Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0811(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0476/2018

Ingediende teksten :

A8-0476/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2019 - 8.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0009

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 47k
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank *
P8_TA(2019)0009A8-0476/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2019 over het voorstel van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Europese Investeringsbank aan de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018),

–  gezien artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0464/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0476/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Europese Investeringsbank, alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 13 december 2019Juridische mededeling