Index 
Antagna texter
Torsdagen den 13 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
Snabb lösning av handelstvister
 Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I
 Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I
 Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet ***
 Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster *
 Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro *
 Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
 Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 Tanzania
 Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik
 Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
 Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
 Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017
 Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017

Snabb lösning av handelstvister
PDF 156kWORD 50k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I
PDF 323kWORD 101k
Europaparlamentets ändringar antagna den 13 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8–0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I
PDF 312kWORD 100k
Europaparlamentets ändringar antagna den 13 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8–0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet ***
PDF 118kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster *
PDF 197kWORD 62k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148 – C8–0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro *
PDF 177kWORD 54k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
PDF 124kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
PDF 140kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (2018/2968(RSP))
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Tanzania
PDF 124kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om Tanzania (2018/2969(RSP))
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik
PDF 162kWORD 54k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om blockkedja: en framåtblickande handelspolitik (2018/2085(INI))
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
PDF 153kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om huruvida skyddet för personuppgifter i Japan är tillräckligt (2018/2979(RSP))
P8_TA(2018)0529B8-0561/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
PDF 159kWORD 42k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017
PDF 153kWORD 55k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 (2018/2105(INI))
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
PDF 153kWORD 50k
Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (2018/2104(INI))
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.

Rättsligt meddelande