Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0241(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0463/2018

Texte depuse :

A8-0463/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0002

Texte adoptate
PDF 110kWORD 47k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania ***
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10302/2018),

–  având în vedere proiectul de acord privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10290/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d), articolul 79 alineatul (2) litera (c) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0433/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0463/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Albania.

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019Notă juridică