Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - StrasbourgEdiţie provizorie
 Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord
 Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat *
 Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
 Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne ***I
 Codul european al comunicațiilor electronice ***I
 Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I
 Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I
 Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale
 Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
 Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova
Texte
Ediţie provizorie (1941 kb)
Notă juridică