Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 15. studenog 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika
 Stanje ljudskih prava na Kubi
 Stanje ljudskih prava u Bangladešu
 Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I
 Postojane organske onečišćujuće tvari ***I
 Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova
 Lajmska bolest (borelioza)

Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika
PDF 130kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o Vijetnamu, posebice položaju političkih zatvorenika (2018/2925(RSP))
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Stanje ljudskih prava na Kubi
PDF 132kWORD 54k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o stanju ljudskih prava na Kubi (2018/2926(RSP))
P8_TA(2018)0460RC-B8-0528/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Stanje ljudskih prava u Bangladešu
PDF 129kWORD 54k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o stanju ljudskih prava u Bangladešu (2018/2927(RSP))
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I
PDF 365kWORD 483k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TA(2018)0462A8-0340/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Postojane organske onečišćujuće tvari ***I
PDF 200kWORD 70k
Amandmani koje je donio Europski parlament 15. studenoga 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova
PDF 183kWORD 69k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o uslugama skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (2018/2077(INI))
P8_TA(2018)0464A8-0352/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.


Lajmska bolest (borelioza)
PDF 124kWORD 52k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2018. o lajmskoj bolesti (borelioza) (2018/2774(RSP))
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

U tijeku je obrada ovog teksta za objavu na vašem jeziku. Klikom na ikonu u gornjem desnom uglu već sada možete preuzeti pdf ili Word verziju.

Pravna napomena