Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2511(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0056/2019

Forhandlinger :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0033

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 52k
Torsdag den 17. januar 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov
P8_TA-PROV(2019)0033RC-B8-0056/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2019 om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Aserbajdsjan, navnlig beslutning af 15. juni 2017 om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli(1), af 10. september 2015 om Aserbajdsjan(2) og af 18. september 2014 om forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan(3),

–  der henviser til sin henstilling af 4. juli 2018 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(5),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2017 om korruption og menneskerettigheder i tredjelande(6),

–  der henviser til det 15. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan i Baku den 7.-8. maj 2018,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EU-Aserbajdsjan fra 1996, til Rådets vedtagelse den 14. november 2016 af et mandat til Kommissionen og NF/HR om forhandling af en samlet aftale med Aserbajdsjan og til indledningen af forhandlingerne om ovennævnte aftale den 7. februar 2017,

–  der henviser til NF/HR's erklæring af 7. marts 2017 om dommen over Mehman Huseynov i Aserbajdsjan,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder hvad angår ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til den seneste rapport fra arbejdsgruppen om vilkårlig tilbageholdelse til FN's Menneskerettighedsråd om sin rejse til Aserbajdsjan(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Mehman Huseynov, korruptionsbekæmper, blogger og direktør for Institute for Reporters' Freedom and Safety (IRFS), siden sin domfældelse den 3. marts 2017 afsoner en fængselsstraf på to år for offentligt at have klaget over have være udsat for mishandling og tortur fra politiets side samt for at have kritiseret regeringsembedsmænd ved at udstille deres uforklarlige velstand;

B.  der henviser til, at Huseynov, som forventes at blive løsladt i marts 2019, risikerer en yderligere fængselsstraf på 5 til 7 år på grund af anklager om "anvendelse af ikke-livs- eller helbredstruende vold mod ansatte i fængsler eller arresthuse", jf. artikel 317, stk.2;

C.  der henviser til, at Huseynov er anklaget for at have overfaldet en fængselsvagt for at undgå en rutinemæssig kontrol den 26. december 2018; der henviser til, at han efter det påståede overfald blev anbragt i isolation uden ret til at se sin advokat; der henviser til, at Huseynov den 28. december indledte en sultestrejke i protest mod forsøgene på at forlænge hans straf og de potentielle nye anklager; der henviser til, at bloggerens helbredstilstand den 30. december forværredes, idet han besvimede; der henviser til, at han efter krav fra sin familie stoppede sin tørre sultestrejke og begyndte at indtage væske; der henviser til, at EU-delegationen den 11. januar 2019 fik adgang til at besøge ham og fik bekræftet, at han modtog lægehjælp;

D.  der henviser til, at der ikke er tale om et isoleret tilfælde, idet der også har været andre eksempler på, at myndighederne retter nye anklager mod politiske fanger, når de er tæt på at have udsonet deres fængselsstraf; der henviser til, at dette ifølge Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum er den femte sag af denne art i de seneste måneder;

E.  der henviser til, at domstolen i Nizamidistriktet i Baku den 4. januar 2019 afsagde dom i en administrativ retssag mod personer, der havde deltaget i protesten mod den nye straffesag mod Huseynov, nemlig Mete Turksoy, Afgan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov,Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva and Parvin Abishova; der henviser til, at alle de anklagede blev fundet skyldige i henhold til artikel 513, stk. 2 (overtrædelse af reglerne for afholdelse af møder, strejker og demonstrationer) i den administrative straffelov;

F.  der henviser til, at medieforholdene og ytringsfriheden i Aserbajdsjan ikke har gjort væsentlige fremskridt; der henviser til, at Aserbajdsjan rangerer som nr. 163 ud af 180 lande på Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2018; der henviser til, at 10 journalister i øjeblikket sidder i fængsel i Aserbajdsjan;

G.  der henviser til, at adskillige uafhængige medie-websteder og -portaler fortsat er blokerede og utilgængelige inden for landet, heriblandt Azadliq Radio (Radio Free Europe/Radio Libertys Aserbajdsjan-sender) og dens internationale service, Radio Free Europe Radio Liberty, avisen Azadliq (uden forbindelse til Azadliq Radio), Meydan TV og Azerbaijan Saadi (Azerbaijan Hour) m.fl.; der henviser til, at snesevis af aserbajdsjanske borgere i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018 blev underkastet forhør, fordi de havde fremsat kritiske bemærkninger på Facebook eller blot "liket" en status på de sociale medier, eller fordi de havde klikket på "deltager" i forbindelse med politiske møder;

H.  der henviser til, at den økonomiske og administrative domstol i Baku i december 2018 idømte den undersøgende journalist Khadija Ismayilova en bøde på over 23 000 EUR i en sag om påstået skatteunddragelse anlagt mod Radio Free Europe, hvor hun arbejdede som redaktør og aldrig havde fungeret som juridisk repræsentant; der henviser til, at hendes advokat, Yalchin Imanov, er blandt dem, der blev udelukket fra advokatforeningen; der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 10. januar 2019 traf afgørelse i den klagesag, som Khadija Ismayilova havde rejst mod regeringen i Aserbajdsjan i forbindelse med udbredelsen af videoer om hendes privatliv, hvor den fastslog, at der var sket krænkelse af hendes rettigheder i henhold til artikel 8 (respekt for privatliv og familieliv) og artikel 10 (ytringsfrihed) i den europæiske menneskerettighedskonvention;

I.  der henviser til, at ændringer, der er indført i loven om civil og administrativ retspleje og i advokatloven i 2017, forbyder praktiserende advokater, der ikke er medlemmer af advokatforeningen, at møde op i retten og repræsentere deres klienter; der henviser til, at denne nye regel rammer talrige advokater, der repræsenterer medlemmer af oppositionen og menneskerettighedsaktivister, og som har mistet deres bestalling eller risikerer disciplinære foranstaltninger;

J.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og derfor har forpligtet sig til at respektere de demokratiske principper, menneskerettighederne og retsstatsprincippet; der henviser til, at de to rapportører for Aserbajdsjan i Europarådets Parlamentariske Forsamling og Europarådets menneskerettighedskommissær har udtrykt dyb bekymring over de nye anklager, der er rejst mod Huseynov; der henviser til, at OSCE's repræsentant for mediefrihed har givet udtryk for de samme bekymringer;

K.  der henviser til, at EU og Aserbajdsjan den 11. juli 2018 færdiggjorde deres partnerskabsprioriteter, som fastlægger de fælles politiske prioriteter, der skal fungere som rettesnor for og styrke partnerskabet mellem EU og Aserbajdsjan i de kommende år;

1.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af Mehman Huseynov og opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at frafalde alle nye anklager mod ham; udtrykker bekymring over hans helbredstilstand, hvortil myndighederne skal yde al den professionelle lægehjælp, som er nødvendig, ligesom de skal give ham regelmæssig adgang til sin familie og personlige advokat;

2.  opfordrer til, at der sættes en stopper for Aserbajdsjan forfølgelse af dissidenter, og opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger, heriblandt journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre civilsamfundsaktivister, herunder, men ikke begrænset til Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov og Afgan Sadygov og opfordrer til, at alle anklager mod dem frafaldes, og at de genindsættes fuldt ud i deres politiske og borgerlige rettigheder;

3.  finder det positivt, at der i Aserbajdsjan er blevet løsladt flere fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, journalister, medlemmer af oppositionen og aktivister i løbet af de seneste år; opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre fri bevægelighed for alle, der er pålagt begrænsninger, herunder Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija Ismaiylova og andre journalister, og give dem mulighed for at arbejde frit; udtrykker bekymring over de nye anklager mod Khadija Ismayilova og opfordrer til, at de frafaldes;

4.  minder Aserbajdsjan om dets forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention og opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til fuldt ud at respektere og håndhæve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

5.  opfordrer indtrængende regeringen i Aserbajdsjan til at samarbejde fuldt ud med og gennemføre henstillingerne fra Europarådets Venedigkommission og menneskerettighedskommissær samt FN's særlige procedurer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at sikre, at uafhængige civilsamfundsgrupper og aktivister kan operere frit og uden restriktioner, herunder ved at ændre de love, der i alvorlig grad begrænser finansieringen af civilsamfundet;

6.  opfordrer Aserbajdsjan til fuldt ud at garantere presse- og mediefriheden både i lovgivning og i praksis og såvel online som offline for at sikre ytringsfriheden i overensstemmelse med internationale standarder;

7.  opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre, at advokatforeningen de facto er uafhængig af regeringen; insisterer på, at selvstændigt praktiserende advokater skal have lov til at fortsætte med at praktisere og repræsentere deres klienter i henhold til den notarbekræftede fuldmagt, og opfordrer til at sætte en stopper for vilkårlig udelukkelse af advokater, der repræsenterer medlemmer af oppositionen og menneskerettighedsaktivister;

8.  udtrykker bekymring over påstande, der involverer flere medlemmer af PACE, om forsøg på at påvirke europæiske beslutningstagere ved hjælp af ulovlige midler for at forhindre kritik af alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Aserbajdsjan;

9.  udtrykker bekymring over situationen for LGBTI-personer i Aserbajdsjan og opfordrer den aserbajdsjanske regering til at ophøre med at obstruere og intimidere menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for LGBTI-personers rettigheder;

10.  understreger betydningen af den nye aftale mellem EU og Aserbajdsjan; understreger, at demokratiske reformer, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal udgøre kernen i den nye aftale; understreger, at det nøje vil overvåge situationen under forhandlingerne om en ny aftale, inden det træffer sin afgørelse om godkendelse af aftalen;

11.  opfordrer Rådet, Kommissionen og NF/HR til at sikre, at løsladelsen af Mehman Huseynov og alle andre politiske fanger i Aserbajdsjan fortsat prioriteres højt i de bilaterale forbindelser mellem EU og Aserbajdsjan;

12.  opfordrer indtrængende EU's og medlemsstaternes delegationer i Aserbajdsjan til at forstærke deres indsats for at støtte og bistå politiske fanger, reportere og bloggere, antikorruptionsaktivister, menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af civilsamfundet;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen, Republikken Aserbajdsjans præsident, regering og parlament, Europarådet og OSCE.

(1) EUT C 331 af 18.9.2018, s. 105.
(2) EUT C 316 af 22.9.2017, s. 207.
(3) EUT C 234 af 28.6.2016, s. 2.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0294.
(5) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.
(6) EUT C 337 af 20.9 2018, s. 82.
(7) Report A/HRC/36/37/Add.1 of 2.8.2017.

Seneste opdatering: 18. januar 2019Juridisk meddelelse