Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 3. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH *
 DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie *
 Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra *
 Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I
 Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I
 Sadzby dane z pridanej hodnoty *
 Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy
 Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania
 Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny
Texty
Finálna verzia (496 kb)
Právne oznámenie