Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair 2018 - StrasbourgEagrán deiridh
 Earraí cultúrtha a allmhairiú ***I
 Údarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta ***I
 Táirgí íocshláinte tréidliachta ***I
 Beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid ***I
 Muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma ***I
 Láthair shuíomh an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh ***I
 Athlonnú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí ***I
Téacsanna
Eagrán deiridh
Fógra dlíthiúil