Index 
Aangenomen teksten
Woensdag 24 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
 Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland *
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland *
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië *
 Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
 Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I
 Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I
 Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
 Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken *
 Verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810
 Het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois
PDF 124kWORD 50k
Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel
PDF 124kWORD 50k
Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos
PDF 122kWORD 49k
Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen
PDF 190kWORD 70k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
PDF 139kWORD 53k
1. Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
PDF 139kWORD 51k
1. Besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I
PDF 116kWORD 48k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland *
PDF 111kWORD 47k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland *
PDF 111kWORD 47k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië *
PDF 112kWORD 48k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
PDF 270kWORD 91k
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 24 oktober 2018 op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I
PDF 124kWORD 54k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I
PDF 125kWORD 51k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
PDF 129kWORD 48k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken *
PDF 136kWORD 49k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810
PDF 152kWORD 55k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 155kWORD 57k
Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.

Juridische mededeling