Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 25. listopada 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
Uvoz kulturnih dobara ***I
 Zaštita financijskih interesa EU-a: Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare
 Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I
 Veterinarsko-medicinski proizvodi***I
 Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje ***I
 Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I
 Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I
 Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I
 Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ***I
 Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I
 Porast neofašističkog nasilja u Europi
 Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš
 Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska)
 Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14)
 Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
 Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka
 Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu
 Stanje na Azovskom moru
 Stanje u Venezueli
 Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma
 Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje!
 Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti

Uvoz kulturnih dobara ***I
PDF 252kWORD 86k
Amandmani koje je usvojio Europski parlament 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Zaštita financijskih interesa EU-a: Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare
PDF 127kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o zaštiti financijskih interesa EU-a – povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučaju prijevare (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I
PDF 129kWORD 51k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Veterinarsko-medicinski proizvodi***I
PDF 128kWORD 49k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje ***I
PDF 128kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I
PDF 350kWORD 146k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I
PDF 258kWORD 88k
Amandmani koje je usvojio Europski parlament 25. listopada 2018. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I
PDF 239kWORD 78k
Amandmani koje je usvojio Europski parlament 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ***I
PDF 138kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I
PDF 136kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Porast neofašističkog nasilja u Europi
PDF 142kWORD 57k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš
PDF 134kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska)
PDF 195kWORD 72k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama 2018. u Katowicama, Poljska (COP24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14)
PDF 152kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o 14. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
PDF 160kWORD 62k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka
PDF 161kWORD 63k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o korištenju podataka korisnika Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i učinku na zaštitu podataka (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu
PDF 132kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Stanje na Azovskom moru
PDF 124kWORD 51k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Stanje u Venezueli
PDF 129kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma
PDF 127kWORD 50k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje!
PDF 157kWORD 55k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti
PDF 175kWORD 66k
Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o ovladavanju globalizacijom: trgovinski aspekti (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.

Pravna napomena