Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 25. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 Kulttuuriesineiden tuonti ***I
 EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa
 Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I
 Eläinlääkkeet ***I
 Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I
 Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I
 Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I
 Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
 Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I
 Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I
 Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa
 Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset
 Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24)
 Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14)
 Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
 Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan
 Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulinkonsulaatissa
 Tilanne Asovanmerellä
 Venezuelan tilanne
 Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen
 Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia!
 Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat
Tekstit
Lopullinen painos
Oikeudellinen huomautus