Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 14. studenog 2018. - StrasbourgPrivremeno izdanje
 Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora
 Pravila o državnim potporama: nove kategorije državnih potpora *
 Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
 Ovlašćivanje tijela nadležnih za tržišno natjecanje i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta ***I
 Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I
 Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I
 Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I
 Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
 Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
 Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove
Tekstovi
Privremeno izdanje (1730 kb)
Pravna napomena