Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 25. října 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
Dovoz kulturních statků ***I
 Ochrana finančních zájmů EU – navrácení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu
 Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I
 Veterinární léčivé přípravky ***I
 Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I
 Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I
 Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I
 Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I
 Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I
 Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
 Nárůst neofašistického násilí v Evropě
 Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí
 Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24)
 14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14)
 Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně
 Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů
 Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu
 Situace v Azovském moři
 Situace ve Venezuele
 Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů
 Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat!
 Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

Dovoz kulturních statků ***I
PDF 275kWORD 83k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Ochrana finančních zájmů EU – navrácení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu
PDF 134kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o „Ochraně finančních zájmů EU – navrácení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu“ (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I
PDF 135kWORD 51k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Veterinární léčivé přípravky ***I
PDF 134kWORD 53k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I
PDF 134kWORD 48k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I
PDF 371kWORD 143k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I
PDF 279kWORD 104k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I
PDF 258kWORD 74k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I
PDF 141kWORD 43k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
PDF 135kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Nárůst neofašistického násilí v Evropě
PDF 151kWORD 53k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí
PDF 142kWORD 50k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24)
PDF 222kWORD 68k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2018 v Katovicích, Polsko, (COP24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14)
PDF 166kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně
PDF 172kWORD 58k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů
PDF 181kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a jeho dopadu na ochranu údajů (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu
PDF 141kWORD 50k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Situace v Azovském moři
PDF 133kWORD 46k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Situace ve Venezuele
PDF 138kWORD 50k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů
PDF 135kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o podpoře automatického vzájemného uznávání diplomů (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat!
PDF 168kWORD 54k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.


Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty
PDF 194kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Znění ve vašem jazyce se stále ještě připravuje ke zveřejnění. Verze ve formátu PDF nebo Word je již k dispozici, zobrazí se kliknutím na ikonu vpravo nahoře.

Právní upozornění