Index 
Aangenomen teksten
Donderdag 15 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen
 De mensenrechtensituatie in Cuba
 De mensenrechtensituatie in Bangladesh
 Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I
 Persistente organische verontreinigende stoffen ***I
 Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid
 Ziekte van Lyme (borreliose)

Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen
PDF 125kWORD 53k
Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over Vietnam, met name de situatie van politieke gevangenen (2018/2925(RSP))
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


De mensenrechtensituatie in Cuba
PDF 128kWORD 54k
Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de mensenrechtensituatie in Cuba (2018/2926(RSP))
P8_TA(2018)0460RC-B8-0528/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


De mensenrechtensituatie in Bangladesh
PDF 126kWORD 50k
Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (2018/2927(RSP))
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I
PDF 368kWORD 130k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TA(2018)0462A8-0340/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Persistente organische verontreinigende stoffen ***I
PDF 199kWORD 70k
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 15 november 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid
PDF 180kWORD 64k
Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (2018/2077(INI))
P8_TA(2018)0464A8-0352/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Ziekte van Lyme (borreliose)
PDF 131kWORD 54k
Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de ziekte van Lyme (borreliose) (2018/2774(RSP))
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.

Juridische mededeling