Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία
 Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης
 Ενεργειακή απόδοση ***I
 Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I
 Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία
 Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ
 Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας
Κείμενα
Προσωρινή έκδοση (2466 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου