Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką
 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I
 Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I
 Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I
 ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I
 Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ***I
 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I
 Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ***I
 ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I
 Humanitarinės vizos
 Vizų kodeksas ***I
 Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą *
 Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje
 Karinis mobilumas
 Nauja Europos kultūros darbotvarkė
Tekstai
Galutinė teksto versija
Teisinis pranešimas