Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse
 Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd *
 Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
 Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I
 En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I
 Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I
 Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I
 Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
 Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
 Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Texter
Preliminär utgåva (1806 kb)
Rättsligt meddelande