Indekss 
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
Kultūras priekšmetu imports ***I
 ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos
 Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I
 Veterinārās zāles ***I
 Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I
 Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I
 “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I
 Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
 Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās ***I
 Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana ***I
 Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā
 Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi
 ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija)
 Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14)
 Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
 Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību
 Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā
 Stāvoklis Azovas jūrā
 Stāvoklis Venecuēlā
 Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana
 Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties
 Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti

Kultūras priekšmetu imports ***I
PDF 278kWORD 86k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos
PDF 132kWORD 52k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I
PDF 149kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Veterinārās zāles ***I
PDF 128kWORD 53k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I
PDF 128kWORD 46k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I
PDF 376kWORD 155k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I
PDF 282kWORD 88k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
PDF 254kWORD 77k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās ***I
PDF 136kWORD 53k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana ***I
PDF 141kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā
PDF 149kWORD 59k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi
PDF 141kWORD 55k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija)
PDF 219kWORD 72k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 24) Katovicē (Polijā) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14)
PDF 157kWORD 54k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksmi (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
PDF 174kWORD 63k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību
PDF 190kWORD 64k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par “Facebook” lietotāju datu izmantošanu, ko veicis uzņēmums “Cambridge Analytica”, un ietekme uz datu aizsardzību (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā
PDF 156kWORD 55k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Stāvoklis Azovas jūrā
PDF 128kWORD 51k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Stāvoklis Venecuēlā
PDF 141kWORD 56k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana
PDF 130kWORD 50k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšanu (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties
PDF 166kWORD 59k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti
PDF 195kWORD 67k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.

Juridisks paziņojums