Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0207(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0468/2018

Testi mressqa :

A8-0468/2018

Dibattiti :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Votazzjonijiet :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2019 - 8.15

Testi adottati :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Testi adottati
PDF 320kWORD 97k
Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019 - Strasburgu Verżjoni finali
L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri" ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri
li jistabbilixxi l-Programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  F'konformità mal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, "l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel". L-Artikolu 3 jkompli jispeċifika li "l-mira tal-Unjoni hija li tippromovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha" u, fost oħrajn, "għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew". Dawn il-valuri huma affermati mill-ġdid ulterjorment u artikolati fid-drittijiet, fil-libertajiet u fil-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
(1)  F'konformità mal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, "l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Minn dawk il-valuri, id-dinjità tal-bniedem, kif rikonoxxuta mid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, hija s-sies primarju tad-drittjiet fundamentali tal-bniedem kollha. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel". L-Artikolu 3 jkompli jispeċifika li "l-mira tal-Unjoni hija li tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha" u, fost oħrajn, "għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew". Dawn il-valuri huma affermati mill-ġdid u artikolati ulterjorment fid-drittijiet, fil-libertajiet u fil-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
(1a)   Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021–2027 u r-riżorsi proprji, il-Parlament Ewropew enfasizza l-importanza tal-prinċipji orizzontali li jenħtieġ li jirfdu l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u l-politiki kollha relatati tal-Unjoni, inkluża l-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-Unjoni tal-QFP li jmiss, enfasizza li l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni hija essenzjali biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-Unjoni lejn Ewropa inklużiva u ddeplora n-nuqqas ta' integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-impenji għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki tal-Unjoni, kif ippreżentat fil-proposti tal-QFP.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)
(1b)   Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-QFP li jmiss: Waqt it-tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020, il-Parlament Ewropew esprima l-appoġġ tiegħu għal programmi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni, il-midja, iż-żgħażagħ, l-isport, id-demokrazija, iċ-ċittadinanza u s-soċjetà ċivili li wrew biċ-ċar il-valur miżjud Ewropew tagħhom u li jgawdu minn popolarità fit-tul fost il-benefiċjarji, issottolinja li Unjoni aktar b'saħħitha u aktar ambizzjuża tista' tinkiseb biss jekk tingħata l-mezzi finanzjarji biex tagħmel dan, u jirrakkomanda l-istabbiliment ta' Fond Demokratiku Ewropew intern għat-tisħiħ tal-appoġġ tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) li jaħdmu fl-oqsma tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, li jrid jiġi ġestit mill-Kummissjoni. Jenħtieġ li jingħata appoġġ kontinwu lill-politiki eżistenti, jenħtieġ li jiżdiedu r-riżorsi għall-programmi ewlenin tal-Unjoni u jenħtieġ li r-responsabbiltajiet addizzjonali jkunu akkumpanjati b'mezzi finanzjarji addizzjonali.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Dawn id-drittijiet u l-valuri jridu jibqgħu jiġu promossi u infurzati, u kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli u jridu jkunu fil-qalba tal-proġett tal-UE. Għaldaqstant, fil-baġit tal-UE għandu jinħoloq Fond ġdid għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri, li jinkludi l-programm Ġustizzja u l-programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri. Fi żmien meta s-soċjetajiet Ewropej qed iħabbtu wiċċhom ma' estremiżmu, radikaliżmu u diviżjonijiet, huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-ġustizzja, id-drittijiet u l-valuri tal-UE jiġu promossi, imsaħħa u difiżi: id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt. Dan se jkollu implikazzjonijiet diretti u profondi għall-ħajja politika, soċjali, kulturali u ekonomika fl-UE. Bħala parti mill-Fond il-ġdid, il-Programm Ġustizzja se jkompli jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-ispazju tal-ġustizzja tal-Unjoni u tal-kooperazzjoni transfruntiera. Il-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri se jiġbor flimkien il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020 stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/20149, (minn hawn 'il quddiem "il-Programmi predeċessuri").
(2)  Dawk id-drittijiet u l-valuri jridu jibqgħu jiġu kkultivati, protetti u promossi b'mod attiv mill-Unjoni u minn kull Stat Membru fil-politiki tagħhom kollha b'mod konsistenti u jridu jiġu infurzati u kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli u jridu jkunu fil-qalba tal-proġett tal-UE, peress li kwalunkwe deterjorament fil-protezzjoni ta' dawk id-drittijiet u l-valuri fi kwalunkwe Stat Membru jista' jkollu effetti detrimentali fuq l-Unjoni kollha kemm hi. Għaldaqstant, fil-baġit tal-UE jrid jinħoloq Fond ġdid għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri, li jinkludi l-programm Ġustizzja u l-programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri. Fi żmien meta s-soċjetajiet Ewropej qed iħabbtu wiċċhom ma' estremiżmu, radikaliżmu u diviżjonijiet u ma spazju li dejjem qed jonqos għas-soċjetà ċivili indipendenti, huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-ġustizzja, id-drittijiet u l-valuri tal-UE jiġu promossi, imsaħħa u difiżi: id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni u l-istat tad-dritt. Dan se jkollu implikazzjonijiet diretti u profondi għall-ħajja politika, soċjali, kulturali u ekonomika fl-UE. Bħala parti mill-Fond il-ġdid, il-Programm Ġustizzja se jkompli jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-ispazju tal-ġustizzja tal-Unjoni u tal-kooperazzjoni transfruntiera. Il-Programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri (il-"Programm") se jiġbor flimkien il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020 stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/20149, (minn hawn 'il quddiem "il-Programmi predeċessuri") u se jiġi aġġustat biex jindirizza sfidi ġodda għall-valuri Ewropej.
__________________
__________________
8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza għall-perjodu 2014 sa 2020 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 62)
8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza għall-perjodu 2014 sa 2020 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 62)
9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu 2014–2020 (ĠU L 115, 17.4.2014, p. 3)
9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu 2014–2020 (ĠU L 115, 17.4.2014, p. 3)
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw primarjament fuq il-persuni u l-entitajiet, li jikkontribwixxu biex id-drittijiet, id-diversità rikka u l-valuri komuni tagħna jieħdu l-ħajja u jkunu vibranti. L-objettiv aħħari huwa li titrawwem u tiġi sostnuta soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, ugwali, inklużiva u demokratika. Dan jinkludi soċjetà ċivili vibranti, l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni demokratika, ċivika u soċjali tal-persuni u t-trawwim tad-diversità rikka tas-soċjetà Ewropea, fuq il-bażi tal-istorja u l-memorja komuni tagħna. L-Artikolu 11 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jispeċifika ulterjorment li l-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni.
(3)  Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw fuq il-persuni u l-entitajiet, li jikkontribwixxu biex id-drittijiet, id-diversità rikka, l-ugwaljanza u l-valuri komuni tagħna jieħdu l-ħajja u jkunu vibranti. L-objettiv aħħari huwa li titrawwem u tiġi sostnuta soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, ugwali, miftuħa, inklużiva u demokratika permezz tal-finanzjament ta' attivitajiet li jippromwovu soċjetà ċivili vibranti, żviluppata sew, reżiljenti u mogħtija s-setgħa, bl-inklużjoni tal-ħidma favur il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-valuri komuni tagħna, u li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni demokratika, ċivika u soċjali tal-persuni u jrawwmu l-paċi u jikkultivaw id-diversità rikka tas-soċjetà Ewropea, fuq il-bażi tal-valuri, l-istorja, il-memorja u l-wirt komuni tagħna. L-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jirrikjedi li l-istituzzjonijiet iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mas-soċjetà ċivili u, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura djalogu regolari, miftuħ u trasparenti mal-benefiċjarji tal-Programm u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra billi tistabbilixxi Grupp ta' Djalogu Ċivili. Jenħtieġ li l-Grupp ta' Djalogu Ċivili jikkontribwixxi għall-iskambju ta' esperjenzi u prattiki tajba u għad-diskussjoni ta' żviluppi ta' politika fl-oqsma u fl-objettivi koperti mill-Programm u minn oqsma relatati. Jenħtieġ li l-Grupp ta' Djalogu Ċivili jkun magħmul minn organizzazzjonijiet li jkunu ntgħażlu biex jirċievu għotja operattiva jew għotja ta' azzjoni taħt il-Programm u organizzazzjonijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn li jkunu esprimew interess fil-Programm jew li jaħdmu f'dan il-qasam ta' politika, iżda li mhux neċessarjament ikunu appoġġati mill-Programm.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jenħtieġ li l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri jippermetti l-iżvilupp ta' sinerġiji biex jiġu indirizzati l-isfidi li huma komuni għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tal-valuri u biex tintlaħaq dimensjoni kritika sabiex jinkisbu riżultati konkreti fil-qasam. Dan għandu jinkiseb billi jimxi fuq il-passi tal-esperjenza pożittiva tal-Programmi predeċessuri. Dan għandu jippermetti li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tas-sinerġiji, li jiġu appoġġati b'mod aktar effettiv l-oqsma politiċi koperti u li jiżdied il-potenzjal tagħhom biex jilħqu lill-persuni. Sabiex ikun effettiv, il-Programm għandu jqis in-natura speċifika tal-politiki differenti, il-gruppi differenti fil-mira tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari tagħhom permezz ta' approċċi mfassla apposta.
(4)  Jenħtieġ li l-Programm jippermetti l-iżvilupp ta' sinerġiji biex jiġu indirizzati l-isfidi li huma komuni għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tal-valuri minquxa fit-Trattati u biex tintlaħaq dimensjoni kritika sabiex jinkisbu riżultati konkreti fil-qasam. Dan jenħtieġ li jinkiseb billi jimxi fuq il-passi tal-esperjenza pożittiva tal-Programmi predeċessuri u billi jiżviluppahom ulterjorment. Dan se jippermetti li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tas-sinerġiji, li jiġu appoġġati b'mod aktar effettiv l-oqsma politiċi koperti u li jiżdied il-potenzjal tagħhom biex jilħqu lill-persuni. Sabiex ikun effettiv, il-Programm jenħtieġ li jqis in-natura speċifika tal-politiki differenti, il-gruppi differenti fil-mira tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari tagħhom u l-opportunitajiet għall-parteċipazzjoni permezz ta' approċċi mfassla apposta u mmirati, inkluża l-promozzjoni tat-tipi kollha ta' ugwaljanza u ugwaljanza bejn il-ġeneri fihom.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Ir-rispett sħiħ tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija u l-promozzjoni tagħhom huma fundamentali biex tinbena l-fiduċja taċ-ċittadini fl-Unjoni. Ir-rispett lejn l-istat tad-dritt fi ħdan l-Unjoni huwa prerekwiżit għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll għar-rispett tad-drittijiet u l-obbligi kollha minquxa fit-Trattati. Il-mod li bih l-istat tad-dritt jiġi implimentat fl-Istati Membri jaqdi rwol essenzjali fl-iżgurar tal-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri u fis-sistemi ġuridiċi tagħhom. Għaldaqstant il-Programm jenħtieġ li jippromwovi u jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  L-istat tad-dritt, minqux fl-Artikolu 2 tat-TUE, bħala wieħed mill-valuri tal-Unjoni, jinkludi l-prinċipji tal-legalità, li jimplika proċess trasparenti, responsabbli, demokratiku u pluralist għall-promulgazzjoni tal-liġijiet; iċ-ċertezza tad-dritt; il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat eżekuttivi; il-protezzjoni ġudizzjarja effettiva minn qrati indipendenti, fosthom tad-drittijiet fundamentali; u s-separazzjoni tas-setgħat u l-ugwaljanza quddiem il-liġi.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq aktar qrib lejn iċ-ċittadini tagħha, huma meħtieġa diversi azzjonijiet u sforzi koordinati. Li ċ-ċittadini jinġabru flimkien fi proġetti ta' ġemellaġġ jew netwerks ta' bliet u li jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-oqsma koperti mill-programm se jikkontribwixxi biex jiżdied l-involviment taċ-ċittadini fis-soċjetà u fl-aħħar mill-aħħar l-involviment tagħhom fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Fl-istess waqt l-appoġġ mogħti lil attivitajiet li jippromovu l-komprensjoni reċiproka, id-diversità, id-djalogu u r-rispett lejn l-oħrajn irawwem sens ta' appartenenza u identità Ewropea, fuq il-bażi ta' komprensjoni reċiproka tal-valuri, il-kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. Il-promozzjoni ta' sens ta' appartenenza akbar fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni huwa partikolarment importanti fost iċ-ċittadini tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE minħabba l-bogħod u d-distanza mill-Ewropa kontinentali.
(5)  Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq aktar qrib lejn iċ-ċittadini tagħha, sabiex titrawwem il-parteċipazzjoni demokratika u sabiex iċ-ċittadini jingħataw is-setgħa li jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom marbuta maċ-ċittadinanza Ewropea, huma meħtieġa diversi azzjonijiet u sforzi koordinati, immirati lejn distribuzzjoni ġeografika bilanċjata. Li ċ-ċittadini jinġabru flimkien fi proġetti ta' ġemellaġġ jew netwerks ta' bliet u li jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali fl-oqsma koperti mill-Programm se jikkontribwixxi biex jiżdied l-involviment taċ-ċittadini fis-soċjetà u fl-aħħar mill-aħħar l-involviment attiv tagħhom fil-ħajja demokratika tal-Unjoni kif ukoll fit-tfassil tal-aġenda politika tal-Unjoni. Fl-istess waqt l-appoġġ mogħti lil attivitajiet li jippromovu l-komprensjoni reċiproka, id-djalogu interkulturali, id-diversità kulturali u lingwistika, ir-rikonċiljazzjoni, l-inklużjoni soċjali u r-rispett lejn l-oħrajn irawwem sens ta' appartenenza fl-Unjoni u ċittadinanza komuni b'identità Ewropea, fuq il-bażi ta' fehim reċiproku tal-valuri, il-kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. Il-promozzjoni ta' sens ta' appartenenza akbar fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni huwa partikolarment importanti fost iċ-ċittadini tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE minħabba l-bogħod u d-distanza mill-Ewropa kontinentali.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   Pluraliżmu li qed jiżdied u x-xejriet tal-migrazzjoni globali jgħollu l-importanza tad-djalogu interkulturali u interreliġjuż fis-soċjetajiet tagħna. Jenħtieġ li, permezz tal-Programm, jingħata appoġġ sħiħ lid-djalogu interkulturali u interreliġjuż bħala parti mill-armonija soċjali fl-Ewropa u element ewlieni sabiex tingħata spinta lill-inklużjoni u lill-koeżjoni soċjali. Filwaqt li d-djalogu interreliġjuż jista' jgħin biex jenfasizza l-kontribut pożittiv tar-reliġjon għall-koeżjoni soċjali, l-illitteriżmu reliġjuż joħloq ir-riskju li jwitti t-triq għall-użu ħażin tas-sentimenti reliġjużi fost il-popolazzjoni. Il-Programm jenħtieġ li għalhekk jappoġġa proġetti u inizjattivi li jiżviluppaw il-litteriżmu reliġjuż, filwaqt li jrawwmu djalogu interreliġjuż u komprensjoni reċiproka.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  L-attivitajiet ta' kommemorazzjoni u r-riflessjoni kritika dwar il-memorja storika tal-Ewropa huma meħtieġa biex iċ-ċittadini jsiru konxji mill-istorja komuni bħala l-pedament għal ġejjieni u skop morali komuni u għal valuri komuni. Ir-rilevanza ta' aspetti storiċi, kulturali u interkulturali jenħtieġ għalhekk li titqies ukoll, kif ukoll ir-rabtiet bejn il-kommemorazzjoni u l-ħolqien ta' identità Ewropea u s-sens ta' appartenenza komuni.
(6)  L-attivitajiet ta' kommemorazzjoni u l-ħsieb kritiku u kreattiv dwar il-memorja storika tal-Ewropa huma meħtieġa biex iċ-ċittadini, speċjalment iż-żgħażagħ, isiru konxji mill-istorja komuni tagħhom bħala l-pedament għal ġejjieni komuni. Ir-rilevanza tal-aspetti storiċi, soċjali, kulturali u interkulturali kif ukoll tat-tolleranza u tad-djalogu jenħtieġ għalhekk li titqies ukoll bil-għan li tippromwovi bażi komuni msejsa fuq valuri kondiviżi u fuq is-solidarjetà, id-diversità u l-paċi, kif ukoll ir-rabtiet bejn il-kommemorazzjoni u l-ħolqien ta' identità Ewropea u s-sens ta' appartenenza komuni.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkunu aktar konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, u jenħtieġ li jħossuhom komdi jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jagħmlu xogħol volontarju fi Stat Membru ieħor, u jenħtieġ li jħossuhom kapaċi jgawdu u jeżerċitaw id-drittijiet taċ-ċittadinanza kollha tagħhom u jkollhom fiduċja fl-aċċess ugwali, fl-infurzabbiltà sħiħa u fil-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda diskriminazzjoni, irrispettivament minn fejn jinsabu fl-Unjoni. Is-soċjetà ċivili teħtieġ tkun appoġġata biex tippromovi u tissalvagwardja l-valuri komuni tal-UE skont l-Artikolu 2 TUE u toħloq sensibilizzazzjoni dwarhom, u biex tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni.
(7)  Iċ-ċittadini tal-Unjoni mhumiex konxji biżżejjed mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, inkluż id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej u lokali jew id-dritt li jirċievu protezzjoni konsulari minn ambaxxati ta' Stati Membri oħra. Jenħtieġ li ċ-ċittadini jsiru aktar konxji minn dawn id-drittijiet, u jenħtieġ li jħossuhom komdi jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jagħmlu xogħol volontarju fi Stat Membru ieħor, u jenħtieġ li jħossuhom kapaċi jgawdu u jeżerċitaw id-drittijiet taċ-ċittadinanza kollha tagħhom u jkollhom fiduċja fl-aċċess ugwali, fl-infurzabbiltà sħiħa u fil-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda diskriminazzjoni, irrispettivament minn fejn jinsabu fl-Unjoni. Is-soċjetà ċivili teħtieġ tkun imsaħħa fil-livelli kollha biex tippromwovi u tissalvagwardja l-valuri komuni tal-UE skont l-Artikolu 2 tat-TUE u toħloq sensibilizzazzjoni dwarhom, u biex tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)   Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' April 2009 dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9-10 ta' Ġunju 2011 dwar il-memorja ta' delitti mwettqa minn reġimi totalitarji fl-Ewropa jissottolinjaw l-importanza li l-memorji tal-passat jinżammu ħajjin bħala mezz biex nibnu futur komuni u jenfasizzaw il-valur tar-rwol tal-Unjoni fil-faċilitazzjoni, il-kondiviżjoni u l-promozzjoni tal-memorja kollettiva ta' dawn id-delitti bil-ħsieb li terġa' tingħata l-ħajja lil identità Ewropea konġunta, pluralista u demokratika.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali u objettiv tal-Unjoni Ewropea. Id-diskriminazzjoni u t-trattament inugwali tan-nisa jiksru d-drittijiet fundamentali tagħhom u jxekklu l-parteċipazzjoni politika, soċjali u ekonomika sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Barra minn hekk, l-eżistenza ta' ostakli strutturali u kulturali tfixkel il-kisba ta' ugwaljanza reali bejn is-sessi. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni hija għalhekk attività ewlenija għall-Unjoni u xprun għat-tkabbir ekonomiku u jenħtieġ li tiġi appoġġata mill-programm.
(8)  L-ugwaljanza bejn is-sessi hija valur fundamentali u objettiv tal-Unjoni Ewropea. L-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament jagħti lill-Unjoni l-kompitu li telimina l-inugwaljanzi u li tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-attivitajiet kollha tagħha. Madankollu l-progress ġenerali fl-ugwaljanza bejn is-sessi huwa bil-mod ħafna, meta mqabbel mal-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2017, ippubblikat mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Spiss id-diskriminazzjoni intersezzjonali siekta u moħbija u t-trattament inugwali tan-nisa u l-bniet, kif ukoll diversi forom ta' vjolenza kontra n-nisa, jiksru d-drittijiet fundamentali tagħhom u jxekklu l-parteċipazzjoni politika, soċjali u ekonomika sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Barra minn hekk, l-eżistenza ta' ostakoli politiċi, strutturali u kulturali tfixkel il-kisba ta' ugwaljanza reali bejn is-sessi. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni billi tiġi appoġġata l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-objettivi ta' nondiskriminazzjoni u billi jiġu attivament indirizzati l-istereotipi u tiġi indirizzata wkoll id-diskriminazzjoni siekta, hija għalhekk attività ewlenija għall-Unjoni u xprun għat-tkabbir ekonomiku u jenħtieġ li tiġi appoġġata mill-programm.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Il-vjolenza bbażata fuq is-sess u l-vjolenza kontra t-tfal u ż-żgħażagħ tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet fundamentali. Il-vjolenza għadha hemm fl-Unjoni kollha, fil-kuntesti soċjali u ekonomiċi kollha, u għandha riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u psikoloġika tal-vittmi u fuq is-soċjetà inġenerali. It-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa huma partikolarment vulnerabbli għall-vjolenza, b'mod partikolari f'relazzjonijiet mill-qrib. Jenħtieġ li tittieħed azzjoni biex jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex tikkontribwixxi għall-protezzjoni tat-tfal minn danni u vjolenza, li huma perikolużi għas-saħħa fiżika u mentali tagħhom u jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom għall-iżvilupp, għall-protezzjoni u għad-dinjità. Il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza, il-promozzjoni tal-prevenzjoni u l-protezzjoni u l-appoġġ għall-vittmi huma prijoritajiet tal-Unjoni li jgħinu biex jinkisbu d-drittijiet fundamentali tal-individwi u jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-prijoritajiet jenħtieġ li jkunu appoġġati mill-Programm.
(9)  Il-vjolenza bbażata fuq is-sess u l-vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-persuni b'diżabbiltà, ir-rifuġjati u l-migranti u kontra membri ta' gruppi ta' minoranza differenti, bħall-membri ta' gruppi ta' minoranza etnika u l-persuni LGBTQI, tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet fundamentali. Il-vjolenza għadha tippersisti fl-Unjoni kollha, fil-kuntesti soċjali u ekonomiċi kollha, u għandha riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u psikoloġika tal-vittmi u fuq is-soċjetà inġenerali. Il-ġlieda kontra l-vjolenza bbażata fuq is-sess tirrikjedi approċċ multidimensjonali li jkopri d-drittijiet legali, edukattivi, tas-saħħa, inklużi d-drittijiet sesswali u riproduttivi, aspetti ekonomiċi u aspetti oħra tas-soċjetà bħall-appoġġ tal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, l-għoti ta' pariri u assistenza u proġetti li jfittxu li jiksbu l-għan ta' soċjetà aktar ugwali bejn is-sessi. Hemm bżonn li jiġu indirizzati b'mod attiv l-istereotipi u n-normi dannużi minn età bikrija, kif ukoll il-forom kollha ta' diskors ta' mibegħda u vjolenza online. Jenħtieġ li tittieħed azzjoni biex jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex tikkontribwixxi għall-protezzjoni tat-tfal minn ħsara u vjolenza, li huma perikolużi għas-saħħa fiżika u mentali tagħhom u jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom għall-iżvilupp, għall-protezzjoni u għad-dinjità. Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) tiddefinixxi l-"vjolenza fuq in-nisa" bħala "kull att ta' vjolenza bbażata fuq is-sess li jirriżulta, jew x'aktarx li jirriżulta, fi ħsara jew tbatija fiżika, sesswali jew psikoloġika lin-nisa, inkluż it-theddid ta' atti bħal dawn, ġegħil jew deprivazzjoni arbitrarja tal-libertà, kemm jekk dan isir fil-ħajja pubblika u kemm jekk fil-ħajja privata". Il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza, il-promozzjoni u l-prevenzjoni u l-protezzjoni u l-appoġġ għall-vittmi huma prijoritajiet tal-Unjoni li jgħinu biex jinkisbu d-drittijiet fundamentali tal-individwi u jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-prijoritajiet jenħtieġ li jkunu appoġġati mill-Programm. Il-prevenzjoni u l-appoġġ tad-drittijiet tal-vittmi jenħtieġ li jitfasslu bil-parteċipazzjoni tal-grupp fil-mira u jiżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawk b'diversi vulnerabbiltajiet.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  In-nisa mingħajr dokumenti huma partikolarment vulnerabbli għall-vjolenza u għall-abbuż sesswali u ma għandhomx aċċess għall-appoġġ. Huwa kruċjali li jiġi implimentat approċċ iffukat fuq il-vittma u li jiġu offruti servizzi ta' appoġġ adegwati lin-nisa kollha madwar l-Unjoni, irrispettivament mill-istatus ta' residenza tagħhom. Il-ħtieġa għal perspettiva sensittiva għall-ġeneru fil-proċessi tal-asil hija importanti ħafna għall-ħidma intersezzjonali u tista' tikkontribwixxi għal ugwaljanza akbar bejn is-sessi.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Rieda politika qawwija u azzjoni koordinata bbażata fuq il-metodi u r-riżultati tal-Programm Daphne, il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza u l-Programm Ġustizzja preċedenti huma meħtieġa sabiex jiġu evitati u miġġielda l-forom kollha ta' vjolenza u biex jiġu protetti l-vittmi. B'mod partikolari, mit-tnedija tiegħu fl-1997, il-finanzjament ta' Daphne biex jiġu appoġġati l-vittmi tal-vjolenza u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ kien suċċess ġenwin kemm f'termini tal-popolarità tiegħu mal-partijiet ikkonċernati (awtoritajiet pubbliċi, istituzzjonijiet akkademiċi u organizzazzjonijiet mhux governattivi) u kemm f'termini tal-effettività tal-proġetti ffinanzjati. Dan iffinanzja proġetti li jissensibilizzaw, li jipprovdu servizzi ta' appoġġ lill-vittmi u li jappoġġaw l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) li jaħdmu fil-post. Dan indirizza l-forom kollha ta' vjolenza, bħal pereżempju l-vjolenza domestika, il-vjolenza sesswali, it-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll forom ġodda ta' vjolenza emerġenti bħaċ-ċiberbulliżmu. Għalhekk huwa importanti li jitkomplew dawn l-azzjonijiet kollha u li dawk ir-riżultati u t-tagħlimiet meħuda jitqiesu b'mod xieraq fl-implimentazzjoni tal-Programm.
(10)  Rieda politika qawwija u azzjoni koordinata bbażata fuq il-metodi u r-riżultati tal-Programm Daphne, il-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza u l-Programm Ġustizzja preċedenti huma meħtieġa sabiex jiġu evitati u miġġielda l-forom kollha ta' vjolenza u biex jiġu protetti l-vittmi. B'mod partikolari, mit-tnedija tiegħu fl-1997, il-finanzjament ta' Daphne biex jiġu appoġġati l-vittmi tal-vjolenza u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ kien suċċess ġenwin kemm f'termini tal-popolarità tiegħu mal-partijiet ikkonċernati (awtoritajiet pubbliċi, istituzzjonijiet akkademiċi u organizzazzjonijiet mhux governattivi) kif ukoll f'termini tal-effettività tal-proġetti ffinanzjati. Dan iffinanzja proġetti li jissensibilizzaw, li jipprovdu servizzi ta' appoġġ lill-vittmi u li jappoġġaw l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) li jaħdmu fil-post. Dan indirizza l-forom kollha ta' vjolenza, bħal pereżempju l-vjolenza domestika, il-vjolenza sesswali, it-traffikar tal-bnedmin, l-istalking u l-prattiki tradizzjonali dannużi bħall-MĠF, kif ukoll forom ġodda ta' vjolenza emerġenti bħall-bullying ċibernetiku u l-fastidju ċibernetiku. Għalhekk huwa importanti li jitkomplew dawn l-azzjonijiet kollha b'allokazzjoni baġitarja indipendenti għal Daphne u li dawk ir-riżultati u t-tagħlimiet meħuda jitqiesu b'mod xieraq fl-implimentazzjoni tal-Programm.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  In-nondiskriminazzjoni huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi azzjoni għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. In-nondiskriminazzjoni hija wkoll imnaqqxa fl-Artikolu 21 tal-Karta. Jenħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi forom ta' diskriminazzjoni u jenħtieġ li tiġi żviluppata azzjoni xierqa b'mod parallel biex tiġi prevenuta u miġġielda d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' raġuni waħda jew aktar. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa azzjonijiet li jipprevenu u jikkumbattu d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-antisemitiżmu, il-mibegħda kontra l-Musulmani u forom oħra ta' intolleranza. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-prevenzjoni u lill-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza, mibegħda, segregazzjoni u stigmatizzazzjoni, kif ukoll lill-ġlieda kontra l-bulliżmu, il-fastidju u t-trattament intolleranti. Il-Programm jenħtieġ li jiġi implimentat b'mod li jirrinforza kemm lilu stess kif ukoll l-attivitajiet l-oħra tal-Unjoni li jkollhom l-istess objettivi, b'mod partikolari dawk imsemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2011 intitolata "Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma fl-202010 " u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri11.
(11)  In-nondiskriminazzjoni huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi azzjoni għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. In-nondiskriminazzjoni hija wkoll minquxa fl-Artikolu 21 tal-Karta. Jenħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi forom ta' diskriminazzjoni, inkluża d-diskriminazzjoni diretta, indiretta u strutturali, u jenħtieġ li tiġi żviluppata azzjoni xierqa b'mod parallel biex tiġi prevenuta u miġġielda d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' raġuni waħda jew aktar. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa azzjonijiet li jipprevjenu u jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-afrofobija, l-antisemitiżmu, l-antiżingariżmu, il-mibegħda kontra l-Musulmani, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza, kemm online kif ukoll offline, kontra persuni li jappartjenu għall-minoranzi, filwaqt li jitqiesu d-diversi livelli ta' diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-prevenzjoni u lill-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza, mibegħda, segregazzjoni u stigmatizzazzjoni, kif ukoll lill-ġlieda kontra l-bullying, il-fastidju u t-trattament intolleranti. Il-Programm jenħtieġ li jiġi implimentat b'mod li jirrinforza reċiprokament lilu stess kif ukoll l-attivitajiet l-oħra tal-Unjoni li jkollhom l-istess objettivi, b'mod partikolari dawk imsemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2011 intitolata "Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma fl-202010 " u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.
11 ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  L-ostakli attitudinali u ambjentali kif ukoll in-nuqqas ta' aċċessibbiltà jfixklu l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva ta' persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà fuq bażi ugwali mal-oħrajn. Il-persuni b'diżabbiltà jaffaċċjaw ostakli biex, fost affarijiet oħra, ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol, jibbenefikaw minn edukazzjoni inklużiva u ta' kwalità, jevitaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali, igawdu aċċess għal inizjattivi kulturali u għall-midja jew jużaw id-drittijiet politiċi tagħhom. Bħala parti mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (UNCRPD), l-Unjoni u l-Istati Membri kollha tagħha impenjaw ruħhom li jippromovu, jipproteġu u jiżguraw tgawdija sħiħa u ugwali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali kollha mill-persuni b'diżabbiltà kollha. Id-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD saru parti integrali mill-ordni legali tal-Unjoni.
(12)  L-ostakoli attitudinali u ambjentali kif ukoll in-nuqqas ta' aċċessibbiltà jfixklu l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva ta' persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà fuq bażi ugwali mal-oħrajn. Il-persuni b'diżabbiltà, li jinkludu dawk li għandhom indebolimenti fiżiċi, mentali, intellettwali jew sensorjali fit-tul, jiffaċċjaw ostakoli biex, fost affarijiet oħra, ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol, jibbenefikaw minn edukazzjoni inklużiva u ta' kwalità, jevitaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali, igawdu aċċess għal inizjattivi kulturali u għall-midja jew jużaw id-drittijiet politiċi tagħhom. Bħala parti mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (UNCRPD), l-Unjoni u l-Istati Membri kollha tagħha impenjaw ruħhom li jippromovu, jipproteġu u jiżguraw tgawdija sħiħa u ugwali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali kollha mill-persuni b'diżabbiltà kollha. Id-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD, li l-implimentazzjoni tagħhom hija obbligatorja, saru parti integrali mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, il-Programm jenħtieġ li jiffinanzja u li jagħti attenzjoni speċjali lill-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni dwar l-isfidi li jiffaċċjaw il-persuni b'diżabbiltà biex jipparteċipaw b'mod sħiħ fis-soċjetà u jgawdu d-drittijiet tagħhom bħala ċittadini ndaqs.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja ta' dak li jkun, għad-domiċilju u għall-komunikazzjonijiet (dritt għall-privatezza) huwa dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Il-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali hija soġġetta għall-kontroll minn awtoritajiet superviżorji indipendenti. Il-qafas legali tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 u d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 jistipulaw dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali jkun effettivament protett. Dawn l-istrumenti legali jinkarigaw lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-protezzjoni tad-data bil-kompitu li jippromovu kuxjenza pubblika u komprensjoni tar-riskji, tar-regoli, tas-salvagwardji u tad-drittijiet fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali. Jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista' twettaq attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, twettaq studji u attivitajiet rilevanti oħra minħabba l-importanza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali fi żminijiet ta' żviluppi teknoloġiċi rapidi.
(13)  Id-dritt li kull persuna għandha għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja tagħha, ta' darha u tal-komunikazzjonijiet tagħha (dritt għall-privatezza) huwa dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Il-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali hija soġġetta għall-kontroll minn awtoritajiet superviżorji indipendenti. Il-qafas legali tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 u d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 jistipulaw dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali jkun effettivament protett. Dawn l-istrumenti legali jinkarigaw lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-protezzjoni tad-data bil-kompitu li jippromovu kuxjenza pubblika u fehim tar-riskji, tar-regoli, tas-salvagwardji u tad-drittijiet fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali. Jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista' twettaq attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, tappoġġa l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tal-protezzjoni tad-data skont l-istandards tal-Unjoni, u twettaq studji u attivitajiet rilevanti oħra, minħabba l-importanza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali fi żminijiet ta' żviluppi teknoloġiċi rapidi.
__________________
__________________
12 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88.
12 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88.
13 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89-131.
13 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89-131.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)   Il-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni hija minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-aċċess liberu għall-informazzjoni, l-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-qafas tal-midja u l-użu responsabbli u sikur tan-netwerks ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni huma direttament marbuta mal-iżvilupp ħieles tal-opinjoni pubblika u huma essenzjali għall-garanzija ta' demokrazija funzjonali. Huwa meħtieġ li l-pubbliku jakkwista l-ħiliet tal-litteriżmu medjatiku li huma meħtieġa għall-ħsieb kritiku u għad-dixxerniment u għall-kapaċità li janalizza realtajiet kumplessi, jirrikonoxxi d-differenzi bejn l-opinjonijiet u l-fatti u jirreżisti kwalunkwe forma ta' inċitament għall-mibegħda. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-Unjoni tippromwovi l-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku għaċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-età tagħhom, permezz tat-taħriġ, is-sensibilizzazzjoni, l-istudji u attivitajiet rilevanti oħra.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  L-Artikolu 24 TFUE jobbliga lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jadottaw dispożizzjonijiet għall-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva taċ-ċittadini fis-sens tal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan sar permezz tal-adozzjoni tar-Regolament [(UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill]14. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u organizzattiv għall-implimentazzjoni tar-Regolament [(UE) Nru 211/2011], u b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej.
(14)  L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej hija l-ewwel strument supranazzjonali ta' demokrazija parteċipattiva, li joħloq rabta diretta bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. L-Artikolu 24 tat-TFUE jobbliga lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jadottaw dispożizzjonijiet għall-proċeduri u l-kundizzjonijiet li huma rekwiżiti għal inizjattiva taċ-ċittadini fis-sens tal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan sar permezz tal-adozzjoni tar-Regolament [(UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u organizzattiv għall-implimentazzjoni tar-Regolament [(UE) Nru 211/2011], u b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej u jinkoraġġixxu lill-oħrajn jappoġġawhom.
_________________
_________________
14 Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1).
14 Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1).
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  B'mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 TFUE, il-Programm fl-attivitajiet kollha tiegħu jenħtieġ li jappoġġa l-integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-objettivi tan-nondiskriminazzjoni.
(15)  B'mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE, il-Programm fl-attivitajiet kollha tiegħu jenħtieġ li jappoġġa l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-integrazzjoni tal-objettivi tan-nondiskriminazzjoni u jenħtieġ li jippromwovi wkoll l-użu tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru u l-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri meta jkun meħtieġ matul il-proċess baġitarju tal-Unjoni. L-implimentazzjoni xierqa tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tirrikjedi bbaġitjar skont il-ġeneru fil-linji baġitarji rilevanti kollha u l-allokazzjoni ta' riżorsi adegwati u tat-trasparenza fil-linji baġitarji ddedikati għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru. Il-proġetti individwali u l-Programm bħala tali jenħtieġ li jiġu riveduti fi tmiem il-perjodu ta' finanzjament biex jiġi determinat sa liema livell qdew lill-prinċipji msemmijin hawn fuq.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  F'konformità mal-atti tal-Unjoni dwar it-trattament indaqs, l-Istati Membri stabbilew korpi indipendenti għall-promozzjoni tat-trattament indaqs, magħrufa aħjar bħala "korpi tal-ugwaljanza", sabiex jiġġieldu d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza u tal-oriġini etnika kif ukoll tal-ġeneru. Madankollu, bosta Stati Membri għamlu pass ulterjuri lil hinn minn dawn ir-rekwiżiti u żguraw li l-korpi tal-ugwaljanza jkunu jistgħu wkoll jittrattaw id-diskriminazzjoni bbażata fuq raġunijiet oħra bħall-età, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon u t-twemmin, id-diżabbiltà jew raġunijiet oħrajn. Il-korpi tal-ugwaljanza għandhom rwol ewlieni fil-promozzjoni tal-ugwaljanza u fl-iżgurar tal-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni dwar it-trattament indaqs billi jipprovdu, b'mod partikolari, assistenza indipendenti lill-vittmi tad-diskriminazzjoni, jagħmlu eżerċizzji ta' stħarriġ indipendenti dwar id-diskriminazzjoni, jippubblikaw rapporti indipendenti u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar kwalunkwe kwistjoni marbuta mad-diskriminazzjoni f'pajjiżhom. Huwa essenzjali li l-ħidma tal-korpi tal-ugwaljanza tkun ikkoordinata fil-livell tal-Unjoni f'dan ir-rigward. EQUINET inħoloq fl-2007. Il-membri tiegħu huma l-korpi nazzjonali għall-promozzjoni tat-trattament indaqs kif stabbiliti permezz tad-Direttivi tal-Kunsill 2000/43/KE15 u 2004/113/KE16, u d-Direttivi 2006/54/KE17 u 2010/41/UE18 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. EQUINET jinsab f'sitwazzjoni ta' eċċezzjoni, billi huwa l-unika entità li tiżgura l-koordinazzjoni tal-attivitajiet bejn il-korpi tal-ugwaljanza. Din l-attività ta' koordinazzjoni minn EQUINET hija kruċjali għall-implimentazzjoni tajba tad-dritt tal-Unjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-Istati Membri u jenħtieġ li tkun appoġġata mill-Programm.
(17)  F'konformità mal-atti tal-Unjoni dwar it-trattament indaqs, l-Istati Membri stabbilixxew korpi indipendenti għall-promozzjoni tat-trattament indaqs, magħrufa aħjar bħala "korpi tal-ugwaljanza", sabiex jiġġieldu d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza u tal-oriġini etnika kif ukoll tal-ġeneru. Madankollu, bosta Stati Membri għamlu pass ulterjuri lil hinn minn dawn ir-rekwiżiti u żguraw li l-korpi tal-ugwaljanza jkunu jistgħu wkoll jittrattaw id-diskriminazzjoni bbażata fuq raġunijiet oħra bħal-lingwa, l-età, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon u t-twemmin, id-diżabbiltà jew raġunijiet oħrajn. Il-korpi tal-ugwaljanza għandhom rwol ewlieni fil-promozzjoni tal-ugwaljanza u fl-iżgurar tal-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni dwar it-trattament indaqs billi jipprovdu, b'mod partikolari, assistenza indipendenti lill-vittmi tad-diskriminazzjoni, jagħmlu eżerċizzji ta' stħarriġ indipendenti dwar id-diskriminazzjoni, jippubblikaw rapporti indipendenti u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar kwalunkwe kwistjoni marbuta mad-diskriminazzjoni f'pajjiżhom. Huwa essenzjali li l-ħidma ta' dawk il-korpi tal-ugwaljanza rilevanti kollha tkun ikkoordinata fil-livell tal-Unjoni f'dan ir-rigward. EQUINET inħoloq fl-2007. Il-membri tiegħu huma l-korpi nazzjonali għall-promozzjoni tat-trattament indaqs kif stabbiliti permezz tad-Direttivi tal-Kunsill 2000/43/KE15 u 2004/113/KE16, u d-Direttivi 2006/54/KE17 u 2010/41/UE18 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Fit-22 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni adottat ir-rakkomandazzjoni tagħha dwar standards għall-korpi tal-ugwaljanza, li tkopri l-mandat, l-indipendenza, l-effikaċja u l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni tal-korpi ta' ugwaljanza. EQUINET jinsab f'sitwazzjoni ta' eċċezzjoni, billi huwa l-unika entità li tiżgura l-koordinazzjoni tal-attivitajiet bejn il-korpi tal-ugwaljanza. Din l-attività ta' koordinazzjoni minn EQUINET hija kruċjali għall-implimentazzjoni tajba tad-dritt tal-Unjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-Istati Membri u jenħtieġ li tkun appoġġata mill-Programm.
__________________
__________________
15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22).
15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22).
16 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37).
16 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37).
17 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23).
17 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23).
18 Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE (ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1).
18 Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE (ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1).
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Sabiex tiżdied l-aċċessibbiltà u jiġu pprovduti gwida imparzjali u informazzjoni prattika fir-rigward tal-Programm, jenħtieġ li fl-Istati Membri jiġu stabbiliti punti ta' kuntatt bil-ħsieb li jipprovdu assistenza kemm lill-benefiċjarji kif ukoll lill-applikanti. Il-punti ta' kuntatt tal-programm jenħtieġ li jkunu jistgħu jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti, mingħajr subordinazzjoni jew interferenza diretta fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi. Huwa possibbli għall-punti ta' kuntatt tal-programm li jiġu ġestiti mill-Istati Membri jew minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew minn konsorzji tagħhom. Il-punti ta' kuntatt tal-programm ma jrid ikollhom l-ebda responsabbiltà rigward l-għażla tal-proġetti;
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Il-korpi indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom rwol essenzjali fil-promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-Unjoni skont l-Artikolu 2 TUE, u biex jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018, appoġġ finanzjarju adegwat huwa essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent konduċenti u sostenibbli għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili indipendenti li huma attivi fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u li l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll jikkontribwixxu, jissalvagwardjaw u jqajmu kuxjenza dwar il-valuri komuni tal-Unjoni fil-livell nazzjonali.
(18)  Il-korpi indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem, tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandhom rwol essenzjali fil-promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-Unjoni skont l-Artikolu 2 tat-TUE, u biex jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018, żieda fil-finanzjament u appoġġ finanzjarju adegwat huma essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent konduċenti u sostenibbli għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu, inkluż permezz ta' finanzjament ewlieni xieraq u opzjonijiet relatati mal-kostijiet simplifikati, regoli u proċeduri finanzjarji simplifikati, il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili indipendenti li huma attivi fil-promozzjoni tal-valuri tal-Unjoni bħad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali u li l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll jippromwovu, jissalvagwardjaw u jissensibilizzaw dwar il-valuri komuni tal-Unjoni fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-konsistenza kumplessiva, il-kumplimentarjetà u s-sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, tal-uffiċċji u tal-aġenziji tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u jenħtieġ li tivvaluta l-ħidma ta' atturi nazzjonali u internazzjonali oħrajn fl-oqsma koperti mill-Programm.
(19)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-konsistenza kumplessiva, il-komplementarjetà u s-sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, tal-uffiċċji u tal-aġenziji tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u jenħtieġ li tivvaluta l-ħidma ta' atturi nazzjonali u internazzjonali oħrajn fl-oqsma koperti mill-Programm. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiggwida b'mod attiv lill-parteċipanti ta' dan il-Programm biex jużaw ir-rapporti u r-riżorsi ġġenerati minn dawn il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, bħall-ibbaġitjar skont il-ġeneru u l-għodod għall-valutazzjoni tal-ġeneru żviluppati mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  Mekkaniżmu komprensiv tal-Unjoni dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali jenħtieġ li jiggarantixxi r-rieżami regolari u indaqs tal-Istati Membri kollha, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa għall-attivazzjoni tal-miżuri relatati ma' nuqqasijiet ġenerali tal-valuri tal-Unjoni fl-Istati Membri.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Jenħtieġ li l-Programm ikun miftuħ, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, għall-parteċipazzjoni tal-membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tal-membri tal-EFTA li mhumiex membri tal-ŻEE, u ta' pajjiżi Ewropej oħra. Pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali li jibbenefikaw minn xi strateġija ta' qabel l-adeżjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw ukoll fil-Programm.
(20)  Rigward l-implimentazzjoni tal-objettivi speċifiċi tal-promozzjoni tal-ugwaljanza u d-drittijiet tal-ġeneri, il-promozzjoni tal-impenn u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-Unjoni fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali kif ukoll tal-ġlieda kontra l-vjolenza, jenħtieġ li l-Programm ikun miftuħ, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, għall-parteċipazzjoni tal-membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tal-membri tal-EFTA li mhumiex membri tal-ŻEE, u ta' pajjiżi Ewropej oħra. Pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali li jibbenefikaw minn xi strateġija ta' qabel l-adeżjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw ukoll fil-Programm.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, hemm bżonn li jiġi żgurat il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha mwettqa, tal-kumplimentarjetà tagħhom mal-attivitajiet tal-Istati Membri, filwaqt li l-konsistenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġiji għandhom jiġu mfittxija permezz tal-programmi ta' finanzjament li jappoġġaw oqsma ta' politika b'rabtiet mill-qrib ma' xulxin, b'mod partikolari fl-ambitu tal-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri — kif ukoll tal-programm Ewropa Kreattiva, u Erasmus+ sabiex jiġi rrealizzat il-potenzjal ta' salib it-toroq kulturali fl-oqsma tal-kultura, tal-midja, tal-arti, tal-edukazzjoni u tal-kreattività. Hemm bżonn li jinħolqu sinerġiji ma' programmi Ewropej oħra ta' finanzjament, b'mod partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, tas-suq intern, tal-intrapriża, taż-żgħażagħ, tas-saħħa, taċ-ċittadinanza, tal-ġustizzja, tal-migrazzjoni, tas-sigurtà, tar-riċerka, tal-innovazzjoni, tat-teknoloġija, tal-industrija, tal-koeżjoni, tat-turiżmu, tar-relazzjonijiet esterni, tal-kummerċ u tal-iżvilupp.
(21)  Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, hemm bżonn li jiġi żgurat il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha mwettqa, inkluż fil-livelli lokali, nazzjonali u internazzjonali, bil-għan li jippromwovi u jissalvagwardja l-valuri stipulati fl-Artikolu 2 tat-TUE. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tfittex konsistenza, sinerġiji u komplementarjetà mal-azzjonijiet tal-Istati Membri u ma' programmi oħra ta' finanzjament li jappoġġaw oqsma ta' politika b'rabtiet mill-qrib mal-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri, inkluż mal-programm Ewropa Kreattiva u Erasmus+, kif ukoll ma' politiki rilevanti tal-Unjoni.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Skont l-Artikolu 9 tat-TFUE, jenħtieġ li jiġu promossi livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali. Għaldaqstant, l-azzjonijiet fl-ambitu tal-programm jenħtieġ li jippromovu sinerġiji bejn il-ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-esklużjoni mis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ li ssir b'mod li jiżgura massimu ta' sinerġiji u komplementarjetajiet kemm bejn il-linji differenti tiegħu kif ukoll mal-Fond Soċjali Ewropew Plus. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu żgurati sinerġiji kemm mal-Erasmus kif ukoll mal-Fond Soċjali Ewropew Plus sabiex jiġi żgurat li dawn il-fondi jikkontribwixxu b'mod konġunt għal edukazzjoni ta' kwalità u l-iżgurar ta' opportunitajiet indaqs għal kulħadd.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Huwa importanti li tiġi żgurata l-ġestjoni finanzjarja soda tal-programm, kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod effikaċi u sempliċi għall-utent possibbli, filwaqt li jiġu żgurati wkoll iċ-ċertezza tad-dritt u l-aċċessibbiltà tal-programm għall-parteċipanti kollha.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)
(22b)  Jenħtieġ li t-titjib tal-implimentazzjoni u tal-kwalità tal-infiq jikkostitwixxu prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi tal-programm, waqt li jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-RF il-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") japplika għal dan il-Programm. Jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist pubbliku, implimentazzjoni indiretta, strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.
(23)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-RF il-ġdid] (ir-"Regolament Finanzjarju") japplika għal dan il-Programm. Jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist pubbliku, implimentazzjoni indiretta, strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji u jitlob li jkun hemm trasparenza sħiħa fl-użu tar-riżorsi, ġestjoni finanzjarja soda u użu prudenti tar-riżorsi. B'mod partikolari, regoli dwar il-possibbiltà li organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali, inklużi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell lokali, ikunu finanzjati permezz ta' għotjiet operattivi pluriennali, għotjiet f'kaskata (appoġġ finanzjarju għal partijiet terzi) u dispożizzjonijiet li jiżguraw proċeduri rapidi u flessibbli għall-konċessjoni tal-għotjiet, bħall-proċedura ta' applikazzjoni b'żewġ stadji, applikazzjonijiet u proċeduri ta' rapportar faċli għall-utent, jenħtieġ li jkunu operazzjonalizzati u msaħħa aktar bħala parti mill-implimentazzjoni ta' dan il-Programm.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li jintgħażlu skont il-ħila tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u kostijiet ta' unità, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmija fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/9521, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/9622 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/193923 , l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jridu jiġu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod partikolari, f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.
(24)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li jintgħażlu skont il-ħila tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, id-daqs u l-kapaċità tal-partijiet ikkonċernati rilevanti u l-benefiċjarji fil-mira, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi, kostijiet ta' unità u għotjiet f'kaskata, kif ukoll kriterji ta' kofinanzjament li jqisu x-xogħol volontarju u l-finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmija fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju. Jenħtieġ li r-rekwiżiti ta' kofinanzjament jiġu aċċettati in natura u jistgħu jiġu rinunzjati f'każijiet ta' finanzjament komplementari limitat. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/9521, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/9622 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/193923 , l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jridu jiġu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod partikolari, f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.
__________________
__________________
20 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
20 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
22 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
22 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
23 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
23 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
24 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
24 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-Ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dan il-ftehim. Il-pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi ta' strumenti legali oħra. Jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet neċessarji u l-aċċess lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u kif ukoll lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.
(25)  Rigward l-implimentazzjoni tal-objettivi speċifiċi tal-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tal-ġeneri, l-involviment u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-Unjoni fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali u l-ġlieda kontra l-vjolenza, il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-Ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dan il-ftehim. Il-pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi ta' strumenti legali oħra. Jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika f'dan ir-Regolament li tagħti d-drittijiet neċessarji u l-aċċess lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u kif ukoll lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw b'mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri għandha l-għan li tgħammar lill-Unjoni sabiex tipproteġi aħjar il-baġit tagħha meta dgħufijiet fl-istat tad-dritt ixekklu jew jheddu l-ġestjoni finanzjarja soda jew l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Jenħtieġ tikkomplementa l-programm tad-Drittijiet u l-Valuri, li r-rwol tiegħu huwa differenti, jiġifieri li jiffinanzja politiki f'konformità mad-drittijiet fundamentali u l-valuri Ewropej li huma bbażati fuq il-ħajja u l-parteċipazzjoni tan-nies.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Skont [ir-referenza se tiġi aġġornata kif adatt skont deċiżjoni ġdida dwar l-OCTs: l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE25], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.
(27)  Skont [ir-referenza se tiġi aġġornata kif adatt skont deċiżjoni ġdida dwar l-OCTs: l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE25], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut. Ir-restrizzjonijiet imposti mid-distanza remota tal-PTEE jridu jitqiesu waqt l-implimentazzjoni tal-programm u l-parteċipazzjoni effettiva tagħhom fil-programm se tkun immonitorjata u evalwata regolarment.
__________________
__________________
25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea") (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea") (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjoni klimatika u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu ta' nofs it-terminu.
(28)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjoni klimatika u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu ta' nofs it-terminu.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-ħtieġa li jiġi evalwat dan il-Programm fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, meta xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fil-post.
(29)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-ħtieġa li jiġi evalwat dan il-Programm fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. F'dan il-kuntest, eżempji ta' applikanti u benefiċjarji li jista' ma jkollhomx ir-riżorsi u l-persunal adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ u ta' rapportar, jistgħu jinftiehmu bħala organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, awtoritajiet pubbliċi lokali, sħab soċjali, eċċ. Dawn ir-rekwiżiti, meta xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fil-post.
Emendat 43
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' indikaturi kif indikat fl-Artikolu 14 u 16 u fl-Anness II. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż f'livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
(30)  Sabiex jiġi supplimentat dan ir-Regolament bil-għan li jitwettaq il-Programm u tkun żgurata valutazzjoni effettiva tal-progress tiegħu lejn il-ksib tal-objettivi tiegħu, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-programmi ta' ħidma skont l-Artikolu 13 u l-indikaturi kif indikat fl-Artikoli 14 u 16 u fl-Anness II. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż f'livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawn is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
imħassar
__________________
26 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri ("il-Programm").
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri ("il-Programm").
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.
Jistabbilixxi l-għanijiet u l-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
1.  L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, inkluż billi jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex is-soċjetajiet miftuħa, demokratiċi u inklużivi jiġu sostnuti.
1.  L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati, fosthom id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali kif imnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, b'mod partikolari billi jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tinbena l-kapaċità tagħhom fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali, iżda speċjalment fil-livell lokali, u billi titħeġġeġ il-parteċipazzjoni ċivika u demokraika, sabiex is-soċjetajiet miftuħa, ibbażati fuq id-drittijiet, demokratiċi, indaqs u inklużivi jiġu sostnuti u żviluppati ulterjorment.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)
(-a)  għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali (linja tal-valuri tal-Unjoni);
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a
(a)  għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u tad-drittijiet (il-linja għall-Ugwaljanza u d-drittijiet),
(a)  għall-promozzjoni tal-ugwaljanza, inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi, id-drittijiet, in-non-diskriminazzjoni u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri (il-linja għall-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi),
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b
(b)  għall-promozzjoni tal-involviment u tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-Unjoni (il-linja għall-Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini),
(b)  għas-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini – b'mod partikolari taż-żgħażagħ – dwar l-importanza tal-Unjoni bis-saħħa ta' attivitajiet maħsuba biex iżommu ħajja l-memorja tal-avvenimenti storiċi li wasslu għall-ħolqien tagħha, u għall-promozzjoni tad-demokrazija, tal-libertà ta' espressjoni, tal-pluraliżmu, tal-involviment ċiviku, kif ukoll ta' laqgħat taċ-ċittadini u tal-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-ħajja demokratika tal-Unjoni (il-linja għaċ-Ċittadinanza attiva);
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c
(c)  għall-ġlieda tal-vjolenza (il-linja Daphne).
(c)  għall-ġlieda kontra l-vjolenza, inkluża l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru (il-linja Daphne).
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)
Artikolu 2a
Il-linja għall-valuri tal-Unjoni
Fi ħdan l-objettiv ġenerali stabbilit fl-Artikolu 2(1) u fi ħdan l-objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 2(2)(-a), il-Programm għandu jiffoka fuq:
(a)   il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt, inkluż billi jiġu appoġġati attivitajiet mis-soċjetà ċivili li jippromwovu l-indipendenza tal-ġudikatura u protezzjoni ġudizzjarja effettiva minn qrati indipendenti, inkluż tad-drittijiet fundamentali; l-għoti ta' appoġġ lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jwettqu monitoraġġ tal-konformità mal-istat tad-dritt, għad-difiża tal-informaturi u għal inizjattivi li jippromwovu l-kultura kondiviża tat-trasparenza, il-governanza tajba u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
(b)   il-promozzjoni tal-kostruzzjoni ta' Unjoni aktar demokratika kif ukoll il-protezzjoni u s-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet u l-valuri minquxa fit-Trattati billi jingħata appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili li jippromwovu u jrawmu dawn id-drittijiet u l-valuri fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali, biex b'hekk jinħoloq ambjent li jippermetti djalogu demokratiku u jsaħħaħ il-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda paċifika jew ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-midja u l-pluraliżmu tal-midja, kif ukoll il-libertà akkademika.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu
Il-linja għall-Ugwaljanza u d-drittijiet
Il-linja għall-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka fuq:
Fl-ambitu tal-objettiv ġenerali stabbilit fl-Artikolu 2(1) u fl-ambitu tal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt  (a) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka fuq:
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-prevenzjoni u l-ġlieda tal-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali, u li jappoġġa politiki komprensivi li jippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-integrazzjoni tagħhom kif ukoll politiki li jikkumbattu r-razziżmu u l-forom kollha ta' intolleranza;
(a)  il-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-prevenzjoni u l-ġlieda tal-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess, oriġini razzjali, soċjali jew etnika, kulur tal-ġilda, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabbiltà, età, orjentazzjoni sesswali jew kwalunkwe raġuni oħra u li jappoġġa politiki komprensivi li jippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-integrazzjoni tagħhom kif ukoll politiki li jikkumbattu r-razziżmu u l-forom kollha ta' intolleranza kemm online kif ukoll offline;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  l-appoġġ ta' politiki u programmi komprensivi li jippromwovu d-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is-sessi, it-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru;
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu
Linja għall-Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
Linja għaċ-Ċittadinanza attiva
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka fuq:
Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jsegwi l-objettivi li ġejjin:
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-komprensjoni taċ-ċittadini dwar l-Unjoni, l-istorja, il-wirt kulturali u d-diversità tagħha;
(a)  l-għoti ta' appoġġ lil proġetti mressqa minn ċittadini, b'enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ, maħsuba biex iħeġġu lin-nies biex mhux biss jiftakru fl-avvenimenti li ppreċedew it-twaqqif tal-Unjoni, illi jiffurmaw il-qofol tal-memorja storika tagħha, iżda wkoll jitgħallmu aktar dwar l-istorja, il-kultura u l-valuri komuni tagħhom, u jiksbu sens tar-rikkezza tal-wirt kulturali komuni tagħhom u tad-diversità kulturali u lingwistika, li jikkostitwixxu l-pedament għal futur komuni; it-trawwim tal-komprensjoni taċ-ċittadini dwar l-Unjoni u dwar l-oriġini, ir-raison d'être u l-kisbiet tagħha, u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar l-isfidi preżenti u futuri tagħha u dwar l-importanza tal-komprensjoni reċiproka u tat-tolleranza, li jinsabu proprju fil-qalba tal-proġett Ewropew;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)   il-promozzjoni u l-appoġġ tal-iskambju ta' prattiki tajbin tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza Ewropea, kemm fil-kamp ta' applikazzjoni tal-edukazzjoni formali kif ukoll f'dak tal-edukazzjoni mhux formali;
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
(b)  il-promozzjoni tal-iskambju u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi differenti; il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ċivika u demokratika taċ-ċittadini billi jippermetti liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni;
(b)  il-promozzjoni tad-djalogu pubbliku permezz ta' ġemellaġġi bejn il-bliet, permezz ta' laqgħat taċ-ċittadini, b'mod partikolari taż-żgħażagħ, u permezz ta' kooperazzjoni bejn il-muniċipalitajiet, il-komunitajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ta' pajjiżi differenti, sabiex tingħatalhom esperjenza prattika diretta tar-rikkezza tad-diversità u l-wirt kulturali fl-Unjoni u sabiex jiżdied l-impenn taċ-ċittadini fis-soċjetà;
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  l-inkoraġġiment u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni ċivika fil-ħajja demokratika tal-Unjoni fil-livell lokali, nazzjonali u transnazzjonali; il-ħolqien tal-possibbiltà li ċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet jippromwovu d-djalogu interkulturali u jwettqu dibattiti pubbliċi xierqa dwar l-oqsma kollha ta' azzjoni tal-Unjoni, u b'hekk jikkontribwixxu għat-tfassil tal-aġenda politika tal-Unjoni; l-għoti ta' appoġġ lil inizjattivi konġunti organizzati, kemm fil-forma ta' assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini kif ukoll fil-forma ta' netwerks ta' entitajiet ġuridiċi, bil-għan li l-objettivi stabbiliti fil-paragrafi preċedenti jiġu implimentati b'mod aktar effettiv;
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka fuq:
Fl-ambitu tal-objettiv ġenerali stabbilit fl-Artikolu 2(1) u fl-ambitu tal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka fuq:
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)
(-a)  il-prevenzjoni u l-ġlieda ta' kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa bbażata fuq is-sess u l-promozzjoni tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) fil-livelli kollha; u
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-prevenzjoni u l-ġlieda ta' kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju;
(a)  il-prevenzjoni u l-ġlieda ta' kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal u ż-żgħażagħ, kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, bħall-persuni LGBTQI, il-persuni b'diżabbiltà, il-minoranzi, l-anzjani, il-migranti u r-rifuġjati;
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' tali vjolenza.
(b)  l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' tali vjolenza, inkluż billi jiġu appoġġati l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiffaċilitaw u jiżguraw l-aċċess għall-ġustizzja, għas-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi u għar-rappurtar sikur tal-pulizija għall-vittmi kollha ta' vjolenza, u l-appoġġ u l-iżgurar tal-istess livell ta' protezzjoni fl-Unjoni kollha għall-vittmi ta' vjolenza bbażata fuq is-sess.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021 – 2027 għandu jkun ta' EUR [641 705 000] fi prezzijiet kurrenti.
1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021 – 2027 għandu jkun ta' EUR [1 627 000 000] fi prezzijiet tal-2018 [EUR 1 834 000 000 fi prezzijiet kurrenti].
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)
(-a)  EUR [754 062 000 fi prezzijiet tal-2018] [EUR 850 000 000 fi prezzijiet attwali] (jiġifieri 46.34 % tal-pakkett finanzjarju totali) għall-objettivi speċifiċi msemmija fil-punt (-a) tal-Artikolu 2(2);
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a
(a)  EUR [408 705 000] għall-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 2(2)(a) u 2(2)(c);
(a)  EUR [429 372 000 fi prezzijiet tal-2018] [EUR 484 000 000] (jiġifieri 26.39 % tal-pakkett finanzjarju totali) għall-objettivi speċifiċi msemmija fil-punt (a) u (c) tal-Artikolu 2(2);
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b
(b)  EUR [233.000.000] għall-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 2(2)(b);
(b)  EUR [443 566 000 fi prezzijiet tal-2018] [EUR 500 000 000 fi prezzijiet attwali] (jiġifieri 27.26 % tal-pakkett finanzjarju totali) għall-objettivi speċifiċi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2);
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha talloka mill-inqas 50 % tal-ammonti msemmija fil-punti (-a) u (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għall-appoġġ ta' attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li mill-inqas 65 % minnhom għandhom jiġu allokati lill-organizzazzjonijiet lokali u reġjonali.
Il-Kummissjoni ma għandhiex tmur lil hinn mill-persentaġġi allokati fil-pakkett finanzjarju, kif stabbiliti fl-Anness I(-a) b'iżjed minn ħames punti perċentwali. Jekk ikun meħtieġ li jinqabeż dak il-limitu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 biex temenda l-Anness I(-a) billi timmodifika l-persentaġġi allokati b'bejn ħames u għaxar punti perċentwali tal-fondi tal-Programm.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5
5.  Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni konġunta jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament f'konformità mal-Artikolu 62(1)(c). Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.
5.  Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni konġunta jistgħu, fuq it-talba tagħhom jew tal-Kummissjoni, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament Finanzjarju. Fejn possibbli, dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)
Artikolu 6a
Mekkaniżmu ta' Appoġġ tal-Valuri
1.   F'każijiet eċċezzjonali, fejn ikun hemm deterjorament serju u rapidu fi Stat Membru fir-rigward tal-konformità mal-valuri tal-Unjoni minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, u jkun hemm riskju li dawk il-valuri ma jkunux protetti u promossi b'mod suffiċjenti, il-Kummissjoni tista' tiftaħ sejħa għal proposti fil-forma ta' proċedura rapida għall-applikazzjonijiet ta' għotjiet għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat, appoġġat u msaħħaħ id-djalogu demokratiku fl-Istat Membru inkwistjoni u li tiġi indirizzata l-problema tan-nuqqas ta' konformità mal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE.
2.   Il-Kummissjoni għandha talloka sa 5 % tal-ammonti msemmija fl-Artikolu 6(2)(-a) lill-mekkaniżmu ta' appoġġ tal-valuri msemmi fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu. Fi tmiem kull sena baġitarja, il-Kummissjoni għandha tittrasferixxi kwalunkwe fondi mhux impenjati fl-ambitu ta' dan il-mekkaniżmu biex tappoġġa azzjonijiet oħra li jaqgħu taħt l-objettivi tal-Programm.
3.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 biex tattiva l-mekkaniżmu ta' appoġġ tal-valuri msemmi fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu. L-attivazzjoni tal-mekkaniżmu għandha tkun ibbażata fuq monitoraġġ u evalwazzjoni komprensivi, regolari u bbażati fuq l-evidenza tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha fir-rigward tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni indiretta flimkien ma' korpi msemmija fl-Artikolu 61(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju.
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni indiretta flimkien ma' korpi msemmija f'punt (c) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.
2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, l-ewwel u qabel kollox permezz ta' għotjiet ta' azzjoni kif ukoll għotjiet operattivi annwali u pluriennali. Dak il-finanzjament għandu jiġi implimentat b'tali mod li jiżgura ġestjoni finanzjarja soda, użu prudenti mill-fondi pubbliċi, livelli iktar baxxi ta' piż amministrattiv għall-operatur tal-Programm u għall-benefiċjarji kif ukoll aċċessibbiltà tal-fondi tal-Programm għal benefiċjarji potenzjali. Jistgħu jintużaw somom f'daqqa, kostijiet unitarji, rati fissi u għotjiet kaskata (appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi). Il-kofinanzjament għandu jiġi aċċettat in natura u jista' jiġi rrinunzjat f'każijiet ta' finanzjament komplementari limitat.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba ta' objettiv speċifiku speċifikat fl-Artikolu 2 jistgħu jirċievu finanzjament skont dan ir-Regolament. B'mod partikolari, l-attivitajiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament.
1.   L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba ta' objettiv ġenerali jew speċifiku speċifikat fl-Artikolu 2 jistgħu jirċievu finanzjament skont dan ir-Regolament. B'mod partikolari, l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 9a (għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 (ġdid)
2.   F'konformità mal-Artikolu 11(2) tat-TUE, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi "Grupp ta' Djalogu Ċivili" li għandu jkollu l-għan li jiżgura djalogu regolari, miftuħ u trasparenti mal-benefiċjarji tal-Programm u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn sabiex jiġu skambjati esperjenzi u prattiki tajba u sabiex jiġu diskussi żviluppi ta' politika fi ħdan l-oqsma u l-objettivi koperti mill-Programm u l-oqsma relatati.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
Artikolu 9a
Attivitajiet eliġibbli għall-finanzjament
L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm stabbiliti fl-Artikolu 2 se jitwettqu b'mod partikolari, iżda mhux esklussivament, permezz tal-appoġġ tal-attivitajiet li ġejjin:
(a)   is-sensibilizzazzjoni, l-edukazzjoni pubblika, il-promozzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tal-politiki, il-prinċipji u d-drittijiet fl-oqsma u l-objettivi koperti mill-Programm;
(b)   it-tagħlim reċiproku permezz tal-iskambju ta' prattiki tajbin fost il-partijiet ikkonċernati biex jittejbu l-għarfien u l-komprensjoni reċiproka u l-involviment ċiviku u demokratiku;
(c)   attivitajiet analitiċi ta' monitoraġġ, rapportar u promozzjoni biex jittejjeb il-fehim tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma koperti mill-Programm kif ukoll biex jittejbu t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-dritt, il-politiki u l-valuri komuni tal-Unjoni fi ħdan l-Istati Membri, tali attivitajiet għandhom jinkludu pereżempju l-ġbir ta' data u statistika; l-iżvilupp ta' metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, indikaturi jew punti ta' riferiment; studji, riċerki, analiżi u stħarriġ; evalwazzjonijiet; valutazzjoni tal-impatt; l-elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta' gwidi, rapporti u materjal edukattiv;
(d)   it-taħriġ tal-partijiet ikkonċernati rilevanti sabiex itejbu l-għarfien tagħhom dwar il-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti mill-Programm u t-tisħiħ tal-indipendenza u tal-kapaċità tal-partijiet ikkonċernati rilevanti li jaħdmu favur il-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti mill-Programm, inkluż b'tilwim strateġiku;
(e)   il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni u l-fehim pubbliċi tar-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, il-privatezza u s-sigurtà diġitali;
(f)   it-tisħiħ tal-għarfien taċ-ċittadini dwar il-valuri ewlenin Ewropej u l-impenn tagħhom favur il-ġustizzja, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-demokrazija kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li ġejjin miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, bħad-dritt li wieħed jivvjaġġa, jaħdem, jistudja u jgħix fi Stat Membru ieħor, permezz ta' kampanji ta' informazzjoni u l-promozzjoni ta' fehim reċiproku, djalogu interkulturali u rispett għad-diversità fi ħdan l-Unjoni;
(g)   it-tisħiħ tas-sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini, speċjalment iż-żgħażagħ, tal-kultura Ewropea, il-wirt kulturali, l-identità, l-istorja u t-tifkira, u t-tisħiħ tas-sens tagħhom ta' appartenenza fl-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' inizjattivi li jirriflettu dwar il-kawżi tar-reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-Ewropa u li jikkommemoraw il-vittmi ta' dawk l-atti kriminali, l-inġustizzji mwettqa u attivitajiet li jikkonċernaw mumenti importanti oħra fl-istorja Ewropea reċenti;
(h)   il-ġabra flimkien ta' ċittadini ta' nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem f'attivitajiet ta' ġemellaġġ u fi proġetti fuq skala żgħira u fi proġetti tas-soċjetà ċivili, biex b'hekk jinħolqu l-kundizzjonijiet għal approċċ minn isfel għal fuq aktar b'saħħtu;
(i)   il-promozzjoni u l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni attiva u inklużiva, b'attenzjoni partikolari għall-gruppi emarġinati tas-soċjetà, fil-bini ta' Unjoni aktar demokratika, kif ukoll is-sensibilizzazzjoni u l-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet fundamentali, id-drittijiet u l-valuri permezz ta' appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fl-oqsma koperti mill-Programm fil-livelli kollha, kif ukoll l-iżvilupp tal-kapaċità tan-netwerks Ewropej u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp, is-sensibilizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, l-għanijiet ta' politika, il-valuri u l-istrateġiji;
(j)   l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u organizzattiv biex ikun implimentat ir-Regolament [(EU) Nru 211/2011], u b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej;
(k)   it-tisħiħ tal-għarfien tal-Programm u d-disseminazzjoni u t-trasferibbiltà tar-riżultati tiegħu u t-trawwim tas-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili, fosthom billi jkunu stabbiliti u appoġġati punti ta' kuntatt indipendenti dwar il-programm;
(l)  it-tisħiħ tal-kapaċità u l-indipendenza tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-azzjonijiet ta' appoġġ fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali;
(m)   l-appoġġ għad-difiża tal-informaturi, fosthom inizjattivi u miżuri biex jiġu stabbiliti kanali sikuri għar-rapportar fi ħdan organizzazzjonijiet u lill-awtoritajiet pubbliċi jew korpi rilevanti oħra, kif ukoll miżuri għall-protezzjoni tal-informaturi kontra t-tkeċċija, dimozzjoni jew forom oħra ta' ritaljazzjoni, inkluż permezz ta' informazzjoni u taħriġ għall-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet ikkonċernati rilevanti;
(n)   l-appoġġ ta' inizjattivi u miżuri għall-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tax-xandir u għall-bini tal-kapaċità għall-isfidi ġodda, bħal mezzi ġodda tax-xandir u ħidma kontra d-diskors ta' mibegħda kif ukoll miżinformazzjoni mmirata permezz tas-sensibilizzazzjoni, it-taħriġ, l-istudji u l-attivitajiet ta' monitoraġġ;
(o)   l-appoġġ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fil-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-integrità, it-trasparenza u l-obbligu ta' responsabbiltà tal-amministrazzjoni pubblika u l-awtoritajiet pubbliċi, u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
(p)   l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet li jgħinu, jagħtu kenn u jipproteġu lill-vittmi ta' vjolenza u lill-persuni mhedda, inklużi lix-xelters tan-nisa.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.
1.  Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jinkludu għotjiet għal azzjonijiet, għotjiet operattivi pluriennali u għotjiet f'kaskata.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni.
2.  Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni. Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' evalwazzjoni għandha tiżgura l-bilanċ bejn il-ġeneri.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni skont il-Programm tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kull programm ieħor tal-Unjoni, inklużi Fondi taħt ġestjoni kondiviża, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess kostijiet. [Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż it-total tal-kostijiet eliġibbli tal-azzjoni u l-appoġġ minn diversi programmi tal-Unjoni jista' jiġi kkalkulat fuq bażi prorata].
1.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni skont il-Programm tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kull programm ieħor tal-Unjoni, inklużi Fondi taħt ġestjoni kondiviża, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess kostijiet, u l-għoti ta' provvista doppja ta' fondi jiġi evitat billi jiġu indikati b'mod ċar is-sorsi ta' finanzjament għal kull kategorija ta' nefqa, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba. [Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż it-total tal-kostijiet eliġibbli tal-azzjoni u l-appoġġ minn diversi programmi tal-Unjoni jista' jiġi kkalkulat fuq bażi prorata].
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1
–  Stat Membru jew pajjiż jew territorju extra-Ewropew marbut miegħu;
–  Stat Membru jew pajjiż jew territorju extra-Ewropew marbut ma' Stat Membru;
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2
—  pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
—  għall-objettivi speċifiċi msemmija fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 2(2), pajjiż terz assoċjat mal-Programm bi qbil mal-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b
(b)  kwalunkwe entità ġuridika maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali;
(b)  kwalunkwe entità ġuridika mingħajr skop ta' qligħ maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
3.  Għotja operattiva tista' tingħata mingħajr sejħa għal proposti lin-Netwerk Ewropew għall-Korpi tal-Ugwaljanza (EQUINET) għall-kopertura tan-nefqa assoċjata mal-programm ta' ħidma permanenti tiegħu.
3.  Għotja operattiva tista' tingħata mingħajr sejħa għal proposti lin-Netwerk Ewropew għall-Korpi tal-Ugwaljanza (EQUINET), skont l-Artikolu 6(2)(a) għall-kopertura tan-nefqa assoċjata mal-programm ta' ħidma permanenti tiegħu, dment li tkun tlestiet valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru tal-programm ta' ħidma tagħhom.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu
Programm ta' ħidma
Programm ta' ħidma u prijoritajiet pluriennali
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju.
1.  Il-Programm għandu jitwettaq permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-Kummissjoni għandha tapplika l-prinċipju tas-sħubija meta tiddeċiedi l-prijoritajiet tagħha taħt il-Programm u tipprevedi involviment komprensiv tal-partijiet ikkonċernati fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' dan il-Programm u l-programmi ta' ħidma tiegħu skont l-Artikolu 15a.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
2.  Il-programm ta' ħidma għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 19.
2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-programm ta' ħidma xieraq.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 14 − paragrafu 1
1.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 2 huma stabbiliti fl-Anness II.
1.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 2 għandhom jinġabru, meta applikabbli, diżaggregati skont is-sess. Il-lista ta' indikaturi hija stabbilita fl-Anness II.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-dejta għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri.
3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-dejta għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonati u tal-inqas piż fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri. Sabiex tiffaċilita l-issodisfar tar-rekwiżiti ta' rapportar, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli formati faċli għall-utenti u tipprovdi orjentazzjoni u programmi ta' appoġġ immirati partikolarment lejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li jaf mhux dejjem ikollhom il-kompetenza u r-riżorsi u l-persunal adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' rapportar.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f'waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
1.  L-evalwazzjonijiet għandhom ikunu sensittivi għall-ġeneru, jipprovdu ċifri diżaggregati skont il-ġeneru, jinkludu kapitlu speċifiku għal kull linja u jqisu l-għadd ta' persuni milħuqa, il-feedback tagħhom u l-kopertura ġeografika tagħhom u jitwettqu f'waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet tal-impatt fit-tul tal-programmi predeċessuri (Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza u L-Ewropa għaċ-Ċittadini).
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. L-evalwazzjoni interim għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet tal-impatt fit-tul tal-programmi predeċessuri (Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza u L-Ewropa għaċ-Ċittadini). L-evalwazzjoni interim għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru biex tivvaluta l-punt sa fejn il-miri tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-Programm qed jintlaħqu, biex jiġi żgurat li l-ebda komponent tal-Programm mhu qed ikollu impatti negattivi mhux intenzjonati fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex jiġu identifikati rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jiġu żviluppati sejħiet għal proposti futuri u deċiżjonijiet ta' għotjiet operattivi sabiex jiġu promossi b'mod attiv kunsiderazzjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 15 − paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-evalwazzjoni pubblika u faċilment aċċessibbli billi tippubblikaha fuq is-sit web tagħha.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 13 u 14 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 13 u 14 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4
4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.
4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' evalwazzjoni għandha tiżgura l-bilanċ bejn il-ġeneri. Meta tħejji u tfassal atti delegati l-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja u f'waqtha tad-dokumenti kollha inklużi l-abbozzi tal-atti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin li jintbagħtu lill-esperti tal-Istati Membri. Fejn iqisu l-ħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu t-tnejn jibgħatu esperti għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati li għalihom ikunu mistiedna l-esperti tal-Istati Membri. Għal dak il-għan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu l-ippjanar għax-xhur ta' wara u l-inviti għal-laqgħat kollha tal-esperti.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5
5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Abbażi tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, iċ-ċittadini u partijiet ikkonċernati oħra jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar l-abbozz ta' test ta' att delegat matul perjodu ta' erba' ġimgħat. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni għandhom jiġu kkonsultati dwar l-abbozz tat-test, abbażi tal-esperjenza tal-NGOs u l-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Programm.
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6
6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 13 u 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom), billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata, u f'forma li hija aċċessibbli wkoll għal persuni b'diżabbiltajiet, lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-pubbliku, u, meta xieraq, lil benefiċjarji ta' azzjonijiet iffinanzjati b'dan il-mod u parteċipanti fihom, biex b'hekk juru l-valur miżjud tal-Unjoni u jgħinu fl-isforzi marbuta mal-ġbir tad-data min-naħa tal-Kummissjoni sabiex tissaħħaħ it-trasparenza baġitarja.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi msemmija fl-Artikolu 2.
2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu.
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)
Artikolu 18a
Programm ta' Punti ta' Kuntatt
Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt ta' kuntatt indipendenti tal-Programm, b'persunal ikkwalifikat li jingħata l-kompitu, b'mod partikolari, li jipprovdi lill-partijiet ikkonċernati u lill-benefiċjarji tal-Programm bi gwida, informazzjoni prattika u għajnuna, fir-rigward tal-aspetti kollha tal-Programm, inkluż fir-rigward tal-proċedura ta' applikazzjoni.
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 19
Artikolu 19
imħassar
Proċedura ta' Kumitat
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dan il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.  Il-kumitat jista' jiltaqa' f'konfigurazzjonijiet speċifiċi biex jittratta l-linji individwali tal-Programm.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Anness -I (ġdid)
Anness -I
Il-fondi tal-Programm disponibbli msemmija fl-Artikolu 6(1) għandhom jiġu allokati kif ġej:
(a)  finanzjament tal-attivitajiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 6(2);
—  tal-anqas 15 % għall-attivitajiet li jimplimentaw l-objettiv speċifiku skont il-punt (aa) tal-Artikolu 3;
—  tal-inqas 40 % għall-attivitajiet li jimplimentaw l-objettivi speċifiċi skont il-punt (-a) tal-Artikolu 5; u
—  tal-inqas 45 % għall-attivitajiet li jimplimentaw l-objettivi speċifiċi skont il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3 u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 5;
(b)  Fi ħdan l-ammonti msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 6(2):
—  15 % għall-attivitajiet ta' kommemorazzjoni;
—  65 % għall-parteċipazzjoni demokratika;
—  10 % għall-attivitajiet promozzjonali; u
—  10 % għall-amministrazzjoni.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Anness I
Anness I
imħassar
L-attivitajiet tal-Programm
Il-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-Programm imsemmija fl-Artikolu 2(2) se ssir b'mod partikolari permezz tal-appoġġ għall-attivitajiet li ġejjin:
(a)   is-sensibilizzazzjoni, it-tixrid ta' informazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tal-politiki u tad-drittijiet fl-oqsma koperti mill-Programm;
(b)   it-tagħlim reċiproku permezz tal-iskambju ta' prattiki tajbin fost il-partijiet ikkonċernati biex jittejjeb l-għarfien u l-komprensjoni reċiproka u l-involviment ċiviku u demokratiku;
(c)   attivitajiet analitiċi u ta' monitoraġġ1 biex is-sitwazzjoni fl-Istati Membri u fil-livell tal-UE tinftiehem aħjar fl-oqsma koperti mill-Programm kif ukoll biex tittejjeb l-implimentazzjoni tad-dritt u tal-politiki tal-UE;
(d)   it-taħriġ tal-partijiet interessati rilevanti biex jittejjeb l-għarfien tagħhom tal-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti;
(e)   l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-għodod tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT);
(f)   it-tisħiħ tal-għarfien taċ-ċittadini dwar il-kultura, l-istorja u l-kommemorazzjoni Ewropea kif ukoll is-sens ta' appartenenza tagħhom fl-Unjoni;
(g)   il-ġabra flimkien ta' Ewropej ta' nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem f'attivitajiet ta' ġemellaġġ;
(h)   it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' parteċipazzjoni attiva fil-bini ta' Unjoni aktar demokratika kif ukoll għarfien tad-drittijiet u tal-valuri permezz tal-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;
(i)   l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u organizzattiv biex ikun implimentat ir-Regolament [(EU) Nru 211/2011], u b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej;
(j)   l-iżvilupp tal-kapaċità tan-netwerks Ewropej biex jippromovu u jiżviluppaw ulterjorment id-dritt tal-Unjoni, l-istrateġiji u l-għanijiet ta' politika kif ukoll l-għoti ta' appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fl-oqsma koperti mill-Programm.
(k)   it-tisħiħ tal-għarfien tal-programm u d-disseminazzjoni u t-trasferibbiltà tar-riżultati tiegħu u t-trawwim tas-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini, inkluż billi jkunu stabbiliti u appoġġati punti ta' informazzjoni dwar il-programm u netwerk nazzjonali ta' kuntatt.
1 Dawn l-attivitajiet jinkludu, pereżempju, il-ġbir tad-data u tal-istatistika; l-iżvilupp ta' metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, indikaturi jew punti ta' riferiment; studji, riċerki, analiżi u stħarriġ; evalwazzjonijiet; valutazzjoni tal-impatt; l-elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta' gwidi, rapporti u materjal edukattiv.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – parti introduttorja
Se jsir monitoraġġ mill-qrib tal-Programm abbażi ta' sett ta' indikaturi maħsuba biex ikejlu sa fejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm ikunu ntlaħqu u bl-għan li jiġu minimizzati l-piżijiet u l-kostijiet amministrattivi. Għal dak l-għan, se tinġabar data fir-rigward tas-sett ta' indikaturi ewlenin li ġejjin:
Se jsir monitoraġġ mill-qrib tal-Programm abbażi ta' sett ta' indikaturi tar-riżultati maħsuba biex ikejlu sa fejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm ikunu ntlaħqu u bl-għan li jiġu minimizzati l-piżijiet u l-kostijiet amministrattivi. Fejn ikun possibbli, l-indikaturi għandhom jitqassmu skont l-età, is-sess u kwalunkwe data oħra li tista' tinġabar, bħal pereżempju l-etniċità, id-diżabbiltà, l-identità tal-ġeneru. Għal dak l-għan, se tinġabar data fir-rigward tas-sett ta' indikaturi ewlenin li ġejjin:
Emenda 107
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – tabella
L-għadd ta' nies li ntlaħqu minn:
L-għadd ta' nies, diżaggregati skont is-sess u l-età, li ntlaħqu minn:
(i)  attivitajiet ta' taħriġ;
(i)  attivitajiet ta' taħriġ;
(ii)  it-tagħlim reċiproku u l-iskambju ta' prattiki tajba;
(ii)  it-tagħlim reċiproku u l-iskambju ta' prattiki tajba;
(iii)  sensibilizzazzjoni, attivitajiet ta' informazzjoni u ta' disseminazzjoni.
(iii)  sensibilizzazzjoni, attivitajiet ta' informazzjoni u ta' disseminazzjoni.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – ringiela 1a (ġdida)
Il-Kummissjoni għandha tippubblika wkoll l-indikaturi tal-output li ġejjin darba fis-sena:
Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – ringiela 1b (new)
Għadd ta' applikazzjonijiet u attivitajiet iffinanzjati għal kull lista fl-Artikolu 9(1) u għal kull linja
Emenda 110
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – ringiela 1c (ġdida)
Il-livell tal-finanzjamenti mitlub mill-applikanti u mogħtija skont il-lista tal-Artikolu 9(1) u għal kull linja
Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness II – tabella – ringiela 6
L-għadd ta' inizjattivi u netwerks transnazzjonali li jiffukaw fuq il-memorja u l-wirt Ewropej bis-saħħa tal-intervent tal-programm
L-għadd ta' inizjattivi u netwerks transnazzjonali li jiffukaw fuq il-kommemorazzjoni, il-wirt u d-djalogu ċivili Ewropej bis-saħħa tal-intervent tal-programm
Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness II – tabella – ringiela 6a (ġdida)
Id-distribuzzjoni ġeografika tal-proġetti

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’ subparagrafu (A8-0468/2018).

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Novembru 2019Avviż legali