Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 Uvoz kulturnih dobrin ***I
 Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije
 Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I
 Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I
 Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I
 Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I
 Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
 Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I
 Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I
 Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila ***I
 Porast neofašističnega nasilja v Evropi
 Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev
 Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24)
 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14)
 Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
 Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov
 Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu
 Razmere v Azovskem morju
 Razmere v Venezueli
 Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom
 Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje
 Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki
Besedila
Končna izdaja
Pravno obvestilo