Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 25. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave
Import af kulturgenstande ***I
 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig
 Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I
 Veterinærlægemidler ***I
 Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I
 Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I
 Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I
 Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I
 Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I
 Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I
 Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa
 Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger
 FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24)
 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14)
 Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet
 Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse
 Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul
 Situationen i Det Asovske Hav
 Situationen i Venezuela
 Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser
 Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!
 Styring af globaliseringen: handelsaspekter

Import af kulturgenstande ***I
PDF 247kWORD 95k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig
PDF 124kWORD 48k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om beskyttelse af EU's finansielle interesser – inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I
PDF 122kWORD 79k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))P8_TC1-COD(2014)0256
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Veterinærlægemidler ***I
PDF 121kWORD 92k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I
PDF 124kWORD 44k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I
PDF 335kWORD 154k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I
PDF 251kWORD 103k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I
PDF 229kWORD 84k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I
PDF 132kWORD 44k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I
PDF 130kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (COM(2017)0735 – C8–0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa
PDF 136kWORD 46k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger
PDF 132kWORD 44k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24)
PDF 191kWORD 66k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14)
PDF 148kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet
PDF 161kWORD 57k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse
PDF 165kWORD 58k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om Cambridge Analyticas anvendelse af Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul
PDF 131kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Situationen i Det Asovske Hav
PDF 123kWORD 46k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Situationen i Venezuela
PDF 127kWORD 45k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser
PDF 123kWORD 44k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!
PDF 153kWORD 52k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Styring af globaliseringen: handelsaspekter
PDF 172kWORD 60k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om styring af globaliseringen: handelsaspekter (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.

Juridisk meddelelse