Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 12 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii)
 Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019
 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
 Acordul de parteneriat economic UE-Japonia ***
 Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție)
 Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia ***
 Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)
 Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) ***
 Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I
 Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I
 Pachetul privind piața unică
 Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului
 Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
 Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
 Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
 Instituirea Fondului european de apărare ***I
 Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I
 Acordul de asociere UE-Ucraina
Texte
Ediţie definitivă (2121 kb)
Notă juridică