Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0414(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0048

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 119kWORD 49k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου