Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 13. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Rýchle riešenie obchodných sporov
 Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I
 Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I
 Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva ***
 Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb *
 Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou *
 Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
 Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
 Tanzánia
 Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika
 Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska
 Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike
 Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017
 Rokovania Výboru pre petície v roku 2017
Texty
Finálna verzia (838 kb)
Právne oznámenie