Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 13 november 2018 - StraatsburgVoorlopige uitgave
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland
 EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs
 Energie-efficiëntie ***I
 Governance van de energie-unie ***I
 Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I
 Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
 De rechtsstaat in Roemenië
 Minimumnormen voor minderheden in de EU
 Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie
Teksten
Voorlopige uitgave (1612 kb)
Juridische mededeling