Kazalo 
Sprejeta besedila
Četrtek, 13. december 2018 - StrasbourgKončna izdaja
Hitro reševanje gospodarskih sporov
 Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I
 Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I
 Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva ***
 Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev *
 Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo *
 Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
 Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
 Tanzanija
 Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
 Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
 Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki
 Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017
 Razprave v Odboru za peticije v letu 2017

Hitro reševanje gospodarskih sporov
PDF 150kWORD 52k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 s priporočili Komisiji o hitrem reševanju gospodarskem sporov (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I
PDF 334kWORD 134k
Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. decembra 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I
PDF 322kWORD 105k
Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. decembra 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva ***
PDF 109kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev *
PDF 201kWORD 65k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo *
PDF 182kWORD 59k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
PDF 123kWORD 52k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o Iranu, zlasti primeru Nasrin Sotudeh (2018/2967(RSP))
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
PDF 139kWORD 57k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o Egiptu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic (2018/2968(RSP))
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Tanzanija
PDF 123kWORD 52k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o Tanzaniji (2018/2969(RSP))
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
PDF 161kWORD 60k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (2018/2085(INI))
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
PDF 153kWORD 53k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o ustreznosti varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP))
P8_TA(2018)0529B8-0561/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki
PDF 169kWORD 48k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017
PDF 155kWORD 59k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (2018/2105(INI))
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.


Razprave v Odboru za peticije v letu 2017
PDF 151kWORD 56k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 (2018/2104(INI))
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

To besedilo se obdeluje za objavo v vašem jeziku. Različica PDF ali WORD je že na voljo, če kliknete na ikono zgoraj.

Pravno obvestilo