Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0241(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0463/2018

Внесени текстове :

A8-0463/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0002

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания ***
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10302/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10290/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0433/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0463/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Албания.

Последно осъвременяване: 12 ноември 2019 г.Правна информация