Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 24. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja
Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu
 Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel
 Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)
 Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Podpora za strukturne reforme v državah članicah ***I
 Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem *
 Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem *
 Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem *
 Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I
 Vzpostavitev, delovanje in uporaba Schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol ***I
 Vzpostavitev, delovanje in uporaba Schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ***I
 Uporaba Schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I
 Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače *
 Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810
 Odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu
PDF 124kWORD 50k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel
PDF 123kWORD 50k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Sophie Montel (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)
PDF 122kWORD 49k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki
PDF 190kWORD 70k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
PDF 138kWORD 52k
1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO)
PDF 142kWORD 52k
1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Podpora za strukturne reforme v državah članicah ***I
PDF 114kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem *
PDF 111kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem *
PDF 111kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem *
PDF 111kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I
PDF 260kWORD 88k
Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 24. oktobra 2018, o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Vzpostavitev, delovanje in uporaba Schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol ***I
PDF 122kWORD 56k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Vzpostavitev, delovanje in uporaba Schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ***I
PDF 123kWORD 56k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Uporaba Schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I
PDF 126kWORD 53k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače *
PDF 140kWORD 49k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810
PDF 145kWORD 57k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 163kWORD 58k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.

Pravno obvestilo