Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 14. novembris - StrasbūraPagaidu redakcija
 Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos
 Valsts atbalsta noteikumi: jaunas valsts atbalsta kategorijas*
 Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
 Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I
 Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I
 Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I
 CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I
 Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība
 ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
 ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana
Teksti
Pagaidu redakcija (1801 kb)
Juridisks paziņojums