Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - BrukselaWersja tymczasowa
 Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców ***I
 Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania ***I
 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot ***I
 Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku ***
 Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I
 Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych ***I
 Zezwolenie na określone zastosowania dichromianu sodu
 Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych
 Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych
 WTO: Przyszłe działania
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry
 Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
 Sytuacja kobiet niepełnosprawnych
Teksty
Wersja tymczasowa (728 kb)
Informacja prawna