Index 
Aangenomen teksten
Donderdag 13 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
Snelle afhandeling van handelsgeschillen
 Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I
 Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I
 Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid ***
 Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten *
 Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid *
 Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
 Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
 Tanzania
 Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid
 Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
 Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië
 Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
 Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

Snelle afhandeling van handelsgeschillen
PDF 153kWORD 56k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I
PDF 348kWORD 111k
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 december 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I
PDF 325kWORD 107k
Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 december 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid ***
PDF 112kWORD 47k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten *
PDF 206kWORD 76k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid *
PDF 183kWORD 60k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
PDF 124kWORD 52k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over Iran, met name het geval Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
PDF 137kWORD 58k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (2018/2968(RSP))
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Tanzania
PDF 124kWORD 52k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over Tanzania (2018/2969(RSP))
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid
PDF 163kWORD 60k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid (2018/2085(INI))
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
PDF 150kWORD 54k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP))
P8_TA(2018)0529B8-0561/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië
PDF 168kWORD 50k
Resolutie van het Europees Parlement Resolutie van 13 december 2018 over belangenconflicten en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP))
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
PDF 155kWORD 60k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (2018/2105(INI))
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.


Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017
PDF 154kWORD 57k
Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (2018/2104(INI))
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Deze tekst wordt nog verwerkt voor publicatie in uw taal. U kunt alvast de pdf- of Word-versie bekijken door op het icoontje rechtsboven te klikken.

Juridische mededeling