas-sajd mitluf, huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, iżda huwa limitat wisq fil-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, peress li l-Istati Membri qed jitħallew jeżentaw lill-maġġoranza l-kbira tal-bastimenti tas-sajd minn dan l-obbligu u l-obbligi ta' rappurtar għadhom ftit li xejn osservati;

X.  billi qed jiġi kkunsidrat finanzjament mill-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE) għal proġetti fil-baħar Adrijatiku, bħal strumenti ġodda ta' governanza u prattiki tajba sabiex jittaffa, u, jekk jista' jkun, jiġi eliminat il-fenomenu tal-abbandun tar-rkaptu tas-sajd, filwaqt li l-flotot tas-sajd jingħataw rwol ġdid ta' sentinelli tal-baħar;

Y.  billi l-Istati Membri huma firmatarji tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL) u għandhom jimmiraw għall-implimentazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tagħha;

Z.  billi s-"sajd fantażma" jseħħ meta kreaturi tal-baħar jinqabdu jew jitħabblu fix-xbieki tas-sajd, fin-nases u fix-xlief mitlufa jew abbandunati u mhux bijodegradabbli, jew b'konsegwenza tagħhom ikorru, imutu bil-ġuħ jew jinqatlu; billi dan il-fenomenu jiġi kkawżat mit-telf u l-abbandun tal-irkaptu tas-sajd; billi r-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd jirrikjedi l-immarkar obbligatorju tal-irkaptu u n-notifika u l-irkupru tal-irkaptu mitluf; billi, għalhekk, għadd ta' sajjieda jġibu lura lejn il-port, fuq inizjattiva tagħhom stess, xbieki mitlufa rkuprati mill-baħar;

AA.  billi għalkemm huwa diffiċli li wieħed jivvaluta bi preċiżjoni l-kontribut tal-akkwakultura għall-iskart tal-baħar, huwa stmat li 80 % tal-fdalijiet fil-baħar huma plastik u mikroplastik, u li bejn 20 % u 40 % tal-iskart tal-plastik fil-baħar huwa parzjalment marbut mal-attivitajiet tal-bniedem fuq il-baħar, inklużi l-bastimenti kummerċjali u tal-kruċieri, u l-bqija joriġina fuq l-art, u billi, skont studju riċenti tal-FAO(12), madwar 10 % ġej minn irkaptu tas-sajd mitluf jew mormi; billi l-irkaptu tas-sajd mitluf jew mormi huwa komponent wieħed tal-iskart tal-plastik fil-baħar u hu stmat li 94 % tal-plastik li jidħol fl-oċean jispiċċa f'qiegħ il-baħar, u għaldaqstant hemm il-ħtieġa li jintuża l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) sabiex is-sajjieda jkunu jistgħu jibbenefikaw direttament mill-iskemi "sajd għall-iskart fil-baħar", billi jingħatalhom ħlas jew inċentivi finanzjarji u materjali oħra;

AB.  billi bejn 75 000 u 300 000 tunnellati ta' mikroplastiks jiġu rilaxxati fl-ambjent tal-UE kull sena, inkluż il-mikroplastik li huwa intenzjonalment miżjud mal-prodotti tal-plastik, mikroplastik rilaxxat waqt l-użu ta' prodotti u dak iġġenerat mid-degradazzjoni tal-prodotti tal-plastik;

AC.  billi l-mikroplastik u l-partiċelli ta' daqs nano joħolqu sfidi speċifiċi għall-politika pubblika;

AD.  billi l-mikroplastik jinstab f'90 % tal-fliexken tal-ilma;

AE.  billi t-talba tal-Kummissjoni lill-ECHA biex teżamina l-bażi xjentifika sabiex jiġi limitat l-użu tal-mikroplastik miżjud intenzjonalment fil-prodotti għall-konsumaturi jew f'dawk għal użu professjonali hija milqugħa;

AF.  billi t-talba tal-Kummissjoni lill-ECHA biex tħejji proposta għal restrizzjoni possibbli fuq il-plastik ossodegradabbli hija milqugħa;

AG.  billi, skont l-Artikolu 311 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda hija soġġetta għal proċedura leġiżlattiva speċjali li tirrikjedi l-unanimità fost l-Istati Membri u l-konsultazzjoni tal-Parlament;

Rimarki ġenerali

1.  Jilqa' l-komunikazzjoni ta-l-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari" (COM(2018)0028) bħala pass 'il quddiem fit-tranżizzjoni tal-UE minn ekonomija lineari għal ekonomija ċirkolari; jirrikonoxxi li l-plastik għandu rwol utli fl-ekonomija tagħna u fil-ħajja tagħna ta' kuljum iżda fl-istess ħin għandu żvantaġġi sinifikanti; iqis li l-isfida ewlenija għalhekk hija li l-plastik jiġi ġestit b'mod sostenibbli tul il-katina tal-valur kollha u b'hekk jinbidel il-mod ta' kif nipproduċu u nużaw il-plastik, b'tali mod li jinżamm il-valur fl-ekonomija tagħna, mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent, il-klima u s-saħħa pubblika;

2.  Jenfasizza li l-prevenzjoni tal-iskart tal-plastik minn qabel, kif definita fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, għandha tkun l-ewwel prijorità f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart; iqis, barra minn hekk, li t-tisħiħ sostanzjali tal-prestazzjoni tagħna tar-riċiklaġġ tal-plastik huwa esssenzjali għas-sostenn tat-tkabbir ekonomiku sostenibbli kif ukoll għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa pubblika; jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha biex jikkunsidraw il-projbizzjoni Ċiniża riċenti fuq l-importazzjoni tal-iskart tal-plastik bħala opportunità biex isir investiment fil-prevenzjoni tal-iskart tal-plastik, anki billi jiġi inkoraġġut l-użu mill-ġdid u d-diżinn ċirkulari ta' prodott, u biex isir investiment f'faċiltajiet tal-aħħar teknoloġija għall-ġbir, is-separazzjoni u r-riċiklaġġ fl-UE; jemmen li l-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward huwa importanti, b'mod partikolari għall-SMEs;

3.  Huwa konvint li l-istrateġija għall-plastik għandha sservi wkoll bħala lieva biex jiġu inkoraġġuti mudelli ta' negozju, produzzjoni u konsum ġodda, intelliġenti, sostenibbli u ċirkolari li jkopru l-katina tal-valur kollha f'konformità mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU Nru 12 dwar il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, anki permezz tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni; jistieden lill-Kummissjoni trawwem rabtiet ċari bejn il-politiki tal-Unjoni dwar l-iskart, il-kimika u l-prodotti għal dan il-għan, anki permezz tal-iżvilupp ta' ċikli ta' materjal mhux tossiku kif stabbilit fis-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi politika għal wara l-2020 għall-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija bbażata fuq pilastru sod ta' riċerka u innovazzjoni, u tiżgura li l-impenji meħtieġa jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid; jenfasizza, b'mod partikolari, l-importanza tar-riċerka biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi u biex jinftiehem l-impatt tal-makroplastik, tal-mikroplastik u tal-plastik ta' daqs nano fuq l-ekosistemi u fuq is-saħħa tal-bniedem;

5.  Jenfasizza li l-plastik huwa varjat u jista' jiġi applikat b'diversi modi, u li għaldaqstant huwa meħtieġ approċċ imfassal apposta – u ta' spiss speċifiku għall-prodott – għad-diversi ktajjen tal-valur, b'għadd ta' soluzzjonijiet varji li jieħdu kont tal-impatt ambjentali, l-alternattivi eżistenti, l-esiġenzi lokali u reġjonali u li jiggarantixxu li l-ħtiġijiet funzjonali tal-konsumaturi jiġu ssodisfati;

6.  Jisħaq fuq il-punt li huma neċessarji azzjonijiet konġunti u koordinati mill-partijiet ikkonċernati kollha fil-katina tal-valur kollha, inklużi l-konsumaturi, bl-għan li jinkiseb eżitu li jkun ta' vantaġġ kemm għall-ekonomija, l-ambjent, il-klima u s-saħħa pubblika;

7.  Jenfasizza li t-tnaqqis fil-produzzjoni tal-iskart huwa responsabbiltà kondiviża u li t-trasformazzjoni tat-tħassib ġenerali dwar l-iskart tal-plastik f'responsabbiltà pubblika tibqa' sfida importanti; jenfasizza li huwa essenzjali, f'dan ir-rigward, li jiġu żviluppati mudelli ġodda ta' konsum billi tiġi inkoraġġuta l-bidla fl-imġiba tal-konsumaturi; jappella għal żieda fl-għarfien tal-konsumaturi dwar l-impatt tat-tniġġis tal-plastik tal-iskart, l-importanza tal-prevenzjoni u l-ġestjoni tajba tal-iskart u l-alternattivi eżistenti;

Mid-disinn għar-riċiklaġġ għad-disinn għaċ-ċirkolarità

8.  Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jiżguraw li l-acquis kollu relatat mal-prodotti u l-iskart jiġi implimentat u infurzat bis-sħiħ u malajr; jirrimarka li, fl-UE, 30 % biss tal-iskart tal-plastik jinġabar għar-riċiklaġġ u dan iwassal għal ħela enormi ta' riżorsi; jenfasizza li, sal-2030, il-plastik mhux se jibqa' jkun aċċettat fil-miżbliet u li l-Istati Membri għandhom jimmaniġġaw l-iskart tal-plastik tagħhom b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE; itenni li l-Istati Membri għandhom jużaw strumenti ekonomiċi u miżuri oħra biex jipprovdu inċentivi għall-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart; jenfasizza l-importanza ta' ġbir separat u ta' faċilitajiet ta' separazzjoni biex ikun hemm riċiklaġġ ta' kwalità għolja u jiġi promoss l-użu ta' materja prima sekondarja ta' kwalità;

9.  Jistieden lill-partijiet ikkonċernati tal-industrija jibdew jieħdu azzjonijiet konkreti minn issa sabiex jiġi żgurat li l-imballaġġ tal-plastik kollu jkun jista' jintuża mill-ġdid jew jiġi riċiklat b'mod kosteffikaċi l-iktar tard sal-2030, jassoċjaw l-identità tad-ditta tagħhom ma' mudelli kummerċjali sostenibbli u ċirkolari u jużaw is-saħħa tagħhom fis-suq biex jippromwovu u jmexxu xejriet ta' konsum sostenibbli u ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja u tevalwa l-iżviluppi, tippromwovi l-aqwa prattiki u tivverifika l-allegazzjonijiet ambjentali biex jiġi evitat il-"greenwashing";

10.  Jemmen li s-soċjetà ċivili għandha tkun involuta u infurmata kif xieraq sabiex tkun tista' żżomm l-industrija responsabbli għall-impenji u l-obbligi tagħha;

11.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissodisfa l-obbligu tagħha li tirrevedi u ssaħħaħ ir-rekwiżiti essenzjali fid-Direttiva dwar l-Imballaġġ u l-Iskart mill-Imballaġġ sal-2020, filwaqt li tieħu kont tal-proprjetajiet relattivi ta' materjal ta' imballaġġ differenti fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u tindirizza b'mod partikolari l-prevenzjoni u d-disinn għaċ-ċirkolarità; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ b'rekwiżiti ċari, applikabbli u effettivi, inkluż dwar "imballaġġ tal-plastik li jista' jintuża mill-ġdid u riċiklabbli b'mod kosteffikaċi", u dwar l-imballaġġ eċċessiv;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità prinċipji fundamentali, inkluż ir-rwol importanti li jista' jkollhom il-materjal, il-prodotti u s-sistemi ċirkolari, anki għall-oġġetti ta' plastik li ma jintużawx għall-imballaġġ; iqis li dan jista' jinkiseb, inter alia, permezz tar-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur, billi jiġu żviluppati standards tal-prodotti, isiru valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja, jitwessa' l-qafas leġiżlattiv tal-ekodisinn biex ikopri l-gruppi ewlenin kollha tal-prodotti tal-plastik, jiġu adottati dispożizzjonijiet dwar l-ekotikkettar u jiġi implimentat il-metodu tal-Impronta Ambjentali tal-Prodott;

Il-ħolqien ta' suq uniku ġenwin għall-plastik riċiklat

13.  Jinnota li hemm diversi raġunijiet għall-użu skars tal-plastik riċiklat fl-UE, fost l-oħrajn minħabba li l-prezzijiet tal-fjuwils fossili huma baxxi, parzjalment minħabba s-sussidji, in-nuqqas ta' fiduċja u n-nuqqas ta' provvista ta' kwalità għolja; jenfasizza li huwa meħtieġ suq intern stabbli għal materja prima sekondarja sabiex tiġi żgurata t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-ostakli li jiffaċċja dan is-suq u toħloq kundizzjonijiet ekwi;

L-istandards tal-kwalità u l-verifika

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta malajr standards ta' kwalità bl-għan li tibni l-fiduċja u tinċentiva s-suq għall-plastik sekondarju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tiżviluppa dawn l-istandards ta' kwalità, tieħu kont tad-diversi gradi ta' riċiklaġġ li huma kompatibbli mal-funzjonalità ta' prodotti differenti, filwaqt li tissalvagwardja s-saħħa pubblika, is-sikurezza tal-ikel u l-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-użu sikur tal-materjal riċiklat fil-materjal li jiġi f'kuntatt mal-ikel u tixpruna l-innovazzjoni;

15.  Jitlob lill-Kummissjoni tqis l-aħjar prattiki fiċ-ċertifikazzjoni ta' partijiet terzi indipendenti u tinkoraġġixxi ċ-ċertifikazzjoni ta' materjal riċiklat, peress li l-verifika hija essenzjali sabiex tiżdied il-fiduċja kemm tal-industrija kif ukoll tal-konsumaturi fil-materjal riċiklat;

Kontenut riċiklat

16.  Jitlob lill-atturi industrijali kollha jibdlu l-impenji pubbliċi tagħhom biex iżidu l-użu tal-plastik riċiklat f'impenji formali u jwettqu azzjonijiet konkreti;

17.  Jemmen li regoli obbligatorji dwar il-kontenut riċiklat jistgħu jkunu meħtieġa biex tingħata spinta lill-użu ta' materja prima sekondarja, peress li s-swieq għall-materjal riċiklat għandhom mhux qed jaħdmu; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra tintroduċi rekwiżiti għal kontenut riċiklat minimu għall-prodotti tal-plastik speċifiċi mqiegħda fis-suq tal-UE, filwaqt li tirrispetta r-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel;

18.  Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw l-introduzzjoni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) imnaqqsa għal prodotti li jkun fihom kontenut riċiklat;

Akkwist ċirkolari

19.  Jenfasizza li l-akkwist huwa strument essenzjali fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari peress li għandu s-setgħa li jsaħħaħ l-innovazzjoni fil-mudelli kummerċjali u jrawwem prodotti u servizzi effiċjenti fir-riżorsi; jenfasizza r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f'dan ir-rigward; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi netwerk ta' tagħlim tal-UE dwar l-akkwist ċirkolari sabiex jinġabru t-tagħlimiet miksuba minn proġetti pilota; jemmen li azzjonijiet volontarji għandhom iwittu t-triq, abbażi ta' valutazzjoni ta' impatt robusta, għal regoli vinkolanti tal-UE dwar l-akkwist pubbliku ċirkolari;

20.  Jistieden lill-Istati Membri jeliminaw b'mod gradwali l-inċentivi mhux raġonevoli kollha li jaħdmu kontra l-ilħuq tal-ogħla livelli possibbli ta' riċiklaġġ tal-plastik;

Interfaċċa tal-iskart ta' sustanzi kimiċi

21.  Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jottimizzaw il-kontrolli fuq il-materjal u l-prodotti importati sabiex jiżguraw u jinfurzaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi u dwar il-prodotti;

22.  Jirreferi għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart;

Prevenzjoni tal-produzzjoni tal-iskart tal-plastik

Plastik b'użu uniku

23.  Jinnota li għad m'hemm l-ebda soluzzjoni biex jiġu indirizzati l-effetti dannużi tal-plastik b'użu uniku, u jemmen li taħlita ta' miżuri volontarji u regolatorji, kif ukoll bidla fis-sensibilizzazzjoni, l-imġiba u l-parteċipazzjoni tal-konsumatur, huma għalhekk meħtieġa biex tissolva din il-kwistjoni kumplessa;

24.  Jieħu nota tal-azzjonijiet li diġà ttieħdu f'xi Stati Membri u għalhekk jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni dwar qafas leġiżlattiv speċifiku għat-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent, b'mod partikolari l-plastik b'użu uniku; iqis li din il-proposta għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis sinifikanti tal-iskart fil-baħar, li aktar minn 80 % minnu huwa plastik, u b'hekk tikkontribwixxi għall-għan tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli li jiġi impedit u mnaqqas b'mod sinifikanti t-tniġġis tal-baħar ta' kull tip;

25.  Jemmen li huwa importanti li dan il-qafas joffri sett ta' miżuri ambizzjużi lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri li jkun kompatibbli mal-integrità tas-suq uniku, jipproduċi impatt ambjentali tanġibbli u pożittiv u impatt soċjoekonomiku u jipprovdi l-funzjonalità meħtieġa għall-konsumaturi;

26.  Jirrikonoxxi l-fatt li t-tnaqqis u r-restrizzjoni ta' prodotti tal-plastik b'użu uniku jistgħu joħolqu opportunitajiet għal mudelli kummerċjali sostenibbli;

27.  Jirreferi għall-ħidma li għaddejja fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja dwar din il-proposta;

28.  Jenfasizza li hemm diversi modi kif jistgħu jintlaħqu rati għoljin ta' ġbir separat u riċiklaġġ u tnaqqis fl-iskart tal-plastik, inklużi skemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur (EPR) b'tariffi mmodulati, skemi ta' rifużjoni tad-depożitu u żieda fis-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku; jirrikonoxxi l-merti tar-reġimi stabbiliti fi Stati Membri differenti u l-potenzjal għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri; jissottolinja l-fatt li l-għażla ta' skema partikolari tibqa' fil-kompetenza tal-awtorità kompetenti fl-Istat Membru;

29.  Jilqa' l-fatt li d-Direttiva 94/62/KE tistipula li, sa tmiem l-2024, l-Istati Membri jeħtieġ li jistabbilixxu skemi EPR obbligatorji għall-imballaġġ kollu u jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-possibbiltà li testendi dan l-obbligu għal prodotti tal-plastik oħra skont l-Artikoli 8 u 8a tad-Direttiva 2008/98/KE;

30.  Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (COM(2018)0325) għal kontribuzzjoni bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat; jisħaq fuq il-fatt li l-effett direzzjonali ta' tali kontribuzzjoni jrid ikun koerenti mal-ġerarkija tal-iskart; jenfasizza għalhekk li għandha tingħata prijorità lill-prevenzjoni tal-produzzjoni tal-iskart;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissieħbu fil-koalizzjoni internazzjonali għat-tnaqqis tat-tniġġis ikkawżat mill-basktijiet tal-plastik li tnediet fis-COP 22 f'Marrakexx f'Novembru 2016, u jappoġġawha;

32.  Jemmen li s-supermarkets jaqdu rwol kruċjali fit-tnaqqis tal-plastik b'użu uniku fl-UE; jilqa' l-inizjattivi bħal xkafef fis-supermarket mingħajr prodotti tal-plastik, li jipprovdu opportunitajiet għas-supermarkets biex jittestjaw bijomaterjali kompostabbli bħala alternattivi għall-imballaġġ tal-plastik;

33.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet (COM(2018)0033), li l-għan tagħha huwa li tnaqqas b'mod sinifikanti l-piż u l-ispejjeż għas-sajjieda meta jieħdu l-irkaptu tas-sajd u l-iskart tal-plastik lura fil-port; jissottolinja r-rwol importanti li s-sajjieda jistgħu jaqdu, b'mod partikolari billi jiġbru skart tal-plastik mill-baħar matul l-attività tas-sajd tagħhom, u jġibuh lura fil-port biex jgħaddi minn ġestjoni xierqa tal-iskart; jisħaq fuq il-fatt li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinċentivaw din l-attività, sabiex s-sajjieda ma jintalbux iħallsu miżata għat-trattament;

34.  Jiddispjaċih li l-implimentazzjoni tal-Artikolu 48(3) tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd dwar l-irkupru u l-obbligi ta' rapportar fir-rigward tal-irkaptu tas-sajd mitluf ma kinitx tidher fir-rapport tal-evalwazzjoni u tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-2017; jenfasizza l-ħtieġa ta' valutazzjoni dettaljata tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tar-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd f'termini ta' rkaptu tas-sajd;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jappoġġaw il-pjanijiet għall-ġbir tal-iskart fil-baħar bl-involviment, meta jkun possibbli, tal-bastimenti tas-sajd, u jintroduċu faċilitajiet tal-akkoljenza u tar-rimi fil-portijiet għall-iskart tal-baħar, kif ukoll skema ta' riċiklaġġ għal xbieki li ma jkunux għadhom jintużaw; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fil-Linji Gwida Volontarji tal-FAO dwar l-Immarkar tal-Irkaptu tas-Sajd, filwaqt li jikkollaboraw mill-qrib mas-settur tas-sajd biex jiġġieldu s-sajd fantażma;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jtejbu l-ġbir tad-data fil-qasam tal-plastik fil-baħar billi jistabbilixxu u jimplimentaw sistema ta' rapportar diġitali obbligatorja fl-UE kollha għall-irkaptu mitluf minn bastimenti tas-sajd individwali b'appoġġ għall-azzjoni ta' rkupru, bl-użu ta' data minn bażijiet tad-data reġjonali biex jikkondividu informazzjoni fil-bażi tad-data Ewropea ġestita mill-Aġenzija għall-Kontroll tas-Sajd jew jiżviluppaw is-SafeSeaNet f'sistema faċli biex tintuża u mifruxa mal-UE kollha, u b'hekk jippermettu lis-sajjieda jissenjalaw irkaptu mitluf;

37.  Jenfasizza l-bżonn li l-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi sabiex jiżviluppaw strateġiji u pjanijiet li permezz tagħhom jitnaqqas it-tixrid fil-baħar tal-irkaptu tas-sajd, pereżempju permezz ta' għotjiet tal-FEMS, kif ukoll bl-appoġġ tal-Fondi Strutturali u tal-KTE u bl-involviment attiv meħtieġ tar-reġjuni;

Il-plastik ibbażat fuq prodotti bijoloġiċi, il-bijodegradibbiltà u l-kompostabbiltà

38.  Jappoġġa bil-qawwa lill-Kummissjoni fil-preżentazzjoni ta' standards ċari addizzjonali u regoli u definizzjonijiet ċari dwar il-kontenut b'bażi organika, il-bijodegradabbiltà (karatteristika indipendenti tal-materja prima) u l-kompostabbiltà bl-għan li jiġu indirizzati l-ideat żbaljati u n-nuqqas ta' fehim u li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni ċara;

39.  Jenfasizza l-fatt li t-trawwim ta' bijoekonomija sostenibbli jista' jikkontribwixxi biex titnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa fuq il-materja prima importata; jenfasizza r-rwol potenzjali għall-plastik ibbażat fuq prodotti bijoloġiċi u l-plastik bijodegradabbli, fejn intwera li dawn huma ta' benefiċċju minn perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja; iqis li l-bijodegradabbiltà jeħtieġ li tiġi vvalutata skont il-kundizzjonijiet rilevanti tad-dinja reali;

40.  Jenfasizza li l-plastik bijodegradabbli u dak kompostabbli jistgħu jgħinu biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, iżda ma jistgħux jitqiesu bħala rimedju universali għall-iskart marittimu u lanqas m'għandhom jilleġittimizzaw applikazzjonijiet b'użu uniku mhux neċessarji; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżviluppa kriterji ċari għal prodotti u applikazzjonijiet utli magħmula minn plastik bijodegradabbli, inklużi l-imballaġġ u l-applikazzjonijiet fl-agrikoltura; jappella għal aktar investiment fir-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam; jenfasizza li l-plastik bijodegradabbli u dak mhux bijodegradabbli għandhom jiġu ttrattati b'mod differenti fid-dawl tal-ġestjoni xierqa tal-iskart;

41.  Jenfasizza li l-plastik ibbażat fuq prodotti bijoloġiċi joffri potenzjal għal differenzjazzjoni parzjali tal-materja prima, u jappella għal aktar investiment fir-riċerka u l-iżvilupp f'dan ir-rigward; jirrikonoxxi l-eżistenza ta' materjal innovattiv ibbażat fuq prodotti bijoloġiċi li diġà jeżisti fis-suq; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' trattament newtrali u ugwali tal-materjal ta' sostituzzjoni;

42.  Jappella għal projbizzjoni sħiħa fuq il-plastik ossodegradabbli fl-UE sal-2020, peress li dan it-tip ta' plastik mhuwiex bijodegradabbli għalkollox, mhuwiex kompostabbli, u jaffettwa b'mod negattiv ir-riċiklaġġ tal-plastik konvenzjonali u jonqos milli jagħti prova ta' benefiċċju ambjentali;

Mikroplastik

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi projbizzjoni fuq il-mikroplastik fil-kożmetiċi, il-prodotti ta' kura personali, id-deterġenti u l-prodotti tat-tindif sal-2020; jistieden lill-ECHA, barra minn hekk, tevalwa u tħejji, jekk ikun xieraq, projbizzjoni fuq il-mikroplastik li jiżdied intenzjonalment ma' prodotti oħra, filwaqt li tqis jekk hemmx alternattivi vijabbli disponibbli;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti minimi fil-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti biex jitnaqqas b'mod sinifikanti r-rilaxx ta' mikroplastik fis-sors, b'mod partikolari fir-rigward tat-tessuti, tajers, żebgħa u loqom tas-sigaretti;

45.  Jieħu nota tal-prattika tajba ta' Operation Clean Sweep u tal-inizjattivi varji tal-ebda telf ta' gerbub ("zero pellet loss"); jemmen li hemm lok li dawn l-inizjattivi jiġu replikati fil-livell tal-UE u dak globali;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tistudja s-sorsi, id-distribuzzjoni, id-destin u l-effetti kemm tal-makroplastik kif ukoll tal-mikroplastiks fil-kuntest tat-trattament tal-ilma mormi u tal-ġestjoni tal-ilma tal-maltemp fil-kontrolli attwali dwar l-idoneità tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar; jistieden, barra minn hekk, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa u l-infurzar sħiħ tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi u tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tappoġġa r-riċerka fit-teknoloġiji tat-trattament tal-ħama tad-dranaġġ u tal-purifikazzjoni tal-ilma;

Riċerka u innovazzjoni

47.  Jilqa' l-istqarrija tal-Kummissjoni li fiha ħabbret li se tiġi investita s-somma addizzjonali ta' EUR 100 miljun fil-qafas tal-programm Orizzont 2020 sabiex tixpruna l-investiment lejn soluzzjonijiet ċirkolari u effiċjenti fl-użu ta' riżorsi, bħal għażliet ta' prevenzjoni u ta' disinn, diversifikazzjoni tal-materja prima u teknoloġiji innovattivi tar-riċiklaġġ bħal riċiklaġġ molekulari u kimiku, kif ukoll it-titjib tar-riċiklaġġ mekkaniku; jissottolinja l-potenzjal innovattiv tan-negozji ġodda f'dan ir-rigward; jappoġġa l-istabbiliment ta' Aġenda Strateġika ta' Riċerka u Innovazzjoni għaċ-ċirkolarità tal-materjal, b'enfasi speċifika fuq il-plastik u l-materjal li fih il-plastik, lil hinn mill-imballaġġ, bħala gwida għal deċiżjonijiet futuri ta' finanzjament fil-programm Orizzont Ewropa; jinnota li finanzjament adegwat se jkun meħtieġ biex jgħin fl-ingranaġġ ta' investiment privat; jenfasizza li s-sħubiji pubbliċi privati jistgħu jgħinu jaċċelleraw it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari;

48.  Jenfasizza l-potenzjal qawwi tar-rabta tal-aġenda diġitali mal-aġenda tal-ekonomija ċirkolari; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-ostakli regolatorji għall-innovazzjoni u jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-ftehimiet li tista' tagħmel l-UE fir-rigward tal-innovazzjoni sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-istrateġija għall-plastik u l-aġenda usa' tal-ekonomija ċirkolari;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni jappoġġaw l-użu ta' rkaptu tas-sajd innovattiv billi jinkoraġġixxu lis-sajjieda jbiddlu x-xbieki qodma u jadattaw ix-xbieki eżistenti b'sistemi ta' traċċar u sensuri tax-xbieki konnessi ma' apps fuq l-ismart phones, ċipep ta' identifikazzjoni tal-frekwenzi tar-radju u sistemi ta' traċċar tal-bastimenti sabiex ikunu jistgħu jżommu rekord aktar preċiż tax-xbieki tagħhom u jirkuprawhom, jekk ikun meħtieġ; jagħraf ir-rwol li t-teknoloġija jista' jkollha fil-prevenzjoni tad-dħul tal-iskart tal-plastik fil-baħar;

50.  Jitlob li Orizzont Ewropa jinkludi "Missjoni ta' Oċean Ħieles mill-Plastik" sabiex juża l-innovazzjoni biex jitnaqqas l-ammont ta' plastik li jidħol fl-ambjent tal-baħar u jinġabar il-plastik preżenti fl-oċeani; itenni l-appell tiegħu dwar il-ġlieda kontra l-iskart fil-baħar (inklużi l-prevenzjoni, iż-żieda fil-litteriżmu dwar l-oċeani, iż-żieda fis-sensibilizzazzjoni dwar l-isfida ambjentali tat-tniġġis tal-plastik u forom oħra ta' skart fil-baħar, u kampanji ta' tindif bħas-sajd għall-iskart u t-tindif tax-xtajtiet) kif imsemmi fil-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-10 ta' Novembru 2016 dwar "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna" (JOIN(2016)0049); jappella għal djalogu politiku tal-UE dwar l-iskart fil-baħar bejn dawk li jfasslu l-politika, il-partijiet ikkonċernati u l-esperti;

Azzjoni Globali

51.  Jistieden lill-UE tassumi rwol proattiv fl-iżvilupp ta' Protokoll Globali dwar il-Plastik u tiżgura li d-diversi impenji li ttieħdu kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell globali jkunu jistgħu jiġu ssorveljati b'mod integrat u trasparenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jassumu rwol ta' tmexxija attiva fil-grupp ta' ħidma stabbilit permezz tal-Assemblea tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent f'Diċembru 2017 biex jaħdem fuq ir-rispons internazzjonali għall-ġlieda kontra r-rimi tal-iskart tal-plastik fil-baħar u mikroplastik; jenfasizza li l-kwistjonijiet ta' tniġġis mill-plastik u tal-kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-iskart għandhom ikunu parti mill-qafas tal-politika esterna tal-UE, peress li parti kbira mill-iskart tal-plastik fl-oċeani toriġina minn pajjiżi fl-Asja u fl-Afrika;

52.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex, flimkien mal-Iskema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali tal-UE, jiffokaw fuq il-prevenzjoni, jeżaminaw ir-regoli tal-akkwist interni u l-prattiki tal-ġestjoni tal-iskart tal-plastik tagħhom u jnaqqsu b'mod sinifikanti l-produzzjoni tal-iskart tal-plastik tagħhom, b'mod partikolari billi jissostitwixxu, inaqqsu u jirrestrinġu l-plastik b'użu uniku;

o
o   o

53.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 93.
(2) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 100.
(3) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 109.
(4) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 141.
(5) ĠU L 115, 6.5.2015, p. 11.
(6) ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
(7) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
(8) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 65.
(9) Testi adottati, P8_TA(2017)0287.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0004.
(11) ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.
(12) Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Irkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew mormi b'xi mod ieħor)


Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
PDF 162kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (2018/2589(RSP))
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 191 u 192 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, relatati mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u mal-ħarsien, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/851 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/850 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'landfills(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija(8),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 – "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"(9),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (COM(2018)0032),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (SWD(2018)0020),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari (COM(2018)0028),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2018 intitolata "Rapport Ġenerali tal-Kummissjoni dwar l-operat tar-REACH u rieżami ta' ċerti elementi – Konklużjonijiet u Azzjonijiet" (COM(2018)0116),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2016 intitolata "Pjan ta' Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019" (COM(2016)0773),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 intitolata "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari" (COM(2015)0614),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 intitolata "Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" (COM(2011)0571),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni ta' XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali(13),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Basilea dwar il-kontroll tal-movimenti li jaqsmu l-fruntieri tal-iskart ta' riskju u d-disponiment minnhom,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura ta' Kunsens Infurmat minn Qabel għal Ċerti Kimiċi u Pestiċidi Perikolużi fil-Kummerċ Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (O-000063/2018 – B8-0036/2018 u O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP) jipprevedi l-iżvilupp ta' strateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku, sabiex tiġi żgurata l-minimizzazzjoni tal-esponiment għal sustanzi kimiċi fil-prodotti, inklużi l-prodotti importati, bil-għan li jiġu promossi ċikli ta' materjali mhux tossiċi, sabiex l-iskart riċiklat ikun jista' jintuża bħala sors ewlieni u affidabbli ta' materja prima għall-Unjoni;

B.  billi l-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2018/851 jiddisponi li l-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jipprevjenu l-ġenerazzjoni tal-iskart iridu jnaqqsu l-ġenerazzjoni tal-iskart, partikolarment l-iskart li mhuwiex adatt għat-tħejjija għall-użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ;

C.  billi l-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2018/851 jiddisponi wkoll li dawn il-miżuri jridu jippromwovu t-tnaqqis tal-kontenut ta' sustanzi perikolużi fil-materjali u l-prodotti, u jiżguraw li kwalunkwe fornitur ta' oġġett kif definit fil-punt 33 tal-Artikolu 3 tar-REACH jipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 33(1) tar-Regolament lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), u li l-ECHA trid tistabbilixxi u żżomm bażi ta' data għad-data li trid tiġi ppreżentata lilha f'dan il-kuntest, u tipprovdi aċċess għal din il-bażi ta' data lill-operaturi tat-trattament tal-iskart u, fuq talba, lill-konsumaturi;

D.  billi l-Artikolu 10(5) tad-Direttiva (UE) 2018/851 jistipula li, jekk ikun meħtieġ, għall-konformità mal-obbligu tat-tħejjija għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għal operazzjonijiet oħra ta' rkupru, u biex ikun iffaċilitat jew imtejjeb l-irkupru, l-Istati Membri jridu jieħdu l-miżuri meħtieġa, qabel jew matul l-irkupru, biex jitneħħew is-sustanzi, it-taħlitiet u l-komponenti perikolużi minn skart perikoluż bil-ħsieb li dawn jiġu trattati skont l-Artikoli 4 u 13 tad-Direttiva 2008/98/KE(14) dwar l-iskart;

E.  billi l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 jistipula li l-operazzjonijiet tar-rimi jew tal-irkupru li jistgħu jwasslu għall-irkupru, ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni jew l-użu mill-ġdid tas-sustanzi mniżżla fl-Anness IV (pollutanti organiċi persistenti (POPs)) iridu jiġu pprojbiti;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Jilqa' l-komunikazzjoni u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018, kif ukoll il-proċess ta' konsultazzjoni, iżda jistenna li tittieħed azzjoni rapida sabiex jiġu indirizzati l-problemi ta' "interfaċċa"; jappoġġja l-viżjoni komprensiva mressqa mill-Kummissjoni, li hija konformi mal-objettivi tas-Seba' EAP;

2.  Iqis li l-għan ewlieni tal-Kummissjoni għandu jkun li jiġi evitat li sustanzi kimiċi perikolużi jidħlu fiċ-ċiklu tal-materjali, li tinkiseb konsistenza sħiħa bejn il-liġijiet li jimplimentaw il-politiki dwar l-iskart u s-sustanzi kimiċi u li tkun żgurata implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni kurrenti, filwaqt li jiġu indirizzati dawk il-lakuni regolatorji li jistgħu jaġixxu bħala ostakli għal ekonomija ċirkolari sostenibbli tal-UE fosthom, b'mod partikolari, fir-rigward ta' oġġetti importati;

3.  Jenfasizza li f'ekonomija tassew ċirkolari l-prodotti jridu jiġu ddisinjati b'tali mod li jiġu aġġornati, iservu għal żmien twil, ikunu jistgħu jissewwew, jintużaw mill-ġdid u jiġu rriċiklati, u bl-anqas użu ta' sustanzi ta' tħassib;

4.  Itenni li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari tirrikjedi l-applikazzjoni stretta tal-ġerarkija tal-iskart u, fejn possibbli, l-eliminazzjoni gradwali ta' sustanzi ta' tħassib, b'mod partikolari fejn diġà jeżistu jew se jiġu żviluppati alternattivi aktar sikuri, sabiex ikun żgurat l-iżvilupp ta' ċikli ta' materjali mhux tossiċi, li jiffaċilitaw ir-riċiklaġġ u huma essenzjali għall-iżvilupp tajjeb ta' suq funzjonali għall-materja prima sekondarja;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, mingħajr aktar dewmien, strateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku, kif stabbilit fis-Seba' EAP;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-ECHA, jintensifikaw l-attivitajiet regolatorji tagħhom għall-promozzjoni tas-sostituzzjoni ta' sustanzi ta' tħassib kbir ħafna u jirrestrinġu s-sustanzi li jġibu magħhom riskji mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent fil-kuntest tar-REACH u tal-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur jew għall-prodott, sabiex l-iskart riċiklat ikun jista' jintuża bħala sors ewlieni u affidabbli ta' materja prima fl-Unjoni;

7.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet lokali, nazzjonali, reġjonali u Ewropej billi jiġu involuti l-partijiet interessati kollha, bil-ħsieb li jiġu identifikati sustanzi kimiċi ta' tħassib fi flussi ta' riċiklaġġ u li jitneħħew minnhom;

8.  Jistieden lill-kumpaniji jħaddnu bis-sħiħ approċċ olistiku li jħares 'il quddiem għal ġestjoni progressiva tas-sustanzi kimiċi billi jaħtfu l-opportunità biex jissostitwixxu s-sustanzi tossiċi fil-prodotti u l-ktajjen tal-provvista, filwaqt li jaċċelleraw u jmexxu l-proċess ta' innovazzjoni tas-suq;

9.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, il-prodotti u l-iskart tista' tirrappreżenta sfida għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jenfasizza li l-każ speċifiku tagħhom għandu jitqies meta jittieħdu azzjonijiet, mingħajr ma jiġi kompromess il-livell ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa ta' informazzjoni ċara u faċilment aċċessibbli sabiex ikun żgurat li l-SMEs ikollhom il-prerekwiżiti meħtieġa biex jikkonformaw bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni kollha fil-qasam;

10.  Iqis li, f'każ ta' riskju ta' trikkib tal-leġiżlazzjoni, huwa ta' importanza fundamentali li jiġu ċċarati r-rabtiet bejniethom, biex tiġi żgurata l-koerenza u biex jiġu sfruttati s-sinerġiji li jista' jkun hemm;

11.  Jissottolinja l-importanza assoluta li titjieb it-trasparenza dwar il-preżenza ta' sustanzi ta' tħassib fil-prodotti tal-konsumaturi sabiex tiġi stabbilita l-fiduċja tal-pubbliku fis-sikurezza tal-materja prima sekondarja; jirrimarka li t-trasparenza mtejba tkompli ssaħħaħ l-inċentivi biex jitneħħa gradwalment l-użu ta' sustanzi ta' tħassib;

Nuqqas ta' informazzjoni dwar sustanzi ta' tħassib fil-prodotti u l-iskart

12.  Iqis li s-sustanzi ta' tħassib huma dawk li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 57 tar-REACH bħala sustanzi ta' tħassib kbir ħafna, sustanzi pprojbiti skont il-Konvenzjoni ta' Stokkolma (POPs), sustanzi speċifiċi ristretti fl-oġġetti mniżżla fl-Anness XVII tar-REACH u sustanzi speċifiċi rregolati skont leġiżlazzjoni speċifika għas-settur u/jew għall-prodott;

13.  Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tissodisfa l-impenji tagħha li tipproteġi s-saħħa taċ-ċittadini u l-ambjent minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali; jistenna li l-Kummissjoni, mingħajr aktar dewmien, twettaq l-istrateġija tagħha dwar is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali biex jitnaqqas l-esponiment taċ-ċittadini tal-UE għal dawn is-sustanzi, lil hinn mill-pestiċidi u l-bijoċidi;

14.  Jenfasizza li s-sustanzi kollha ta' tħassib għandhom jiġu traċċati mill-aktar fis possibbli, u li l-informazzjoni relatata ma' dawn is-sustanzi, inklużi l-kompożizzjoni u l-konċentrazzjoni tagħhom, għandha tkun disponibbli bis-sħiħ għal dawk kollha involuti fil-katina tal-provvista, għal min jirriċikla u għall-pubbliku, filwaqt li jitqiesu s-sistemi eżistenti u filwaqt li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' soluzzjonijiet ta' traċċar speċifiċi għas-settur; jilqa', bħala l-ewwel pass f'din id-direzzjoni, id-dispożizzjonijiet il-ġodda inklużi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2018/851 dwar l-iskart;

15.  Jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, flimkien mal-ECHA, iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġi żgurat li, sal-2020, is-sustanzi kollha rilevanti ta' tħassib kbir ħafna, inklużi s-sustanzi li jissodisfaw il-kriterju rigward il-livell ta' tħassib ekwivalenti, bħas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali u s-sensitizzaturi, jitpoġġew fil-lista ta' kandidati ta' REACH, kif stabbilit fis-Seba' EAP;

16.  Jemmen li, f'konformità mar-rekwiżiti eżistenti għall-importazzjonijiet stabbiliti mir-REACH, is-sistema tat-traċċar għandha tinkludi wkoll il-prodotti kollha importati fl-Unjoni li jista' jkun fihom sustanzi ta' tħassib; jispeċifika, barra minn hekk, l-importanza li tiġi indirizzata l-kwistjoni tas-sustanzi mhux reġistrati f'oġġetti importati; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' kollaborazzjoni aktar profonda fil-livell internazzjonali fir-rigward ta' oġġetti importati, flimkien ma' atturi bħall-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), il-pajjiżi terzi li qed jiffaċċjaw sfidi simili rigward oġġetti importati, u l-pajjiżi li jesportaw;

17.  Jinnota li, b'konformità mal-konklużjonijiet tat-tieni rieżami tar-REACH mill-Kummissjoni, għandha tittejjeb il-kwalità tad-data dwar il-perikli u l-użi tas-sustanzi kimiċi, u dwar l-esponiment għalihom, fid-dossiers tar-reġistrazzjoni tar-REACH;

18.  Iqis li, b'konformità mal-Artikolu 20(2) tar-REACH (kontroll tal-kompletezza tar-reġistrazzjoni), l-ECHA m'għandhiex tagħti aċċess għas-suq lil sustanzi kimiċi b'dossiers tar-reġistrazzjoni inkompleti u inadegwati, u għandha tiżgura li l-informazzjoni meħtieġa tiġi ġġenerata mill-aktar fis possibbli; ifakkar li huwa kruċjali li l-informazzjoni pprovduta għad-dossiers tar-reġistrazzjoni tkun eżatta, adegwata, affidabbli, rilevanti u ta' min joqgħod fuqha; jistieden lill-ECHA żżid l-isforzi tagħha fil-kuntest tal-Artikolu 41 ta' REACH (kontroll tal-konformità tar-reġistrazzjonijiet), sabiex tintemm is-sitwazzjoni ta' dossiers mhux konformi u biex ikun żgurat li ma jingħata ebda aċċess għas-suq lil sustanzi kimiċi b'dossiers tar-reġistrazzjoni mhux konformi; jistieden lir-reġistranti u lill-Istati Membri jagħmlu dmirhom fl-iżgurar li d-dossiers tar-reġistrazzjoni tar-REACH ikunu konformi u aġġornati;

L-indirizzar tal-preżenza ta' sustanzi ta' tħassib f'materjali riċiklati

19.  Jenfasizza li l-Unjoni trid tiżgura l-istess livell ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, kemm jekk il-prodotti jkunu magħmula minn materja prima kif ukoll minn materja rkuprata;

20.  Itenni li, skont il-ġerarkija tal-iskart, il-prevenzjoni tieħu prijorità fuq ir-riċiklaġġ u li, għaldaqstant, ir-riċiklaġġ m'għandux jiġġustifika t-tkomplija tal-użu ta' sustanzi tradizzjonalment perikolużi;

21.  Iqis li l-materja prima primarja u sekondarja kollha għandha, bħala prinċipju, tkun soġġetta għall-istess regoli; jirrimarka, madankollu, li mhuwiex dejjem possibbli li jiġi żgurat li materjali minn prodotti riċiklati jkunu totalment identiċi għal materja prima primarja;

22.  Jirrimarka li r-regoli tal-Unjoni għandhom jiżguraw li r-riċiklaġġ tal-materjali ma jtawwalx l-użu ta' sustanzi perikolużi; jinnota bi tħassib li l-leġiżlazzjoni li tipprevjeni l-preżenza ta' sustanzi kimiċi fil-prodotti, inklużi l-importazzjonijiet, hija mifruxa, mhijiex sistematika u lanqas konsistenti u tapplika biss għal numru żgħir ħafna ta' sustanzi, prodotti u użi, spiss b'ħafna eżenzjonijiet; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' progress fl-iżvilupp ta' strateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku bil-għan, fost l-oħrajn, li jitnaqqas l-esponiment għal sustanzi ta' tħassib fil-prodotti;

23.  Jenfasizza li l-possibbiltà li jiġu rriċiklati l-materjali li jkun fihom sustanzi ta' tħassib għandha tiġi prevista biss meta ma jeżistux materjali alternattivi mingħajr sustanzi ta' tħassib; iqis li kwalunkwe tali riċiklaġġ għandu jseħħ f'ċirkwiti magħluqa jew ikkontrollati mingħajr ma jiġu pperikolati s-saħħa tal-bniedem, inkluża s-saħħa tal-ħaddiema, jew l-ambjent;

24.  Jittama li prattiki innovattivi ta' riċiklaġġ jistgħu jgħinu fid-dekontaminazzjoni tal-iskart li fih sustanzi ta' tħassib;

25.  Iqis li l-kwistjoni tal-prodotti li jkun fihom sustanzi li kienu jintużaw qabel għandha tiġi ttrattata permezz ta' sistema effiċjenti ta' reġistrazzjoni, traċċar u rimi;

26.  Jemmen, peress li aktar minn 80 % tal-impatt ambjentali ta' prodott huwa ddeterminat fl-istadju tad-disinn, li d-Direttiva dwar l-Ekodisinn u leġiżlazzjoni oħra speċifika għall-prodott għandhom jintużaw minbarra r-REACH biex jintroduċu rekwiżiti għas-sostituzzjoni ta' sustanzi ta' tħassib; jisħaq fuq il-fatt li l-użu ta' sustanzi ta' natura tossika jew sustanzi ta' tħassib, bħall-POPs u s-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, għandu jitqies speċifikament skont il-kriterju mwessa' tal-ekodisinn, mingħajr preġudizzju għal rekwiżiti legali armonizzati oħra stabbiliti fil-livell tal-Unjoni li jikkonċernaw dawk is-sustanzi;

27.  Jenfasizza li huwa kruċjali li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn l-oġġetti prodotti fl-UE u dawk importati; iqis li l-oġġetti prodotti fl-UE m'għandhom, fl-ebda każ, ikunu żvantaġġati; għaldaqstant, jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-użu f'waqtu ta' restrizzjonijiet previsti fir-REACH u f'leġiżlazzjoni oħra dwar il-prodotti, b'tali mod li l-prodotti fabbrikati fl-UE u dawk importati jkunu soġġetti għall-istess regoli; jenfasizza, b'mod partikolari, li t-tneħħija gradwali jew is-sostituzzjoni ta' sustanzi ta' tħassib kbir ħafna li jirriżultaw mill-iskema ta' awtorizzazzjoni skont ir-REACH għandhom ikunu akkumpanjati minn restrizzjonijiet li japplikaw fl-istess ħin; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jżidu l-kontrolli fuq il-materjali importati biex jiżguraw konformità mar-REACH u mal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti;

28.  Jenfasizza li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi u dwar il-prodotti fil-fruntieri tal-UE għandu jittejjeb;

29.  Huwa tal-fehma li, sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-preżenza ta' sustanzi ta' tħassib f'materjali riċiklati, ikun rakkomandabbli li jiddaħħal passaport tal-prodotti bħala għodda biex jiġu divulgati l-materjali u s-sustanzi użati fil-prodotti;

Inċertezzi dwar kif il-materjali jistgħu ma jibqgħux jitqiesu bħala skart

30.  Jenfasizza li jinħtieġu regoli ċari tal-UE li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati għall-ħruġ mir-reġim tal-iskart, u li hemm bżonn kriterji armonizzati dwar it-tmiem tal-istadju tal-iskart; iqis li tali regoli ċari tal-UE jridu jkunu mfassla b'tali mod li jkunu prattikabbli għall-SMEs ukoll;

31.  Jemmen li għandhom jittieħdu miżuri fil-livell tal-UE biex titrawwem aktar armonizzazzjoni fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni, min-naħa tal-Istati Membri, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar it-tmiem tal-istadju tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-użu ta' materjal irkuprat fl-UE;

32.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkooperaw bis-sħiħ rigward il-kriterji tat-tmiem tal-istadju tal-iskart;

Diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-metodoloġiji tal-UE ta' klassifikazzjoni tal-iskart u l-impatti fuq ir-riċiklabbiltà tal-materjali (materja prima sekondarja)

33.  Jemmen li r-regoli għall-klassifikazzjoni tal-iskart bħala perikoluż jew mhux perikoluż għandhom ikunu konsistenti ma' dawk għall-klassifikazzjoni ta' sustanzi u taħlitiet skont ir- Regolament CLP (klassifikazzjoni, ittikkettar u imballaġġ), filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-iskart u l-mod li bih jiġi ttrattat, u jilqa', barra minn hekk, il-gwida teknika l-ġdida dwar il-klassifikazzjoni tal-iskart; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żviluppat aktar il-qafas ta' klassifikazzjoni tal-iskart u tas-sustanzi kimiċi biex jinkludi l-endpoints ta' periklu u ta' tħassib kbir, bħall-persistenza għolja, is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, il-bijoakkumulazzjoni jew in-newrotossiċità;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-flussi ta' skart, tiċċara l-interpretazzjoni korretta tar-Regolament CLP biex tiġi evitata klassifikazzjoni żbaljata ta' skart li jkun fih sustanzi ta' tħassib;

35.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart huwa inaċċettabbli u jrid jiġi indirizzat bħala kwistjoni ta' prijorità, anke permezz ta' rapporti tal-pajjiżi fl-ambitu tar-Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali, billi jenħtieġ approċċ aktar konsistenti bejn ir-regoli ta' klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi u tal-iskart;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-Lista Ewropea tal-Iskart mingħajr dewmien;

o
o   o

37.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 109.
(2) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 93.
(3) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 100.
(4) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 141.
(5) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.
(7) ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.
(8) ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
(9) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
(10) Testi adottati, P8_TA(2017)0287.
(11) ĠU C 366, 27.10.2017, p. 96.
(12) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 65.
(13) Testi adottati, P8_TA(2018)0100.
(14) ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.


Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
PDF 231kWORD 79k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) (2017/2254(INI))
P8_TA(2018)0354A8-0257/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tal-2017 dwar l-użu tal-antimikrobiċi ta' importanza medika fl-annimali li jipproduċu l-ikel,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Federazzjoni tal-Veterinarji tal-Ewropa tad-29 ta' Frar 2016, li jipprovdi risposti għall-mistoqsijiet mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar l-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar il-passi li jmiss fil-qafas ta' approċċ Saħħa Waħda biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-bilanċ fis-sistemi farmaċewtiċi fl-UE u l-Istati Membri tagħha,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "L-immunizzazzjoni tat-tfal: suċċessi u sfidi tal-Immunizzazzjoni Ewropea tat-tfal u t-triq 'il quddiem", adottati mill-Ministri tas-Saħħa tal-Istati Membri tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta' Diċembru 2014 dwar it-tilqim bħala għodda effettiva fis-saħħa pubblika,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjent u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi" (2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 bit-titolu "L-Isfida Mikrobika – Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika"(3),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2017 dwar Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (COM(2017)0339),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar strateġija ġdida għall-benessri tal-annimali għall-2016-2020(5),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Globali tat-Tilqim tad-WHO (GVAP), approvat minn 194 Stat Membru tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa, f'Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew tat-Tilqim (EVAP) tad-WHO għall-2015-2020,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' interess ġenerali bit-titlu "Ir-rwol tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fil-Glieda kontra r-Reżistenza Antimikrobika (AMR)" ippubblikat fil-ġurnal dwar ix-Xejriet fil-Ħarsien Alimentari fl-2018,

–  wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal approċċ strateġiku għall-farmaċewtiċi fl-ambjent u l-abbozz attwali tal-approċċ strateġiku(6),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Politika tan-NU tal-laqgħa ta' livell għoli tal-Assemblea Ġenerali dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi tal-21 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji ta' Marzu 2017 bit-titolu "Infezzjonijiet Reżistenti għall-Mediċina: Theddida għall-Futur Ekonomiku Tagħna",

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji (COM(2014)0558),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) ta' Settembru 2015 bit-titolu "Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action" (Reżistenza għall-Antimikrobiċi fil-Pajjiżi G7 u Lil Hinn: Kwistjonijiet, Politiki u Opzjonijiet Ekonomiċi għal Azzjoni),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Xjentifika tal-EMA/EFSA dwar miżuri biex titnaqqas il-ħtieġa li jintużaw aġenti antimikrobiċi fit-trobbija tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, u l-impatti li jirriżultaw fuq is-sikurezza tal-ikel (opinjoni tar-RONAFA),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata fis-Sebgħin Assemblea Dinjija tas-Saħħa tad-29 ta' Mejju 2017 dwar it-titjib tal-prevenzjoni, id-dijanjosi u l-ġestjoni klinika tas-sepsis,

–  wara li kkunsidra l-ewwel rapport konġunt (JIACRA I) taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)-EFSA-EMA, ippubblikat fl-2015, u t-tieni rapport konġunt (JIACRA II), ippubblikat fl-2017, dwar l-analizi integrata tal-konsum tal-aġenti antimikrobiċi u l-okkorrenza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-batterji mill-bnedmin u mill-annimali li jipproduċu l-ikel,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Marzu 2017 dwar l-għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini(7),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ECDC tal-2016 dwar is-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra r-rapport sommarju tal-Unjoni Ewropea dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi f'batterji żoonotiċi u f'batterji indikaturi mill-bnedmin, mill-annimali u mill-ikel fl-2016, magħmul mill-ECDC u l-EFSA(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Agrikoltura u Iżvilupp Rurali (A8-0257/2018),

A.  billi l-użu eċċessiv u mhux korrett tal-antibijotiċi, b'mod partikolari fit-trobbija tal-bhejjem (antibijotiċi użati għall-profilassi u bħala attivaturi tat-tkabbir), u l-prattiki ħżiena tal-kontroll tal-infezzjonijiet kemm fil-mediċini tal-bniedem kif ukoll dik veterinarja progressivament wasslu biex ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) tkun theddida kbira għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali;

B.  billi huwa stmat li mill-inqas 20 % tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs) jistgħu jiġu evitati permezz ta' programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-infezzjonijiet sostnuti u multidimensjonali(9);

C.  billi l-użu prudenti tal-antibijotiċi u l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fis-setturi kollha tal-kura tas-saħħa, inkluża s-saħħa tal-annimali, huma s-sisien għall-prevenzjoni effettiva tal-iżvilupp u t-trażmissjoni ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi;

D.  billi 50 % tar-riċetti tal-antibijotiċi għall-bnedmin mhumiex effettivi filwaqt li 25 % tal-antibijotiċi użati mill-bnedmin ma jittiħdux kif suppost; billi 30 % tal-pazjenti li jiddaħħlu l-isptar jużaw l-antibijotiċi u billi l-batterji reżistenti għal ħafna mediċini huma theddida partikolari fl-isptarijiet, fid-djar tal-kura u fost il-pazjenti li l-kura tagħhom tirrikjedi apparat bħal pereżempju ventilaturi u kateters vaskulari;

E.  billi l-antibijotiċi għadhom qed jintużaw fit-trobbija tal-annimali għall-prevenzjoni tal-mard u biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta' iġjene aktar milli f'każijiet ta' bżonn bi preskrizzjoni, u dan jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi fl-annimali li jistgħu jiġu trażmessi lill-bnedmin;

F.  billi l-eżistenza ta' korrelazzjoni bejn ir-reżistenza għall-antibijotiċi li tinsab fost l-annimali li jipproduċu l-ikel (eż. it-tiġieġ tas-simna) u l-fatt li proporzjon kbir ta' infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin jiġu mill-manipulazzjoni, il-preparazzjoni u l-konsum tal-laħam ta' dawn l-annimali, ġiet ikkonfermata wkoll mill-aġenziji tal-UE(10);

G.  billi l-użu ħażin tal-antibijotiċi qiegħed inaqqas l-effikaċja tagħhom u jwassal għat-tixrid ta' mikrobi reżistenti ħafna li huma speċjalment reżistenti għall-antibijotiċi tal-aħħar linja; billi skont data mogħtija mill-OECD, madwar 700 000 mewta madwar id-dinja jiġu kkawżati mill-AMR kull sena; billi 25 000 minn dawn l-imwiet iseħħu fl-UE u l-bqija barra mill-UE, li jfisser li l-kooperazzjoni fil-politika tal-iżvilupp u l-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-AMR fil-livell internazzjonali huma kruċjali;

H.  billi l-AMR tista' tikkawża sa 10 miljun mewta fis-sena fl-2050 jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni; billi huwa stmat li 9 miljuni minn dawn l-imwiet iseħħu barra mill-UE, f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari fl-Asja u fl-Afrika; billi l-infezzjonijiet u l-batterji reżistenti jinfirxu faċilment u għalhekk hemm ħtieġa urġenti ta' azzjoni globali;

I.  billi t-tilqim u l-għodod dijanjostiċi rapidi (RDTs) għandhom il-potenzjal li jillimitaw l-abbuż tal-antibijotiċi; billi l-RDTs jippermettu lill-professjonist fil-kura medika biex jagħmlu dijanjosi rapida ta' infezzjoni batterjali jew virali u għalhekk biex inaqqsu l-użu ħażin tal-antibijotiċi u r-riskju li tiżviluppa reżistenza(11);

J.  billi t-tixrid kontinwu ta' batterji reżistenti ħafna jista' jagħmilha impossibbli biex fil-futur tiġi pprovduta kura tas-saħħa tajba fir-rigward ta' operazzjonijiet invażivi jew trattamenti stabbiliti sew għal xi gruppi ta' pazjenti li jeħtieġu radjoterapija, kimoterapija jew trapjanti;

K.  billi l-batterji jevolvu kostantement, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-ambjenti regolatorji huma kumplessi, ċerti infezzjonijiet speċifiċi huma rari, u r-redditi mistennija mill-antimikrobiċi ġodda għadhom limitati;

L.  filwaqt li l-HAIs huma dovuti għal nuqqas ta' miżuri ta' prevenzjoni li jirriżultaw f'batterji reżistenti għall-antibijotiċi u fi prattiki ħżiena tal-iġjene, b'mod partikolari fi sptarijiet; billi l-istima tal-ECDC hi li madwar 4 miljun pazjent ilaqqtu HAI kull sena fl-UE u li madwar 37 000 mewta jirriżultaw direttament minn dawn l-infezzjonijiet; billi n-numru ta' mwiet jista' jkun ogħla minn dan; billi ċ-ċifra li ġiet ppreżentata preċedentement ta' 25 000 mewta fl-Unjoni kienet sottovalutazzjoni gravi;

M.  billi n-nuqqas ta' aċċess għal antibijotiċi effettivi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għadu jikkawża aktar imwiet mill-AMR; billi azzjonijiet li jindirizzaw l-AMR li jiffokaw wisq fuq ir-restrizzjoni tal-aċċess għall-antibijotiċi jistgħu jaggravaw il-kriżi diġà serja tan-nuqqas ta' aċċess għall-mediċini, li llum qed tikkawża aktar minn miljun mewta fis-sena fit-tfal taħt il-ħames snin; billi l-azzjonijiet maħsuba biex jindirizzaw l-AMR irid ikollhom l-għan li jiżguraw aċċess sostenibbli għall-mediċini għal kulħadd, jiġifieri aċċess għal dawk fil-bżonn iżda eċċess għal ħadd;

N.  billi diversi Stati Membri qed jesperjenzaw livelli li qed jiżdiedu b'mod mgħaġġel ta' fungi reżistenti għal ħafna mediċini li jikkawżaw żiedet qawwija fl-għadd ta' jiem fi sptar u fir-rata ta' mortalità għall-pazjenti infettati; billi l-American Center for Disease Control and Prevention (iċ-Ċentru Amerikan għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard) żied is-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni; billi din il-kwistjoni speċifika hija notevolment assenti fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR;

O.  billi ġie ppruvat li l-programmi ta' skrinjar attiv bl-RDTs jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-kontroll tal-HAIs u għat-tnaqqis ta' kemm dawn jinfirxu fi ħdan l-isptarijiet u fost il-pazjenti(12);

P.  billi ntwera li l-użu ta' komposti antibijotiċi fi prodotti tal-konsumatur mhux kliniċi jżid ir-riskju li jinħolqu razez ta' batterji reżistenti għall-mediċini(13);

Q.  billi l-iġjene tajba tal-idejn, fil-forma ta' ħasil u tnixxif effettiv tal-idejn, tista' tikkontribwixxi biex tiġi evitata l-AMR u t-trażmissjoni ta' mard infettiv;

R.  billi l-użu ta' apparat mediku jista' jipprevjeni l-infezzjonijiet fis-sit kirurġiku u għalhekk jipprevjeni u jikkontrolla l-iżvilupp ta' AMR(14);

S.  billi hemm eżempji li rnexxew ta' programmi li tejbu l-aċċess globali għall-mediċini kontra l-HIV, it-tuberkulożi (TB) u l-malarja;

T.  billi l-infezzjonijiet nożokomjali huma theddida kbira għall-ħarsien u l-garanzija tal-kura tas-saħħa bażika fid-dinja kollha;

U.  billi jekk it-tendenza attwali tkompli, l-AMR tista' tikkawża aktar imwiet milli jikkawża l-kanċer sal-2050(15);

V.  billi l-ECDC u l-EFSA tennew li r-reżistenza għall-AMR hija waħda mill-akbar theddidiet għas-saħħa pubblika(16);

W.  billi t-TB reżistenti għall-mediċini hija l-kawża ewlenija tal-imwiet minħabba AMR;

X.  billi fir-rapport tiegħu ta' Marzu 2017, il-Bank Dinji wissa li sal-2050, l-infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini jistgħu jikkawżaw ħsara ekonomika globali fuq l-istess livell mal-kriżi finanzjarja tal-2008;

Y.  billi l-AMR trid titqies u tiġi mifhuma bħala theddida għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali kif ukoll għas-saħħa tal-pjaneta u bħala theddida diretta għall-kisba ta' ħafna mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) msemmija fl-Aġenda 2030 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, inklużi, iżda mhux biss, l-SDG1, l-SDG2, l-SDG3 u l-SDG6;

Z.  billi l-objettivi tal-approċċ Saħħa Waħda huma li jiżguraw li t-trattamenti tal-infezzjonijiet kemm tal-bnedmin kif ukoll tal-annimali jibqgħu effettivi, biex jitnaqqsu t-tfaċċar u t-tixrid tal-AMR u biex jissaħħu l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta' antimikrobiċi effettivi ġodda fl-UE u fil-bqija tad-dinja;

AA.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-passi li jmiss fil-qafas tal-approċċ Saħħa Waħda biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi(17) jitolbu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallinjaw l-aġendi strateġiċi tar-riċerka ta' inizjattivi tar-R&Ż eżistenti tal-UE fuq antibijotiċi, alternattivi u djanjostika ġodda fil-qafas tan-Netwerk Saħħa Waħda dwar l-AMR;

AB.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi d-dritt fundamentali taċ-ċittadini għas-saħħa u l-kura medika; billi d-dritt għas-saħħa huwa d-dritt ekonomiku, soċjali u kulturali għall-istandards minimi universali tal-kura tas-saħħa li l-persuni fiżiċi kollha għandhom dritt għalih;

AC.  billi kwalunkwe strateġija tal-UE kollha għall-AMR irid ikollha bħala pilastru ewlieni li tiżgura t-taħriġ kontinwu tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'rabta mal-aħħar żviluppi fir-riċerka u l-aħjar prattiki fir-rigward tal-prevenzjoni u t-tixrid tal-AMR;

AD.  billi skont l-estimi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa s-sepsis – bħala reazzjoni sintomika ta' mard infettiv – tikkawża madwar 6 miljun mewta fis-sena madwar id-dinja, li l-maġġoranza tagħhom huma evitabbli;

AE.  billi, skont il-mandat konġunt tagħhom, l-ECDC, l-EFSA u l-EMA bħalissa qed jaħdmu biex jipprovdu indikaturi tar-riżultat għall-AMR u tal-konsum ta' antimikrobiċi fost il-bnedmin u l-annimali li jipproduċu l-ikel;

AF.  billi in-natura tipprovdilna għadd kbir ta' antibijotiċi qawwija, li jistgħu jiġu sfruttati ħafna aktar milli huwa l-każ bħalissa;

AG.  billi l-aħħar data tal-EMA turi li l-azzjoni biex jitnaqqas l-użu ta' antimikrobiċi veterinarji kien inkonsistenti madwar l-UE(18); billi xi Stati Membri kisbu tnaqqis sinifikanti fl-użu tal-antimikrobiċi veterinarji fuq perjodu ta' żmien qasir permezz ta' politiki nazzjonali ambizzjużi, kif muri minn sensiela ta' missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni mwettqa mid-Direttorat għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa tal-Kummissjoni(19);

AH.  billi l-AMR hija theddida transfruntiera għas-saħħa, iżda s-sitwazzjoni tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor; billi l-Kummissjoni Ewropea trid għalhekk tidentifika u taġixxi f'oqsma li jġibu valur miżjud Ewropew għoli, filwaqt li tirrispetta l-kompetenzi tal-Istati Membri, li huma responsabbli biex jiddeterminaw il-politiki tas-saħħa tagħhom stess;

AI.  billi azzjoni effettiva kontra l-AMR trid tkun parti minn inizjattiva internazzjonali usa' li tinvolvi kemm jista' jkun istituzzjonijiet, aġenziji u esperti internazzjonali, kif ukoll lis-settur privat;

AJ.  billi l-kawżi prinċipali tal-AMR huma l-użu ħażin u l-abbuż mill-antimikrobiċi, id-dgħufija tas-sistemi għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-mediċini, l-użu tal-antimikrobiċi fit-trobbija tal-bhejjem għall-promozzjoni tat-tkabbir jew għall-prevenzjoni tal-mard, in-nuqqasijiet fil-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, u d-dgħufijiet fis-sistemi ta' sorveljanza, fost affarijiet oħra;

AK.  billi l-pazjenti għandu jkollhom aċċess għal għażliet ta' trattament u kura tas-saħħa, inkluż għal trattamenti u mediċini komplementari u alternattivi, skont l-għażliet u l-preferenzi tagħhom stess;

AL.  billi huwa stmat li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR tista' tlaħħaq l-USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin;

AM.  billi l-isfidi relatati mal-AMR se jiżdiedu fis-snin li ġejjin u azzjoni effettiva tiddependi fuq investimenti kontinwi u transsettorjali fir-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) pubblika u privata sabiex ikunu jistgħu jiġu żviluppati għodod, prodotti u apparat aħjar, trattamenti ġodda u approċċi alternattivi skont approċċ Saħħa Waħda;

AN.  billi fl-ambitu tal-Ħames sas-Seba' Programmi Qafas (FP5-FP7), aktar minn EUR 1 biljun ġew investiti fir-riċerka dwar l-AMR, u fl-ambitu ta' Orizzont 2020 (H2020), sa issa diġà ġie mmobilizzat baġit kumulattiv ta' aktar minn EUR 650 miljun; billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li tinvesti aktar minn EUR 200 miljun fl-AMR għall-aħħar tliet snin ta' Orizzont 2020;

AO.  billi strumenti ta' finanzjament differenti fl-ambitu ta' H2020 se jwasslu għal riżultati tar-riċerka dwar l-AMR, b'mod partikolari:

   l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), b'enfasi fuq l-aspetti kollha tal-iżvilupp tal-antibijotiċi inklużi r-riċerka dwar il-mekkaniżmi tal-AMR, l-iskoperta u l-iżvilupp tal-mediċini, u l-ekonomija u l-politika dwar l-użu tajjeb tal-antimikrobiċi, b'seba' proġetti fis-seħħ taħt l-umbrella tal-programm ND4BB b'baġit totali ta' aktar minn EUR 600 miljun f'fondi tal-Kummissjoni u f'kontribuzzjonijiet in natura minn kumpaniji;
   is-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' mediċini ġodda u mtejba, it-tilqim, il-mikrobiċidi u d-dijanjostika kontra l-HIV/AIDS, it-TB u l-malarja, bi 32 proġett fis-seħħ li jiswew aktar minn EUR 79 miljun;
   l-Inizjattiva għall-Ipprogrammar Konġunt dwar l-AMR (JPIAMR), b'enfasi fuq il-konsolidazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka nazzjonali li bħalissa huma frammentati u bi proġetti għaddejja bħalissa b'valur ta' EUR 55 miljun;
   il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), bil-proġetti ta' riċerka tiegħu "mmexxija mir-riċerkaturi" jew "minn isfel għal fuq";
   il-Faċilità Finanzjarja InnovFin għall-Mard Infettiv (IDFF) għal proġetti qrib is-suq, b'seba' ammonti f'self ta' EUR 125 miljun mogħtija sal-lum;
   l-Istrument għall-SMEs u r-Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni (FTI) li jappoġġaw lill-SMEs fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet u għodod ġodda biex jipprevjenu, jagħmlu dijanjosi u jittrattaw il-mard infettiv u jtejbu l-kontroll tal-infezzjonijiet, b'36 proġett relatat mal-AMR u b'baġit ta' EUR 33 miljun;

AP.  billi sas-snin sittin ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi, iżda li minn dak iż-żmien ġiet żviluppata klassi ġdida waħda biss ta' antibijotiċi minkejja t-tixrid u l-iżvilupp ta' batterji reżistenti ġodda; billi, barra minn hekk, hemm evidenza ċara ta' reżistenza għal aġenti ġodda fi klassijiet eżistenti ta' antibijotiċi;

AQ.  billi hemm effetti konsegwenzjali pożittivi ta' antimikrobiċi ġodda fuq is-saħħa pubblika u x-xjenza;

AR.  billi l-użu tal-antibijotiċi għal skopijiet żootekniċi – bħala promoturi tat-tkabbir, pereżempju – jirrappreżenta użu ħażin ta' dawn il-prodotti tas-saħħa u huwa ddenunzjat mill-organizzazzjonijiet tas-saħħa internazzjonali kollha, li jirrakkomandaw il-projbizzjoni tagħhom fil-ġlieda kontra l-AMR; billi l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir fl-annimali li jipproduċu l-ikel ilu pprojbit fl-UE mill-2006;

AS.  billi għadd kbir ta' mard ikkawżat mill-mikrobi jista' jiġi miġġieled b'mod effettiv mingħajr l-użu tal-antibjotiċi, li joħolqu reżistenza għall-mediċini, iżda permezz ta' dijanjosi bikrija flimkien ma' mediċini ġodda u eżistenti u metodi u prattiki oħra ta' trattament ammissibbli fl-UE, biex b'hekk jiġu salvati miljuni ta' ħajjiet tan-nies u tal-annimali madwar l-UE kollha;

AT.  billi d-distakk bejn l-AMR li qed tiżdied u l-iżvilupp ta' aġenti antimikrobiċi ġodda qed jikber; billi l-mard reżistenti għall-mediċini jista' jikkawża 10 miljun mewta kull sena madwar id-dinja sal-2050; billi huwa stmat li kull sena fl-UE tal-anqas 25 000 persuna jmutu minħabba infezzjonijiet ikkawżati minn batterji reżistenti, bi spiża annwali ta' EUR 1,5 biljun, filwaqt li f'dawn l-aħħar 40 sena ġiet żviluppata klassi waħda ġdida biss ta' antibijotiċi;

AU.  billi, sabiex l-antibijotiċi riżervati esklużivament għall-użu mill-bniedem jibqgħu jkunu effettivi u r-riskji tal-AMR kontra dawn l-antibijotiċi kruċjali jiġu minimizzati, l-użu ta' ċerti familji ta' antibijotiċi, irid jiġi pprojbit fil-mediċina veterinarja; billi l-Kummissjoni għandha tispeċifika liema antibijotiċi jew gruppi ta' antibijotiċi għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin;

AV.  billi d-dikjarazzjoni politika approvata mill-Kapijiet ta' Stat fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York f'Settembru 2016 u l-pjan ta' Azzjoni Globali f'Mejju 2015 ikkonstataw l-impenn tad-dinja li jittieħed approċċ wiesa' u kkoordinat biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tar-reżistenza għall-antimikrobiċi f'diversi setturi;

AW.  billi ċ-ċifra kkwotata ta' sikwit ta' 25 000 mewta fl-Ewropa u tal-ispejjeż relatati ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minħabba l-AMR tmur lura għall-2007 u billi hemm bżonn ta' informazzjoni aġġornata kontinwament dwar il-piż reali tal-AMR; jenfasizza li d-daqs tal-problema se jenfasizza wkoll il-ħtieġa ċara ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR;

L-UE bħala reġjun tal-aħjar prattika

1.  Jemmen li sabiex jittieħdu l-passi suffiċjenti biex tiġi indirizzata l-AMR, il-prinċipju Saħħa Waħda jrid ikollu rwol ċentrali, li jirrifletti l-fatt li s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent huma interkonnessi u li l-mard jgħaddi mill-bnedmin għall-annimali u viċeversa; jenfasizza, għalhekk, li l-mard għandu jiġi indirizzat kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, filwaqt li jiġu kkunsidrati b'mod speċjali wkoll il-katina tal-ikel u l-ambjent, li jistgħu jkunu sors ieħor ta' mikroorganiżmi reżistenti; jissottolinja r-rwol importanti tal-Kummissjoni fil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali mwettqa mill-Istati Membri u l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' skeda ta' żmien għall-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu objettivi tal-AMR li jistgħu jitkejlu u vinkolanti ma' miri ambizzjużi, kemm fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kif ukoll fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali, biex tkun tista' ssir valutazzjoni komparattiva;

3.  Jenfasizza li l-użu korrett u prudenti tal-antimikrobiċi huwa essenzjali sabiex jillimita li l-AMR jitfaċċa fil-kura tas-saħħa tal-bniedem, fit-trobbija tal-annimali u fl-akkwakultura; jenfasizza li hemm differenzi konsiderevoli fil-mod kif l-Istati Membri jimmaniġġjaw u jindirizzaw l-AMR, li jagħmel kruċjali l-koordinazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ma' objettivi speċifiċi stabbiliti; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha rwol ewlieni fil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji nazzjonali; jissottolinja l-ħtieġa ta' implimentazzjoni transsettorjali (b'mod partikolari fil-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (FP9) li jmiss) u transmedjali tal-kunċett ta' Saħħa Waħda, li għadu ma ntlaħaqx b'mod suffiċjenti fil-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni; jinsisti li l-użu tal-antibijotiċi għal skopijiet ta' prevenzjoni fil-mediċina veterinarja għandu jkun regolat strettament, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament li jmiss dwar il-prodotti mediċinali veterinarji;

4.  Jirrakkomanda li n-Netwerk Saħħa Waħda maħluq dan l-aħħar u l-Azzjoni Konġunta tal-UE dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi u l-Infezzjonijiet Assoċjati mal-Kura tas-Saħħa (EU-JAMRAI) għandhom jinvolvu wkoll partijiet ikkonċernati rilevanti ewlenin oħrajn minbarra l-Istati Membri;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq u tippubblika evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u evalwazzjoni ex post tal-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda, u tinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-proċedura ta' evalwazzjoni;

6.  Jenfasizza li azzjoni konġunta tal-UE biex tindirizza t-theddida dejjem ikbar għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent ikkawżata mill-batterji reżistenti għall-antibijotiċi tista' tirnexxi biss jekk tkun ibbażata fuq data standardizzata; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżviluppa u tipproponi proċeduri u indikaturi xierqa li jkejlu u jqabblu l-progress fil-ġlieda kontra l-AMR, u tiżgura s-sottomissjoni u l-evalwazzjoni tad-data standardizzata;

7.  Jinnota li l-indikaturi tal-UE adottati dan l-aħħar biex jgħinu lill-Istati Membri jissorveljaw il-progress tagħhom fil-ġlieda kontra l-AMR jiffokaw biss fuq il-konsum tal-antibijotiċi u ma jirriflettux l-adegwatezza tal-użu; jistieden lill-ECDC jemenda l-indikaturi tal-UE kif xieraq;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor id-data dwar il-volum ta' antibijotiċi prodotti mill-manifatturi u tirrapporta dwarhom;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallinjaw is-sorveljanza, il-monitoraġġ u r-rapportar tal-mudelli u l-patoġeni tal-AMR u jissottomettu din id-data lis-Sistema Globali ta' Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (GLASS); jissottolinja, barra minn hekk, li l-ġbir sistematiku tad-data rilevanti u komparabbli kollha dwar il-volum tal-bejgħ huwa tal-akbar importanza; jistieden lill-Kummissjoni tħejji abbozz, f'konsultazzjoni mal-EMA, l-EFSA, l-ECDC, lista ta' patoġeni ta' prijorità (PPL) tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-PPL globali tad-WHO, kemm għall-bnedmin kif ukoll għall-annimali, b'tali mod li tistabbilixxi l-prijoritajiet ta' R&Ż futuri; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tinkoraġġixxi u tappoġġa lill-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ u jimmonitorjaw il-miri nazzjonali għas-sorveljanza u t-tnaqqis tal-AMR/HAIs;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa stħarriġ standardizzat għall-ġbir ta' data dwar l-HAIs u teżamina r-riskji għal gruppi kbar tal-popolazzjonijiet tal-bniedem u tal-annimali waqt l-epidemiji u l-pandemiji;

11.  Jenfasizza li l-kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni u d-data lokali, reġjonali u nazzjonali dwar kwistjonijiet emerġenti fis-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali flimkien mal-użu ta' sistemi ta' twissija bikrija jistgħu jassistu lill-Istati Membri fl-adozzjoni ta' miżuri adegwati ta' konteniment biex jiġi limitat it-tixrid ta' organiżmi reżistenti;

12.  Jappella għall-espansjoni tar-rwol u tar-riżorsi umani u finanzjarji tal-aġenziji rilevanti kollha tal-UE fil-ġlieda kontra l-AMR u l-HAIs; jemmen li kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-aġenziji tal-UE u l-proġetti ffinanzjati mill-UE hija ta' importanza kruċjali;

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissottomettu rapporti regolari u preċiżi dwar l-għadd ta' każijiet ikkonfermati ta' AMR fil-bnedmin flimkien ma' statistika korretta u aġġornata dwar il-mortalità mill-AMR;

14.  Jenfasizza li l-monitoraġġ tat-trobbija tal-annimali għall-agrikoltura u għall-industrija tal-ikel, il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-miżuri ta' bijosigurtà, il-programmi ta' skrinjar attiv u l-prattiki ta' kontroll huma kritiċi għall-kontroll tal-mikroorganiżmi infettivi peress li kollha kemm huma jnaqqsu l-ħtieġa tal-antimikrobiċi u konsegwentement l-opportunitajiet biex il-mikroorganiżmi jiżviluppaw u jxerrdu r-reżistenza; jenfasizza l-ħtieġa li jsir rapportar obbligatorju lill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tal-pazjenti kollha li jinstabu li huma identifikati bħala portaturi ta' batterji reżistenti ħafna jew li jiġu infettati bihom; jenfasizza l-ħtieġa ta' linji gwida dwar l-iżolament obbligatorju tal-portaturi li jiddaħħlu l-isptar u l-ħolqien ta' task force professjonali multidixxiplinarja li tirrapporta direttament lill-ministeri tas-saħħa nazzjonali;

15.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema tal-UE għall-ġbir ta' data dwar l-użu korrett tal-antibijotiċi kollha; jitlob l-iżvilupp ta' protokolli għall-preskrizzjoni u l-użu tal-antibijotiċi fil-livell tal-UE, li jirrikonoxxu r-responsabbiltà tal-veterinarji u tat-tobba tal-kura primarja, fost oħrajn, f'din il-kwistjoni; jitlob, barra minn hekk, il-ġbir obbligatorju, fil-livell nazzjonali, tal-preskrizzjonijiet tal-antibijotiċi kollha u għar-reġistrazzjoni tagħhom f'bażi tad-data kkontrollata u kkoordinata minn esperti tal-infezzjonijiet, sabiex jinxtered l-għarfien dwar l-aħjar użu tagħhom;

16.  Jiddeplora l-fatt, f'dan il-kuntest, li l-Kummissjoni ma pproponietx approċċ strateġiku għat-tniġġis tal-ilma bil-farmaċewtiċi aktar kmieni, kif mitlub skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma(20); iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex ifasslu strateġija Ewropea kontra residwi tal-mediċina fl-ilma u fl-ambjent mingħajr dewmien, filwaqt li jiddedikaw attenzjoni suffiċjenti lill-monitoraġġ, il-ġbir tad-data u l-analiżi aħjar tal-impatt tal-AMR fuq ir-riżorsi tal-ilma u l-ekosistema akkwatika; jiġbed l-attenzjoni għall-utilità ta' approċċ integrat li japplika għar-residwi tal-mediċini u l-AMR fl-ambjent(21);

17.  Jenfasizza li t-tniġġis tal-ilma u tal-ħamrija b'residwi antibijotiċi tal-bnedmin u veterinarji huwa problema li qed tikber, u li l-ambjent innifsu huwa sors potenzjali ta' mikroorganiżmi reżistenti ġodda; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiddedika ferm iktar attenzjoni lill-ambjent bħala parti mill-kunċett ta' Saħħa Waħda;

18.  Ifakkar li ċ-ċifra kkwotata ta' sikwit ta' 25 000 mewta fl-Ewropa u tal-ispejjeż relatati ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minħabba l-AMR tmur lura għall-2007 u li hemm bżonn ta' informazzjoni aġġornata kontinwament dwar il-piż reali tal-AMR;

19.  Ifakkar li s-saħħa hija fattur ta' produttività u kompetittività, kif ukoll waħda mill-kwistjonijiet tal-akbar tħassib għaċ-ċittadini;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament tagħha tal-EUCAST, li jittratta l-aspetti tekniċi tal-ittestjar fenotopiku tas-suxxettibilità għall-antimikrobiċi mwettqa in vitro u li jiffunzjona bħala l-kumitat tal-EMA u l-ECDC responsabbli għall-istabbiliment tal-valuri kritiki;

21.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni talloka finanzjament addizzjonali speċifikament għar-riċerka dwar alternattivi ta' għalf mhux terapewtiku biex jintużaw fit-trobbija tal-annimali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027 (QFP);

22.  Jappoġġa, bħala minimu, it-tweġiba tal-Kunsill għall-abbozz tal-Kodiċi ta' Prattika Codex Alimentarius biex Titnaqqas u Tiġi Kkontrollata r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi, u l-prinċipji 18 u 19 tiegħu dwar l-użu responsabbli u prudenti tal-antimikrobiċi;

23.  Jinkoraġġixxi ffokar fuq il-konformità ma' linji gwida dwar il-kontroll tal-infezzjonijiet, l-integrazzjoni ta' miri fir-rigward tat-tnaqqis fir-rata tal-infezzjonijiet u l-appoġġ tal-aħjar prattiki sabiex tiġi indirizzata aħjar is-sikurezza tal-pazjent fl-ambjent tal-isptar;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-ECDC, u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-użu ta' xugamani li jintużaw darba biss f'postijiet li jkunu sensittivi mil-lat ta' iġjene, bħalma huma l-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, il-faċilitajiet tal-ipproċessar tal-ikel, u l-iskejjel materni;

25.  Ifakkar li l-ikel huwa wieħed mill-vetturi possibbli għat-trażmissjoni ta' batterji reżistenti mill-annimali għall-bnedmin, u, barra minn hekk, li l-batterji reżistenti għall-mediċina jistgħu jiċċirkolaw f'popolazzjonijiet tal-bnedmin u tal-annimali permezz tal-ilma u l-ambjent; jinnota r-riskji ta' infezzjoni b'organiżmi reżistenti minn għelejjel ikkontaminati ttrattati b'aġenti antimikrobiċi jew b'demel, u ilma ġieri tal-irziezet fl-ilma ta' taħt l-art; jinnota, f'dan il-kuntest, li t-tixrid ta' tali batterji huwa influwenzat mill-kummerċ, mill-ivvjaġġar u mill-migrazzjoni tal-bnedmin kif ukoll tal-annimali;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw messaġġi dwar is-saħħa pubblika għal sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, u meta jagħmlu dan jippromwovu bidla fl-imġiba lejn l-użu u l-immaniġġjar responsabbli tal-antibijotiċi, b'mod partikolari l-użu profilattiku; jissottolinja l-importanza tal-promozzjoni tal-"għarfien dwar is-saħħa", peress li huwa kruċjali li l-pazjenti jifhmu l-informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa u jkunu jistgħu jsegwu l-istruzzjonijiet dwar il-kura b'mod preċiż; jenfasizza li miżuri preventivi, inklużi miżuri ta' iġjene tajba, għandhom jiżdiedu biex titnaqqas id-domanda tal-bniedem għall-antibijotiċi; jenfasizza li s-sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tal-awtomedikazzjoni u l-preskrizzjonijiet żejda għandhom ikunu element ċentrali ta' strateġija preventiva;

27.  Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw messaġġi dwar is-saħħa pubblika għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-rabta bejn l-infezzjonijiet u l-iġjene personali; jenfasizza li mezzi effettivi biex jitnaqqas l-użu tal-antimikrobiċi hija li l-ewwel nett jiġi evitat li l-infezzjonijiet jinfirxu; jinkoraġġixxi l-promozzjoni ta' inizjattivi tal-kura personali f'dan ir-rigward;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji li jappoġġaw l-aderenza u l-konformità tal-pazjenti mat-trattament b'antibijotiċi u trattamenti xierqa oħra kif preskritti mill-professjonisti mediċi;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida, wara l-approċċ Saħħa Waħda, li jistabbilixxu l-aħjar prattiki għall-iżvilupp ta' standards tal-kwalità armonizzati biex jiġu implimentati kurrikuli fl-UE kollha b'tali mod li jrawmu l-edukazzjoni interdixxiplinari, il-prevenzjoni tal-infezzjoni u l-programmi ta' taħriġ għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa u għall-pubbliku, ħalli tiġi żgurata l-kondotta xierqa tal-professjonisti tas-saħħa u l-prattikanti veterinarji fir-rigward tal-preskrizzjoni, id-doża, l-użu u r-rimi tal-antimikrobiċi u l-materjali kkontaminati bl-AMR(22) u jiġi żgurat l-istabbiliment u l-iskjerament ta' timijiet multidixxiplinari għall-ġestjoni tal-antibijotiċi fl-isptarijiet;

30.  Jenfasizza li terz tal-preskrizzjonijiet isiru fis-settur tal-kura primarja, u għalhekk dan is-settur għandu jitqies bħala prijorità fl-użu tal-protokolli; jenfasizza l-ħtieġa ta' speċjalisti fil-mard infettiv fl-elaborazzjoni ta' dawn il-protokolli u fil-kontroll u s-segwitu tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida għall-użu ta' dawn il-protokolli fil-qasam tas-saħħa tal-bniedem; jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid il-protokolli eżistenti kollha, speċjalment dawk dwar l-użu profilattiku waqt l-interventi kirurġiċi; jilqa' l-proġetti attwali fil-livell nazzjonali, bħall-programm PIRASOA, bħala eżempji ta' prattika tajba fir-rigward tal-użu razzjonali fil-kura primarja u l-isptarijiet; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' mekkaniżmi li permezz tagħhom jiġu skambjati l-aqwa prattiki u protokolli;

31.  Huwa konxju li l-professjonisti tas-saħħa spiss jeħtieġ li jieħdu deċiżjonijiet ta' malajr fuq indikazzjoni terapewtika għall-kura bl-antibijotiċi; jinnota li testijiet dijanjostiċi rapidi jistgħu jgħinu biex jappoġġaw dawn id-deċiżjonijiet;

32.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprevjenu t-tixrid ta' infezzjonijiet b'batterji reżistenti permezz tal-implimentazzjoni ta' programmi ta' skrinjar attiv b'teknoloġiji dijanjostiċi rapidi sabiex jiġu identifikati malajr il-pazjenti infettati b'batterji reżistenti għal ħafna mediċini, u jistabbilixxu miżuri xierqa għall-kontroll tal-infezzjonijiet (bħal pereżempju r-raggruppament jew l-iżolament tal-pazjenti u t-tisħiħ tal-miżuri ta' iġjene);

33.  Huwa konxju li l-ispiża tal-RDTs tista' taqbeż il-prezz tal-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipproponu inċentivi għall-industrija sabiex tiżviluppa metodi ta' ttestjar effettiv, mhux għaljin u effiċjenti u l-użu tal-RDTs; jenfasizza li l-RDTS huma disponibbli biss madwar il-pajjiż kollu f'40 % tal-pajjiżi tal-OECD; jistieden lill-entitajiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa jkopru l-ispiża żejda li tirriżulta mill-użu tal-RDTs, meta jitqiesu l-benefiċċji fit-tul tal-prevenzjoni tal-użu mhux meħtieġ tal-antimikrobiċi;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jillimitaw il-bejgħ tal-antibijotiċi mill-professjonisti tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali li jippreskrivuhom, u jneħħu kwalunkwe inċentiv – finanzjarju jew mod ieħor – għall-preskrizzjoni tal-antibijotiċi, filwaqt li jkomplu jiżguraw aċċess biżżejjed rapidu għall-mediċina veterinarja ta' emerġenza; jenfasizza li ħafna antimikrobiċi jintużaw kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, li xi wħud minn dawn l-antimikrobiċi huma ta' importanza kritika għall-prevenzjoni jew għall-kura ta' infezzjonijiet ta' periklu għall-ħajja fil-bnedmin, u li l-użu tagħhom fuq l-annimali għandu għalhekk jiġi pprojbit; jenfasizza li dawn l-antimikrobiċi għandhom ikunu riżervati biss għat-trattament tal-bnedmin sabiex jippreservaw l-effikaċja tagħhom fit-trattament ta' infezzjonijiet fil-bnedmin għall-itwal żmien possibbli; iqis li l-Istati Membri għandhom jitħallew jimplimentaw jew iżommu miżuri aktar stretti fir-rigward tar-restrizzjoni tal-bejgħ tal-antibijotiċi;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni soda kontra l-bejgħ illegali ta' prodotti antimikrobiċi jew il-bejgħ tagħhom mingħajr preskrizzjoni tat-tabib jew tal-veterinarju fl-UE;

36.  Jenfasizza l-valur tat-tilqim u tal-għodod dijanjostiċi fil-ġlieda kontra l-AMR u l-HAIs; jirrakkomanda l-integrazzjoni ta' miri għal tilqim tul il-ħajja u l-kontroll tal-infezzjonijiet fost il-popolazzjoni, partikolarment fost il-gruppi b'riskju għoli, bħala element kruċjali tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-AMR; jenfasizza l-importanza, barra minn hekk, ta' informazzjoni aċċessibbli u ta' sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali biex tingħata spinta lir-rata tat-tilqim fil-kura tas-saħħa tal-bniedem u dik veterinarja u b'hekk jiġu indirizzati l-mard u l-AMR b'mod kosteffettiv;

37.  Jenfasizza li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR josserva li l-immunizzazzjoni permezz tat-tilqim tikkostitwixxi intervent kosteffikaċi mil-lat ta' saħħa fl-isforzi biex tiġi miġġielda l-AMR(23) u li, fil-Pjan ta' Azzjoni, il-Kummissjoni tħabbar inċentivi għall-promozzjoni tal-użu tad-dijanjostika, l-alternattivi għall-antimikrobiċi u t-tilqim(24), iżda li l-ispejjeż relattivament ogħla tad-dijanjożi, tal-alternattivi għall-antimikrobiċi u tat-tilqim – meta mqabbla mal-antibijotiċi konvenzjonali – jikkostitwixxu ostaklu biex tiżdied ir-rata tat-tilqim, kif inhu l-għan tal-Pjan ta' Azzjoni(25); jissottolinja li diversi Stati Membri diġà jqisu t-tilqim bħala miżura politika importanti – kemm biex jiġu evitati t-tifqigħat ta' mard fl-annimali b'mod transfruntier kif ukoll biex jitrażżnu ulterjorment ir-riskji ta' kontaġju għas-suq agrikolu tal-UE – u għalhekk introduċewh bħala tali;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' infezzjonijiet li jistgħu jwasslu għas-sepsis; jistieden lill-Istati Membri jinkludu miżuri mmirati biex itejbu l-prevenzjoni, l-identifikazzjoni bikrija u d-dijanjosi, u l-ġestjoni klinika tas-sepsis fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom dwar l-AMR;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora kif l-aħjar jintuża l-potenzjal tan-Netwerks ta' Referenza Ewropej għall-mard rari u tivvaluta r-rwol li jista' jkollhom fir-riċerka dwar l-AMR;

40.  Jenfasizza li t-tniġġis tal-ambjent minn residwi antibijotiċi tal-bniedem u tal-annimali, b'mod partikolari mit-trobbija tal-annimali, huwa problema li qed titfaċċa u li tirrikjedi miżuri ta' politika koerenti biex jiġi pprevenut it-tixrid ta' AMR fost l-ekosistemi, l-annimali u l-bnedmin; iħeġġeġ riċerka ulterjuri dwar id-dinamika tat-trażmissjoni u l-impatt relattiv ta' dan it-tniġġis fuq l-AMR; jitlob, għalhekk, li jkun hemm żvilupp tas-sinerġiji bejn l-approċċ Saħħa Waħda u d-data eżistenti dwar il-monitoraġġ ambjentali, b'mod partikolari fil-forma ta' monitoraġġ ta' listi tas-sorveljanza skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, sabiex jittejjeb l-għarfien dwar l-okkorrenza u t-tixrid ta' antimikrobiċi fl-ambjent;

41.  Jinnota li l-batterji esposti għall-erbiċidi jirrispondu b'mod differenti għal antibijotiċi klinikament rilevanti; jinnota l-frekwenza tal-bidliet fir-reżistenza għall-antibijotiċi miġjuba mill-użu ta' erbiċidi u antibijotiċi approvati u li l-effetti ta' dawn il-bidliet jaħarbu s-superviżjoni regolatorja;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex tindirizza r-rilaxx tal-farmaċewtiċi, inkluż l-antimikrobiċi, fl-ambjent permezz tal-ilma mormi u l-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, bħala fattur ewlieni tal-emerġenza tal-AMR;

43.  Jitlob li jsir rieżami tal-valutazzjonijiet tar-riskju ambjentali bħala parti mill-proċess tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-antimikrobiċi, kif ukoll għall-prodotti aktar antiki li diġà jeżistu fis-suq; jitlob aderenza stretta mal-Prattiki Tajba ta' Manifattura (PTM) tal-UE u r-regoli tal-akkwist ekoloġiku fir-rigward tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-farmaċewtiċi u r-rilaxx tal-antibijotiċi fl-ambjent;

44.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-kwistjoni taż-żieda dejjem aktar rapida ta' fungi reżistenti għal ħafna mediċini billi jeżaminaw l-użu tal-fungiċidi fis-settur agrikolu u s-settur industrijali;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeliminaw gradwalment l-użu ta' komposti jew sustanzi kimiċi antimikrobiċi f'ambjenti mhux kliniċi bħal fi prodotti tat-tindif u prodotti oħra għall-konsumatur;

46.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' riċerka fil-fond dwar l-impatt tal-preżenza ta' sustanzi antimikrobiċi fl-għelejjel u l-għalf fuq l-iżvilupp tal-AMR, u dwar il-komunità mikrobjali fil-ħamrija;

47.  Jirrimarka, b'rabta ma' dan, li hemm bżonn valutazzjoni ex ante bir-reqqa tal-ispejjeż soċjali ta' approċċ "end-of-pipe";

48.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu l-kodiċijiet ta' prattika agrikola tajba tagħhom u jirrevedu l-aqwa tekniki disponibbli rilevanti skont id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali(26) biex jinkludu dispożizzjonijiet għat-trattament tad-demel li jkun fih antibijotiċi/mikroorganiżmi reżistenti għall-antimikrobiċi;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu l-iżvilupp ta' prodotti mediċinali b'impatt baxx fuq l-ambjent u l-ilma u jħeġġu aktar innovazzjoni fl-industrija farmaċewtika f'dan il-qasam;

50.  Jenfasizza li mhux l-Istati Membri kollha għandhom biżżejjed riżorsi biex jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji komprensivi nazzjonali dwar l-AMR; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Istati Membri informazzjoni ċara dwar ir-riżorsi tal-UE disponibbli biex tiġi indirizzata l-AMR u tqiegħed għad-dispożizzjoni aktar finanzjament iddedikat għal dan l-iskop;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u tirrevedi d-dokumenti ta' referenza dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BREF) fil-qafas tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali li jirrelataw mal-emissjonijiet minn impjanti li jimmanifatturaw l-antibijotiċi;

52.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża b'mod effettiv il-leġiżlazzjoni disponibbli fl-oqsma kollha relatati mal-AMR biex tiżgura li t-theddida tkun qed tiġi indirizzata fil-politiki kollha;

53.  Jissottolinja l-importanza ta' approċċ ta' valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja, mill-produzzjoni u l-preskrizzjoni sal-ġestjoni tal-iskart farmaċewtiku; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tar-rimi ta' antibijotiċi, fejn alternattivi għall-inċinerazzjoni, bħall-gassifikazzjoni, għandhom jiġu esplorati;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-kwistjonijiet ambjentali jiġu introdotti fis-sistema ta' farmakoviġilanza għall-prodotti farmaċewtiċi għall-bniedem u jissaħħu għall-prodotti farmaċewtiċi veterinarji, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-AMR;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu standards tal-kwalità (valuri limitu) jew rekwiżiti ta' valutazzjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li d-demel, il-ħama tad-dranaġġ u l-ilma tat-tisqija jkun fihom konċentrazzjonijiet sikuri ta' antibijotiċi rilevanti u ta' mikroorganiżmi tal-AMR qabel jitferrxu fl-art agrikola;

56.  Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tvara kampanja informattiva għall-konsumaturi u n-negozji madwar l-UE dwar l-akkwakultura b'mod ġenerali, u b'mod partikolari dwar id-differenzi bejn l-istandards stretti u komprensivi fis-suq tal-UE u l-istandards applikabbli għal prodotti importati f'pajjiżi terzi, b'enfasi partikolari fuq il-problemi kkawżati għas-sikurezza tal-ikel u s-saħħa pubblika mill-introduzzjoni fl-Unjoni ta' mikroorganiżmi partikolarment reżistenti u l-AMR;

57.  Jitlob l-eliminazzjoni gradwali tal-użu profilattiku u metafilattiku ta' rutina tal-antimikrobiċi fi gruppi ta' annimali tar-razzett u jitlob l-użu ta' antibijotiċi tal-aħħar għażla biex jiġu pprojbiti għal kollox f'annimali li jipproduċu l-ikel; jenfasizza li trobbija tal-annimali tajba, prattiki tal-iġjene, ġestjoni tar-razzett u investimenti f'dawn l-oqsma jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u għalhekk it-tnaqqis tal-użu tal-antibijotiċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija ġdida tal-UE dwar il-benessri tal-annimali kif rakkomandat mill-Parlament Ewropew, bl-għan fit-tul li tinħoloq liġi dwar il-benessri tal-annimali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta l-punti pendenti tal-Istrateġija tal-UE għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 mingħajr dewmien;

58.  Jissottolinja li sistemi tajbin ta' ġestjoni tal-irziezet, bijosigurtà u trobbija tal-annimali huma l-pedament tas-saħħa u l-benessri tal-annimali li jipproduċu l-ikel u, meta applikati kif imiss, inaqqsu s-suxxettibilità għall-mard batteriku u l-ħtieġa tal-użu tal-antibijotiċi fl-annimali;

59.  Jemmen li jrid jitħeġġeġ finanzjament adegwat għal investimenti fl-azjendi agrikoli, bħal f'akkomodazzjoni ta' kwalità, ventilazzjoni, tindif, diżinfezzjoni, tilqim u bijosigurtà u jenħtieġ li dan ma jiġix imminat fil-politika agrikola komuni (PAK) futura; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' sensibilizzazzjoni fost il-membri tal-komunità agrikola tal-benessri tal-annimali, tas-saħħa tal-annimali u tas-sikurezza tal-ikel; jinnota l-importanza tal-promozzjoni u tal-applikazzjoni ta' prattiki tajba fl-istadji kollha tal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti tal-ikel u l-importanza tal-għalf sikur u bbilanċjat mil-lat nutrittiv, l-istrateġiji speċifiċi tal-għalf, il-kompożizzjoni tal-għalf, il-formulazzjonijiet tal-għalf u l-ipproċessar tal-għalf;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri – anke fil-kuntest tar-riforma tal-PAK – jiġġeneraw aktar sinerġiji u, skont il-konstatazzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda kontra l-AMR, biex jipprovdu inċentivi finanzjarji effettivi u appoġġ għall-bdiewa li jrabbu l-bhejjem u li juru li jkunu naqqsu b'mod sinifikanti l-użu tagħhom tal-antibijotiċi u jkunu kisbu rata għolja ta' tilqim fost l-annimali jew il-bhejjem tagħhom;

61.  Jenfasizza li sanitazzjoni u iġjene tajba fl-irziezet huma fundamentali; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida dwar l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali u l-kundizzjonijiet iġjeniċi fl-irziezet; jistieden lill-Istati Membri jfasslu pjanijiet speċifiċi u jsaħħu l-kontroll fuq il-kundizzjonijiet sanitarji;

62.  Ifakkar il-miżuri preventivi li għandhom jintużaw qabel ma wieħed jirrikorri għal trattament antimikrobiku ta' gruppi sħaħ (metafilassi) ta' annimali li jipproduċu l-ikel:

   użu ta' stokk ta' trobbija b'saħħtu u tajjeb li jikber b'mod naturali, b'diversità ġenetika xierqa;
   kundizzjonijiet li jirrispettaw il-ħtiġijiet ta' mġiba tal-ispeċijiet, inklużi interazzjonijiet u ġerarkiji soċjali,
   densitajiet tal-istokkijiet li ma jżidux ir-riskju ta' trażmissjoni ta' mard,
   iżolament tal-annimali morda 'l bogħod mill-bqija tal-grupp,
   (għat-tiġieġ u annimali iżgħar) suddiviżjoni tal-qatgħat fi gruppi iżgħar u separati fiżikament,
   implimentazzjoni ta' regoli eżistenti dwar il-benessri tal-annimali diġà f'kundizzjonalità kif stabbilit fir-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (SMRs) 11, 12, 13 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 1306/2013(27);

63.  Jemmen li r-rekwiżiti biex jiġi żgurat li t-tikkettar jagħmel referenza għall-użu tal-antibijotiċi jtejbu l-għarfien tal-konsumatur u jippermettu lill-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla aktar infurmata; jistieden lill-Kummissjoni toħloq sistema armonizzata għat-tikkettar ibbażata fuq l-istandards tal-benessri tal-annimali u l-prattiki tajba ta' trobbija tal-annimali kif kien diġà previst fl-2009(28),

64.  Jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għas-sejbiet xjentifiċi reċenti (Frar 2018) li juru li l-betalattamażi bi spettru estiż (ESBLs) jiġu trażmessi biss lill-persuni mit-trobbija tal-bhejjem u l-konsum tal-laħam sa ċertu punt biss u li t-trażmissjoni tal-ESBLs isseħħ prinċipalment minn persuna għall-oħra(29);

65.  Jenfasizza li l-biedja ta' densità għolja tista' tinvolvi antibijotiċi li qegħdin jingħataw b'mod mhux xieraq u b'mod regolari bħala għalf lill-bhejjem u lit-tjur fl-irziezet biex jikbru malajr, u li qegħdin jintużaw b'mod mifrux għal skopijiet profilattiċi, biex jipprevjenu l-firxa ta' mard minħabba kundizzjonijiet ta' ffullar, konfinament u stress li fihom jinżammu l-annimali u li jinibixxu s-sistema immunitarja tagħhom, u biex jikkumpensaw għall-kundizzjonijiet mhux sanitarji fejn qed jitrabbew;

66.  Iqis li l-fehim tagħna tat-tixrid tal-AMR mill-annimali fl-azjendi agrikoli għall-bnedmin diġà huwa pjuttost sod u li dan ma ġiex rikonoxxut kif xieraq fil-Pjan ta' Azzjoni; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni jitlob biss li ssir investigazzjoni ulterjuri u li jiġu indirizzati d-distakki fl-għarfien dwar il-kwistjoni, li possibbilment jista' jipposponi tali azzjoni tant meħtieġa;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddistingwu bejn il-bhejjem u l-annimali domestiċi, b'mod partikolari fl-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ u valutazzjoni tal-użu tal-antimikrobiċi fil-mediċina veterinarja, u l-iżvilupp ta' miżuri biex jindirizzaw l-użu tagħhom;

68.  Jenfasizza li monitoraġġ komprensiv tal-antibijotiċi fil-biedja ġie żviluppat f'kooperazzjoni mal-veterinarji, li b'mod komprensiv jiddokumenta l-użu tal-antibijotiċi u jkompli jtejjeb l-applikazzjoni tagħhom; jiddispjaċih li s'issa ma hemm l-ebda sistema komparabbli b'rabta mal-mediċina umana;

69.  Jinnota li l-eżistenza ta' korrelazzjoni bejn ir-reżistenza għall-antibijotiċi li tinsab fost l-annimali li jipproduċu l-ikel (eż. it-tiġieġ tas-simna) u proporzjon kbir ta' infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin, li ġejjin mill-immaniġġjar, il-preparazzjoni u l-konsum tal-laħam ta' dawn l-annimali, ġiet ikkonfermata wkoll mill-Aġenziji tal-UE(30);

70.  Jenfasizza li r-riċerka turi li l-interventi li jirrestrinġu l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel huma assoċjati ma' tnaqqis fil-preżenza ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi f'dawn l-annimali(31);

71.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, abbażi ta' din l-aħħar riċerka(32), biex jieħdu ħsieb u jżommu sens ta' proporzjon fl-adozzjoni tal-miżuri, u jivvalutaw bir-reqqa u jikklassifikaw l-antibijotiċi u r-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-leġiżlazzjoni rilevanti kollha sabiex jiġi evitat li tiġi limitata bla bżonn id-disponibbiltà ta' rimedji kontra ċerti protożoa, bħall-coccidia, fl-azjendi Ewropej tat-trobbija tal-bhejjem u għaldaqstnat li b'mod mhux intenzjonat tiġi kkawżata żieda fir-riskji ta' kontaminazzjoni tal-bnedmin b'batterji perikolużi bħas-salmonella u mikrobi mill-ikel;

72.  Jiddispjaċih li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR huwa nieqsa minn kwalunkwe allokazzjoni ta' riżorsi u li mhux qed jagħmel użu aktar ambizzjuż tal-għodod leġiżlattivi; jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar ambizzjuża fi kwalunkwe pjan ta' azzjoni futur li tiżviluppa u tagħmel sforzi ikbar biex timplimentah fl-intier tiegħu;

73.  Jiddispjaċih li l-approċċ strateġiku tal-Kummissjoni, li huwa bażikament tajjeb, ta' spiss wisq qed ikun limitat għal dikjarazzjonijiet ta' intenzjoni u jistieden lill-Kummissjoni biex tispjega l-approċċ tagħha;

74.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina u tissorvelja strateġiji nazzjonali biex jingħata lok għall-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri;

75.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji nazzjonali ambizzjużi kontra l-AMR fis-settur tal-produzzjoni tal-annimali li jinkludu miri kwantitattivi ta' tnaqqis tal-użu tal-antimikrobiċi veterinarji filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi lokali; jenfasizza li s-setturi kollha tul il-katina tal-ikel għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni tagħhom;

76.  Jinnota li xi Stati Membri għandhom konsulenti dwar il-mediċina tal-annimali – legalment definiti u professjonalment kwalifikati – li huma awtorizzati jippreskrivu ċerti mediċini veterinarji min-naħa tal-awtoritajiet rilevanti; jissottolinja li l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-AMR m'għandhomx jipprojbixxu lil dawn il-persuni milli jippreskrivu u jissupplixxu ċerti mediċini veterinarji, meta meħtieġ, fid-dawl tar-rwol essenzjali li dawn il-persuni jista' jkollhom f'komunitajiet rurali iżolati;

77.  Jissottolinja l-importanza tal-iskambji tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u l-koordinazzjoni ta' tali skambji min-naħa tal-Kummissjoni; jilqa', f'dan il-kuntest, it-tnaqqis fl-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-annimali fin-Netherlands b'64,4 % fil-perjodu 2009-2016 u d-dikjarazzjoni ta' ambizzjoni nazzjonali li tali użu jkompli jitnaqqas sal-2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japplikaw dan l-eżempju ta' kooperazzjoni pubblika-privata bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-industriji, ix-xjentisti u kirurgi veterinarji f'partijiet oħra tal-Unjoni wkoll;

78.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkunsidraw l-implimentazzjoni ta' inċentivi tat-taxxa pożittivi (eżenzjonijiet mit-taxxa għall-bdiewa) u negattivi (taxxi fuq il-bejgħ ta' antibijotiċi bħal dawk introdotti b'suċċess fil-Belġju u fid-Danimarka) fuq l-antibijotiċi użati fit-trobbija tal-annimali bi skopijiet mhux terapewtiċi;

L-għoti ta' spinta lir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fir-rigward tal-AMR

79.  Jinnota li b'investiment ta' EUR 1,3 biljun fir-riċerka dwar l-AMR, l-UE qiegħda fuq quddiem nett f'dan il-qasam, u li l-kisbiet tal-UE jinkludu t-tnedija tal-programm New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)(33) u l-Inizjattiva ta' Programmazzjoni Konġunta dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (JPIAMR)(34); jissottolinja l-ħtieġa tal-effiċjenza u l-koordinazzjoni fl-attivitajiet ta' riċerka; jilqa' inizjattivi, għalhekk, bħal ERA-NET biex jinħolqu sinerġiji bejn il-JPIAMR Konġunta u Orizzont 2020; jenfasizza li sas-Sittinijiet kienu ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi u jinnota bi tħassib li fis-snin riċenti ma ġiet introdotta l-ebda klassi antimikrobika ġdida;

80.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra qafas leġiżlattiv ġdid biex jiġi stimulat l-iżvilupp ta' antimikrobiċi ġodda għall-bnedmin, kif diġà talab il-Parlament fl-10 ta' Marzu 2016 fl-emendi tiegħu għall-proposta għal regolament dwar prodotti mediċinali veterinarji u fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015; jinnota li fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR, il-Kummissjoni timpenja ruħha wkoll li "[tanalizza] l-istrumenti regolatorji u l-inċentivi tal-UE – b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni pedjatrika u dwar il-mediċini orfni – biex dawn jintużaw għal prodotti mediċinali alternattivi u innovattivi għal antimikrobiċi ġodda";

81.  Jilqa' l-fatt li l-EFSA u l-EMA riċentement eżaminaw u ddiskutew għadd ta' alternattivi għall-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel, li wħud minnhom urew li jrendu riżultati promettenti fit-titjib ta' parametri tas-saħħa tal-annimali matul l-istudji sperimentali; jirrakkomanda, għalhekk, li jingħata impetu ġdid għar-riċerka xjentifika dwar l-alternattivi u t-tfassil ta' qafas leġiżlattiv tal-UE li jistimula l-iżvilupp tagħhom u jiċċara l-perkors għall-approvazzjoni tagħhom;

82.  Ifakkar li l-ġenerazzjoni tradizzjonali tal-antibijotiċi, li hi bbażata fuq sensiela ta' tekniki għall-modifika tal-antibijotiċi miksuba min-natura, ġiet eżawrita u li l-investimenti fir-R&Ż biex tinħoloq ġenerazzjoni ġdida għandha tikser il-paradigma tal-antibijotiċi tradizzjonali; jilqa' t-tekniki ġodda li diġà ġew żviluppati, pereżempju l-antikorpi monoklonali li jnaqqsu l-virulenza tal-batterji, mhux billi joqtluhom, iżda billi jrenduhom inutli;

83.  Jirrimarka li x-xjenza u r-riċerka għandhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-istandards fil-ġlieda kontra l-AMR;

84.  Jilqa' proġetti ta' riċerka riċenti f'terapiji alternattivi għall-antibijotiċi bħat-terapija batterjofaġika, pereżempju l-proġett Phagoburn li huwa ffinanzjat mill-UE; jinnota li s'issa ma ġiet awtorizzata l-ebda terapija batterjofaġika fil-livell tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas għat-terapija batterjofaġika bbażat fuq l-aħħar riċerka xjentifika;

85.  Jinnota r-riċerka riċenti fl-iżvilupp ta' probijotiċi tal-ġenerazzjoni li jmiss għal użu konkomitanti mat-trattament antibijotiku f'ambjenti kliniċi, li wriet li tnaqqas l-HAIs ikkawżati minn batterji reżistenti ħafna għall-antibijotiċi(35);

86.  Jinnota li r-R&Ż fil-qasam ta' approċċi ġodda għat-trattament u l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet huma daqstant ieħor importanti u li dawn l-approċċi jistgħu jinkludu l-użu ta' sustanzi li jsaħħu r-rispons immunitarju għall-infezzjoni batterika, bħall-prebijotiċi u l-probijotiċi;

87.  Iħeġġeġ lill-EMA, f'kollaborazzjoni mal-EFSA u l-ECDC tirrieżamina l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-benefiċċji u r-riskji ta' aġenti antimikrobiċi aktar antiki, inkluża taħlita ta' antibijotiċi, u tikkunsidra jekk huwiex meħtieġ xi tibdil fl-użi approvati tagħhom; jenfasizza li għandu jitħeġġeġ djalogu bikri bejn l-innovaturi u l-awtoritajiet regolatorji sabiex il-qafas regolatorju jiġi adattat fejn hemm bżonn bl-għan li jiġi prijoritizzat u jitħaffef l-iżvilupp ta' mediċini antimikrobiċi u jingħata aċċess aktar malajr;

88.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi proċedura rapida li permezz tagħha l-użu tal-antimikrobiċi approvati għal skopijiet industrijali jew agrikoli iżda suspettati li għandhom impatt negattiv serju fuq l-AMR jistgħu jkunu pprojbiti temporanjament mill-użu sakemm isiru aktar studji dwar l-impatt tal-antimikrobiku;

89.  Ifakkar li l-kwalità ħażina tal-prodotti mediċi u veterinarji b'konċentrazzjonijiet baxxi ta' ingredjenti attivi u/jew bl-użu fit-tul tagħhom iwasslu biex ifeġġu l-mikrobi reżistenti; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu u jfasslu liġijiet li jiżguraw li l-mediċini huma ta' kwalità assigurata, sikura u effettiva, u li l-użu tagħhom isegwi prinċipji stretti;

90.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament għar-R&I transsettorjali u interdixxiplinari bikrija fl-epidemjoloġija u fl-immunoloġija tal-patoġeni tal-AMR u l-iskrinjar tal-HAIs, b'mod partikolari l-modi ta' trażmissjoni bejn l-annimali u l-bnedmin u l-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa riċerka dwar l-iġjene tal-idejn u dwar l-impatt ta' metodi differenti ta' ħasil u tnixxif tal-idejn fuq it-trażmissjoni ta' patoġeni potenzjali;

91.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvesti bl-istess mod fl-iżvilupp ta' alternattivi għas-saħħa tal-annimali li ma jipprevedux l-użu ta' antibijotiċi, inklużi l-promoturi tat-tkabbir, u fl-iżvilupp ta' molekuli ġodda għall-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda; jenfasizza li l-antibijotiċi l-ġodda m'għandhomx jintużaw biex jippromwovu t-tkabbir u s-saħħa tal-annimali u li l-industriji li jirċievu fondi pubbliċi għal dan l-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda jridu jieqfu jqassmu u/jew jużaw antibijotiċi biex jippromwovu t-tkabbir u s-saħħa tal-annimali;

92.  Jilqa' l-proġetti ta' riċerka transkonfinali riċenti dwar l-użu tajjeb tal-antimikrobiċi u l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet, bħall-proġett Interreg i-4-1-Health iffinanzjat mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament tar-riċerka favur miżuri għall-prevenzjoni ta' HAIs;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġa l-isforzi fir-R&Ż fil-qasam tal-AMR, inkluż fir-rigward tal-infezzjonijiet tas-saħħa globali definiti fl-SDGs, b'mod partikolari t-TB reżistenti għall-mediċini, il-malarja, l-HIV u l-mard tropikali ttraskurat, bħala parti mill-programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni li jmiss tal-UE, inkluż billi tiddedika missjoni speċifika fil-programm għall-ġlieda globali kontra l-AMR;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi restrizzjonijiet fuq it-trasport ta' annimali ħajjin minn żoni fejn ikunu ġew identifikati karatteristiċi ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi mis-sistema ta' monitoraġġ attwali;

95.  Jinnota li xi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jista' jkollhom ukoll proprjetajiet antimikrobiċi, li jaffettwaw it-tixrid tal-AMR; jitlob li ssir aktar riċerka dwar ir-rabta possibbli bejn l-esponiment għal formulazzjonijiet kummerċjali tal-pestiċidi u tal-erbiċidi u l-iżvilupp tal-AMR; jirrikonoxxi li l-erbiċidi jiġu ttestjati b'mod regolari għat-tossiċità iżda mhux għal effetti subletali fuq il-mikrobi, u jenfasizza, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, l-importanza tal-għoti ta' kunsiderazzjoni biex tali testijiet jitwettqu b'mod regolari;

96.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu djalogu bikri u kontinwu mal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex jelaboraw inċentivi xierqa għar-R&Ż fil-qasam tal-AMR; jirrikonoxxi li m'hemm l-ebda approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd"; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi formalment lis-soċjetà ċivili fid-diskussjonijiet dwar Saħħa Waħda, pereżempju billi twaqqaf u tiffinanzja netwerk dedikat għall-partijiet ikkonċernati;

97.  Jenfasizza li hemm bżonn mudelli differenti ta' kollaborazzjoni mmexxija mis-settur pubbliku u bl-involviment tal-industrija; jirrikonoxxi li l-kapaċitajiet tal-industrija għandhom rwol essenzjali fir-R&Ż fil-qasam tal-AMR; jenfasizza li, minkejja dan t'hawn fuq, huma meħtieġa aktar prijoritizzazzjoni u koordinazzjoni pubbliċi għar-R&Ż f'dan il-qasam urġenti; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tniedi pjattaforma pubblika għal proġetti ta' R&Ż fl-AMR iffinanzjati pubblikament u għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha ta' R&Ż;

98.  Jenfasizza, għalhekk, li l-qafas għall-innovazzjoni attwali ma jinkoraġġix ir-R&Ż fl-AMR b'mod effettiv, u jitlob l-aġġustament u l-armonizzazzjoni tas-sistema tal-proprjetà intellettwali fil-livell Ewropew, b'mod partikolari sabiex ikun hemm tlaqqigħ aħjar tat-tul ta' żmien tal-protezzjoni mal-perjodu mitlub għall-mediċina innovattiva inkwistjoni;

99.  Jemmen li diġà qiegħda ssir riċerka dwar il-ġlieda kontra l-AMR f'ħafna partijiet differenti fl-Unjoni, mingħajr ma jeżisti rendikont adegwat tal-istat tar-riċerka fl-UE kollha kemm hi; jissuġġerixxi, għalhekk, li tinħoloq pjattaforma ddedikata fil-livell tal-UE li tippermetti użu aktar effiċjenti tar-riżorsi tar-riċerka fil-futur;

100.  Ifakkar fil-valur li jiġu żviluppati koalizzjonijiet bejn is-settur akkademiku u l-kumpaniji bijofarmaċewtiċi fl-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda, dijanjostika veloċi u terapiji ġodda;

101.  Jilqa' l-konklużjonijiet tas-Simpożju Tekniku Konġunt tad-WHO, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) bit-titolu "Antimicrobial Resistance: How to foster innovation, access and appropriate use of antibiotics" (Reżistenza għall-Antimikrobiċi: Kif tkattar l-innovazzjoni, l-aċċess u l-użu xieraq tal-antibijotiċi)(36), fejn ġew diskussi mudelli ġodda ta' R&Ż li jinċentivaw ir-R&Ż filwaqt li l-profittabilità tal-antibijotiċi tiġi diżakkoppjata mill-volumi mibjugħa;

102.  Ifakkar li r-Regolament dwar il-Provi Kliniċi(37) se jgħin biex jinkoraġġixxi r-riċerka f'antimikrobiċi ġodda fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EMA jimplimentaw ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi mingħajr dewmien żejjed;

103.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-iżvilupp u t-teħid ta' mudelli ekonomiċi, proġetti pilota u inċentivi ta' spinta u ta' attrazzjoni ġodda sabiex jippromwovu l-iżvilupp ta' terapiji, dijanjostiċi, antibijotiċi, apparati mediċi, tilqim u alternattivi ġodda għall-użu tal-antimikrobiċi; jemmen li dawn jagħmlu sens meta jkunu sostenibbli, immexxija mill-bżonnijiet u bbażati fuq l-evidenza fuq terminu twil, ikunu mmirati lejn il-prijoritajiet pubbliċi ewlenin u jappoġġaw l-użu mediċinali xieraq;

104.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-effiċjenza tal-prattiki iġjeniċi u l-metodi sanitarji attwali fl-isptarijiet u fl-ambjenti tal-kura tas-saħħa; jitlob lill-Kummissjoni tesplora l-użu ta' probijotiċi u teknoloġiji iġjeniċi sostenibbli oħra bħala approċċi sanitarji effiċjenti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-għadd ta' HAIs attribwiti lill-AMR;

105.  Iħeġġeġ l-adozzjoni ta' teknoloġiji ta' kosteffikaċja li jnaqqsu l-impatt tal-HAIs fl-isptarijiet u jgħinu fil-prevenzjoni tat-tixrid ta' mikroorganiżmi multireżistenti;

106.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu sistemi alternattivi ta' rimborż biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' teknoloġiji innovattivi fis-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa;

107.  Jinnota li l-mudell kummerċjali tas-soltu għall-iżvilupp ta' mediċini mhuwiex adatt għall-iżvilupp tal-antibijotiċi peress li r-reżistenza tista' tevolvi maż-żmien u peress li huma maħsuba biex jintużaw temporanjament u bħala l-aħħar alternattiva; ifakkar lill-industrija fir-responsabbiltà soċjali korporattiva tagħha li tikkontribwixxi għall-ħidma biex tiġi indirizzata l-AMR billi jinstabu modi biex tittawwal il-ħajja tal-antibijotiċi, u b'hekk il-provvista ta' antibijotiċi effettivi ssir sostenibbli, u jitlob li jkun hemm inċentivi għal din ir-riċerka u għad-definizzjoni tal-perkors regolatorju;

108.  Ifakkar li kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill talbu rieżami tal-inċentivi attwali (jiġifieri dawk stabbiliti fir-Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Orfni(38)), minħabba l-użu ħażin u l-prezzijiet finali għoljin tagħhom; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tanalizza l-mudell tal-inċentivi attwali tar-R&Ż, inkluż il-mudell tal-"esklużivitajiet trasferibbli tas-suq", sabiex tfassal oħrajn ġodda u tiddefinixxi l-perkors regolatorju;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw, f'kooperazzjoni mar-riċerkaturi u l-industrija, mudelli ta' inċentiv ġodda li jneħħu r-rabta tal-pagament mal-volum ta' preskrizzjoni u li jistimulaw l-investiment matul il-perjodu kollu tal-iżvilupp tal-prodott u tal-produzzjoni; jenfasizza li l-garanzija tal-affordabbiltà u l-aċċess għal antibijotiċi ta' kwalità trid tkun l-għan aħħari tal-inċentivi tar-R&Ż;

110.  Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-ispiżjara biex titqajjem kuxjenza dwar l-użu xieraq tal-antimikrobiċi, kif ukoll fil-prevenzjoni tal-AMR; iħeġġeġ lill-Istati Membri jespandu r-responsabbiltajiet tagħhom billi jippermettu l-iddispensar ta' kwantitajiet preċiżi u s-somministrazzjoni ta' ċerti tilqimiet u testijiet dijanjostiċi rapidi fl-ispiżeriji;

111.  Jitlob li l-esklużivitajiet trasferibbli tas-suq u l-premjijiet għad-dħul fis-suq jitqiesu fost l-għażliet għal inċentivi sostenibbli;

112.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu rwol ta' tmexxija fil-livell internazzjonali fil-promozzjoni ta' mudelli tal-aħjar prattika bbażati fuq l-evidenza għal dijanjożi bikrija fil-ġlieda kontra l-AMR;

It-tiswir tal-aġenda globali

113.  Jissottolinja li mingħajr azzjoni armonizzata u immedjata fuq skala globali, id-dinja qiegħda timxi lejn era ta' wara l-antibijotiċi li fiha infezzjonijiet komuni għal darb'oħra jistgħu jikkawżaw mewt.

114.  Ifakkar li minħabba l-kumplessità tal-problema, id-dimensjoni transfruntiera tagħha, il-konsegwenzi severi għall-ambjent, għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, u l-piż ekonomiku kbir, l-AMR tirrikjedi azzjoni globali u intersettorjali urġenti u kkoordinata; jitlob, għalhekk, impenn ċar min-naħa tal-UE u tal-Istati Membri biex jinbnew sħubijiet Ewropej u internazzjonali u titnieda strateġija globali u trażversali għall-ġlieda kontra l-AMR li tkopri oqsma ta' politika bħalma huma l-kummerċ, l-iżvilupp internazzjonali u l-agrikoltura;

115.  Jilqa' l-lista ta' klassifikazzjoni tad-WHO tal-agħar 20 patoġenu reżistenti għall-antibijotiċi(39); jitlob it-tnedija ta' proġetti urġenti ta' R&Ż dwar din il-lista prijoritarja ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi sabiex jiġu żviluppati mediċini biex jiġġildulhom; jenfasizza, madankollu, li r-riċerka dwar mediċini ġodda mhix l-unika azzjoni meħtieġa u li l-użu ħażin u eċċessiv irid jiġi indirizzat kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali;

116.  Jirrikonoxxi li l-AMR hija kwistjoni transfruntiera u li l-prodotti jidħlu fl-Ewropa minn madwar id-dinja kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkollabora ma' partijiet terzi biex jitnaqqas l-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem u titnaqqas il-kontaminazzjoni ambjentali assoċjata; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, timplimenta programmi ta' riċerka kollaborattiva ma' pajjiżi terzi biex jitnaqqas l-użu eċċessiv tal-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, tipprojbixxi l-prodotti tal-ikel li joriġinaw minn annimali li ma jkunux imrobbija f'konformità mal-istandards tal-UE, u notevolment b'rabta mal-projbizzjoni fuq l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir;

117.  Jieħu nota tar-rapport bit-titolu "Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations"(40) (Il-ġlieda globali kontra l-infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini: Ir-rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet), li jikkalkula li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR se tkun ta' USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin, li hija spiża żgħira meta mqabbla mal-ispiża għal nuqqas ta' azzjoni u hija wkoll frazzjoni żgħira ħafna ta' dak li l-pajjiżi tal-G20 jonfqu fuq il-kura tas-saħħa llum (madwar 0,05 %); jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-possibbiltà li timponi taxxa fuq l-industrija għas-saħħa pubblika fi ħdan il-qafas tar-responsabbiltà soċjali tagħha;

118.  Jiddikjara li fi kwalunkwe ftehim kummerċjali fil-futur mar-Renju Unit wara l-Brexit, l-AMR trid tiġi indirizzata u ssir kundizzjoni li teħtieġ lir-Renju Unit isegwi fuq avvanzi ulterjuri fl-azzjoni tal-UE biex tindirizza l-AMR b'tali mod li tipproteġi lill-konsumaturi u lill-ħaddiema kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit;

119.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni Globali (GAP) tad-WHO dwar l-AMR, li ġie adottat b'mod unanimu f'Mejju 2015 mit-68 Assemblea Dinjija tas-Saħħa; jenfasizza l-ħtieġa li l-pjanijiet ta' azzjoni globali, tal-UE u nazzjonali jkunu allinjati mal-GAP;

120.  Jilqa' l-Linji Gwida l-ġodda tad-WHO dwar l-użu tal-antimikrobiċi ta' importanza medika fl-annimali li jipproduċu l-ikel(41); jenfasizza li f'xi pajjiżi, madwar 50-70 % tal-antibijotiċi medikament importanti huma kkonsmati fis-settur tal-annimali, fil-biċċa l-kbira għall-promozzjoni tat-tkabbir f'annimali b'saħħithom; jitlob, fil-qafas tal-approċċ Saħħa Waħda, li dan is-suġġett jiddaħħal fil-politika kummerċjali tal-UE u fin-negozjati ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħad-WTO u pajjiżi assoċjati jew terzi, filwaqt li titfassal politika globali biex jiġi pprojbit l-użu tal-antibijotiċi għat-tismin ta' annimali b'saħħithom;

121.  Jinnota li l-AMR hija ta' tħassib serju f'ħafna mard relatat mal-faqar u mard ittraskurat (PRNDs), inklużi l-HIV/l-AIDS, il-malarja u t-TB u mard marbut mal-epidemiji u l-pandemiji; jenfasizza li madwar 29 % tal-imwiet ikkawżati mill-AMR huma minħabba t-TB reżistenti għall-mediċina; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu b'urġenza l-appoġġ tagħhom għar-riċerka u l-applikazzjoni fir-rigward ta' għodod ta' saħħa sabiex jiġu indirizzati l-PRNDs affettwati mill-AMR; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu sħubijiet, immudellati fuq Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) u s-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), għal proġetti R&Ż internazzjonali dwar is-saħħa, li jinkludu reġjuni ġeografiċi differenti u li jkopru l-iktar suġġetti tas-saħħa rilevanti, bħall-AMR, il-vaċċini, il-kanċer u l-aċċess għall-mediċini;

122.  Jissottolinja l-importanza ta' inizjattivi tal-UE bħall-programmi tal-ECDC dwar mard infettiv, inklużi l-AIDS, it-TB u l-malarja; jirrimarka li dawn l-inizjattivi huma eżempji ta' prattiki tajba, li juru r-reattività u l-funzjonament tajjeb tal-UE fid-dawl tal-ħtieġa ta' antibijotiċi ġodda, u li l-ECDC għandu jkollha rwol ewlieni fil-prijoritizzazzjoni tal-ħtiġijiet tar-R&Ż, fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet u fl-involviment tal-atturi kollha, fit-tisħiħ tal-ħidma transsettorjali u fil-bini tal-kapaċità permezz tan-netwerks tar-R&Ż;

123.  Jenfasizza l-problema tal-batterji multireżistenti li qed jitfaċċaw li huma reżistenti għal bosta antibijotiċi fl-istess ħin u li jistgħu eventwalment isiru superbatterji, reżistenti għall-antibjotiċi kollha disponibbli, inklużi l-antibijotiċi tal-aħħar linja; jenfasizza l-ħtieġa ta' bażi ta' data dwar dawn il-batterji multireżistenti, li jkopru l-AIDS, it-TB, il-malarja, il-gonorrea, l-Escherichia coli u batterji oħra reżistenti għall-mediċini;

124.  Jinnota li l-bhejjem li jitrabbew għall-ikel fl-Istati Uniti jingħataw doża ta' mediċina antibijotika ħames darbiet aktar milli jingħataw l-annimali tar-razzett fir-Renju Unit; jissottolinja, għalhekk, l-importanza tal-kontrolli tal-importazzjonijiet tal-laħam fl-UE;

125.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi standards u miżuri tal-UE biex tindirizza l-AMR u għall-użu xieraq tal-antibijotiċi fi ftehimiet kummerċjali, u taħdem permezz tad-WTO biex tqajjem il-kwistjoni tal-AMR; jinnota li l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir f'annimali li jipproduċu l-ikel ilu pprojbit fl-UE mill-2006, iżda f'pajjiżi barra mill-UE, l-antibijotiċi għadhom jistgħu jintużaw f'għalf għall-annimali bħala promoturi tat-tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi klawżola fil-ftehimiet kollha dwar il-kummerċ ħieles li tistipula li l-ikel importat minn pajjiżi terzi ma jridx ikun ġie prodott bl-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir, bil-ħsieb li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għat-trobbija u l-akkwakultura tal-UE u sabiex tiġi mmitigata l-AMR; jistieden lill-Kummissjoni tipprojbixxi l-importazzjoni ta' ikel minn pajjiżi terzi jekk dawn il-prodotti jkunu ġejjin minn annimali ttrattati b'antibijotiċi jew gruppi ta' antibijotiċi li huma riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bniedem fl-UE;

126.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-miżuri għall-ġlieda kontra l-prattiki illegali relatati mal-produzzjoni, il-kummerċ, l-użu u r-rimi tal-antimikrobiċi; jenfasizza li l-atturi involuti fil-katina taċ-ċiklu tal-ħajja tal-antimikrobiċi jridu jassumu responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom;

127.  Jinnota l-impatt tal-universalità u l-affordabbiltà ta' aċċess wiesa' għall-antibijotiċi eżistenti; jemmen li trattament immirat, bl-użu ta' antibijotiċi speċifiċi, għandu jkun disponibbli għal kulħadd sabiex jimpedixxi l-użu ħażin ta' antibijotiċi mhux adatti u l-użu eċċessiv ta' antibijotiċi b'firxa wiesgħa; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri aktar b'saħħithom kontra l-bejgħ ta' kunsinni kbar ta' antimikrobiċi bi prezzijiet aktar baxxi mill-valur tagħhom, b'mod partikolari antibijotiċi kritiċi għall-bniedem;

128.  Jitlob li jitwettqu verifiki komprensivi fuq il-produtturi tal-antibijotiċi sabiex il-perjodi ta' rtirar jiġu adattati għar-realtà, sabiex jiġi żgurat li l-ebda antibijotiku ma jkun preżenti fil-prodotti tal-ikel;

129.  Jistieden lill-Kummissjoni taħdem biex ikun hemm attenzjoni u impenn kontinwi ta' livell għoli lejn l-azzjoni dwar l-AMR, inkluż fil-forums tan-NU, il-G7 u l-G20; jenfasizza l-opportunità li għandhom il-korpi xjentifiċi tal-UE, bħall-ECDC, biex jieħdu rwoli ta' sorveljanza fil-livell internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-kollaborazzjoni bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, fosthom id-WHO, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-NU u l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE); jilqa' d-Dikjarazzjoni ta' Davos dwar il-Ġlieda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi maħruġa mill-Forum Ekonomiku Dinji f'Davos f'Jannar 2016, li fiha l-industriji tal-farmaċewtika, tal-bijoteknoloġija u tad-dijanjostika jappellaw għal azzjoni kollettiva biex joħolqu suq sostenibbli u prevedibbli għall-antibijotiċi, it-tilqim u d-dijanjostiċi li jtejbu l-konservazzjoni tat-trattamenti ġodda u eżistenti;

130.  Jitlob li jiġi promoss u msaħħaħ u ssir tranżizzjoni għal mod ta' produzzjoni bbażat fuq l-agroekoloġija;

o
o   o

131.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kif ukoll lill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali.

(1) Il-Federazzjoni tal-Veterinarji tal-Ewropa, "L-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel: Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-EFSA/EMA dwar l-użu tal-antimikrobiċi f'annimali li jipproduċu l-ikel fl-UE u miżuri possibbli għat-tnaqqis tal-użu tal-antimikrobiċi", 2016.
(2) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 12.
(3) ĠU C 434, 23.12.2015, p. 49.
(4) ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1.
(5) ĠU C 366, 27.10.2017, p. 149.
(6) https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_mt#add-info
(7) Testi adottati, P8_TA(2017)0061.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227
(9) https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
(10) EFSA, ECDC, "The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014" (Rapport sommarju tal-Unjoni Ewropea dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi f'batterji żoonotiċi u f'batterji indikaturi mill-bnedmin, mill-annimali u mill-ikel fl-2014), 2016.
(11) Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, "Global guidelines on the prevention of surgical site infection" (Linji gwida globali dwar il-prevenzjoni ta' infezzjoni fis-sit kirurġiku), 2016. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(12) Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, "Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in Dutch healthcare organisations" (il-Kosteffikaċja tal-politiki biex inaqqsu r-reżistenza għall-antimikrobiċi fl-organizzazzjonijiet tal-kura tas-saħħa Netherlandiżi), Jannar 2016. Disponibbli hawn: https://goo.gl/wAeN3L
(13) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf
(14) Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, "Global guidelines on the prevention of surgical site infection" (Linji gwida globali dwar il-prevenzjoni ta' infezzjoni fis-sit kirurġiku), 2016. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(15) https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
(16) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/
(18) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
(19) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
(20) L-Artikolu 8(c) tad-Direttiva 2013/39/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika dwar l-ilma (ĠU L 226, 24.8.2013, p. 1).
(21) Skont il-formulazzjoni fin-Netherlands mill-Ministru għall-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi, l-Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent (RIVM), l-industrija tal-ilma u l-bordijiet responsabbli mill-ilma.
(22) L-Artikolu 78 tar-regolament li jmiss dwar il-prodotti mediċinali veterinarji.
(23) Kummissjoni Ewropea, "A European One Health Action Plan against Anitmicrobial Resistance (AMR)" (Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (RAM)), Ġunju 2017, p. 10.
(24) Ibid., p. 12.
(25) Ibid., p. 15.
(26) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17);
(27) Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008, ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549), li japplika r-regoli stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23); Id-Direttiva tal-Kunsill 91/630/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 33); Id-Direttiva tal-Kunsill 91/629/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġġiela (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 28).
(28) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf
(29) Mevius, D. et al., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans" (ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Tfittxija għas-sorsi tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-bnedmin), 2018. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.1health4food.nl/esblat
(30) Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf
(31) http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf
(32) Mevius, D. et al., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans" (ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Tfittxija għas-sorsi tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-bnedmin), 2018. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.1health4food.nl/esblat
(33) http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb
(34) http://www.jpiamr.eu
(35) Pamer, E. G., "Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens", Science, Vol. 352(6285), 2016, pp. 535-538.
(36) http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197
(37) Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1).
(38) Ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1999 dwar il-prodotti mediċinali orfni (ĠU L 18, 22.1.2000, p. 1).
(39) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/
(40) https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
(41) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
PDF 199kWORD 65k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (2017/2257(INI))
P8_TA(2018)0355A8-0241/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Ewropa Attiva: Aġenda għal tranżizzjoni soċjalment ġusta lejn mobilità kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kulħadd" (COM(2017)0283),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, ratifikat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fl-4 ta' Ottubru 2016(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017 dwar mobilità kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kulħadd(3),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-5 ta' Lulju 2017 dwar l-implikazzjonijiet tad-diġitalizzazzjoni u r-robotizzazzjoni tat-trasport għat-tfassil tal-politika tal-UE(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' April 2009 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2015 dwar il-ħolqien ta' sistema multimodali integrata għall-ħruġ ta' biljetti fl-Ewropa(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli(8),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Valletta dwar is-Sikurezza fit-Toroq tad-29 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144),

–  wara li kkunsidra l-istudju tiegħu tal-2016 bit-titolu "Self-piloted cars: the future of road transport?" ("Karozzi awtogwidati: il-ġejjieni tat-trasport bit-triq?"),

–  wara li kkunsidra l-istudju tiegħu tal-2017 bit-titolu "Infrastructure funding challenges in the sharing economy" ("L-isfidi tal-finanzjament tal-infrastruttura fl-ekonomija ta' kondiviżjoni"),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-2017 bit-titolu "Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations" ("L-impatt tad-diġitalizzazzjoni u l-ekonomija on demand fuq is-swieq tax-xogħol u l-konsegwenzi għall-impjieg u r-relazzjonijiet industrijali"),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0241/2018),

A.  billi qed isiru bidliet strutturali fis-settur tat-trasport, u l-futur tat-trasport fl-UE jinsab fl-intersezzjoni tal-prijoritajiet ġenerali tal-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, il-Programm għal l-Arja Nadifa għall-Ewropa u l-linji gwida tal-UE dwar is-sikurezza tat-toroq 2011-2020;

B.  billi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport u l-użu ta' teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi joffru opportunitajiet għall-ġejjieni tal-mobilità u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli;

C.  billi l-ekonomija kollaborattiva u ta' kondiviżjoni qed tittrasforma l-industrija tat-trasport mad-dinja kollha; billi l-valur tat-tranżazzjonijiet tal-ekonomija kollaborattiva fis-settur tat-trasport fl-Ewropa fl-2015 ġie stmat għal EUR 5,1 biljun, żieda ta' 77 % meta mqabbel mas-sena preċedenti, filwaqt li l-interazzjonijiet tal-ekonomija ta' kondiviżjoni mhux monetarja jaqbżu sew dan ix-xenarju, fatt li jenfasizza l-importanza ta' dan il-fenomenu;

D.  billi huwa stmat li t-trasport tal-passiġġieri se jikber b'madwar 42 % bejn l-2010 u l-2050 u billi t-trasport tal-merkanzija se jikber b'60 % matul l-istess perjodu;

E.  billi l-White Paper dwar it-Trasport tal-2011 appellat li 30 % tat-trasport tal-merkanzija li jsir fil-kurituri ewlenin jiġi trasferit mit-toroq għal modi tat-trasport aktar sostenibbli bħalma hi l-ferrovija sal-2030, u li 50 % jiġi trasferit sal-2050, filwaqt li rrikjediet li tiġi żviluppata infrastruttura ekoloġika xierqa;

F.  billi l-applikazzjoni, fil-modi kollha tat-trasport, tal-prinċipju ta' min juża u jniġġes iħallas, inklużi fit-trasport bit-triq, dak ferrovjarju, dak marittimu u l-avjazzjoni, se tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' kondizzjonijiet ekwi bejn il-modi kollha tat-trasport;

G.  billi servizzi ta' mobilità ġodda għandhom l-għan li jtejbu b'mod sinifikanti t-trasport urban u għandhom il-potenzjal li jagħmlu dan billi jnaqqsu l-konġestjoni u l-emissjonijiet u jipprovdu alternattiva għas-sjieda ta' karozza privata, peress li l-karozza privata għadha l-mezz prinċipali tat-trasport f'dawk li huma vjaġġi magħmula; billi tali servizzi jistgħu jippermettu tranżizzjoni lejn trasport multimodali u kondiviż, li b'hekk huwa wkoll aktar sostenibbli, u jistgħu jikkomplementaw forom pubbliċi u attivi ta' trasport;

H.  billi s-settur tat-trasport jaqdi rwol ewlieni fil-funzjonament tal-ekonomija tal-UE, fejn jikkostitwixxi madwar 4 % tal-PDG tal-UE u aktar minn 5 % tal-impjiegi kollha tal-UE(9); billi n-nisa jiffurmaw biss 22 % tal-forza tax-xogħol tas-settur u terz tal-ħaddiema kollha tas-settur għandhom 'il fuq minn 50 sena;

I.  billi l-vetturi konnessi u awtonomi huma mistennija jagħmlu t-trasport bit-triq tal-futur aktar effiċjenti, sikur u sigur, peress li l-iżball uman huwa l-kawża ewlenija tal-inċidenti kollha tat-traffiku fit-toroq tal-Ewropa;

J.  billi sar progress kbir f'dawn l-aħħar deċennji, fatt li għamel lill-UE l-iktar reġjun sikur f'dak li hu trasport bit-triq; billi l-għadd kbir ta' vittmi ta' inċidenti, fejn naraw li s-sena l-oħra fir-toroq Ewropej mietu 25 500 ruħ u sfaw midruba serjament 135 000 ruħ, għadu qed jikkawża sofferenza umana kbira u kosti ekonomiċi inaċċettabbli, li huma stmati li jammontaw għal EUR 100 biljun fis-sena, u billi l-miri tal-2020, li l-għadd ta' vittmi tal-inċidenti tat-traffiku jitnaqqas bin-nofs meta mqabbel mal-2010, mhumiex qed jintlaħqu u l-proporzjon ta' korrimenti serji u ta' mwiet ta' utenti tat-toroq vulnerabbli bħalma huma dawk li jkunu mexjin fit-toroq, iċ-ċiklisti jew is-sewwieqa ta' vetturi bil-mutur aktar żgħir b'żewġ roti qed jiżdied f'daqqa.

K.  billi t-trasport huwa l-kawża prinċipali tat-tniġġis tal-arja fiż-żoni urbani u huwa responsabbli għal iktar minn 25 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-UE, li aktar minn 70 % minnhom huma ġejjin mit-trasport bit-triq, sehem li qed ikompli jiżdied;

L.  billi riċerka u stimi ta' dan l-aħħar jiżvelaw rabta aktar qawwija bejn l-esponiment għat-tniġġis tal-arja u riskji ogħla għas-saħħa pubblika, inklużi l-mard kardjovaskulari bħalma huma l-puplesija u l-mard tal-qalb iskemiku, u l-kanċer, u billi l-materja partikolata tal-UE hija stmata li tikkawża 399 000 mewta qabel il-waqt kull sena, fejn iċ-ċifri korrispondenti huma 75 000 għall-ossidi tan-nitroġenu u 13 600 għall-ożonu: billi n-nies li jgħixu f'ambjenti urbani huma partikolarment esposti għal dan il-periklu;

M.  billi bħalissa fid-dinja kollha qed isiru sforzi mill-akbar biex is-settur tat-trasport isir aktar inklużiv, sikur u ġust, inkluża l-introduzzjoni ta' miri ambizzjużi u standards vinkolanti, u billi l-UE m'għandhiex titlef l-opportunità tagħha li tkun ta' quddiem nett f'dawn l-innovazzjonijiet soċjali;

L-impatt tat-tranżizzjoni tat-trasport fuq il-ħiliet u l-metodi ta' ħidma

1.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Ewropa Attiva: Aġenda għal tranżizzjoni soċjalment ġusta lejn mobilità kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kulħadd", li tirrikonoxxi li s-settur tal-mobilità għaddej minn bidliet profondi u jenfasizza li r-rivoluzzjoni diġitali tal-mobilità għandha twassal għal settur tat-trasport bit-triq aktar sikur, aktar innovattiv, akar integrat, sostenibbli, aktar ġust, aktar kompetittiv u aktar nadif, interkonnes ma' modi tat-trasport oħra aktar sostenibbli; jilqa' l-approċċ strateġiku tal-komunikazzjoni biex jinkiseb qafas regolatorju koerenti għall-qasam tat-trasport bit-triq li kulma jmur qed isir dejjem aktar kumpless;

2.  Jirrimarka li s-settur tal-mobilità tal-UE jeħtieġ li jieħu vantaġġ mill-opportunitajiet li nħolqu mit-teknoloġiji diġitali; jemmen li għandhom jiġu żviluppati mudelli ġodda ta' negozju li jagħtu lok għal servizzi ta' mobilità kondiviżi innovattivi, inklużi pjattaformi online ġodda għal operazzjonijiet tal-merkanzija, car-pooling, servizzi ta' użu kondiviż ta' karozzi (car-sharing) u roti, jew applikazzjonijiet tal-ismartphones li joffru l-analitika f'ħin reali u data dwar il-kundizzjonijiet tat-traffiku;

3.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipproponu u japplikaw miżuri ta' C-ITS (sistema ta' trasport intelliġenti kooperattiva) b'koerenza mal-għanijiet u l-inizjattivi kif iddikjarati fil-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport kif ukoll il-Ftehim ta' Pariġi ta' Diċembru 2015 dwar it-tibdil fil-klima;

4.  Jirrileva l-fatt li s-settur tal-karozzi tal-UE jipprovdi impjiegi għal 8 miljun ruħ u jikkostitwixxi 4 % tal-valur miżjud gross tal-UE, li jġib bilanċ kummerċjali favorevoli ta' EUR 120 biljun.

5.  Jissottolinja li l-bidliet fl-industrija tal-karozzi marbuta mad-diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni jew karozzi aktar nodfa se jirrikjedu kompetenza esperta ġdida u modi ta' ħidma ġodda; jisħaq li dawn il-bidliet għandhom jirriżultaw f'opportunitajiet ġodda biex is-settur tat-trasport isir aktar attraenti u jtemm l-iskarsezza ta' ħaddiema fis-settur; jenfasizza li l-produzzjoni ta' vetturi aktar nodfa, konnessi aħjar u aktar awtomatizzati se jkollha impatt fuq il-manifattura, l-iżvilupp, il-manutenzjoni, u s-servizz ta' manutenzjoni u se tirrikjedi ħiliet ġodda, bħalma huma l-assemblaġġ ta' muturi elettriċi jew il-manifattura ta' batteriji tat-tieni ġenerazzjoni, ċelloli tal-fjuwil, tagħmir tal-informatika jew apparat ta' detezzjoni; jenfasizza li diġà, illum il-ġurnata, l-industrija qed tiffaċċa sfidi tremendi biex tirrekluta persunal bil-ħiliet xierqa u li filwaqt li t-tkabbir fl-impjiegi tal-inġinerija mistenni jkompli, il-ħiliet fil-qasam tas-software huma rekwiżit ġdid li l-kumpaniji qed ikollhom ifittxu; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u l-iżvilupp tal-ħiliet għall-ħaddiema tat-trasport tal-UE skont dawn l-isfidi ġodda;

6.  Jenfasizza li l-opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-nisa għandhom ikunu prijorità fuq l-aġenda għall-ġejjieni tas-settur tat-trasport; jenfasizza li s-settur tat-trasport huwa ddominat mill-irġiel, li jiffurmaw tliet kwarti tal-forza tax-xogħol totali, u l-bilanċ bejn is-sessi għandu jiġi mħeġġġ; jilqa' l-varar tal-"Women in Transport - EU Platform for Change" (In-Nisa fit-Trasport - Pjattaforma tal-UE għall-Bidla"), li hija maħsuba biex tinkoraġġixxi l-impjieg tan-nisa u l-opportunitajiet indaqs fis-settur tat-trasport; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu flimkien fuq dik il-pjattaforma ħalli l-ħolqien tal-impjiegi għan-nisa u d-diġitalizzazzjoni tas-settur imorru id f'id;

7.  Jirrimarka li r-rivoluzzjoni diġitali se ssawwar mill-ġdid il-katina tal-valur tal-industrija tal-karozzi, il-prijoritajiet tar-riċerka u tal-investiment u l-opportunitajiet teknoloġiċi, li jridu jkunu trasparenti, koerenti u b'konformità mal-istandards ġuridiċi, b'implikazzjonijiet għall-pożizzjoni kompetittiva globali tagħha;

8.  Ifakkar li s-sewqan awtomatizzat jista' jkollu impatt sinifikanti fuq il-forza tax-xogħol tas-settur tat-trasport u se jirrikjedi kwalifiki ġodda fil-każ tal-professjonijiet affettwati; jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa b'antiċipazzjoni ta' din it-tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol, li għandhom ikunu akkumpanjati minn djalogu soċjali aktar b'saħħtu; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija tal-UE li tiġbor fiha l-opportunitajiet ġodda ta' impjieg li se jinħolqu mid-diġitalizzazzjoni tas-settur tat-trasport u tqis l-aħjar prattiki tal-Istati Membri, bil-għan li trawwem il-ħolqien tal-impjiegi fis-settur tat-trasport, inklużi b'mod prijoritarju arranġamenti tranżizzjonali ġusti għall-impjegati li l-impjiegi tagħhom ma jibqgħux jeżistu hekk kif is-settur tat-trasport isir diġitalizzat;

9.  Jenfasizza li s-sewqan awtomatizzat, fl-aħħar mill-aħħar, se jqajjem mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-ħin tas-sewqan u l-perjodi tal-mistrieħ; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja kontinwament biex tara tkunx meħtieġa azzjoni leġiżlattiva;

10.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-impatt pożittiv tad-diġitalizzazzjoni fit-trasport peress li se tgħin biex tinqata' l-burokrazija u tissemplifika l-proċeduri kemm għall-awtoritajiet u kemm għall-kumpaniji, u se tagħmilha eħfef biex tiġi vverifikata l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ u mar-regoli tal-kabotaġġ bl-introduzzjoni tat-takografi diġitali, u b'hekk ittejjeb il-kondizzjonijiet għas-sewwieqa professjonali u tgħin biex jinħolqu kondizzjonijiet ekwi għall-operaturi kollha tat-trasport;

11.  Jilqa' l-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa tal-Kummissjoni u inizjattivi bħall-Pjan ta' Azzjoni għal Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet, u l-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali, li jippromwovu l-kooperazzjoni bejn it-trade unions, l-istituzzjonijiet tat-taħriġ u l-atturi tas-settur privat sabiex jantiċipaw, jidentifikaw u jindirizzaw in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet;

12.  Jilqa' l-fatt li s-settur tal-karozzi huwa wieħed mis-sitt setturi pilota bi pjan ta' azzjoni li għalihom sar disponibbli finanzjament permezz tal-azzjoni tal-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali fi ħdan il-programm Erasmus+;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-proġetti varati dwar il-ħiliet fis-settur tal-karozzi, inkluż il-proġett ta' riċerka SKILLFUL fuq tliet snin u r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti mill-grupp ta' livell għoli GEAR 2030; jemmen li, abbażi tal-eżitu tal-proġett SKILLFUL, se jkun possibbli li tiġi vvalutata l-adegwatezza tar-rekwiżiti ta' taħriġ u ta' kwalifiki li hemm fis-seħħ għas-sewwieqa tat-trasport bit-triq, b'mod partikolari fid-dawl tal-professjonijiet/ħiliet ġodda;

14.  Jistieden lill-Istati Membri, sabiex iktar milli jirreaġixxu għal sfidi speċifiċi, ikunu proattivi fir-reazzjoni tagħhom għad-diġitalizzazzjoni u jieħdu deċiżjonijiet komprensivi u strateġiċi abbażi tan-newtralità teknoloġika, immirati biex jimmassimizzaw il-benefiċċji potenzjali, u biex jaħdmu sabiex jilħqu qbil dwar approċċ tal-UE dwar kwistjonijiet ewlenin;

15.  Jirrileva r-rwol fundamentali li jistgħu jaqdu l-utenti u l-konsumaturi fit-trawwim tat-tranżizzjoni tat-trasport u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu t-trasparenza u d-disponibilità pubblika tad-data rilevanti sabiex jagħtu spinta lis-sensibilizzazzjoni pubblika u jippermettu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati tajjeb;

It-tranżizzjoni permezz tal-progress fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni

16.  Jenfasizza li l-Ewropa hija fuq quddiem nett fid-dinja kemm fil-manifattura kif ukoll fl-operazzjonijiet tat-trasport u jisħaq fuq l-importanza kruċjali li s-settur tat-trasport Ewropew ikompli jiżviluppa, jinvesti, ikun innovattiv u jġedded lilu nnifsu b'mod sostenibbli, sabiex iżomm il-pożizzjoni tiegħu fuq quddiem nett kemm fil-qasam teknoloġiku kif ukoll fil-kompetittività;

17.  Ifakkar fl-objettiv ewlieni li tiġi stabbilita żona unika Ewropea tat-trasport mingħajr ostakli li fiha, b'komodalità effiċjenti, kull mod tat-trasport ikollu postu u jkun hemm żieda fl-interazzjoni modali, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu ambjent adattat ibbażat fuq l-inċentivi sabiex jagħmlu l-modi tat-trasport iktar effiċjenti u jeħilsu mill-ostakli eżistenti bħalma hija l-burokrazija bla bżonn;

18.  Ifakkar li se jkunu meħtieġa teknoloġiji tat-trasport u soluzzjonijiet tal-mobilità sostenibbli u innovattivi sabiex tissaħħaħ is-sikurezza fit-toroq, jiġu limitati t-tibdil fil-klima u l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju, it-tniġġis tal-arja u l-konġestjoni, u li hemm bżonn ta' qafas regolatorju Ewropew li jistimola l-innovazzjoni; jappella, f'dan il-kuntest, għal aktar finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp transettorjali interkonnessi dwar il-karozzi konnessi u mingħajr sewwieq, l-elettrifikazzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja u tat-toroq, il-karburanti alternattivi, id-disinn u l-manifattura ta' vetturi, il-ġestjoni tan-netwerks u tat-traffiku, kif ukoll is-servizzi u l-infrastruttura tal-mobilità intelliġenti, mingħajr ma jiġu ttraskurati s-sistemi li diġà jeżistu f'setturi oħra; jinnota li dawn l-innovazzjonijiet ewlenin se joħolqu l-ħtieġa li jiġu applikati ħafna suriet ta' kompetenza esperta industrijali jekk għandhom jiġu żviluppati b'mod effettiv; jirrimarka, f'dak il-kuntest, li l-vetturi kooperattivi, awtomatizzati u konnessi jistgħu jagħmlu l-industrija Ewropea aktar kompetittiva u jnaqqsu l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tat-trasport kif ukoll jikkontribwixxu biex jonqsu l-imwiet ikkawżati mill-inċidenti tat-traffiku; jenfasizza, għalhekk, li r-rekwiżiti tal-infrastruttura għandhom jiġu determinati bil-ħsieb li jiġi żgurat li dawk is-sistemi jkunu jistgħu jiffunzjonaw b'mod sikur;

19.  Jirrimarka li, sabiex tibqa' aġġornata mal-iżviluppi teknoloġiċi u tipprovdi liċ-ċittadini Ewropej l-aħjar soluzzjonijiet possibbli ta' trasport u ta' mobilità u fl-istess ħin tiżgura li l-intrapriżi Ewropej ikunu jistgħu jsostnu u jespandu s-saħħa kompetittiva tagħhom, l-Ewropa għandha bżonn ta' qafas aħjar għal azzjoni konġunta dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni tat-trasport; jemmen li l-għanijiet ambizzjużi għas-sistema futura tat-trasport tagħna jistgħu jintlaħqu biss jekk ideat u kunċetti ġodda jkunu jistgħu jiġu żviluppati, ittestjati u implimentati b'interazzjoni mill-qrib mal-aġendi ta' politika u mal-aġendi regolatorji;

20.  Jappella għall-għoti ta' aktar appoġġ finanzjarju trasparenti għar-riċerka, l-innovazzjoni u t-taħriġ, kif ġara fi ħdan il-qafas tal-Istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti, li fih il-kofinanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali pprovda appoġġ f'oqsma bħalma huma s-sistemi tal-motopropulsjoni jew tat-trasport intelliġenti;

21.  Ifakkar li l-finanzjament Ewropew matul il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss għall-2021-2027 se jkun vitali għat-tlestija tal-infrastrutturi transfruntiera u għat-tneħħija tar-restrinġimenti tat-traffiku matul il-kurituri ewlenin tan-Netwerk trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), u josserva li l-finanzjament għall-infrastruttura jinkoraġġixxi l-investiment privat u pubbliku f'servizzi u teknoloġiji tat-trasport ta' kwalità għolja u sostenibbli; għalhekk jitlob li jsir disponibbli finanzjament taħt il-QFP li jmiss sabiex jitrawmu l-iżvilupp u l-applikazzjoni rapidi ta' sistemi, servizzi u soluzzjonijiet diġitali tat-trasport fil-ġejjieni;

22.  Jissottolinja li l-ostakli finanzjarji għandhom jitnaqqsu u l-aċċess għall-finanzjament għandu jiġi semplifikat, peress li l-burokrazija u l-kosti amministrattivi jkollhom impatt negattiv proporzjonalment ikbar fuq l-SMEs minħabba li m'għandhomx biżżejjed ħiliet u kapaċità; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja jekk is-sejħiet pubbliċi għall-offerti min-naħa tal-Istati Membri għal infrastruttura tat-trasport intelliġenti jkunux konformi mad-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess imtejjeb għall-SMEs kif spjegat fid-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku;

23.  Jirrimarka li l-Ewropa jeħtiġilha ttejjeb l-ekosistema tal-innovazzjoni ibda mit-teknoloġija bażika sar-riċerka dwar servizzi u mudelli ta' negozju ġodda li jwasslu għall-innovazzjoni soċjali (ladarba joħorġu fis-suq kullimkien); jenfasizza li l-appoġġ pubbliku għall-ekosistema tal-innovazzjoni għandu jiffoka fuq il-fallimenti tas-suq fir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll fuq politiki li jirrispettaw l-innovazzjoni, filwaqt li jippermetti lis-standardizzazzjoni u r-regolamentazzjoni u l-istrumenti finanzjarji Ewropej jagħtu spinta lill-investiment tas-settur privat fl-innovazzjoni;

24.  Jinnota li r-riċerka fil-livell tal-UE, b'mod partikolari permezz ta' Orizzont 2020, se tkun fundamentali biex jinkisbu r-riżultati, kif jidher mis-sħubijiet pubbliċi-privati bħalma huma l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu u l-Inizjattiva Ewropea għall-Vetturi Ekoloġiċi u jappella għal sħubija pubblika-privata speċifika għas-sewqan konness u awtomatizzat; jappoġġa l-ħidma tal-Kummissjoni għall-ħolqien tal-Alleanza Ewropea tal-Batteriji u jitlob għal aktar appoġġ finanzjarju għall-iżvilupp ta' batteriji sostenibbli u għall-produzzjoni u r-riċiklaġġ taċ-ċelloli tal-batteriji fl-UE għall-vetturi futuri b'emissjonijiet baxxi jew mingħajr emissjonijiet u għal approċċ globali ta' kummerċ ġust fl-importazzjoni ta' materjali bħalma huma l-litju u l-kobalt, peress li l-avvanz ta' dawn it-teknoloġiji se jaqdu rwol ewlieni fil-ġejjieni tal-mobilità nadifa u sostenibbli;

25.  Jenfasizza kemm hu importanti li jinħolqu strateġiji konsistenti ta' żvilupp ekonomiku u industrijali, li fihom, għanijiet bħalma huma t-tisħiħ ulterjuri tal-produzzjoni u l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi jkunu pareġġati bl-użu tar-riżorsi biex dawn l-għanijiet jintlaħqu, f'dawk li huma infrastruttura u komponenti relatati mal-użu bħalma huma l-batteriji, aspett li fuqu wkoll għandhom jiffokaw l-attenzjoni tagħhom il-Kummissjoni u l-Istati Membri bil-ħsieb li jabbozzaw strateġija tal-UE għall-produzzjoni tal-batteriji; jissottolinja kemm hu importanti li l-manifatturi u l-kummerċjalizzazzjoni jiġu inċentivizzati sabiex jitnaqqsu l-kosti;

26.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ħolqot ukoll rabta mal-ekonomija ċirkolari b'enfasi partikolari fuq il-materja skarsa u l-batteriji; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tkompli tivvaluta aktar l-impronta ambjentali tal-manifattura u r-riċiklaġġ tal-batteriji biex ikollha stampa sħiħa tal-impatti ambjentali tal-vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batteriji ħalli tiffaċilita l-paragun tas-sostenibilità taċ-ċiklu tal-ħajja ta' sistemi differenti ta' sewqan;

27.  Jenfasizza l-benefiċċji potenzjali tal-applikazzjonijiet tat-tieni użu għall-batteriji tal-vetturi, pereżempju f'soluzzjonijiet tal-grilja intelliġenti u tal-ħażna domestika intelliġenti, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw proġetti pilota u ta' riċerka f'dan il-qasam permezz ta' skemi ta' finanzjament;

28.  Jappoġġa ż-żieda fl-użu tat-teknoloġiji diġitali fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas", bħalma huma t-telepedaġġ u l-ħruġ ta' biljetti elettroniċi bbażati fuq il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi; jilqa' l-linji gwida tal-Kummissjoni għall-ibliet dwar ir-Regolamenti dwar l-Aċċess Urban għall-Vetturi (UVARs); jenfasizza, madankollu, li jeħtieġ isir aktar fil-livell Ewropew biex tiġi evitata l-frammentazzjoni taż-Żona Unika tat-Trasport; jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, lejn l-importanza tal-finanzjament għall-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport u tal-investiment sinifikanti fil-fjuwils b'livell baxx ta' karbonju l-aktar responsabbli mil-lat ambjentali sabiex tiġi promossa t-trasformazzjoni tas-sistema tat-trasport u tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-assi tat-enerġija u tat-trasport bħala mezz biex tiġi aċċelerata t-tranżizzjoni għal taħlita ta' fjuwil aktar sostenibbli; jemmen, fir-rigward ta' finanzjament tal-UE għat-trasport, li l-idoneità bl-iskop li jinkisbu l-miri dwar il-klima għandha tkun waħda mill-kriterji ta' eliġibilità għall-proġetti;

29.  Itenni l-impenji tal-UE fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima skont il-Ftehim ta' Pariġi, l-Aġenda 2030 tan-NU u l-Qafas dwar il-Klima u l-Enerġija għall-2030; jilqa' l-miżuri diġà adottati bħaċ-ċiklu tat-test tal-Proċedura ta' Ttestjar Armonizzata fuq Livell Dinji għall-Vetturi Ħfief (WLTP) kif ukoll il-pakketti dwar l-Emissjonijiet f'Sewqan Reali (RDE), li għandhom l-għan li jnaqqsu d-distakk bejn il-miri ddikjarati tad-dekarbonizzazzjoni u l-emissjonijiet fit-triq reali; jitlob lill-Kummissjoni timmonitorja l-effikaċja ta' dawn il-miżuri u, jekk meħtieġ, tissuġġerixxi aktar titjib; iqis id-WLTP bħala pass fid-direzzjoni t-tajba rigward il-kejl tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi tal-passiġġieri;

30.  Jinnota li l-forniment ta' informazzjoni għall-konsumaturi dwar il-vetturi tal-passiġġieri huwa imperattiv biex titħaffef id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport, u jitlob, għalhekk, għal informazzjoni mtejba, affidabbli u aktar aċċessibbli dwar l-emissjonijiet u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi, inkluż it-tikkettar standardizzat, viżibbli u ċar tal-vetturi, ħalli l-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati u sabiex jiġu promossi bidliet fl-imġiba tan-negozji u tal-individwi privati, u mobilità aktar nadifa; jenfasizza li informazzjoni aktar preċiża ser tiffaċilita u tippermetti wkoll lill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri, tar-reġjuni u tal-ibliet jagħmlu użu minn akkwist pubbliku "ekoloġiku"; jilqa' r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/948(10), filwaqt li jistieden ukoll lill-Kummissjoni tikkunsidra li tirrevedi d-Direttiva dwar it-Tikkettar tal-Karozzi (1999/94/KE)(11);

31.  Jinnota kemm l-ostakli kurrenti, finanzjarji kif ukoll mhux finanzjarji, li l-konsumaturi jiffaċċjaw meta jkunu qed jixtru vettura b'emissjonijiet baxxi; ifakkar li l-aċċettazzjoni mill-utenti aħħarin tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi tiddependi ħafna mid-disponibilità u l-aċċessibilità ta' infrastruttura komprensiva u transfruntiera; jilqa', f'dan ir-rigward, inizjattivi privati u pubbliċi li jippermettu roaming bejn operaturi tal-infrastruttura tal-iċċarġjar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw ir-roaming u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tal-iċċarġjar fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tagħti appoġġ akbar lill-isforzi tal-Istati Membri biex jespandu l-infrastruttura tagħhom ta' fjuwils alternattivi sabiex il-parti l-kbira tal-UE tkun koperta b'tali infrastruttura mill-aktar fis possibbli;

32.  Huwa tal-fehma li, sabiex titħaffef il-penetrazzjoni fis-suq tal-fjuwils b'emissjonijiet baxxi u sabiex jiġu sfruttati bis-sħiħ il-benefiċċji klimatiċi tagħhom, huwa meħtieġ li jinħolqu inċentivi għall-użu tagħhom u għall-iżvilupp ta' vetturi kompatibbli; itenni, madankollu, li sabiex jiġi rispettat il-Ftehim ta' Pariġi, l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) li ġejjin mit-trasport jeħtieġ li, sa nofs is-seklu, ikunu ħadu deċiżivament it-triq lejn emissjonijiet żero; jissottolinja li s-settur Ewropew tat-trasport bit-triq ma jistax jiġi ttrasformat biex jimxi lejn sostenibilità ekoloġika u ekonomika bil-kontinwazzjoni ta' approċċ teknoloġiku "wieħed tajjeb għal kulħadd" u li, għalhekk, hija meħtieġa tranżizzjoni lejn valutazzjoni verament teknoloġikament newtrali ta' sistemi ta' sewqan fir-rigward tal-iżvilupp ta' vetturi futuri li ser jikkorrispondu mal-ħtiġijiet differenti ta' mobilità; jenfassizza li huwa meħtieġ sforz transsettorjali biex jiġi aċċelerat l-investiment fl-infrastruttura tal-fjuwils b'emissjonijiet baxxi, li huwa prekundizzjoni għall-adozzjoni u l-mobilizzazzjoni usa' ta' vetturi li jaħdmu b'enerġija alternattiva;

33.  Jenfasizza li d-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa(12) trid tikkunsidra l-ħtiġijiet u r-riżorsi disponibbli tal-muniċipalitajiet u l-awtoritajiet reġjonali biex tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-kwistjonijiet ta' kumplessità u piżijiet amministrattivi;

34.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tressaq, sat-2 ta' Mejju 2018, proposta leġiżlattiva għall-emissjonijiet tas-CO2 u għal standards tal-konsum tal-fjuwil għall-vetturi heavy-duty (HDVs) li għandha tkun ambizzjuża, realistika u bbażata fuq data miġbura bl-użu tal-Għodda għall-Kalkolu tal-Konsum tal-Enerġija tal-Vetturi (VECTO) sabiex tiġi żgurata leġiżlazzjoni HDV koerenti; jenfasizza li l-VECTO trid tiġi aġġornata b'mod rapidu u regolari sabiex tippermetti kunsiderazzjoni b'mod preċiż tat-teknoloġiji ġodda b'tali mod li ttejjeb l-effiċjenza tal-vetturi fi żmien xieraq;

35.  Jissottolinja li l-livell ta' ambizzjoni tal-miri tas-CO2 għall-HDVs irid ikun koerenti mal-ambizzjonijiet futuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu, pereżempju taħt l-Euro 7, kif ukoll mar-rekwiżiti skont id-Direttiva (UE) 2015/719 dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet(13);

36.  Ifakkar fl-esperimenti terribbli ta' esponiment għad-dħaħen imwettqa fuq il-bnedmin u x-xadini mill-Grupp Ewropew ta' Riċerka dwar l-Ambjent u s-Saħħa fis-Settur tat-Trasport (EUGT), korp iffinanzjat minn kumpaniji ewlenin tal-karozzi; ifakkar li dan mhuwiex l-ewwel skandlu ta' dan it-tip tal-industrija awtomobilistika; jappella li r-riċerka kollha li tinforma lill-politika tal-UE tkun indipendenti mill-industrija awtomobilistika, inkluż permezz ta' finanzjament u sottokuntrattar;

It-tranżizzjoni tat-trasport li taħdem favur l-utenti kollha

37.  Jissottolinja li l-konnettività fost il-vetturi awtonomi, bejn il-vetturi u l-infrastruttura, bejn il-vetturi, ir-roti u n-nies li jkunu miexja u fin-netwerk innifsu għandha tkun għan ewlieni għall-ġejjieni 'l bogħod sabiex jiġi żgurat fluss tat-traffiku mingħajr xkiel; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjonijiet tal-użu u l-ġestjoni tad-data, b'enfasi fuq il-protezzjoni tad-data, u tivvaluta l-applikazzjonijiet kollha probabbli tat-teknoloġija tad-disinjar permezz tal-kompjuter (CAD) li jinkorporaw livelli għolja ta' awtonomija u jipprovdu servizzi b'valur miżjud; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u tas-satellita għal servizzi aħjar ta' pożizzjonament u ta' komunikazzjoni bejn il-vetturi u l-infrastruttura u jistieden lill-Kummissjoni tistipula fejn u sa meta l-infrastruttura eżistenti tat-trasport trid tiġi allinjata mal-istandards tal-infrastruttura tat-trasport intelliġenti;

38.  Jirrimarka li s-sewqan awtonomu u l-vetturi nodfa se jirrikjedu ppjanar u investiment integrati tal-infrastruttura biex it-toroq ikunu mgħammra bl-infrastruttura meħtieġa tat-telekomunikazzjonijiet u tal-impożizzjoni tat-tariffi, pereżempju għall-karozzi elettriċi, kif ukoll li tiġi provduta data ta' kwalità għolja dwar it-toroq, pereżempju għall-mapep diġitali b'definizzjoni għolja, u tagħmir abbord b'interoperabilità sħiħa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta lill-investiment biex jiġu finanzjati titjibiet sostenibbli innovattivi tal-infrastruttura tat-trasport;

39.  Ifakkar lill-Kummissjoni li, sabiex jirnexxu l-konnettività adegwata tat-trasport u l-ġestjoni xierqa tas-sikurezza, is-sinjalar, l-awtomatizzazzjoni, il-karatteristiċi diġitali għall-konsumaturi u l-ġestjoni sikura tad-data, għandha tiġi żgurata mill-aktar fis possibbli l-kopertura sħiħa bil-5G tal-kurituri tat-TEN-T għall-ferroviji, it-toroq u l-passaġġi fuq l-ilma intern; jitlob li jiġu żviluppati proġetti ta' awtostradi intelliġenti u li jiġu stabbiliti kurituri tat-trasport intelliġenti; jemmen li t-toroq prinċipali għandu jkollhom installazzjonijiet tal-fibra ottika, konnessjonijiet tan-netwerk bla fili u stazzjonijiet ta' bażi tal-5G;

40.  Ifakkar fl-għan globali għandu jkun dak ta' żero diżgrazzji fit-toroq Ewropej u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-koeżistenza sikura tal-mezzi tat-trasport antiki u ġodda, u li l-bidla ssir aktar faċli bl-installazzjoni mandatarja ta' ċerti sistemi ta' għajnuna għas-sewwieqa u bl-assigurazzjoni ta' infrastruttura xierqa; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni bir-reqqa u teknoloġikament newtrali tal-implikazzjonijiet tas-sikurezza tal-użu ta' sistemi awtomatizzati b'fokus olistiku fuq ir-riperkussjonijiet għas-sikurezza tas-sistemi kollha tat-trasport intermodali;

41.  Jenfasizza li l-miri għat-tnaqqis tal-imwiet u l-ġrieħi serji fl-inċidenti tat-toroq għadhom ma ntlaħqux u li l-politika Ewropea dwar it-trasport għandha għalhekk tiffoka fuq li dawn jintlaħqu; jissottolija l-importanza ta' leġiżlazzjoni adegwata dwar is-sikurezza biex jinkiseb settur tat-trasport bit-triq aktar sikur; ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li sabiex jitnaqqas l-għadd ta' inċidenti u ta' vittmi tat-traffiku fit-toroq tal-Ewropa, iridu jiġu garantiti kundizzjonijiet xierqa ta' parkeġġ u ta' mistrieħ fl-UE kollha;

42.  Jirrimarka li l-iżvilupp ta' karozzi konnessi u awtomatizzati ġie xprunat, fil-biċċa l-kbira tiegħu, mit-teknoloġija; jitlob, għalhekk, li l-impatt soċjali tagħha tiġi investigata u rikonoxxuta, u jemmen li l-kompatibilità sħiħa tal-introduzzjoni ta' karozzi konnessi u awtomatizzati mal-valuri u l-għanijiet soċjali, umani u ambjentali trid tiġi żgurata; jenfasizza li, fil-każ ta' inċident li jkun jinvolvi vettura awtomatizzata waħda jew aktar, għandu jkun ċar min hu responsabbli, jekk hijiex/humiex il-kumpanija/kumpaniji tas-software, il-manifattur(i) tal-vettura, is-sewwieq(a) jew il-kumpanija/kumpaniji tal-assikurazzjoni;

43.  Jissottolinja li dawk il-bidliet li se jseħħu m'għandhomx isiru għad-detriment tal-inklużjoni soċjali u l-konnettività fl-Istati Membri u fiż-żoni fejn hemm lakuni fil-mobilità; jinnota l-ħtieġa li tittejjeb il-kapaċità tan-netwerk, billi jittieħed vantaġġ tal-infrastruttura tan-netwerk eżistenti u innovazzjonijiet futuri sinifikanti biex tkun tista' ssir integrazzjoni aktar profonda tat-teknoloġiji diġitali u biex jiġu indirizzati d-disparitajiet mill-akbar ta' konnettività li hemm bejn l-Istati Membri u wkoll bejn iż-żoni urbani u dawk rurali, bejn dawk ċentrali u dawk 'il bogħod, li għalihom għandha tiġi żviluppata serje ta' soluzzjonijiet imfassla apposta bl-appoġġ, u abbażi, ta' koordinazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat; jenfasizza li l-modi konvenzjonali tat-trasport bħalma huma l-karozzi tal-linja għad għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fiż-żoni remoti u muntanjużi u m'għandhomx jiġu injorati f'dan il-proċess; ifakkar li l-esperjenza f'għadd ta' pajjiżi tal-UE turi li l-istrutturar tat-trasport kollettiv u pubbliku bit-triq taħt kuntratti ta' obbligu ta' servizz pubbliku li jikkombinaw linji li jagħmlu qligħ u oħrajn li ma jagħmlux jistgħu jagħtu l-aqwa riżultati għaċ-ċittadini, għall-finanzi pubbliċi u għall-kompetizzjoni tas-suq;

44.  Ifakkar fil-ħtieġa li tingħata preferenza lill-mezzi tat-trasport kollettivi u aktar sikuri għat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri fuq kurituri transfruntiera ewlenin u fiż-żoni metropolitani, sabiex jitnaqqsu t-tniġġis, il-konġestjonijiet tat-traffiku u l-vittmi u titħares is-saħħa taċ-ċittadini u tal-utenti tat-toroq;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu pjanijiet ta' mobilità urbana sostenibbli (PMUS) u pjanijiet ta' mobilità rurali sostenibbli (PMRS) li jkunu ġustifikati mill-interess pubbliku u jintegraw il-modi ġodda tat-trasport kollha, filwaqt li jagħtu appoġġ lill-użu ta' sistema tat-trasport multimodali għall-passiġġieri, itejbu l-mobilità u l-kwalità tas-servizzi għaċ-ċittadini, inkluż għall-anzjani u għaċ-ċittadini b'diżabilità, jagħtuhom alternattivi u jinternalizzaw jew inaqqsu l-ispejjeż tas-saħħa u dawk ambjentali esterni għall-ibliet, minbarra li jinkoraġġixxu t-turiżmu; jinnota li pjanijiet bħal dawn għandhom irawmu l-inklużjoni, il-parteċipazzjoni u l-impjieg taċ-ċittadini li jgħixu f'żoni aktar imbiegħda, sabiex jiġġieldu t-theddida tat-tnaqqis tal-popolazzjoni taż-żoni rurali, biex itejbu l-aċċessibilità u l-komunikazzjoni maż-żoni tal-periferija u r-reġjuni transfruntiera; jenfasizza li l-mobilità rurali hija differenti b'mod sostanzjali mill-mobilità urbana, mhux biss f'dawk li huma distanzi u disponibilità tat-trasport pubbliku, iżda wkoll fir-rigward tal-fatturi ambjentali u ekonomiċi bħalma huma inqas pressjoni ambjentali minn emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa, dħul medju aktar baxx u ostakli ogħla għall-invesitmenti fl-infrastruttura;

46.  Jinnota li l-lezzjonijiet tal-proġetti preċedenti u attwali, bħall-Programm ta' Ħidma dwar it-Trasport, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-mobilità sostenibbli kondiviża interkonnessa mat-trasport pubbliku f'żoni rurali Ewropej (SMARTA), iwettqu elementi għall-ħolqien ta' rħula intelliġenti, inkluża loġistika minn bieb għal bieb aktar effiċjenti u intelliġenti, kunċetti innovattivi tal-mobilità bħala servizz (MaaS), infrastruttura tat-trasport intelliġenti tal-ġenerazzjoni li jmiss, trasport konness u awtomatizzat u mobilità urbana intelliġenti (trasport lejn u mill-ibliet);

47.  Jenfasizza li l-mobilità kulma jmur qed titqies bħala servizz u għalhekk it-trasport minn bieb għal bieb multimodali mingħajr waqfiet imwessgħa għandha ssir possibbli fuq bażi transfruntiera, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri jagħmlu disponibbli informazzjoni u servizzi ta' prenotifika rigward vjaġġar multimodali, b'informazzjoni f'ħin reali, u jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tat-trasport multimodali sa tmiem l-2018; isostni li tali servizzi ġodda tat-trasport għandhom jiġu trattati, pereżempju, fil-kuntest tal-imposti ta' tariffi stradali, bħala modi ta' vjaġġar li huma għallinqas tajbin daqs is-sewqan privat, jekk mhux preferibbli għalih, u li m'għandux jitnaqqas ir-ritmu tal-applikazzjoni tagħhom minħabba ostakli leġiżlattivi;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-aħjar prattiki regolatorji nazzjonali u lokali eżistenti li jintegraw suriet ġodda u tradizzjonali ta' mobilità, li jappoġġaw l-għażla tal-konsumaturi, li jagħmlu l-informazzjoni multimodali u s-servizzi tal-ħruġ tal-biljetti disponibbli għall-konsumaturi, u li jinkoraġġixxu l-użu tat-trasport pubbliku, aktar milli dak privat, jew li jappoġġaw offerti mill-ekonomija tat-trasport kollaborattiv li jagħtu l-momentum u l-appoġġ meħtieġ biex jiġu promossi t-turiżmu sostenibbli u t-turiżmu ambjentali u kulturali, b'mod partikolari li jiffavorixxu lill-SMEs u jiffukaw fuq dawk l-Istati Membri u żoni fejn hemm lakuni fil-mobilità;

49.  Itenni li l-ivvjaġġar huwa wieħed mis-setturi l-aktar affettwati mid-diġitalizzazzjoni u li dan l-ambjent diġitali ġdid u aktar influwenti qed jagħti s-setgħa lill-konsumaturi jwettqu rwol aktar attiv meta jkunu qed jirriċerkaw, ifittxu biex jixtru, jibbukkjaw u jħallsu għall-vjaġġi tagħhom; jenfasizza li hu meħtieġ li jiġu infurzati r-regoli eżistenti li jissalvagwardjaw it-trasparenza u n-newtralità, ħalli l-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet informati abbażi ta' informazzjoni affidabbli.

50.  Jirrimarka l-importanza li l-mobilità tiġi gwidata; iqis li huwa importanti li l-persuni jkunu inkoraġġuti jadottaw drawwiet ta' mobilità sostenibbli permezz ta' inċentivi ekonomiċi kif ukoll billi titqajjem kuxjenza tal-impatti ambjentali tal-modi individwali tat-trasport, u billi jiġu kkoordinati u żviluppati servizzi tat-trasport b'livelli baxxi ta' karbonju bħalma hu t-trasport pubbliku u l-ħolqien jew it-titjib tal-infrastruttura għall-mobilità ratba (mixi, ċikliżmu, eċċ.) sabiex in-nies jingħataw alternattiva għat-trasport bit-triq; jirrimarka l-ħtieġa li jiġu ffinanzjati proġetti biex jiffaċilitaw mobilità lokali u reġjonali b'livelli baxxi ta' karbonju bħal, pereżempju, skemi ta' roti tal-ibliet;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi loġistika effiċjenti u ekoloġika biex tlaħħaq aħjar maż-żieda prevista fid-domanda għall-merkanzija permezz ta' ottimizzazzjoni aħjar tal-kapaċità ta' tagħbija tat-trakkijiet u biex jitnaqqas l-għadd ta' trakkijiet vojta jew parzjalment mgħobbija; barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi biex tintensifika t-tranżizzjoni multimodali u tippromwovi pjattaformi multimodali għall-koordinament tad-domanda għat-trasport, u jistieden lill-Istati Membri jużaw dokumenti elettroniċi tat-trasport fl-Ewropa kollha bħala prattika standard sabiex jitnaqqsu l-burokrazija u l-piż amministrattiv u biex tiżdied l-effiċjenza;

52.  Jenfasizza l-kontribut importanti li jistgħu jagħmlu l-platooning (konvojs ta' karrijiet konnessi) u l-użu ta' vetturi twal biex tiżdied l-effiċjenza u jiġi ffrankat il-karburant fit-trasport tal-merkanzija u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu l-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta' Amsterdam u jistabbilixxu inċentivi biex jiżdied l-użu tal-vetturi twal;

53.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħti l-appoġġ tagħha lill-inizjattivi li jikkontribwixxu għat-tnaqqis u l-evitar tal-konġestjoni tat-toroq mingħajr ma jittrasferixxu volumi ta' trasport lejn taqsimiet alternattivi ta' toroq, bħalma huma l-eżempji tal-aħjar prattiki rigward l-impożizzjoni ta' tariffi tal-konġestjoni kif ukoll miżuri ta' trasferiment modali li rnexxew;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni fil-fond ta' kwistjonijiet ta' privatezza tad-data u r-responsabbiltà tagħha li jistgħu jinħolqu bl-iżvilupp ta' karozzi awtomatizzati;

55.  Jinnota l-potenzjali tal-mudelli ekonomiċi kollaborattivi biex itejbu l-effiċjenza tas-sistema tat-trasport u jnaqqsu l-esternalitajiet mhux mixtieqa, bħalma huma l-konġestjoni u l-emissjonijiet; jistieden lill-awtoritajiet, b'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, jikkunsidraw li jintegraw għalkollox servizzi tat-trasport verament kollaborattivi fis-sistema tat-trasport konvenzjonali, bil-ħsieb li jrawmu l-ħolqien ta' ktajjen tal-ivvjaġġar sħaħ u fluwidi u d-dispożizzjoni ta' forom ġodda ta' mobilità sostenibbli;

56.  Jenfasizza li, fil-kuntest tal-ekonomija kollaborattiva, il-kwistjonijiet l-aktar urġenti huma dawk li jirrigwardaw il-ħarsien tal-konsumatur, l-allokazzjoni tar-responsabilità, it-tassazzjoni, l-iskemi tal-assigurazzjoni, il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema (kemm jekk huma impjegati u kemm jekk jaħdmu għal rashom) u l-protezzjoni tad-data, u jistenna f'dawn l-oqsma jittieħdu miżuri regolatorji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ekonomija kollaborattiva la tagħti lok għal kompetizzjoni inġusta, la tikkawża dumping soċjali u fiskali u lanqas ma taqla' barra t-trasport pubbliku regolat;

57.  Huwa tal-fehma fid-dawl tas-sentenza tal-QtĠUE tal-20 ta' Diċembru 2017 fil-Kawża C-434/15(14) li għandha ssir distinzjoni ċara bejn l-intermedjazzjoni sempliċi permezz tal-pjattaformi online u l-forniment ta' servizz tat-trasport; iqis li servizz ma jagħmilx parti mis-soċjetà tal-informazzjoni meta l-attività fil-biċċa l-kbira tagħha tkun tinvolvi servizzi professjonali, u fil-każijiet kollha meta l-pjattaforma teknoloġika tiddetermina b'mod dirett jew indirett il-kost, il-kwantità jew il-kwalità tas-servizz li jkun qed jiġi fornut;

58.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex inaqqsu r-riskju u l-probabilità li t-taxxa tiġi evitata mill-kumpaniji li jkunu qed jipprovdu servizzi bħala parti mill-ekonomija kollaborattiva u biex jinsistu li huma jħallsu t-taxxi fejn huma jiġġeneraw profitti u jipprovdu servizzi;

o
o   o

59.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 282, 19.10.2016, p. 1.
(2) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(3) ĠU C 81, 2.3.2018, p. 195.
(4) ĠU C 345, 13.10.2017, p. 52.
(5) ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 50
(6) ĠU C 468, 15.12.2016, p. 57.
(7) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 2.
(8) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 155.
(9) EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu, 2015.
(10) ĠU L 142, 2.6.2017, p. 100.
(11) ĠU L 12, 18.1.2000, p. 16.
(12) ĠU L 120, 15.5.2009, p. 5.
(13) ĠU L 115, 6.5.2015, p. 1.
(14) Sentenza tal-Qorti (Awla Manja) tal-20 ta' Diċembru 2017, Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.


L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti
PDF 177kWORD 58k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009 (2017/2128(INI))
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika(5),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tat-18 ta' Frar 2016 fil-Każ 12/2013/MDC dwar il-prattiki tal-Kummissjoni rigward l-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi)(6),

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni ta' Implimentazzjoni Ewropea rigward ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-Annessi rilevanti tiegħu ppubblikati mis-Servizzi ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (DĠ EPRS)(7) f'April 2018,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-23 ta' Novembru 2016 fil-Kawżi C-673/13 P (il-Kummissjoni vs Stichting Greenpeace Nederland u PAN Europe) u C-442/14 Bayer CropScience vs il-Bord għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-bijoċidi),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' April 2018 dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid](8),

–  wara li kkunsidra l-mandat u x-xogħol tal-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (PEST),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0268/2018),

A.  billi l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament") uriet li l-għanijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent ma kinux qed jintlaħqu bis-sħiħ u li jista' jsir titjib sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha tar-Regolament;

B.  billi l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament għandha titqies flimkien mal-politika globali tal-UE dwar il-pestiċidi, inklużi r-regoli stabbiliti mid-Direttiva 2009/128/KE [id-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli], ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 [ir-Regolament dwar il-Bijoċidi], ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 [ir-Regolament dwar il-Livell Massimu ta' Residwi], u r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [il-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel];

C.  billi l-implimentazzjoni tar-Regolament mhix qed tkun sodisfaċenti u jenħtieġ li tkun konformi mal-politiki relatati tal-UE, inkluż fil-qasam tal-pestiċidi;

D.  billi l-evidenza disponibbli turi li l-implimentazzjoni prattika tat-tliet strumenti ewlenin tar-Regolament – l-approvazzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-infurzar tad-deċiżjonijiet regolatorji – tħalli lok għal titjib u ma tiżgurax it-twettiq sħiħ tal-objettivi tar-Regolament;

E.  billi ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament ma ġew applikati bl-ebda mod mill-Kummissjoni, b'mod partikolari l-Artikolu 25 dwar l-approvazzjoni ta' aġenti protettivi u sinerġisti u l-Artikolu 27 dwar lista negattiva ta' koformulanti mhux aċċettabbli;

F.  billi dispożizzjonijiet ewlenin oħra, bħall-applikazzjoni tal-kriterji limitu għal sustanzi attivi li jkunu interferenti endokrinali, ġew ittardjati b'mod sinifikanti minħabba mġiba illegali mill-Kummissjoni;

G.  billi l-persuni kkonċernati qajmu tħassib dwar l-approċċ tal-evalwazzjoni, kif stabbilit mil-liġi, b'mod partikolari fir-rigward ta' min jenħtieġ li jipproduċi l-istudji xjentifiċi u l-evidenza għall-evalwazzjonijiet tas-sustanza attiva u l-użu tal-approċċ ibbażat fuq il-periklu matul dawk l-evalwazzjonijiet;

H.  billi l-oneru tal-provi jenħtieġ li jibqa' fuq l-applikant, sabiex jiġi żgurat li ma jintefqux flejjes pubbliċi fuq studji li eventwalment jistgħu jibbenefikaw l-interessi privati; billi, fl-istess waqt, trid tiġi żgurata trasparenza f'kull pass tal-proċedura tal-awtorizzazzjoni, f'konformità sħiħa mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali filwaqt li jrid jiġi żgurat ukoll li madwar l-Unjoni jiġu applikati b'mod konsistenti prinċipji tal-laboratorju tajbin;

I.  billi hemm tħassib assoċjat mal-implimentazzjoni prattika tal-approċċ tal-evalwazzjoni stabbilit; billi, b'mod partikolari, hemm tħassib ewlieni assoċjat mal-armonizzazzjoni mhux kompleta tar-rekwiżiti tad-data u l-metodoloġiji użati li jistgħu jfixklu l-proċess tal-evalwazzjoni;

J.  billi l-prestazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali nstabet li hija fattur ewlieni li jinfluwenza l-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi; billi hemm differenzi sostanzjali fost l-Istati Membri fir-rigward tal-għarfien espert u l-persunal disponibbli; billi r-Regolament u rekwiżiti legali ta' appoġġ rilevanti mhumiex qed jiġu implimentati b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha, u dan in-nuqqas qed ikollu implikazzjonijiet rilevanti għas-saħħa u l-ambjent;

K.  billi t-trasparenza fl-istadji kollha tal-proċedura ta' approvazzjoni jenħtieġ li tittejjeb, u żieda fit-trasparenza jaf tgħin iżżid il-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema li tirregola l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti; billi t-trasparenza tal-attivitajiet relatati mal-awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti ukoll mhijiex sodisfaċenti f'bosta każijiet; billi l-Kummissjoni pproponiet bidliet għal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel, bil-għan li tindirizza t-tħassib relatat mad-data u mal-evidenza mogħtija matul il-proċess tal-evalwazzjoni u żżid it-trasparenza;

L.  billi l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li sseħħ esklussivament fil-livell nazzjonali, ħafna drabi tiffaċċja dewmien fid-deċiżjonijiet tal-ġestjoni tar-riskju; billi dan, f'xi każijiet, iwassal għal żieda fl-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri taħt deroga, li jagħmlu użu mill-Artikolu 53 tar-Regolament; billi hemm każijiet fejn dawn id-derogi jintużaw kontra l-intenzjoni inizjali tal-leġiżlatur;

M.  billi r-Regolament jintroduċi d-dispożizzjoni li l-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara (IPM) kellha ssir parti mir-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni skont ir-regoli ta' kundizzjonalità tal-Politika Agrikola Komuni; billi din għad trid isseħħ;

N.  billi l-evidenza disponibbli turi li din il-parti ta' regolamentazzjoni fil-livell tal-UE ssaħħaħ u żżid il-valur għall-isforzi u l-azzjonijiet nazzjonali;

O.  billi, ħafna drabi, il-kunsiderazzjonijiet serji ta' alternattivi joħorġu biss wara bidla fir-rekwiżiti legali; billi, pereżempju, fil-każ tal-projbizzjoni estiża fuq neonikotinojdi, l-aktar valutazzjoni riċenti (tat-30 ta' Mejju 2018)(9) tissuġġerixxi li jeżistu alternattivi mhux kimiċi faċilment disponibbli għal 78 % tal-użi tan-neonikotinojdi;

P.  billi, mill-31 ta' Mejju 2016 'l hawn ma tressqet l-ebda sustanza attiva ġdida għall-approvazzjoni; billi l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' prodotti ġodda, b'mod partikolari prodotti b'riskju baxx, huma importanti;

Q.  billi d-disponibbiltà ta' pestiċidi falsifikati fis-suq hija kwistjoni ta' tħassib reali; billi l-pestiċidi falsifikati jistgħu jagħmlu ħsara kemm lill-ambjent kif ukoll lill-effikaċja tar-Regolament;

Konklużjonijiet prinċipali

1.  Iqis li l-UE hija l-livell xieraq li fih jenħtieġ li tkompli sseħħ azzjoni regolatorja fil-qasam tal-pestiċidi;

2.  Jinnota li l-miżuri ambjentali mmirati biex jipprevjenu, jillimitaw u jrażżnu l-firxa ta' patoġeni u organiżmi ta' ħsara jridu jibqgħu jkunu l-fokus tal-azzjonijiet attwali u ulterjuri kollha;

3.  Iqis li l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tar-Regolament jirrappreżentaw pass sinifikanti 'l quddiem fir-rigward tat-trattament tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-UE meta mqabbel mal-passat;

4.  Jenfasizza li jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lir-rwol tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fl-iżvilupp ta' prodotti ġodda, peress li l-SMEs spiss huma nieqsa mir-riżorsi sostanzjali li huma meħtieġa fil-proċess ta' żvilupp u approvazzjoni ta' sustanzi ġodda;

5.  Jinsab imħasseb mill-fatt li r-Regolament ma ġiex implimentat b'mod effikaċi u li bħala riżultat l-objettivi tiegħu, fir-rigward tal-produzzjoni agrikola u l-innovazzjoni, mhumiex qed jinkisbu fil-prattika; jenfasizza l-fatt li, parzjalment minħabba l-livell baxx ta' innovazzjoni, l-għadd ta' sustanzi attivi fil-pestiċidi qed jonqos;

6.  Ifakkar li hemm ħtieġa sostanzjali għal approċċ integrattiv u li r-Regolament (KE) Nru 1185/2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi(10) jrid jagħmel parti mill-valutazzjoni u r-riżultati tagħha jintużaw biex jitnaqqsu l-kwantitajiet, u b'hekk jitnaqqsu r-riskji u l-impatt negattiv tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent;

7.  Jinnota li l-objettivi u l-istrumenti tar-Regolament u l-implimentazzjoni tiegħu mhumiex dejjem konformi biżżejjed mal-politiki tal-UE fl-oqsma tal-agrikoltura, is-saħħa, il-benessri tal-annimali, is-sigurtà tal-ikel, il-kwalità tal-ilma, it-tibdil fil-klima, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf;

8.  Jinsab imħasseb li l-implimentazzjoni tar-Regolament, b'rabta mal-użu tal-annimali fl-ittestjar għall-identifikazzjoni tal-periklu u l-valutazzjoni tar-riskju, mhijiex konformi mal-prinċipji tas-sostituzzjoni, it-tnaqqis u r-raffinament tad-Direttiva 2010/63/UE dwar l-esperimenti fuq l-annimali, u li l-bijoassaġġ ta' sentejn fuq il-karċinoġeniċità jista' jwassal għal riżultati kontroversjali(11);

9.  Ifakkar li l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa prinċipju ġenerali tal-UE fl-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u li dan il-prinċipju jara li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent permezz ta' deċiżjonijiet preventivi;

10.  Isib li mhuwiex aċċettabbli li r-rekwiżiti ta' approvazzjoni għal aġenti protettivi u sinerġisti għadhom ma ġewx applikati, bil-kuntrarju tal-Artikolu 25 tar-Regolament;

11.  Isib li mhuwiex aċċettabbli li l-lista negattiva ta' koformulanti għadha ma ġietx adottata, speċjalment wara l-projbizzjoni tal-POE-tallowamines flimkien mal-glifosat, li enfasizzat l-effetti negattivi li jista' jkollhom ċerti koformulanti;

12.  Jieħu nota tal-Evalwazzjoni REFIT tal-Kummissjoni li tinsab għaddejja tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u tat-tlestija ppjanata tagħha sa Novembru 2018; jemmen li dawn is-sejbiet se jkunu bażi adegwata biex il-koleġiżlaturi jiddiskutu l-iżvilupp futur tar-Regolament;

13.  Jinsab imħasseb dwar iż-żieda kostanti u kontinwa tal-użu u l-każijiet identifikati ta' użu ħażin ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza mogħtija skont l-Artikolu 53 f'xi Stati Membri; jinnota li xi Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 ħafna aktar minn oħrajn; jinnota l-assistenza teknika mogħtija mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament, meta teżamina l-użu tal-awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza; jinnota r-riżultati tal-investigazzjoni min-naħa tal-EFSA tal-awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza fl-2017 ta' tliet neonikotinojdi, li wrew li filwaqt li xi awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza kienu meħtieġa u fil-parametri stabbiliti fil-leġiżlazzjoni, oħrajn ma kinux ġustifikati; iqis li huwa essenzjali li l-Istati Membri jipprovdu d-data meħtieġa biex l-EFSA tkun tista' twettaq il-mandat tagħha b'mod effikaċi;

14.  Jisħaq fuq l-importanza li t-tfassil tal-politika jkun infurmat bi xjenza regolatorja, li tipproduċi evidenza verifikabbli u ripetibbli permezz ta' prinċipji xjentifiċi miftiehma internazzjonalment f'dak li jikkonċerna aspetti bħal-linji gwida, prattiki tajbin tal-laboratorju u riċerka rieżaminata bejn il-pari;

15.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-armonizzazzjoni mhux kompluta tad-data u r-rekwiżiti tal-ittestjar f'ċerti oqsma xjentifiċi twassal għal metodi ta' ħidma ineffiċjenti, nuqqas ta' fiduċja fost l-awtoritajiet nazzjonali, u dewmien fil-proċess ta' awtorizzazzjoni, li jaf jirriżulta f'effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, fuq l-ambjent u fuq il-produzzjoni agrikola;

16.  Jiddispjaċih għad-disponibbiltà pubblika limitata ta' informazzjoni dwar il-proċedura ta' evalwazzjoni u ta' awtorizzazzjoni, kif ukoll l-aċċess limitat għal informazzjoni; jiddispjaċih li l-livell ta' trasparenza tal-Istati Membri rapporteur huwa baxx (huwa u jaġixxi fil-qafas tal-proċedura ta' approvazzjoni), jissuġġerixxi li l-aċċessibbiltà u l-faċilità ta' użu għall-utent tal-informazzjoni fl-EFSA jistgħu jitjiebu, u li t-trasparenza fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju tidher li hija nieqsa u hija kkunsidrata wkoll bħala problematika mill-partijiet ikkonċernati; jilqa' l-isforzi li jsiru mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) biex jiżdiedu t-trasparenza u l-faċilità ta' użu għall-utent permezz tas-sit web tagħha u jikkunsidra li dan il-mudell jista' jintuża fil-futur biex tiġi mtejba t-trasparenza;

17.  Jenfasizza li l-kredibbiltà tas-sistema ta' awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti tiddependi ħafna fuq il-fiduċja tal-pubbliku fl-aġenziji Ewropej, li jipprovdu l-opinjonijiet xjentifiċi li jiffurmaw il-bażi għall-approvazzjoni u għall-ġestjoni tar-riskju; jissottolinja li huwa importanti li jkun hemm trasparenza fil-proċess ta' valutazzjoni xjentifika biex ma tintilifx il-fiduċja tal-pubbliku; jitlob, għaldaqstant, li l-aġenziji rilevanti jiġu ffinanzjati b'mod adegwat u jkollhom il-persunal meħtieġ biex jiżguraw proċess ta' awtorizzazzjoni indipendenti, trasparenti u f'waqtu;; jilqa' wkoll l-isforzi kontinwi tal-EFSA biex ittejjeb is-sistema tagħha bil-għan li tiżgura l-indipendenza u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess potenzjali, li ġiet imfaħħra mill-Qorti tal-Awdituri bħala l-aktar sistema avvanzata tal-aġenziji li ġew ivverifikati fl-2012, u li ġiet imfaħħra reċentement f'Ġunju 2017; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi titjib biex tkompli tissaħħaħ it-trasparenza tal-proċess regolatorju, inkluż dwar l-aċċess għad-data fl-istudji dwar is-sikurezza li ġew ippreżentati mill-produtturi bħala parti mill-applikazzjonijiet tagħhom għall-awtorizzazzjoni fis-suq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-UE; jirrikonoxxi l-ħtieġa li tiġi rriveduta l-proċedura bil-għan li jittejbu l-evalwazzjonijiet, tiżdied l-indipendenza tal-awtoritajiet inkarigati biex iwettqu l-istudji, jiġu evitati kunflitti ta' interess u biex il-proċedura ssir aktar trasparenti;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi katalogu tal-użu fil-livell Ewropew, sabiex ittejjeb l-armonizzazzjoni tar-Regolament;

19.  Jinsab imħasseb li, f'xi każijiet, il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti disponibbli fis-suq u l-applikazzjoni tagħhom mill-utenti mhux neċessarjament jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni rilevanti fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-użu tagħhom; jenfasizza li meta jkun possibbli, jenħtieġ li l-użu mhux professjonali jkun limitat bil-għan li jitnaqqas l-użu ħażin;

20.  Jissottolinja l-importanza ta' taħriġ kontinwu għall-utenti professjonali biex jiġi żgurat l-użu adattat u xieraq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; jikkunsidra d-distinzjoni bejn l-utenti professjonali u dawk dilettanti bħala xierqa; jinnota li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jintużaw fil-kuntest tal-ġonna privati, il-linji ferrovjarji u l-ġonna pubbliċi;

21.  Jiddikjara li d-dritt tal-Istati Membri li jirrifjutaw il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti awtorizzati jibqa' mhux affettwat;

22.  Jenfasizza li r-Regolament jenħtieġ li jirrifletti aħjar il-ħtieġa li jiġu promossi prattiki agrikoli bbażati fuq ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara, fosthom billi jiġi stimulat l-iżvilupp ta' sustanzi b'riskju baxx; jenfasizza li n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx ixekkel l-iżvilupp ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara; jinnota bi tħassib li għaxar sustanzi biss huma approvati bħala prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx, minn total ta' kważi 500 disponibbli fis-suq tal-UE;

23.  Jenfasizza li l-awtorizzazzjoni u l-promozzjoni ta' pestiċidi b'riskju baxx u mingħajr sustanzi kimiċi hija miżura importanti sabiex tiġi appoġġata l-ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara b'użu baxx tal-pestiċidi; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar riċerka dwar dawn il-prodotti, peress li l-kompożizzjoni u l-funzjonament tagħhom huma radikalment differenti minn dawk ta' prodotti konvenzjonali; jissottolinja li dan jinkludi wkoll il-ħtieġa għal aktar għarfien espert fi ħdan l-EFSA u awtoritajiet kompetenti nazzjonali sabiex jiġu evalwati dawn is-sustanzi attivi bijoloġiċi; jisħaq fuq il-punt li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ta' oriġini bijoloġika jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-istess evalwazzjonijiet rigorużi bħas-sustanzi l-oħra; f'konformità mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika, jistieden lill-Kummissjoni tissottometti proposta leġiżlattiva speċifika li temenda r-Regolament (KE) Nru 1107/2009, barra r-reviżjoni ġenerali b'rabta mal-inizjattiva REFIT, bil-ħsieb li jiġi stabbilit proċess mgħaġġel ta' evalwazzjoni, awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni għall-pestiċidi b'riskju baxx;

24.   Jemmen li r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jenħtieġ li jiġi emendat ukoll sabiex iqis is-sustanzi li mhumiex ikkunsidrati bħala prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li, meta jintużaw għall-protezzjoni tal-pjanti, dawn jiġu rregolati mir-Regolament; jinnota li dawn is-sustanzi joffru alternattivi interessanti f'termini ta' metodi ta' produzzjoni integrata u xi prodotti ta' bijokontroll;

25.  Jenfasizza li jenħtieġ li jingħataw attenzjoni speċjali u appoġġ lill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għal użi minuri, għaliex bħalissa hemm inċentiv ekonomiku baxx biex il-kumpaniji jiżviluppaw tali prodotti; jilqa' l-istabbiliment tal-Faċilità għall-Koordinazzjoni tal-Użi Minuri bħala forum biex tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tal-kultivaturi u l-industrija biex jiżviluppaw soluzzjonijiet għal użi minuri;

26.  Jenfasizza li ħafna prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti awtorizzati ma ġewx evalwati skont standards tal-UE għal aktar minn 15-il sena, bħala konsegwenza ta' dewmien fil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni;

27.  Jenfasizza l-importanza li jinħoloq qafas regolatorju favur l-innovazzjoni, li jippermetti s-sostituzzjoni ta' kimika aktar qadima bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ġodda u aħjar; jissottolinja l-importanza tad-disponibbiltà ta' firxa wiesgħa ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'modi differenti ta' azzjoni bil-għan li jiġi evitat l-iżvilupp ta' reżistenzi u tinżamm l-effikaċja tal-applikazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

28.  Jinsab imħasseb li l-armonizzazzjoni ta' linji gwida għadha mhijiex konsolidata;

29.  Jenfasizza li linji gwida neqsin jew mhux kompleti huma nuqqasijiet serji li għandhom konsegwenzi negattivi għall-implimentazzjoni tar-Regolament u għaldaqstant għall-ksib tal-objettivi tiegħu;

30.  Jenfasizza li d-dokumenti ta' gwida disponibbli mhumiex legalment vinkolanti, li joħolqu inċertezza regolatorja għall-applikanti u jitfgħu dubju fuq ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet imwettqa fil-qafas tal-proċeduri ta' approvazzjoni;

31.  Jilqa' l-kunċett tas-sistema żonali u l-għan tagħha li tiffaċilita l-awtorizzazzjoni effiċjenti tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; jikkunsidra l-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku bħala essenzjali biex il-piż tax-xogħol jinqasam u l-iskadenzi jiġu rispettati; jiddispjaċih dwar il-problemi ta' implimentazzjoni assoċjati mal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex jittejjeb il-funzjonament tas-sistema żonali; jissottolinja li l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti jenħtieġ li jkollha l-għan li tevita xogħol doppju u li tagħmel sustanzi ġodda disponibbli lill-bdiewa mingħajr dewmien żejjed;

32.  Jenfasizza l-ħtieġa biex jinqasam l-għarfien u jinkisbu ħiliet fir-rigward ta' alternattivi għal pestiċidi kimiċi u għall-IPM, inkluż is-sejbien tal-aħjar newba tal-għelejjel għas-sitwazzjonijiet klimatiċi u fis-suq tal-bdiewa; jinnota wkoll li dan diġà ġie previst fir-regolament orizzontali tal-PAK, b'mod partikolari wkoll fis-Servizzi ta' Konsulenza għall-Azjendi Agrikoli ffinanzjati taħt l-iżvilupp rurali;

33.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd żgħir ta' sustanzi ġodda li ġew approvati; jisħaq fuq l-importanza ta' sett ta' għodod xieraq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-bdiewa bil-għan li jassiguraw il-provvista tal-ikel tal-UE;

34.  Jesprimi t-tħassib tiegħu li f'dibattiti riċenti, is-sistema ta' evalwazzjoni bbażata fuq ix-xjenza attwali tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti qed tiġi dejjem aktar ikkontestata; jenfasizza l-importanza li tinżamm u tkompli tissaħħaħ sistema li tkun xjentifikament robusta, oġġettiva, u bbażata fuq evidenza evalwata bejn il-pari, miksuba minn approċċ xjentifiku miftuħ, indipendenti u multidixxiplinari biex tiġi awtorizzata kwalunkwe sustanza attiva, f'konformità mal-prinċipji ta' analiżi ta' riskju tal-UE u l-prinċipju ta' prekawzjoni kif stabbiliti fil-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel; jinsisti li l-proċedura għall-approvazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi attivi trid tqis l-użu prattiku tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kif ukoll il-progress xjentifiku u teknoloġiku f'dan il-qasam; jinnota li l-kumplessitajiet fis-sistema ta' evalwazzjoni u awtorizzazzjoni attwali jwasslu biex jinqabżu l-iskadenzi u dan jista' jfisser li s-sistema sħiħa ma tistax taħdem kif suppost; jisħaq, għaldaqstant, fuq il-ħtieġa li s-sistema tiġi rriveduta u ssimplifikata;

35.  Jenfasizza l-iżbilanċ fl-għadd ta' applikazzjonijiet bejn xi Stati Membri tal-istess żona li huma ta' daqs simili u li għandhom kundizzjonijiet agrikoli simili;

36.  Iqis li l-prodotti importati minn barra l-UE, li ġew ikkultivati permezz ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandhom ikunu soġġetti għall-istess kriterji stretti bħal dawk li jiġu prodotti fl-UE; jinsab imħasseb li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhux irreġistrati fl-UE jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta' prodotti importati;

Rakkomandazzjonijiet

37.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni effikaċi tar-Regolament fir-rigward tar-rwoli speċifiċi tagħhom fil-proċeduri ta' approvazzjoni u awtorizzazzjoni;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu n-nuqqas ta' persunal serju u kroniku tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jwassal għal dewmien fl-istadju tal-identifikazzjoni tal-periklu u fil-valutazzjoni tar-riskju inizjali li jsiru mill-Istati Membri;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-estensjoni proċedurali tal-perjodu ta' approvazzjoni għat-tul tal-proċedura, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, mhijiex ser tintuża għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u tossiċi għar-riproduzzjoni, u li għaldaqstant jaqgħu taħt il-kategorija 1A jew 1B, jew sustanzi attivi li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bniedem u lill-annimali, kif attwalment hu l-każ tas-sustanzi bħall-flumjoksażina, it-tijakloprid, il-klorotoluron u d-dimossistrobin(12)

40.  L-użu ta' sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u tossiċi għar-riproduzzjoni, u li għaldaqstant jaqgħu taħt il-kategorija 1A jew 1B, jew sustanzi attivi li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bniedem u lill-annimali, li diġà ngħataw estensjoni proċedurali waħda jew aktar tal-perjodu ta' approvazzjoni, skont l-Artikolu 17, irid jiġi pprojbit minnufih;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu li l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent huma għanijiet ewlenin tal-leġiżlazzjoni, filwaqt li jtejbu l-produzzjoni agrikola u jissalvagwardjaw il-kompetittività tas-settur agrikolu;

42.  Jistieden lill-industrija tipprovdi d-data u l-istudji xjentifiċi kollha f'format elettroniku uniformi u li jinqara mill-magni lill-Istati Membri Rapporteur u lill-aġenziji tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mudell armonizzat għall-inputs tad-data kif ukoll biex jiġi ffaċilitat skambju tad-data aktar faċli bejn l-Istati Membri fl-istadji kollha tal-proċess; jirrikonoxxi li din id-data trid tiġi mmaniġġjata fi ħdan il-parametri tal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data u l-proprjetà intellettwali tal-UE;

43.  Jistieden lill-Istati Membri japplikaw b'mod strett l-Artikolu 9 tar-Regolament dwar l-ammissibbiltà tal-applikazzjonijiet u jaċċettaw biss applikazzjonijiet kompleti għall-valutazzjoni tas-sustanza attiva;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw applikazzjoni sħiħa u uniformi tal-kriterji limitu ta' periklu, wara gwida armonizzata eżistenti, u biex jiżguraw li s-sustanzi jiġu vvalutati għar-riskju tagħhom biss jekk ikun hemm evidenza li ma jippreżentawx proprjetajiet (limitu) perikolużi, kif meħtieġ mir-Regolament;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni biex finalment timplimenta d-dispożizzjonijiet dwar il-koformulanti, l-aġenti protettivi u s-sinerġisti, tistabbilixxi lista ta' koformulanti li mhumiex aċċettabbli u regoli sabiex l-aġenti protettivi u s-sinerġisti jiġu ttestjati fil-livell tal-UE, u tiżgura li dawk is-sustanzi kimiċi biss li jikkonformaw mal-kriterji ta' approvazzjoni tal-UE jkunu jistgħu jiġu kummerċjalizzati;

46.  Jilqa' l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni, kif espress fl-evalwazzjoni REFIT tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel(13), b'mod partikolari li dan mhuwiex alternattiva għal approċċ ta' ġestjoni tar-riskju, iżda minflok forma partikolari ta' ġestjoni tar-riskju; ifakkar li din l-opinjoni hija appoġġata wkoll minn deċiżjonijiet tal-qrati tal-UE(14);

47.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex meta jaġixxu bħala amministraturi tar-riskju fil-proċeduri ta' approvazzjoni u ta' awtorizzazzjoni, japplikaw kif xieraq il-prinċipju ta' prekawzjoni u biex jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli kif definit fl-Artikolu 3(14) tar-Regolament;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-aġenziji u lill-awtoritajiet kompetenti jirrevedu u jtejbu l-komunikazzjoni tagħhom dwar il-proċeduri ta' valutazzjoni tar-riskju u d-deċiżjonijiet tal-ġestjoni tar-riskju sabiex titjieb il-fiduċja pubblika fis-sistema tal-awtorizzazzjoni;

49.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw aħjar il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni fil-livell nazzjonali, sabiex jiġu limitati d-derogi u l-estensjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 53 tar-Regolament f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza reali; jistieden lill-Kummissjoni tuża bis-sħiħ id-drittijiet ta' kontroll tagħha skont l-Artikolu 53(2) u (3); ikompli jistieden lill-Istati Membri biex jikkonformaw bis-sħiħ mal-obbligu li jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni stabbilit fl-Artikolu 53(1), b'mod partikolari fir-rigward ta' kwalunkwe miżura li tittieħed sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-utenti, il-gruppi vulnerabbli u l-konsumaturi;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza metodi biex tiddetermina meta jenħtieġ li jiġu applikati ċerti derogi, b'mod partikolari fir-rigward ta' "esponiment negliġibbli" jew "ħsara serja għas-saħħa tal-pjanti", mingħajr ma tinbidel l-ittra jew l-ispirtu tal-liġi; iwissi lill-Kummissjoni li kwalunkwe interpretazzjoni mill-ġdid tat-terminu "esponiment negliġibbli" bħala "riskju negliġibbli" tmur kontra l-ittra u l-ispirtu tal-liġi;

51.  Jitlob aktar investiment min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jinċentivaw inizjattivi ta' riċerka dwar sustanzi attivi, inklużi sustanzi bijoloġiċi ta' riskju baxx, u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-ambitu ta' Orizzont Ewropa u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027; jissottolinja l-importanza ta' qafas regolatorju dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fil-livell tal-UE, li jipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, u jistimula wkoll ir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex jiġu żviluppati prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti effikaċi u siguri filwaqt li jiġu żgurati prattika agrikola sostenibbli u ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara; jenfasizza li hija meħtieġa varjetà wiesgħa ta' għodod siguri u effikaċi biex tiġi protetta s-saħħa tal-pjanti; jenfasizza l-potenzjal li t-tekniki ta' biedja ta' preċiżjoni u l-innovazzjoni teknoloġika jista' jkollhom biex jgħinu lill-bdiewa Ewropej itejbu kemm jistgħu l-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara b'mod aktar immirat u sostenibbli;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni tillimita b'mod strett l-użu tal-proċedura ta' data konfermatorja għall-iskop tagħha kif stabbilit fl-Artikolu 6(f) tar-Regolament, jiġifieri fejn jiġu stabbiliti rekwiżiti ġodda matul il-proċess tal-evalwazzjoni jew bħala riżultat ta' għarfien xjentifiku u tekniku ġdid; jisħaq fuq il-punt li d-dossiers kompluti huma importanti għall-approvazzjonijiet tas-sustanzi attivi; jiddispjaċih li l-proċedura ta' deroga permezz ta' data konfermatorja wasslet biex ċerti prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li kieku kienu jiġu pprojbit baqgħu fis-suq għal perjodu ta' żmien estiż;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu t-trasparenza globali tal-proċeduri, fosthom billi jipprovdu minuti dettaljati dwar id-diskussjonijiet tal-komitoloġija u l-pożizzjonijiet rispettivi, b'mod partikolari billi jispjegaw u jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf (Kumitat PAFF);

54.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw koerenza aħjar tar-Regolament u l-implimentazzjoni tiegħu ma' leġiżlazzjoni u politiki relatati tal-UE, b'mod partikolari mad-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi, u jipprovdu inċentivi, inkluż li jagħmlu biżżejjed riżorsi disponibbli, li fuq perjodu ta' żmien qasir jippromwovu u jistimulaw l-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi siguri u mhux tossiċi għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; jinnota li l-qafas regolatorju ma kienx kapaċi jqis l-impatti inevitabbli fuq l-ispeċijiet mhux fil-mira, primarjament fuq iż-żunżan u pollinaturi oħra u insetti oħra ta' benefiċċju għall-biedja, bħallikieku kienu predaturi ta' organiżmi ta' ħsara; jinnota l-istudju xjentifiku riċenti li jenfasizza l-"insett Armageddon", li minħabba fih 75 % tal-insetti bil-ġwienaħ saru estinti fil-Ġermanja kollha, anki fir-riżervi naturali fejn ma ntuża l-ebda pestiċida għall-agrikoltura; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw koerenza tal-PAK mal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, b'mod partikolari billi jirrispettaw l-obbligi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u d-Direttiva 2009/128/KE dwar il-lista ta' rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (SMR 12 u SMR 13), kif propost mill-Kummissjoni fil-proposta għal Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK(15);

55.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw infurzar effikaċi tar-Regolament, b'mod speċjali fir-rigward tal-kontrolli tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kummerċjalizzati fl-UE, irrispettivament minn jekk ġewx prodotti fl-UE jew importati minn pajjiżi terzi;

o
o   o

56.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) ĠU L 70, 16.03.2005, p. 1.
(3) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.
(4) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.
(5) Testi adottati, P8_TA(2017)0042.
(6)https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Franza) - Konklużjonijiet, 2018.
(10) ĠU L 324, 10.12.2009, p. 1.
(11) Sors: Abbażi tal-informazzjoni u l-konklużjonijiet tal-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea, Studju ta' EPRS April 2018, p. 36 & II-33.
(12) Sors: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Pereżempju, is-Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Settembru 2011, Franza vs il-Kummissjoni, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Proposta għal Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK - COM(2018)0392.


Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku
PDF 183kWORD 65k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku (2018/2008(INI))
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 2017/2394 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004(3),

–  wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni tas-26 ta' Settembru 2017 bit-titolu "L-applikazzjoni tal-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u l-ikel minħabba kwistjonijiet ta' differenzi fil-kwalità tal-istess prodotti – Il-każ speċifiku tal-ikel",

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2016 dwar gwida għall-implimentazzjoni/applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali (SWD(2016)0163),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2016 dwar approċċ komprensiv għall-istimolu ta' kummerċ elettroniku transfruntier għaċ-ċittadini u n-negozji tal-Ewropa (COM(2016)0320),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 bit-titolu "Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018: Aġenda għal Ewropa aktar magħquda, aktar b'saħħitha u aktar demokratika" (COM(2017)0650),

–  wara li kkunsidra d-diskors tal-President Jean-Claude Juncker dwar l-Istat tal-Unjoni tat-13 ta' Settembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-President tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Marzu 2017, u b'mod partikolari l-paragrafu 3 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-eżitu tat-3 524 laqgħa tal-Kunsill Agrikoltura u Sajd tas-6 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-minuti tal-2 203 laqgħa tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-briefing maħruġ mid-Dipartiment Tematiku A tiegħu f'Jannar 2012 dwar prattiki tal-imballaġġ qarrieqa,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2013 dwar aġenda ġdida għall-Politika Ewropea tal-Konsumatur(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2012 dwar strateġija għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi vulnerabbli(5), b'mod partikolari l-paragrafu 6 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE(8), b'mod partikolari l-paragrafu 14 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE(9), b'mod partikolari l-paragrafu 178 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-interpellanza maġġuri tiegħu tal-15 ta' Marzu 2017 dwar id-differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma tal-prodotti fis-swieq Ċentrali/tal-Lvant u tal-Punent tal-UE(10),

–  wara li kkunsidra l-briefing tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew ta' Ġunju 2017 bit-titolu "Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide" (Il-kwalità dupliċi ta' prodotti tal-ikel tad-ditta: nindirizzaw il-possibbiltà ta' distakk bejn il-Lvant u l-Punent),

–  wara li kkunsidra l-istħarriġ dwar l-ikel u l-konsumaturi Ċeki mwettaq mill-Awtorità Ċeka tal-Ispezzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura fi Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-istudju speċjali dwar il-kwistjoni tal-kwalità dupliċi u l-kompożizzjoni tal-prodotti kkummerċjalizzati fis-suq uniku tal-Unjoni Ewropea mill-perspettiva tal-liġi tal-ħarsien tal-konsumatur (b'mod partikolari l-prattiki kummerċjali żleali), id-dritt tal-kompetizzjoni (speċjalment il-kompetizzjoni inġusta) u d-drittijiet tal-proprjetà industrijali, maħruġ mill-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Palacký, Olomuc, fl-2017,

–  wara li kkunsidra d-diversi stħarriġiet, studji u testijiet imwettqa f'dawn l-aħħar snin mill-awtoritajiet tal-ispezzjoni tal-ikel f'ħafna Stati Membri fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Nielsen ta' Novembru 2014 dwar l-istat tat-tikketta privata madwar id-dinja,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' April 2018 dwar Patt Ġdid għall-Konsumaturi (COM(2018)0183),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' April 2018 dwar infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur (COM(2018)0185),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 17(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali,

–  wara li kkunsidra l-ittra konġunta tar-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Litwanja, ir-Repubblika tal-Polonja u r-Repubblika Slovakka tat-23 ta' Marzu 2018 lill-Kummissjoni dwar il-kwistjoni tal-kwalità dupliċi tal-prodotti fil-kuntest tal-Patt Ġdid għall-Konsumaturi,

–  wara li kkunsidra r-riżultati tal-istudji komparattivi mwettqa mill-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur f'diversi Stati Membri tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni biex tiġi aġġornata d-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali (UCPD) sabiex ikun espliċitu li l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jivvalutaw u jindirizzaw prattiċi kummerċjali żleali li jinvolvu l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti bħala identiċi f'diversi pajjiżi tal-UE, meta l-kompożizzjoni jew il-karatteristiċi tagħhom ikunu differenti b'mod sinifikanti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0267/2018),

A.  billi meta jippromwovu, ibigħu jew ifornu prodotti, il-kumpaniji għandhom jipprovdu lill-konsumaturi informazzjoni preċiża u faċli biex tinftiehem dwar il-kompożizzjoni eżatta tal-prodott, inkluż fir-rigward ta' prodotti u riċetti lokali, sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni ta' akkwist infurmata;

B.  billi prinċipju ewlieni għad-ditti għandu jkun li l-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-kompożizzjoni, il-valur u l-kwalità ta' prodott; billi huwa d-dmir tal-manifatturi, għalhekk, li jassiguraw li dawn l-aspettattivi jintlaħqu;

C.  billi l-konsumaturi mhumiex konxji li prodotti tal-istess marka u bl-istess imballaġġ jiġu aġġustati għall-preferenzi u l-gosti lokali, u billi d-differenza fil-kwalità tal-prodotti tqajjem tħassib dwar il-fatt li xi Stati Membri jiġu trattati b'mod differenti minn oħrajn; billi l-Unjoni Ewropea diġà żviluppat tikketti bil-għan li tissodisfa l-aspettattivi speċifiċi tal-konsumaturi u biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-produzzjoni rikonoxxuti bl-użu ta' indikazzjonijiet tal-kwalità;

D.  billi d-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali (UCPD) hija l-għodda leġiżlattiva ewlenija tal-Unjoni sabiex din tiżgura li l-konsumaturi ma jiġux esposti għal reklamar qarrieqi u prattiki żleali oħra fi tranżazzjonijiet min-negozju għall-konsumatur, inkluża l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti li jkollhom marka identika b'tali mod li tista' twassal biex tqarraq bil-konsumaturi;

E.  billi fid-Direttiva UCPD il-prattiki kummerċjali żleali jistgħu jiġu fformulati b'tali mod li jkunu pprojbiti f'kull ċirkustanza jew f'ċerti ċirkustanzi biss; billi skont il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, l-inklużjoni ta' prattika fil-lista tal-Anness I għall-UCPD, fejn xieraq, iwassal għal ċertezza legali akbar u b'hekk għal kompetizzjoni aktar ġusta fost il-produtturi fis-suq;

F.  billi l-konsumaturi jagħmlu assoċjazzjoni bejn il-marka, il-prodott u l-kwalità u għalhekk jistennew li prodotti tal-istess marka u/jew li huma identiċi fl-apparenza jkunu bl-istess mod identiċi wkoll fil-kwalità, kemm jekk jinbiegħu f'pajjiżhom stess kif ukoll jekk jinbiegħu fi Stat Membru ieħor;

G.  billi l-konsumaturi jagħmlu wkoll assoċjazzjoni bejn il-marka u t-tikketta jew l-imballaġġ ta' prodott agrikolu jew alimentari u l-kwalità, u minħabba f'hekk jistennew li prodotti tal-istess marka li jkunu kkummerċjalizzati bl-istess tikketta jew li jkunu identiċi fl-apparenza għandhom ikunu bl-istess mod identiċi kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kompożizzjoni, kemm jekk jinbiegħu f'pajjiżhom stess kif ukoll jekk jinbiegħu fi Stat Membru ieħor; billi l-bdiewa kollha fl-Unjoni Ewropea jipproduċu prodotti bl-istess standards għoljin, u l-konsumaturi jistennew li din l-uniformità ta' kwalità tiġi estiża għal prodotti oħra fil-katina tal-ikel, irrispettivament mill-ġurisdizzjoni li jgħixu fiha;

H.  billi ċ-ċittadini kollha tal-UE jistħoqqilhom trattament ugwali fir-rigward tal-prodotti tal-ikel u dawk mhux tal-ikel mibjugħa fis-suq uniku;

I.  billi l-prattiki żleali f'dan ir-rigward iridu jiġu eliminati bil-għan li l-konsumaturi ma jiġux imqarrqa, u billi sinerġija b'saħħitha fil-livell tal-UE biss tista' ssolvi din il-kwistjoni transfruntiera;

J.  billi sabiex prattika kummerċjali titqies żleali skont il-UCPD, l-Istati Membri jridu jwettqu valutazzjoni każ b'każ, ħlief fil-każ tal-prattiki elenkati fl-Anness I;

K.  billi l-President Juncker, fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni 2017, saħaq li mhuwiex aċċettabbli li f'xi partijiet tal-Ewropa qed jinbiegħ lin-nies ikel ta' kwalità aktar baxxa minn dik f'pajjiżi oħra, minkejja li l-imballaġġ u l-marka jkunu identiċi;

L.  billi dehru differenzi sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-UCPD minn Stat Membru għal ieħor, filwaqt li l-approċċi metodoloġiċi u l-effikaċja tal-implimentazzjoni kif ukoll l-infurzar tad-direttiva jvarjaw b'mod sinifikanti fost l-Istati Membri;

M.  billi ħafna drabi l-marka għandha l-aktar rwol importanti fid-deċiżjonijiet dwar il-valur ta' prodott;

N.  billi qafas imsaħħaħ u aktar effiċjenti ta' kooperazzjoni fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni jippromwovi l-fiduċja tal-konsumatur u jnaqqas il-ħsara lill-konsumatur;

O.  billi l-konsumaturi kollha fl-UE għandhom l-istess drittijiet, u billi l-analiżijiet juru li ċerti produtturi u manifatturi biegħu prodotti bi standards ta' kwalità differenti taħt l-istess marka u b'apparenza identika qarrieqa, u ċerti prodotti f'xi pajjiżi kien fihom kwantità iżgħar tal-ingredjent ewlieni jew ingredjenti ta' kwalità aktar baxxa minflok ingredjenti ta' kwalità ogħla; billi din il-problema hija aktar mifruxa fl-Istati Membri li ssieħbu mal-UE mill-2004 'l hawn; billi l-analiżijiet sabu każijiet fejn l-istess prodotti jew dawk b'apparenza identika qarrieqa u ta' kwalità aktar baxxa jew b'togħma, konsistenza jew karatteristiċi sensorjali differenti kienu qed jinbiegħu bi prezzijiet li jvarjaw b'mod konsiderevoli minn pajjiż għal ieħor; billi anke jekk dan ma jiksirx il-prinċipji tal-ekonomija orjentata lejn is-suq jew ir-regoli attwali dwar it-tikkettar jew liġijiet oħrajn dwar l-ikel, xorta huwa abbuż tal-identità tal-marka u għaldaqstant jostakola l-prinċipju li l-konsumaturi kollha jiġu ttrattati b'mod ugwali;

P.  billi kien hemm każijiet ta' differenzi sostanzjali fi prodotti bħal ikel tat-trabi, u dan ipoġġi f'dubju l-prinċipji u dak li jsostnu l-manifatturi, jiġifieri li huma qed jaġġustaw il-prodotti tagħhom biex jissodisfaw il-preferenzi lokali; billi xi konklużjonijiet mil-laboratorji jikkonfermaw li prodotti ta' kwalità aktar baxxa jaf ikun fihom taħlitiet ta' ingredjenti li huma anqas tajba għas-saħħa, u għaldaqstant imorru kontra l-prinċipju ta' trattament ugwali tal-konsumaturi kollha; billi xi rappreżentanti tal-produtturi u l-manifatturi qablu li jemendaw ir-riċetti tal-prodotti tagħhom f'xi pajjiżi sabiex jiġu offruti prodotti identiċi fis-suq uniku kollu;

Q.  billi dawn il-prattiki inaċċettabbli qed jitwettqu minn kumpaniji multinazzjonali agroalimentari magħrufa sew bil-għan li jimmassimizzaw il-marġni tal-profitt tagħhom billi jisfruttaw id-differenzi fil-kapaċità tal-akkwist minn Stati Membru għal ieħor;

R.  billi fil-proposta dwar Patt Ġdid għall-Konsumaturi, li tipproponi reviżjoni mmirata tad-direttivi tal-konsumatur tal-UE li ssegwi l-Kontroll tal-Idoneità tal-liġijiet dwar il-konsumatur u l-kummerċjalizzazzjoni tal-UE, il-Kummissjoni ssuġġeriet li l-UCPD tiġi aġġornata sabiex ikun ċar li l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jivvalutaw u jindirizzaw il-prattiki kummerċjali qarrieqa li jinvolvu l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti bħala identiċi f'diversi Stati Membri, meta l-kompożizzjoni jew il-karatteristiċi tagħhom ikunu konsiderevolment differenti;

S.  billi filwaqt li l-konsumaturi m'għandhomx jiġu żgwidati, id-divrenzjar u l-innovazzjoni tal-prodott m'għandhomx jiġu ristretti bħala tali;

T.  billi s-suq uniku ġab benefiċċji kbar lill-operaturi fil-katina tal-provvista tal-ikel, u billi l-kummerċ tal-ikel għandu dimensjoni transfruntiera dejjem aktar sinifikanti u huwa ta' importanza partikolari għall-funzjonament tas-suq uniku;

U.  billi sabiex jitgawdew bis-sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern, hu kruċjali li l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar l-ikel u l-konsumatur tiġi applikata aħjar biex jiġu identifikati u indirizzati standards dupliċi mhux ġustifikati, u b'hekk il-konsumaturi jiġu protetti minn informazzjoni u prattiki kummerċjali qarrieqa;

V.  billi teżisti ħtieġa kontinwa li r-rwol tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur jissaħħaħ f'dan ir-rigward; billi l-assoċċjazzjonijiet tal-konsumatur għandhom rwol uniku biex jizguraw il-fiduċja tal-konsumatur u għandhom ikomplu jiġu sostnuti permezz ta' miżuri legali u ekonomiċi addizzjonali u bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet;

W.  billi d-differenzi li ntwera li jeżistu fl-ingredjenti fi prodotti komparabbli jistgħu, fuq terminu twil, joħolqu riskju għas-saħħa tal-konsumaturi, partikolarment fil-każ ta' konsumaturi vulnerabbli bħat-tfal jew persuni bi problemi djetetiċi u/jew ta' saħħa, u b'hekk jikkontribwixxu għal deterjorament tal-benessri taċ-ċittadini; billi dan huwa l-każ, pereżempju, fejn il-livell ta' xaħam u/jew ta' zokkor ikun ogħla milli mistenni, fejn xaħmijiet li joriġinaw mill-annimali jiġu ssostitwiti minn xaħmijiet ta' oriġini veġetali jew viċeversa, fejn iz-zokkor jiġi ssostitwit minn dolċifikanti artifiċjali, jew fejn jiżdied il-kontenut tal-melħ; billi t-tikkettar li ma jagħtix stampa ċara tal-addittivi użati jew tan-numru ta' prodotti li jissostitwixxu ingredjenti bażiċi jqarrqu bil-konsumaturi u jistgħu joħolqu riskju għal saħħithom;

X.  billi m'hemm l-ebda regolament leġiżlattiv dwar il-kwalità dupliċi fil-livell tal-UE u għalhekk huwa impossibbli li titqabbel il-kwalità jew li jiġu identifikati każijiet ta' kwalità dupliċi u dan ifisser li m'hemm l-ebda strument li jista' jintuża biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni; billi s-servizzi għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa tal-Kummissjoni rrappurtaw, b'mod regolari, diversi nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u l-infurzar tar-rekwiżiti applikabbli tal-liġi dwar l-ikel tal-UE, pereżempju fit-tikkettar tal-laħam isseparat b'mod mekkaniku(12) jew fl-użu ta' addittivi tal-ikel(13);

Y.  billi jistgħu jiġu identifikati differenzi fil-kompożizzjoni – li potenzjalment jaffettwaw is-saħħa tal-konsumaturi – mhux biss f'oġġetti tal-ikel, iżda anke fil-kożmetiċi, fil-prodotti tal-iġjene u fil-prodotti tat-tindif;

Z.  billi l-attivitajiet ta' riformulazzjoni biex jitnaqqas il-kontenut tax-xaħam, taz-zokkor u tal-melħ fl-ikel għadhom lura f'ħafna pajjiżi tal-Ewropea Ċentrali, tal-Lvant u tax-Xlokk;

1.  Jenfasizza li r-riżultati ta' bosta testijiet u stħarriġiet imwettqa f'diversi Stati Membri, l-aktar fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, b'metodoloġiji differenti għal testijiet fil-laboratorju, urew li hemm differenzi ta' kobor li jvarja, inter alia fil-kompożizzjoni u fl-ingredjenti użati, bejn prodotti li jiġu reklamati u distribwiti fis-suq uniku taħt l-istess marka u b'imballaġġ li jidher identiku, għad-detriment tal-konsumaturi; jinnota li skont stħarriġ imwettaq għal awtorità kompetenti nazzjonali, il-maġġoranza tal-konsumaturi jinsabu mħassba b'dawn id-differenzi; għalhekk jikkonkludi li, abbażi tal-konklużjonijiet ta' dawn it-testijiet u l-istħarriġiet, il-konsumaturi jinsabu mħassba dwar diskriminazzjoni bejn is-swieq differenti tal-Istati Membri; jissottolinja li kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni bħal din mhijiex aċċettabbli u li l-konsumaturi kollha tal-UE għandhom igawdu aċċess għall-istess livell ta' kwalità tal-prodotti;

2.  Jenfasizza li l-każijiet ta' dawn id-differenzi sinifikanti jikkonċernaw mhux biss il-prodotti tal-ikel iżda ħafna drabi anke dawk mhumiex tal-ikel, inklużi deterġenti, kożmetiċi, prodotti tal-iġjene u prodotti maħsuba għat-trabi;

3.  Ifakkar li fl-2013 il-Parlament stieden lill-Kummissjoni twettaq investigazzjoni fil-fond sabiex tevalwa jekk hemmx bżonn ta' aġġustament tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni u tinforma lill-Parlament u lill-konsumaturi bir-riżultati;

4.  Jilqa' l-inizjattivi reċenti mħabbra mill-Kummissjoni biex tindirizza din il-kwistjoni, b'mod partikolari l-impenn tagħha li tippreżenta metodoloġija tal-ittestjar komuni u talloka baġit għall-preparazzjoni u l-infurzar tagħha u għall-ġbir ta' aktar evidenza affidabbli u kumparabbli, u taġġorna l-UCPD filwaq li tvara ċ-Ċentru ta' Għarfien dwar il-Frodi u l-Kwalità Alimentari;

5.  Jieħu nota tal-mandat mogħti mill-Kunsill Ewropew lill-Forum ta' Livell Għoli dwar it-Titjib tal-Funzjonament tal-Katina tal-Provvista tal-Ikel biex jindirizza l-kwistjoni tal-kwalità dupliċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom jipparteċipaw b'mod attiv fl-inizjattivi li għaddejjin, u jinkludu l-iżvilupp u l-integrazzjoni fil-prattiki ta' ħidma tagħhom ta' metodoloġija tal-ittestjar komuni u l-ġbir ta' aktar evidenza; jenfasizza l-ħtieġa li l-partijiet li jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumatur ikunu involuti b'mod attiv u li jkunu jistgħu jagħtu l-fehmiet tagħhom f'isem il-konsumaturi, inklużi r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka li jkunu wettqu testijiet tal-prodotti fl-Istati Membri; jemmen li l-Parlament għandu jkun involut fl-inizjattivi kollha li jkunu għaddejjin u li jista' jkollhom impatt fuq l-isforzi biex tiġi indirizzata l-kwistjoni dwar il-kwalità dupliċi;

6.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri kkonċernati jfasslu valutazzjoni huma stess fir-rigward tal-metodoloġija u l-effikaċja tal-infurzar tal-UCPD u ta' leġiżlazzjoni eżistenti oħra dwar il-kwistjoni tal-kwalità dupliċi tal-prodotti tal-ikel u ta' prodotti oħra, u jressquha lill-Kummissjoni għal valutazzjoni oġġettiva tal-gravità tal-problema;

7.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Parlament li jadotta proġett pilota għall-2018 li se jkun jinvolvi sensiela ta' investigazzjonijiet tas-suq f'diversi kategoriji ta' prodotti għall-konsumatur bil-għan li jiġu vvalutati l-aspetti differenti tal-kwalità dupliċi; jistenna li l-proġett jitwettaq u jiġi ppubblikat fil-ħin, kif kien ippjanat inizjalment; jemmen li l-proġett għandu wkoll jiġi estiż sal-2019 sabiex jiżgura ambitu usa' ta' għarfien u jkopri s-settur mhux tal-ikel; jitlob li l-Membri tal-PE jitħallew ikunu involuti aktar fis-sorveljanza tal-proġett; iħeġġeġ lill-Parlament, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu użu mill-għodod kollha disponibbli, inklużi l-proġetti pilota u nazzjonali, bil-ħsieb li jivvalutaw aktar l-aspetti differenti tal-kwalità dupliċi tal-prodotti tal-ikel;

8.  Jenfasizza li informazzjoni komprensiva dwar l-awtorità pubblika responsabbli għat-teħid ta' azzjoni u dwar il-proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji rilevanti, inkluża l-possibbiltà għall-membri tal-pubbliku li jressqu ilmenti online, hija essenzjali għall-infurzar effikaċi tal-UCPD; iqis bħala negattiv, għalhekk, in-nuqqas ta' informazzjoni fl-Istati Membri kkonċernati li, minkejja t-tħassib espress mill-Istati Membri dwar il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-kwalità dupliċi tal-prodotti, ma jagħmlux din l-informazzjoni disponibbli fis-siti web tal-awtoritajiet responsabbli;

9.  Jissottolinja li l-Kummissjoni diġà rċeviet notifika ta' miżura ġdida ta' ttikkettar nazzjonali mfassla biex twissi lill-konsumaturi b'differenzi fil-kompożizzjoni tal-prodotti tal-ikel;

10.  Jilqa' l-fatt li, sabiex tkompli ttejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur fl-UE u tipprovdi appoġġ lin-negozji, il-Kummissjoni varat programm ta' taħriġ online li jgħin lill-kumpaniji jifhmu u jinfurzaw aħjar id-drittijiet tal-konsumatur fl-UE;

Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' kwalità dupliċi tal-prodotti

11.  Jieħu nota tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel u l-ħarsien tal-konsumatur tal-UE fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' prodotti ta' kwalità dupliċi; jirrimarka li dan l-avviż huwa maħsub biex jgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jiddeterminaw jekk kumpanija tkunx qed tikser il-liġijiet tal-UE dwar l-ikel u l-konsumatur meta tbigħ prodotti ta' kwalità dupliċi f'pajjiżi differenti, u biex jagħtihom parir dwar kif jikkooperaw ma' xulxin; jinsab imħasseb li l-approċċ gradwali tal-avviż għall-identifikazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali dwar jekk il-produtturi jkunux qed jiksru d-dritt tal-Unjoni bħalissa jidher li mhux qed jiġi applikat fil-prattika mill-Istati Membri, u dan jista' jfisser li d-drittijiet tal-konsumatur qed jinkisru;

12.  Jaqbel mal-Kummissjoni li fis-suq uniku, fejn il-konsumaturi għandhom fehim ġenerali taċ-ċirkolazzjoni libera u l-aċċess ugwali tal-beni, dawn ma jistennewx, a priori, li l-prodotti tal-marka mibjugħa f'pajjiżi differenti jvarjaw minn xulxin; ifakkar li, skont il-Kummissjoni, l-istudji li saru dwar il-lealtà lejn il-marka juru li f'moħħ il-konsumatur, il-marki jirrappreżentaw ċertifikat ta' kwalità kkontrollata u kostanti; jaqbel mal-Kummissjoni, barra minn hekk, li dan jispjega għaliex xi konsumaturi jistgħu jistennew li l-prodotti tal-marka jkunu ta' kwalità ekwivalenti jekk mhux eżattament l-istess kull fejn u kull meta jinxtraw u jistenna li s-sidien ta' marka jinfurmawhom meta jiddeċiedu li jibdlu xi element importanti mill-kompożizzjoni tal-prodotti tagħhom;

13.  Iqis, għalhekk, li kwalunkwe informazzjoni addizzjonali, avolja tkun fil-parti viżiva prinċipali tal-pakkett, mhijiex biżżejjed sakemm il-konsumatur ma jifhimx b'mod ċar li l-prodott inkwistjoni jvarja mill-prodotti tal-istess marka mibjugħa fi Stati Membri oħra u li jidhru identiċi;

14.  Jaqbel ukoll mal-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, li l-produtturi m'għandhomx neċessarjament joffru prodotti identiċi fiż-żoni ġeografiċi differenti u li l-moviment liberu tal-merkanzija ma jfissirx li kull prodott għandu jkun identiku kullimkien fis-suq uniku; jenfasizza li l-operaturi kummerċjali huma awtorizzati jikkummerċjalizzaw u jbigħu prodotti b'kompożizzjonijiet u karatteristiċi differenti abbażi ta' fatturi leġittimi sakemm dawn jirrispettaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-UE; jenfasizza, madankollu, li dawn il-prodotti m'għandhomx ivarjaw fil-kwalità meta jiġu offruti lill-konsumaturi fi swieq differenti;

15.  Iqis li l-għoti ta' informazzjoni preċiża u faċli biex tinftiehem lill-konsumaturi hija kruċjali biex tiġi indirizzata l-kwalità dupliċi tal-prodotti; jinsab konvint li, f'każ li kumpanija jkollha l-ħsieb li tintroduċi fis-suq ta' Stati Membri differenti prodott li jvarja f'ċerti karatteristiċi, dan il-prodott ma jistax jiġi ttikkettat u mmarkat b'mod li jidher identiku;

16.  Jinnota li jista' jkun hemm differenzi aċċettabbli fil-kompożizzjoni ta' prodott ta' marka unika u li l-prodotti jistgħu jkunu differenti minħabba l-preferenzi reġjonali tal-konsumaturi, il-provenjenza ta' ingredjenti lokali, ir-rekwiżiti tal-liġi nazzjonali, jew l-objettivi ta' riformulazzjoni; jenfasizza li l-intenzjoni mhijiex li jiġu stabbiliti jew li jiġu armonizzati r-rekwiżiti dwar il-kwalità tal-ikel u li mhuwiex mixtieq li tiġi imposta fuq il-manifatturi l-kompożizzjoni eżatta tal-prodotti differenti; jemmen, madankollu, li l-preferenzi tal-konsumaturi m'għandhomx jintużaw bħala skuża biex tonqos il-kwalità jew jiġu offruti gradi ta' kwalità differenti fi swieq differenti; jisħaq fuq il-fatt li l-konsumaturi jridu jkunu konxji u infurmati b'mod ċar dwar dan l-aġġustament għal kull prodott individwali, u mhux biss li jkunu jafu f'termini ġenerali li din il-prattika stabbilita teżisti;

17.  Iqis li l-avviż huwa kkunsidrat bħala indirizzat primarjament għall-prodotti tal-ikel; jemmen li d-dispożizzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom jiġu applikati għall-prodotti kollha tal-ikel u għal dawk mhux tal-ikel disponibbli fis-suq uniku b'mod ġenerali, u li t-tikketta tal-prodott trid tkun leġġibbli u b'informazzjoni sħiħa għall-konsumaturi;

18.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-gwida tal-Kummissjoni tal-2016 dwar l-applikazzjoni tal-UCPD, li tgħid li: "prodotti tal-istess ditta u li jkollhom l-istess imballaġġ jew imballaġġ simili jistgħu jvarjaw fil-kompożizzjoni tagħhom skont il-post tal-manifattura u s-suq ta' destinazzjoni, jiġifieri jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor" u li "skont il-UCPD, prattiki kummerċjali li jikkummerċjalizzaw prodotti b'kompożizzjoni differenti mhumiex inġusti minnhom infushom"; jenfasizza l-importanza tad-dokumenti ta' gwida tal-Kummissjoni biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni xierqa u koerenti tal-UCPD; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara, għalhekk, ir-relazzjoni bejn l-avviż, il-gwida u d-dokument imfassal mis-sottogrupp tas-suq intern tal-Forum ta' Livell Għoli dwar it-Titjib tal-Funzjonament tal-Katina tal-Provvista tal-Ikel;

19.  Jinnota li jista' jkun hemm rekwiżiti differenti għall-metodi ta' kontroll tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti; jissottolinja li hemm diversi analiżijiet li diġà twettqu u li jistgħu jservu bħala bażi għat-tfassil u għall-implimentazzjoni tal-metodoloġija tal-ittestjar komuni, anke jekk il-metodoloġiji tagħhom kienu differenti u r-riżultati tagħhom ma ġewx ivvalutati bl-istess mod; iqis li l-għan tal-ħidma biex tiġi żviluppata metodoloġija mmexxija miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni (JRC) għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar sabiex tiġi żgurata interpretazzjoni unifikata tal-metodoloġija li tirriżulta, inkluża definizzjoni ta' "differenza sinifikanti", u sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jużawha; jirrimarka li l-istabbiliment ta' liema mill-prodotti varji huwa l-aktar standard u għalhekk il-"prodott ta' referenza" jista' fil-fatt ifixkel il-valutazzjoni ġenerali, peress li dan jista' jkun wisq diffiċli biex jiġi determinat;

20.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tassisti lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar fl-identifikazzjoni ta' prattiki kummerċjali żleali fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali f'dan ir-rigward; jissottolinja l-fatt li l-għan ta' din il-metodoloġija huwa li jiġi żgurat il-ġbir ta' evidenza affidabbli u kumparabbli mill-Istati Membri fuq bażi komuni u biex isir kontribut għall-valutazzjoni ġenerali dwar kemm hi serja u mifruxa l-kwistjoni tal-kwalità dupliċi fis-Suq Uniku; ifakkar li n-natura fattwali tal-prattiki żleali x'aktarx li se tibqa' tiġi ġġudikata biss fuq il-bażi ta' każ b'każ, peress li l-grad ta' kemm il-konsumatur ikun ġie mqarraq hija dejjem kwistjoni ta' ġudizzju suġġettiv mill-awtorità jew qorti kompetenti;

21.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistieden lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu aktar testijiet tas-suq fl-Istati Membri li jinvolvu tqabbil tal-prodotti fost reġjuni u pajjiżi differenti; jirrimarka, madankollu, li skont il-Kummissjoni, tali testijiet għandhom jitwettqu b'approċċ komuni għall-ittestjar li għadu ma ġiex kompletament żviluppat; jenfasizza l-ħtieġa li tinżamm l-iskeda sabiex ir-riżultati tat-testijiet imwettqa skont l-approċċ komuni tal-ittestjar jitlestew, jiġu ppubblikati fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE f'bażi ta' data pubblikament disponibbli, u jiġu analizzati malajr kemm jista' jkun iżda mhux aktar tard minn tmiem l-2018; jenfasizza l-ħtieġa, barra minn hekk, li dawn ir-riżultati jiġu żvelati minnufih sabiex jiġu infurmati l-konsumaturi u l-produtturi, titqajjem kuxjenza u b'hekk dan jgħin sabiex jonqsu l-inċidenzi ta' kwalità dupliċi fil-prodotti;

Aspetti oħra tal-kwalità dupliċi

22.  Jenfasizza li t-tikketti privati saru element ewlieni essenzjali fil-basket tax-xiri tal-konsumaturi u li s-sehem mis-suq tagħhom żdied fil-biċċa l-kbira tal-kategoriji ta' prodotti f'bosta Stati Membri matul l-aħħar għaxar snin; jemmen li t-tikketti privati m'għandhomx jimitaw prodotti tal-marka, biex il-konsumaturi ma jitħawdux; itenni li l-kwistjoni tat-tikketti privati tirrikjedi attenzjoni partikolari mill-Kummissjoni, bil-ħsieb li tintemm il-konfużjoni bejn tikketti privati u prodotti tal-marka; jinnota li s-suq uniku huwa aċċessibbli għall-produtturi u l-manifatturi, iżda li huwa wkoll kompetittiv ħafna, u wħud mid-ditti huma magħrufa sew minn kulħadd jew għandhom reputazzjoni tajba fl-Unjoni kollha;

23.  Ifakkar li l-Parlament talab ripetutament lill-Kummissjoni tiddetermina jekk il-kwalità dupliċi għandhiex riperkussjonijiet negattivi għall-produzzjoni lokali u reġjonali, b'mod partikolari l-SMEs; jiddispjaċih li s'issa l-Kummissjoni għadha ma ppreżentat l-ebda data;

24.  Jissottolinja li l-falsifikazzjoni ta' prodotti tal-marka tesponi lill-konsumaturi għal riskji għas-saħħa u s-sikurezza, timmina l-fiduċja tal-konsumaturi u twassal għal telf ta' dħul għall-produtturi; jinnota li l-firxa ta' prodotti ffalsifikati rkuprati fl-UE għadha wiesgħa u tiġbor fiha kważi kull tip ta' prodott;

25.  Jinsab imħasseb dwar ir-restrizzjonijiet imqiegħda fuq il-kummerċjanti fir-rigward tax-xiri ta' prodotti li jista' jkollhom effett negattiv fuq l-għażla tal-konsumatur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tidentifika l-fatturi li jikkontribwixxu għall-frammentazzjoni tas-suq uniku fil-prodotti u jillimitaw b'mod illeġittimu l-kapaċità tal-konsumaturi li jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq uniku, b'attenzjoni partikolari fuq ir-restrizzjonijiet tal-provvista territorjali u l-implikazzjonijiet tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu mil-leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni, jekk applikabbli, sabiex tindirizza prattiki bħal dawn;

26.  Jindika li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jagħżlu kampjuni u jwettqu testijiet fit-territorju tal-Istat Membru tagħhom biss; jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni transfruntiera u kondiviżjoni ta' data mtejba, effikaċi, trasparenti, u rapida, inkluż skambju dwar prodotti potenzjalment mhux konformi u tagħrif dwar il-prattiki żleali li jista' jkun hemm, bejn l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tal-konsumatur u tal-ikel, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u l-Kummissjoni sabiex tiġi indirizzata l-kwalità dupliċi u jsir titjib u jiġi mqarreb l-infurzar tal-leġiżlazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom b'mod aktar intensiv f'kooperazzjoni bħal din; jilqa', f'dan ir-rigward, l-adozzjoni tar-Regolament rivedut dwar il-Kooperazzjoni fil-Protezzjoni tal-Konsumaturi (CPC), li jsaħħaħ is-setgħat investigattivi u tal-infurzar, itejjeb l-iskambju tal-informazzjoni u d-data u l-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti u jistabbilixxi regoli armonizzati li jistipulaw il-proċeduri għall-koordinament tal-miżuri ta' investigazzjoni u infurzar;

27.  Jirrikonoxxi l-utilità tas-"sweeps" li jservu bħala forma importanti ta' koordinament tal-infurzar skont ir-Regolament CPC u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħuhom ulterjorment u jwessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom;

Rakkomandazzjonijiet u passi ulterjuri

28.  Jenfasizza l-valur ta' dibattitu pubbliku wiesa' u f'waqtu li jwassal għal żieda fis-sensibilizzazzjoni tal-konsumatur dwar il-prodotti u l-karatteristiċi tagħhom; jinnota li xi manifatturi u sidien ta' tikketti privati diġà ħabbru bidliet fir-riċetti jew l-użu ta' standard ta' produzzjoni uniku fil-livell tal-UE; jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-industrija fit-titjib tat-trasparenza u ċ-ċarezza fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-kwalità tal-prodotti u ta' kwalunkwe tibdil fihom; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tiżviluppa kodiċi ta' kondotta f'dan ir-rigward; jitlob, fl-interessi tagħhom stess, biex kemm il-produtturi kif ukoll il-bejjiegħa bl-imnut ikunu involuti aktar, sabiex ikun jista' jinstab rimedju effettiv għas-sitwazzjoni preżenti malajr kemm jista' jkun mingħajr rikors għal proċeduri ta' infurzar, u biex il-konsumaturi Ewropej ikun jista' jkollhom aċċess għal prodotti tal-istess kwalità fis-suq uniku kollu; jistieden lill-manifatturi jikkunsidraw li jinkludu logo fuq l-imballaġġ li jindika li l-kontenut u l-kwalità tal-istess marka huma l-istess fl-Istati Membri kollha;

29.  Jistieden lill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lill-korpi nazzjonali notifikati responsabbli mill-infurzar tal-UCPD u ta' leġiżlazzjoni rilevanti oħra jieħdu rwol aktar attiv fid-dibattitu pubbliku u fit-twassil tal-informazzjoni lill-konsumaturi; jinsab konvint li l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti biex tiġi indirizzata l-problema tal-kwalità dupliċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-appoġġ tagħhom għall-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumaturi permezz ta' mekkaniżmi finanzjarji u legali, sabiex ikunu jistgħu jibnu l-kapaċità, jiżviluppaw l-attivitajiet ta' ttestjar tagħhom, iwettqu testijiet komparattivi u, flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, jgħinu biex jittraċċaw u jesponu l-każijiet ta' divrenzjar inġust tal-prodotti; jemmen, barra minn hekk, li għandu jitrawwem skambju transfruntier imsaħħaħ ta' informazzjoni fost l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi;

30.  Iqis li, abbażi ta' esperjenzi preċedenti, l-awtoritajiet kompetenti ma kinux kapaċi jindirizzaw b'mod effettiv ebda każ speċifiku ta' kwalità dupliċi fil-livell nazzjonali biss jew jinfurzaw il-leġiżlazzjoni eżistenti, jew ippruvaw jagħmlu dan minimament biss, parzjalment minħabba nuqqas ta' dispożizzjoni legali espliċita fil-livell tal-UE; ifakkar li l-Istati Membri huma responsabbli għall-infurzar tal-UCPD u li għalhekk huma għandhom jagħmlu dan sabiex jiżguraw li l-konsumaturi ma jiġux żgwidati minn prattiki ta' kummerċjalizzazzjoni żleali; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkollhom ir-riżorsi tekniċi, finanzjarji u umani adegwati sabiex jiġi żgurat infurzar effikaċi; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu lill-konsumaturi bi spazju għat-tressiq ta' lmenti u għall-investigazzjoni ulterjuri tagħhom, u jinfurmaw kemm jista' jkun lill-konsumaturi bid-drittijiet u l-għażliet tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-obbligi tal-bejjiegħa li jinfurmawhom bil-kompożizzjoni u, fejn applikabbli, l-oriġini tal-prodotti;

31.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kwistjoni tal-kwalità dupliċi hija relatata b'mod dirett mal-essenza tal-funzjonament tas-suq uniku u l-fiduċja tal-konsumaturi, bit-tnejn li huma involuti, u għalhekk tirrikjedi, inter alia, soluzzjoni fil-livell tal-Unjoni permezz ta' miżuri infurzabbli b'mod dirett; jinsab konvint li minħabba l-possibbiltà ta' azzjoni fil-livell nazzjonali, l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni tħares l-integrità tas-suq uniku; jistieden lill-Kummissjoni timmappja l-istandards nazzjonali eżistenti għall-ikel u l-prodotti mhux tal-ikel fl-UE u tivvaluta r-rilevanza tagħhom għal każijiet ta' kwalità dupliċi fis-suq uniku;

32.  Jappella biex il-kapaċitajiet u l-mekkaniżmi fil-livell tal-UE jiġu żviluppati b'mod urġenti f'unità speċjalizzata ta' monitoraġġ u superviżjoni f'korp eżistenti tal-UE (JRC, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) jew oħrajn), filwaqt li, kemm jista' jkun, il-burokrazija tinżamm baxxa kemm jista' jkun, bil-għan li jiġu sorveljati l-konsistenza fil-kompożizzjoni u l-użu proporzjonali tal-ingredjenti fi prodotti tal-ikel tal-istess marka u bl-istess imballaġġ biex jiġu vvalutati l-analiżijiet komparattivi li jkunu saru fil-laboratorji bil-ħsieb li jiġu identifikati l-prattiki kummerċjali żleali fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ikel;

33.  Jilqa' l-fatt li l-proposta għal Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Kummissjoni, li tfittex li tindirizza l-kwalità dupliċi tal-prodotti billi temenda l-Artikolu 6 tal-UCPD u tiddikjara bħala prattika kummerċjali qarrieqa l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott bħala identiku għall-istess prodott ikkummerċjalizzat f'diversi Stati Membri oħra, meta dak il-prodott ikollu kompożizzjoni jew karatteristiċi differenti; jinnota, madankollu, li l-proposta fiha wkoll xi dispożizzjonijiet mhux ċari li jeħtieġu kjarifika sabiex jiġu żgurati interpretazzjoni u applikazzjoni xierqa;

34.  Jesprimi l-konvinzjoni qawwija tiegħu, madankollu, li biex kwalunkwe każ mhux ġustifikat ta' kwalità dupliċi jiġi indirizzat bl-aktar mod effikaċi, l-Anness I tal-UCPD għandu jiġi emendat b'tali mod li mal-"lista s-sewda" li tiddefinixxi l-prattiki pprojbiti f'kull ċirkustanza jiżdied punt ieħor li jsemmi espliċitament is-sitwazzjoni meta l-kwalità dupliċi ta' prodotti tal-istess marka tkun diskriminatorja u ma tirrispettax l-aspettattivi tal-konsumaturi;

35.  Jenfasizza li l-eżitu tal-proċess leġiżlattiv għandu jkun definizzjoni ċara ta' x'jista' jitqies bħala kwalità dupliċi u kif kull każ għandu jiġi vvalutat u indirizzat mill-awtoritajiet kompetenti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-lista miftuħa tal-hekk imsejħa "fatturi leġittimi" tista' tipperikola l-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jwettqu valutazzjonijiet u japplikaw il-liġi; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-użu tal-kunċett ta' "preferenzi definiti tal-konsumaturi" fil-valutazzjoni ta' jekk id-divrenzjar fil-kompożizzjoni tal-prodott jistax ikun ġustifikat jew le, jista' jwassal għal interpretazzjonijiet konfliġġenti bejn l-awtoritajiet kompetenti;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni testendi l-mandat mogħti lill-JRC sabiex fil-futur qarib jaħdem fuq metodoloġija armonizzata mal-Ewropa kollha għat-tqabbil tal-karatteristiċi ta' prodotti mhux tal-ikel kif ukoll fuq linji gwida biex titjieb it-trasparenza tal-prodotti fi żmien sena, kif ukoll biex ikunu evalwati r-riżultati tat-testijiet; jirrimarka li l-JRC għandu wkoll, għall-finijiet tal-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam, ifittex li jikkoopera mal-awtoritajiet tal-Istati Membri li diġà ttestjaw il-prodotti huma stess iżda li għadhom ma kkomunikawx ir-riżultati lill-awtoritajiet nazzjonali ta' Stati Membri oħra;

37.  Jirrimarka li s-sikurezza u l-kwalità tal-ikel, kif ukoll il-fatt li l-konsumaturi ma jitħallewx jiġu mqarrqa, huma kwistjonijiet tal-ogħla prijorità; ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenn tagħha ta' monitoraġġ aħjar u ta' titjib tal-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE; iqis li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jissorveljaw b'mod effikaċi l-konformità mal-liġi applikabbli f'dawn l-oqsma;

38.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tittejjeb it-trasparenza tal-istudji xjentifiċi fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel b'reazzjoni għat-tħassib tal-pubbliku, sabiex tingħata spinta lill-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta' akkwist appoġġjati minn valutazzjoni tar-riskju affidabbli u bbażata fuq ix-xjenza;

39.  Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali tal-ikel biex jistabbilixxu, każ b'każ, jekk prattiki diskriminatorji suspettati jkunux verament illegali, abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-UCPD u l-interazzjoni tagħhom mar-rekwiżiti dwar informazzjoni ġusta stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi;

40.  Jinnota li ċ-ċittadini kollha tal-UE huma affettwati minn prattiki ta' kwalità dupliċi, inkluż meta jivvjaġġaw minn Stat Membru għall-ieħor;

41.  Jenfasizza, madankollu, li d-differenzi sostanzjali fil-prodotti għat-trabi, bħall-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar, ma jistgħux jiġu ġġustifikati abbażi ta' preferenzi fit-togħma reġjonali biss;

42.  Jirrifjuta bil-qawwa d-dikjarazzjoni li saret minn xi produtturi li l-bidliet fil-kompożizzjoni u/jew il-kwalità jsiru sabiex il-prezzijiet ikunu konformi mal-aspettattivi tal-konsumaturi; jenfasizza li diversi studji wrew li prodotti ta' kwalità inferjuri ħafna drabi jkunu ogħla mill-kontropartijiet tagħhom ta' kwalità ogħla xi mkien ieħor fl-UE;

43.  Jinkoraġġixxi b'mod qawwi l-użu tal-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari għall-imballaġġ tal-prodotti u jenfasizza li jekk l-imballaġġ għal prodott fi Stat Membru wieħed jikkonforma ma' dan il-prinċipju, għandhom isiru sforzi miftiehma mill-produttur biex jiġi żgurat li dan ikun il-każ għall-prodotti kollha kkummerċjalizzati taħt l-istess marka fl-istess tip ta' imballaġġ fl-UE kollha u lil hinn minnha;

44.  Jenfasizza li xi każijiet ta' prodotti ta' kwalità dupliċi jirriżultaw minn nuqqas ta' infurzar tal-liġi tal-Unjoni; jistieden lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jinfurzaw b'urġenza r-regoli eżistenti tal-UE dwar it-tikkettar tal-ikel, inkluż, pereżempju, fir-rigward ta' laħam isseparat b'mod mekkaniku;

o
o   o

45.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
(2) ĠU L 345, 27.12.2017, p. 1.
(3) ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
(4) ĠU C 65, 19.2.2016, p. 2.
(5) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 11.
(6) ĠU C 93, 24.3.2017, p. 27.
(7) ĠU C 86, 6.3.2018, p. 40.
(8) ĠU C 11, 12.1.2018, p. 2.
(9) Testi adottati, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Avviż legali