Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - BruselPředběžné znění
 Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I
 Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání ***I
 Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I
 Přistoupení Samoy k Prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy ***
 Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I
 Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství ***I
 Oprávnění pro určité druhy využití dichromanu
 Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci
 Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech
 Světová obchodní organizace: další postup
 Zpráva o Srbsku za rok 2018
 Zpráva o Kosovu za rok 2018
 Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018
 Zpráva o Albánii za rok 2018
 Zpráva o Černé Hoře za rok 2018
 Obrana akademických svobod v rámci vnější činnosti EU
 Situace zdravotně postižených žen
Texty
Předběžné znění (702 kb)
Právní upozornění