Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 12. prosinca 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
 Nacrt izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva)
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
 Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova
 Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.
 Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana ***
 Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana
 Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana ***
 Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
 Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i Jordana (pristupanje Hrvatske) ***
 Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I
 Program za provedbu Obzora Europa ***I
 Paket mjera za jedinstveno tržište
 Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam
 Europska vanjska, sigurnosna i obrambena politika (članak 36. Ugovora o Europskoj uniji)
 Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike
 Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
 Uspostava Europskog fonda za obranu ***I
 Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***I
 Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Tekstovi
Završno izdanje (1920 kb)
Pravna napomena