Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0185(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0443/2018

Texte depuse :

A8-0443/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0003

Texte adoptate
PDF 111kWORD 47k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană ***
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12564/2017),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12659/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0033/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0443/2018),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Kârgâzstan.

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019Notă juridică